Sunday, 23 Jun 2024
Links: (Dean Drobot/Shutterstock); Rechts: (Pixel-Shot/Shutterstock)

7 tips van Epoch Inspired Editors om karakter op te bouwen

Als je #3 verwaarloost, kun je ten gronde gaan

Het klinkt ouderwets. Zelfs cliché. Toch is het nog altijd even belangrijk: De bepalende maatstaf voor elke man, vrouw en kind is en blijft hoe we ons karakter opbouwen.

Grote geesten denken hetzelfde en alle groten – van George Washington tot Lao Tzu – hebben dit ontwikkeld. Talloze culturen en religies van zeer verschillende afkomst hebben door de geschiedenis heen de wetten ervan opgesomd. Keer op keer heeft het opbouwen van je karakter geleid tot zelfopoffering voor een groter goed, of dat nu waarheid, vrijheid, eer of een hogere macht is.

Het opbouwen van karakter vereist nauwgezet werk en legt vaak de nadruk op omgekeerde ideeën over winst en verlies. Onbaatzuchtig worden houdt in dat je je eigenbelang en soms zelfs het leven zelf loslaat, in de overtuiging dat verlossing ergens daarbuiten ligt. De hebzuchtigen en egoïsten kennen dit principe niet.

Met dit in gedachten zijn hier zeven regels voor het opbouwen van karakter – gebaseerd op traditionele wijsheid en gezond verstand, dat vandaag de dag niet meer zo gewoon is. Het klinkt misschien passé, maar troost putten uit het feit dat het doorstaan van de moeilijkheden van het leven “karakter opbouwt” is vandaag de dag nog even relevant als altijd.

1.    Wees terughoudend in je uitspraken

Het klinkt beklemmend om je mond te houden en je emoties binnen te houden. Maar in werkelijkheid heeft het gezegde “Beter zwijgen en voor gek worden aangezien dan spreken en alle twijfel wegnemen” altijd succes gehad in de maatschappij en zijn wijsheid bewezen.

Naast succes is terughoudendheid in het spreken van vitaal belang in het leven. Het kan van toepassing zijn wanneer je een e-mail opent die je irriteert, of wanneer je een belediging van een bepaald familielid aan de eettafel krijgt, of die collega. Je zou er eeuwig spijt van kunnen krijgen als je in het heetst van de strijd reageert.

Emotionele reflexreacties zijn zelden de goed afgestemde reactie waar dergelijke situaties om vragen. Oefen liever terughoudendheid in je spraak. Door je in te houden kun je de golven van woede of verontwaardiging weerstaan die je dreigen mee te sleuren naar die spreekwoordelijke zee van strijd en verderf. Alleen in kalmte met een gematigde houding zal de juiste keuze verschijnen.

2. Kom beloftes altijd na

De Ouden spraken ooit over de dood verkiezen boven het breken van je woord. Zulke erecodes uit ons feodale verleden klinken misschien ouderwets in deze tijd van individuele vrijheid. Toch zijn er hier eeuwige waarheden. Elke relatie is geworteld in een vertrouwensband waarbij de ene persoon vertrouwen stelt in de andere. Als je zegt dat je iets zult doen, wordt er verwacht dat je het ook zult doen. Het simpele feit is dat als je het niet doet, je de volgende keer niet geloofd wordt.

Als je een verplichting om de een of andere reden echt niet kunt nakomen, kun je de andere partij natuurlijk tijdig laten weten dat er iets is tussengekomen en je verontschuldigen voor de schending. Het punt is dat degenen die zich bewust zijn van de beloften die ze doen – en deze naar hun beste vermogen nakomen – als betrouwbaar zullen worden beschouwd, en dit is de basis van alle relaties.

3. Arrogantie maakt ons dwazen

Er is geen hoop dat de dwaas die arrogant is minder dwaas wordt. Er is geen hoop dat de volleerde die arrogant is niet uit de gratie zal vallen.

Gedurende ons leven zullen we ontelbare zielen ontmoeten die wijzer zijn dan wij. Ze kunnen zich voordoen in bescheiden vormen en maten; ze kunnen zich voordoen als mensen waarvan we het het minst verwachten. Degenen die zichzelf, door een slechte opvoeding of de slechte gewoonte om zichzelf te verheerlijken, boven anderen plaatsen, zullen zichzelf voor altijd afsluiten van die rijkdom aan wijsheid. Ze zullen voor altijd gevangen zitten in de cel van hun eigen onwetendheid.

Nog erger is degene die de wijzen snel kleineert en openlijk belachelijk maakt door ze dwazen te noemen. Die persoon creëert nieuwe cellen binnen die blinde dwaling.

