Saturday, 20 Apr 2024
Unsplash

Wetenschap moet gebaseerd zijn op feiten, niet op propaganda

De sluwe spelletjes achter de schermen moeten stoppen

In juni 2022 publiceerde het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Food and Chemical Toxicology (FCT) een artikel van Seneff et. al. Het artikel, “Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs,” stelt dat de COVID-19 mRNA-vaccins een kritisch onderdeel van het immuunsysteem aantasten en daardoor “diverse nadelige gevolgen voor de volksgezondheid” kunnen hebben.

Hoofdredacteur weggestuurd

Ongeveer een maand na de publicatie van het artikel begon Dr. José Luis Domingo, hoofdredacteur van het tijdschrift, boze e-mails te ontvangen waarin werd geëist dat het artikel zou worden ingetrokken. In deze e-mails werd aangedrongen op intrekking van het artikel, er werd gesteld dat publicatie van het artikel “zou leiden tot de dood van miljoenen mensen” en er werd gevraagd hoe hij ‘s nachts nog kon slapen.

Domingo vroeg vervolgens enkele van de felste tegenstanders van het artikel om een brief aan de redactie te schrijven als wetenschappelijk weerwoord op het gepubliceerde artikel. De door hen ingediende brief werd echter beoordeeld door onafhankelijke deskundigen en bleek niet te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van het tijdschrift. Het tijdschrift was dus gedwongen het af te wijzen, aldus Domingo.

Door zijn beslissing om het artikel van Seneff et al. te publiceren, het niet terug in te trekken onder druk, en de weigering om de tegenargumentatie LTE te publiceren ondanks “vriendelijke suggesties” van zijn uitgever, werd Domingo het doelwit van een debat over de veiligheid van het COVID-19 vaccin en de wetenschappelijke integriteit. Een overweldigend aantal reacties stroomde binnen van zijn collega’s, publicatieverantwoordelijken, collega-redacteuren van tijdschriften die eigendom zijn van dezelfde uitgeverij (Elsevier), alsook van het grote publiek.

In oktober 2022 nam Domingo ontslag als hoofdredacteur om “zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit te vrijwaren”.

Jagna Mirska-Gent, een senior uitgever bij Elsevier, schreef aan The Epoch Times “dat het ontslag van Dr. Domingo, hetgeen zijn eigen, onafhankelijke beslissing was, voor mij als een complete verrassing kwam.”

Ze vervolgde: “Dr. Domingo’s ontslag en vertrek bij het tijdschrift heeft niets te maken met de publicatie van Seneff et. al. die hij accepteerde, want een van de belangrijkste principes die wij als wetenschappelijke uitgevers hanteren is dat onze redacteuren volledige redactionele onafhankelijkheid en vrijheid in hun redactionele besluitvorming genieten.”

Domingo’s ontslag gerelateerd aan het rapport van Seneff et. al.

In tegenstelling tot de bevestiging van Jagna dat het ontslag van Domingo “volledig los staat van het artikel van Seneff et. al.”, stuurden drie hoofdredacteuren van andere Elsevier tijdschriften een door The Epoch Times verkregen e-mail naar een groot aantal wetenschappers waarin zij stelden dat het artikel van Seneff: “hoewel het een meer mechanistische benadering lijkt te hebben, helaas vol staat met onwaarheden en misleidende verklaringen over COVID-mRNA-vaccins.”

Hun e-mail vervolgde: “Zoals kon worden verwacht, heeft de publicatie van deze recensie in FCT een belangrijk aantal negatieve commentaren van lezers in de wetenschappelijke gemeenschap gegenereerd. Als hoofdredacteur heeft Dr. Domingo echter jammer genoeg geweigerd om commentaren of brieven aan de redactie over deze publicatie in FCT te publiceren, wat in wezen indruist tegen het bredere wetenschappelijke debat dat wij als hoofdredacteurs van de medische tijdschriften gespecialiseerd in toxicologie omarmen. Met deze weigering belemmerde Dr. Domingo in feite een open wetenschappelijke discussie over fel besproken behandelingen en mogelijke bijwerkingen van vaccins tegen COVID-19 …”.

