Sunday, 19 May 2024

Waarom de Schepper alle leven wil redden

Dhr. Li Hongzhi is de grondlegger van de spirituele discipline Falun Gong. De praktijk combineert meditatie en zachte oefeningen met een morele filosofie die gebaseerd is op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Dhr. Li Hongzhi is vier keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en werd door het Europees Parlement genomineerd voor de Sacharovprijs voor de Vrijheid van Denken. Hij heeft ook de Freedom House International Religious Freedom Award ontvangen.

Het volgende artikel is vertaald uit het Chinees.

***

Waarom de Schepper alle leven wil redden

Waarom wil de Schepper alle levens redden? Het is vanwege Zijn liefde voor hen, en omdat Hij degene is die hen het leven schonk.

Tijdens deze laatste fase van de kosmische cyclus van Vorming, Stasis, Degeneratie en Vernietiging, besteedde de Schepper 200 miljoen jaar aan het creëren van de Drie Rijken en aan het plannen en klaarzetten van de vele manieren en mogelijkheden om levens te redden, terwijl Hij tegelijkertijd een fundament legde voor de cultuur, het gedachtegoed en het gedrag van de mensheid. Hij gebruikte bovendien Zijn eigen goddelijke lichaam om het zondige karma van de talloze levens te verminderen en op te lossen! Hij heeft alles van Zichzelf gegeven om alle leven te redden.

In de loop van die 200 miljoen jaar reïncarneerde de Schepper ontelbare keren met meerdere lichamen en legde de basis voor de cultuur van de mensheid in deze wereld, terwijl Hij toezag op en waakte over de moraliteit van de mensheid; dit werd gedaan opdat de mensen op een dag – wanneer, tijdens de Eindtijd, het tijdperk van verlossing zou aanbreken – zouden voldoen aan de norm die goddelijke wezens voor hen hadden opgesteld. De zielen van de mensen zijn herhaaldelijk gereïncarneerd gedurende de lange en uitgerekte tijdperken van de geschiedenis, en ze hebben tientallen miljoenen jaren gewacht. Mettertijd hebben de ware lichamen van de zielen van de meeste mensen op aarde (en dit geldt voor alle etnische groeperingen en rassen) één of andere vorm van familiale band met de Schepper opgebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat de Schepper de mensen van deze wereld, Zijn mensen, alleen maar meer is gaan liefhebben. Met de komst van de Eindtijd werd het verboden voor levens zonder een dergelijke band om mens te worden; dit werd zo gedaan om ervoor te zorgen dat de taak van verlossing beter kon worden vervuld. Tegen die tijd waren de ware lichamen van de mensen op deze Aarde allemaal die van Zijn mensen. Evenals de goddelijke wezens waarin de mensen geloven, die incarneerden als menselijke wezens en als taak hadden om de spirituele leer over te brengen. Hun missie was om, terwijl zij een menselijke vorm aannamen, het culturele fundament te leggen dat door het goddelijke bedoeld was voor de uiteindelijke redding van de mens door de Schepper. De deugdzame en authentieke religies die zij aan deze wereld hebben nagelaten, zijn blijven voortbestaan om de moraliteit te handhaven, terwijl de mensen wachten op hun uiteindelijke verlossing door de Schepper. De Schepper heeft het recht om Zijn mensen lief te hebben, en Zijn liefde is zelfs nog groter voor hen die Hij liefde waardig acht. Hij heeft het recht om dat te doen, en niemand of geen enkele entiteit heeft het recht om daarin tussenbeide te komen! Dit is Zijn ultieme genade ten aanzien van deze levens!

De Schepper is de Heer van alle goddelijke wezens in de Kosmos. Hij is de maker van de Heer der heren, van de Koning der koningen, en Hij is de soeverein van alle levens – met inbegrip van de mensenlevens, de spirituele wezens en de materiële dingen in de Drie Rijken, welke Hij allemaal heeft gecreëerd. Zijn liefde is de allerhoogste en allerheiligste zegen voor alle levens! Er bestaat geen grotere eer voor wie dan ook in deze wereld dan door Hem bemind te worden!

Leraar Li Hongzhi

17 april 2023

***

Falun Gong wordt wereldwijd door meer dan 100 miljoen mensen beoefend. In China, waar de praktijk is ontstaan, zijn Falun Gong-beoefenaars onderworpen aan extreme vervolging door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.