4. Nederigheid maakt wijzer

Verre van zelfspot is de bekentenis “ik weet het niet” een van de beste die je kunt doen, want je zit er nooit ver naast. Confucius zei het al: “Weten wat je weet en wat je niet weet, dat is ware kennis.” Dit getuigt van een pretentieloze en oprechte zoektocht naar de waarheid. Dan heeft de waarheid een halve kans om jou te vinden.

In plaats van jezelf de schuld te geven van het gebrek aan wijsheid, zal die mentale en emotionele energie beter besteed worden aan leren dan aan het verdedigen van je ego. Door nederig te zijn en kennis te waarderen, zul je vanzelf meer te weten komen.

Maar als het eenmaal verworven is, zal de test van ijdelheid zeker volgen. Nederigheid betekent ook onbewogen blijven door de lofprijzingen die iemand alleen maar slechter kunnen maken door hem arrogant te maken. Luister er niet naar en houd je stevig vast aan de zoektocht naar groei.

5. Wees de wijste

Bij elke inspanning die de moeite waard is, zullen er mensen zijn die zich er op de een of andere manier tegen verzetten. Zoals het gezegde luidt: “Voor elke actie is er een gelijkwaardige en tegengestelde reactie”. Je kunt geconfronteerd worden met critici of tegenstanders die op de een of andere manier weerstand bieden of haat zaaien.

Een goede belediging kan de beste onder ons raken. En de verleiding kan groot zijn om terug te vechten. Maar iemand met een sterk karakter zal dit drama zien voor wat het is – gewoon lawaai. Smeed je hart en kies de juiste weg door jezelf in toom te houden en het hoofd koel te houden. Een overhaaste beslissing kan catastrofale gevolgen hebben en je zult er spijt van krijgen. Tenzij iemand je fysiek bedreigt of je eigendommen afpakt, moet je gewoon je ogen op je taak gericht houden en dat ene ding goed doen. Vaak is wat in je hoofd opdoemt onbeduidend in het grote geheel der dingen.

6. Beoefen mededogen

Karakter wordt vaak gesmeed in het heetst van de strijd. Wanneer iemands eigenbelang door een ander wordt bedreigd, is de verleiding groot om in actie te komen. Dit is niet meer dan het instinct van wilde dieren, maar toch hebben we allemaal zo’n instinct. Hoewel we ernaar kunnen streven om de wijste te zijn, is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Toch is er hoop dat we dit kunnen overwinnen. Probeer de dingen te zien vanuit andermans positie, want mededogen en begrip openen een hele nieuwe dimensie aan de situatie. Mededogen ontwapent woede en geeft je de kalmte en tijd die nodig zijn om verstandiger beslissingen te nemen. Het kan je doen inzien dat de persoon die zo respectloos tegen je deed, zelf ook een crisis doormaakte. Er is meer ruimte voor tolerantie in deze hoofdruimte. Bij het opbouwen van karakter richten we ons op onszelf en veroordelen we anderen niet. Dit zal gemakkelijker gaan met mededogen.

7. Oefen eerlijkheid

De wereld waarin we leven is er een vol onrust en chaos. De relaties die we onderhouden zijn kostbare havens die een uitweg bieden uit de turbulentie van het leven. Het fundament waarop deze relaties zijn gebouwd is vertrouwen. Door eerlijk te zijn, maken we van onszelf een stevige rots waar anderen op kunnen vertrouwen in een anders zo tumultueuze wereld. Die vrienden worden op hun beurt een rots voor ons.

Vertel altijd de waarheid en lieg nooit. Elk voordeel dat het vertellen van een leugen lijkt op te leveren is op zijn best vluchtig, als rookpluimen, en zal je uiteindelijk veel meer kwaad doen op de lange termijn. Sluit je aan bij wat eeuwig is, zoals de lucht, die geen rookgordijn lang kan verduisteren. Als je de waarheid spreekt in een wereld waar liegen heel gewoon is en als normaal wordt beschouwd, zullen anderen je als anders gaan zien. Na verloop van tijd zul je dat bolwerk van goedheid worden voor iedereen die jou kent.

Deel je verhalen met ons op emg.inspired@epochtimes.com, en blijf je dagelijkse dosis inspiratie krijgen door je aan te melden voor de Inspired-nieuwsbrief op TheEpochTimes.com/nieuwsbrief

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (24 juli 2023): 7 Tips to Build Character From Epoch Inspired Editors—Neglecting #3 Can Ruin You

 

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.