Met andere woorden, volgens deze Elsevier-hoofdredacteuren liet Domingo de publicatie toe van “onwaarheden en misleidende verklaringen over COVID mRNA-vaccins” en “weigerde hij te erkennen of te overwegen commentaren of brieven aan de redacteur over deze publicatie in FCT te publiceren.” In hun e-mail klonk het alsof hij daarom moest aftreden omdat hij geen open en eerlijk wetenschappelijk debat toestond.

Het lijkt erop dat de uitgever loog toen ze ons vertelde dat zijn ontslag “volledig los stond” van een zeer technisch wetenschappelijk artikel waarin wordt uitgelegd hoe mRNA-vaccins de immuniteit kunnen aantasten.

Maar hoe zit het met de verklaringen van de drie hoofdredacteuren? Logen zij ook?

Misleidende verklaringen door de hoofdredacteurs

Zoals we later ontdekten, was de beschrijving van de hoofdredacteurs over wat er gebeurde na de publicatie van het Seneff artikel ook niet juist. Domingo “weigerde niet te erkennen of te overwegen commentaren of brieven aan de redacteur over deze publicatie in FCT te publiceren”.

In plaats daarvan ging hij in dialoog met de critici en hij nodigde hen uit een brief te schrijven om de Seneff-publicatie wetenschappelijk te weerleggen. Het probleem was dat de brief die zij indienden wetenschappelijk zodanig ondermaats was, dat hij tweemaal werd afgewezen, de laatste keer door drie recensenten.

Zo werkt peer review. Externe deskundigen evalueren elke inzending op zijn wetenschappelijke kwaliteiten. Als de onafhankelijke peer-reviewers tegen publicatie adviseren, wordt het artikel doorgaans afgewezen.

Op 26 oktober publiceerden negen auteurs van de door FCT afgewezen brief aan de redactie een artikel in ‘Stem Cell Reviews and Reports’ (SCRR), een tijdschrift dat eigendom is van de Duits-Britse Springer Nature Group. Het artikel, “Scientific Integrity Requires Publishing Rebuttals and Retracting Problematic Papers”, verwees naar de brief aan de redacteur die door FCT was afgewezen, en we konden precies lezen wat er was afgewezen.

Ikzelf (Joe Wang) heb een doctoraat in Moleculaire Genetica. Ik heb meer dan 10 jaar bij Sanofi Pasteur gewerkt aan vaccinonderzoek, waaronder de ontwikkeling van een vaccin voor SARS-CoV-1 in 2003.

Na bestudering van de Seneff-paper en het verworpen weerwoord moet ik zeggen dat ik het eens ben met de recensenten en met Domingo over het feit dat het weerwoord inderdaad wetenschappelijk ondermaats was en dat de afwijzing de juiste beslissing was. Het zou zelfs een schande voor het tijdschrift zijn geweest als het gepubliceerd was.

Het is moeilijk om de credentialen van alle negen auteurs van het SCRR-artikel te beoordelen, aangezien zij niet allemaal hun professionele achtergrond bekend hebben gemaakt. Het lijdt echter geen twijfel dat de drie redacteurs die de e-mail schreven waarin Domingo werd bekritiseerd en waarin zijn beslissing om het artikel van Seneff te publiceren werd bespot, topwetenschappers zijn met de hoogste reputatie binnen hun eigen vakgebied toxicologie.

Waarom hebben zij dan hun collega overboord gegooid en het door hem gepubliceerde artikel bekritiseerd zonder hun wetenschappelijke redenen aan te voeren waarom zij het niet goed vonden? Stonden ze onder druk? Of zijn ze, zo slim als ze zijn, zelf in de war?

Gangbare narratieven versus feiten

Inmiddels kennen we allemaal de algemeen aanvaarde narratieven van de gezondheidsautoriteiten over COVID-19. Het COVID-19 draaiboek luidt als volgt:

1) Vaccins (inclusief de mRNA-prikken) zijn veilig en effectief tegen COVID-19;

2) Beweringen dat geneesmiddelen zoals hydroxychloroquine en ivermectine effectief zijn tegen COVID-19 zijn vals en schadelijk;

3) Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid van COVID-19 vaccins is zowel “anti-vaccin” als “anti-wetenschap”, zozeer zelfs dat de woorden “ik geloof de wetenschap” eigenlijk synoniem zijn met “ik geloof dat de door de overheid aanbevolen vaccins noodzakelijk, veilig en effectief zijn”.

