Thursday, 18 Apr 2024
De Chinese leider Xi Jinping, staand met voormalig leider Hu Jintao, woont de viering bij ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Chinese Communistische Partij op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China, op 1 juli 2021. (Lintao Zhang/Getty Images)

Xi Jinping waarschuwt dat buitenlandse mogendheden “het hoofd zullen ingeslagen worden” als ze de confrontatie met Peking aangaan

In een toespraak ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP) zei leider Xi Jinping dat buitenlandse troepen “het hoofd ingeslagen” zullen worden als zij China proberen te intimideren. Hij voegde eraan toe dat het regime alle pogingen van het zelfbestuurde Taiwan om formele onafhankelijkheid op te eisen, zou “verpletteren”.

In zijn toespraak van een uur op het Tiananmenplein in Beijing heeft Xi gezworen dat hij de CCP zou binden aan alle Chinezen, beloofde hij het Chinese leger te versterken en prees hij het marxisme.

Xi was de enige die een grijs tuniekpak in Mao Zedong-stijl droeg, terwijl alle andere mannelijke CCP-leiders gekleed gingen in een zwart pak met stropdas.

Tijdens Xi’s toespraak applaudisseerden de ongeveer 70.000 geselecteerde toeschouwers op het plein allemaal tegelijk, in hetzelfde tempo en zonder enthousiasme. Na de toespraak van Xi regende het, een slecht voorteken in de Chinese cultuur. Gedurende het hele proces behielden de hoge leiders van de CCP en het publiek een pokergezicht, zelfs tijdens het handen schudden.

Hu Jintao, de voormalige leider van de CCP, en Wen Jiabao, de voormalige premier, namen deel aan de viering, maar hun voorgangers Jiang Zemin en Zhu Rongji kwamen niet opdagen, wat ongebruikelijk is in de geschiedenis van de CCP.

“Het doel van de viering van de CCP is slechts het tonen van haar kracht … die haar zwakte verbergt in zowel binnenlandse als diplomatieke zaken,” vertelde Su Tzu-yun, directeur van de Defense Strategy and Resources Division van het Institute for National Defense and Security Research in Taiwan, aan The Epoch Times.

Su merkte op dat het CCP-regime worstelt op economisch en politiek vlak, met de kwestie van de Straat van Taiwan, en in de betrekkingen met andere landen.

“Het CCP-regime probeerde de aandacht van de Chinese bevolking te verleggen van hun ontevredenheid over het regime naar buitenlandse zaken [door zich te richten op het Westen en Taiwan],” merkte Su op.

De Chinese leider Xi Jinping, staand met voormalig leider Hu Jintao, woont de viering bij ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Chinese Communistische Partij op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, China op 1 juli 2021. (Lintao Zhang/Getty Images)

De toespraak van Xi

Xi, de machtigste leider van de CCP sinds de stichter van het regime, Mao Zedong, speechte donderdag op communistische toon en beweerde dat hij alle CCP-leden en zelfs alle Chinezen vertegenwoordigde.

“De CCP is solidair met het Chinese volk, ze zullen samen leven en samen sterven,” zei Xi. “Alle pogingen om de CCP te scheiden van het Chinese volk zullen absoluut mislukken. De meer dan 95 miljoen CCP-leden en de meer dan 1,4 miljard Chinezen zullen zo’n scenario nooit laten gebeuren.”

Daarna sprak Xi als vertegenwoordiger van het hele Chinese volk.

“Het Chinese volk zou nooit toestaan dat een buitenlandse macht ons [de CCP en China] intimideert, onderdrukt of onderwerpt. Iedereen die dat durft, zal met zijn hoofd bloedig tegen de Grote Muur van staal geslagen worden, die door meer dan 1,4 miljard Chinezen is gesmeed,” zei Xi.

Xi beweerde dat het verenigen van Taiwan de historische taak is van de CCP. Vervolgens zei hij: “Alle zonen en dochters van China, met inbegrip van landgenoten aan beide zijden van de Straat van Taiwan, moeten samenwerken en in solidariteit voorwaarts gaan en alle ‘Taiwan-onafhankelijkheid’-complotten resoluut verpletteren.”

Xi sloot zijn toespraak af met de wens dat de CCP nooit uit elkaar zou vallen.

Chinese vrouwen zingen tijdens een ceremonie ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Communistische Partij op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing, China op 1 juli 2021. (Kevin Frayer/Getty Images)

Commentaar

Commentatoren uitten niet veel bezorgdheid over de dreigementen die Xi uitte, maar allen merkten op dat de gezichtsuitdrukkingen van Xi en andere hoge CCP-leiders afgemeten waren tijdens de viering.

“Ze zouden blij moeten zijn om het honderdjarig bestaan van de partij te vieren … Ze waren angstig en in paniek,” zei Su Tzu-yun. “Het is een weerspiegeling van de moeilijke situatie waarin de CCP verkeert.”

De in de VS gevestigde politieke commentator Chen Pokong merkte op 1 juli in zijn onafhankelijke mediakanaal op: “Xi Jinping las zijn toespraak zonder enige emotie op zijn gezicht, het leek op het lezen van een condoleance.”

Sprekend over Xi’s dreigementen, zei Su dat hij zich geen zorgen maakte dat het regime in Peking Taiwan in korte tijd met geweld zou proberen herenigen met het Chinese vasteland, maar stelde toch voor: “Taiwan moet zijn verdediging versterken.”

De Taiwanese Raad voor Aangelegenheden van het Chinese vasteland verklaarde op 1 juli dat het Taiwanese volk de eenzijdige principes van de CCP verwerpt, en dat de kernwaarden van de Taiwanese samenleving “democratie, vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat” zijn. De raad drong er bij Peking op aan de diplomatieke suggesties van Taipei te volgen, die “vrede, wederkerigheid, democratie en dialoog” zijn.

Het Chinese regime claimt het eiland als het zijne, ondanks het feit dat Taiwan een de facto onafhankelijk land is met een eigen leger, democratisch gekozen regering en grondwet.

Vier leden van de Hongkongse Liga van Sociaal-Democraten marcheren op straat om er bij het regime in Peking op aan te dringen alle politieke gevangenen in Hongkong op 1 juli 2021 vrij te laten. (Song Bilong/The Epoch Times)

Terwijl de CCP haar honderdjarig bestaan vierde, werden pro-democratische activisten in Hongkong geconfronteerd met toenemende arrestatie-druk en protesteerden zij in de stad. Ze drongen er bij het regime in Peking op aan om alle politieke gevangenen en dissidenten vrij te laten.

Volgens de in de VS gevestigde organisatie Dui Hua Foundation, die zich bezighoudt met het verzamelen van gegevens over politieke gevangenen in China, had het regime van de CCP op 31 maart 44.932 politieke gevangenen in hechtenis genomen.

Luo Ya heeft bijgedragen aan dit verslag.

Nicole Hao is een in Washington gevestigde verslaggeefster die zich richt op China-gerelateerde onderwerpen. Voordat ze in juli 2009 bij de Epoch Media Group kwam, werkte ze als global product manager voor een spoorwegbedrijf in Parijs, Frankrijk.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (01/07/2021): Xi Jinping Warns Foreign Powers Will Get Their ‘Heads Bashed’ If They Confront Beijing

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.