Er was een vierde discussiepunt dat door de gezondheidsautoriteiten werd verspreid, over de oorsprong van SARS-CoV-2, namelijk dat het zeker afkomstig was van wilde dieren en niet van een laboratorium. Dit narratief, dat in 2020 en 2021 niet in twijfel mocht worden getrokken, is nu stilletjes verdwenen, mede dankzij een uitstekend onderzoeksrapport van Katherine Eban, gepubliceerd in Vanity Fair van maart 2022. Zelfs de WHO had verklaard dat “alle hypotheses” (inclusief een lek in een laboratorium) nog steeds in [het onderzoek van de WHO] zitten.”

Het verdwijnen van dit vierde verhaal spreekt boekdelen. Zoals elke wetenschapper u zal vertellen, zijn feiten en waarheden erg hardnekkig. Ze komen soms traag op gang, maar uiteindelijk komen ze dan toch tevoorschijn.

Het is bijna drie jaar geleden dat SARS-CoV-2 opdook in Wuhan, China. De natuurlijke oorsprong van het virus moet nog worden ontdekt. Intussen zijn er duidelijke aanwijzingen dat het Wuhan Instituut voor Virologie de bron van het virus is. Het officiële “geaccepteerde” verhaal moest veranderen in het licht van alle feiten, waarvan vele nu pas aan het licht beginnen te komen.

Maar hoe zit het met de veiligheid en effectiviteit van de mRNA injecties? Dit was tenslotte het onderwerp van de discussie bij de afzetting van Domingo.

Het artikel van Seneff, dat zeer goed was geschreven en door vijf onafhankelijke deskundigen als wetenschappelijk verantwoord werd aanbevolen, zou wel eens een van de krachten kunnen zijn die het officieel aanvaarde verhaal over de veiligheid en de doeltreffendheid in twijfel trekken.

Een andere kracht, een onlangs uitgebrachte documentaire getiteld “Safe and Effective: A Second Opinion” bevat waargebeurde verhalen over letsels veroorzaakt door de vaccins.

Veel andere wetenschappers zijn ook begonnen met het aanvechten van de officiële verhaallijn.

De link met de CCP

Ik ben opgegroeid in communistisch China en heb in het dagelijks leven ervaring opgedaan met wetenschappelijk onderzoek onder de Chinese Communistische Partij (CCP). In communistisch China kunnen wetenschappers genieten van wetenschappelijke onafhankelijkheid en vrijheid, wanneer en enkel wanneer de CCP geen officiële mening heeft over het onderwerp in kwestie.

Maar zoals ik in verschillende opiniestukken heb geschreven, wanneer de CCP zich realiseert dat bepaalde wetenschappelijke studies kunnen worden gebruikt voor politieke doeleinden, moeten alle “wetenschappelijke” onderzoeken en publicaties de officiële verhaallijn van de CCP volgen om de politieke agenda van de CCP na te volgen.

Dr. Wenhong Zhang, het hoofd van Shanghai’s COVID Control Experts Committee, zei bijvoorbeeld op 24 maart publiekelijk: “We kunnen er niet van uitgaan dat we het virus koste wat kost moeten doen verdwijnen. We moeten nog steeds een normaal leven garanderen voor onze burgers terwijl we de verspreiding van het virus onder controle proberen te houden.” Maar toen kondigde partijleider Xi Jinping zijn “Zero COVID” beleid aan. Vervolgens schreef Zhang een artikel dat op 6 mei in The Lancet werd gepubliceerd onder de titel “Shanghai’s life-saving efforts against the current omicron wave of the COVID-19 pandemic,” waarin hij Xi’s draconische lockdown in Shanghai prees. Het was een complete omkering van zijn eigen wetenschappelijk inzicht in de omicrongolf.

Geen enkele wetenschapper in China maakt een kans tegen het narratief van de CCP. Als er een conflict is tussen iemands beroep als medisch wetenschapper en zijn of haar politieke banden met de CCP, zal de CCP keer op keer winnen. In China is elke burger nu eenmaal verbonden met de CCP, zonder uitzondering.

Het officiële tijdschrift van de Chinese Vereniging voor Toxicologie?

Met dit begrip vonden wij het zeer interessant dat het tijdschrift FCT nu op zijn officiële website onder “Over het tijdschrift” verklaart dat het “het officiële tijdschrift van de Chinese Vereniging voor Toxicologie” is. Het is de moeite waard te vermelden dat geen enkel ander land wordt vernoemd, zelfs niet Nederland, waar de uitgeverij is gevestigd, of Spanje, vanwaar de hoofdredacteur van het tijdschrift afkomstig is.

Men zou kunnen aanvoeren dat er niets mis is met China, en dat de Chinese Society of Toxicology (CST) niet de CCP is. Welnu, mijn persoonlijke ervaring leert dat het CST misschien niet “officieel” onder controle staat van de CCP, maar de CCP heeft zeker de macht om het CST in elk aspect van zijn activiteiten te sturen.

Het is ook interessant om te weten dat terwijl FCT (een Elsevier publicatie), met Domingo nog aan het roer, de ‘brief aan de redactie’ afwees, de negen auteurs hun mening wel konden publiceren op SCRR, een tijdschrift dat eigendom is van Elsevier’s concurrent, The Springer Nature Group. De Springer Nature Group is ook eigenaar van andere medische toptijdschriften, zoals The Lancet en Nature Medicine.

Het was The Lancet dat de brief van Peter Daszak en medewerkers van EcoHealth publiceerde op 18 februari 2020, toen de meesten onder ons nog steeds verbijsterd waren over het nieuwe SARS-CoV-2, waarin werd verklaard dat “ze in grote meerderheid concluderen dat dit coronavirus afkomstig is van wilde dieren”, waarmee het officiële verhaal over de oorsprong van SARS-CoV-2 in steen werd gebeiteld en iedereen die dit verhaal in twijfel trok als racist werd bestempeld.

Het was ook The Lancet die in mei het belachelijke artikel van Zhang publiceerde over de “levensreddende” aard van de lockdowns in Shanghai.

Het was Nature Medicine dat “The proximal origin of SARS-CoV-2” publiceerde, dat het officiële verhaal in Daszaks Lancet-brief over de oorsprong van SARS-CoV-2 nog versterkte.

Op basis van deze voorbeelden lijkt het erop dat Zhang niet de enige is die onder controle staat van de CCP, aangezien Zhang dat belachelijke artikel niet had kunnen publiceren zonder hulp van The Lancet. De publicatie van al deze verhalende “wetenschappelijke” artikelen, samen met het ontslag van FCT’s Domingo, en de publicatie van een wetenschappelijk slordig en openlijk gepolitiseerd weerwoord in Springer’s SCRR, doen ons afvragen of de invloed van CCP aan het werk is.

Zoals ik al eerder schreef, is de CCP een meester in de subjectieve wetenschap, en het lijkt erop dat we in onze “vrije wereld” tijdens COVID-19 evenzeer geconfronteerd werden met een subjectieve wetenschap.

Subjectieve Wetenschap veroorzaakte het verlies van miljoenen levens in China, inclusief dat van mijn zus, Zhen. Manipulaties achter de schermen horen niet thuis in de wetenschap. Politieke agenda’s ook niet. Aandringen op veilige vaccins is niet “anti”. We moeten in de vrije wereld een einde maken aan al deze onzin en terugkeren naar objectieve, op feiten gebaseerde wetenschap.

Opvattingen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van The Epoch Times. Epoch Health verwelkomt professionele discussie en vriendelijk debat. Om een opiniestuk in te dienen, kan u de richtlijnen volgen en stuurt u het in via ons online formulier.

Gepubliceerd door The Epoch Times (9 november 2022): Science Should Be Fact-Based, Not Propaganda

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.