Wednesday, 12 Jun 2024
Chinese politieagenten nabij een treinstation in Peking op 4 april 2020 in Peking, China. (Kevin Frayer/Getty Images)

CCP beheert eigen politiebureau in New York City, als onderdeel van een wereldwijd netwerk voor buitenlandse repressie

Chinese autoriteiten hebben een “overzeese politiepost” geopend in de Verenigde Staten als onderdeel van de wereldwijde transnationale repressie van de Chinese Communistische Partij (CCP), aldus de mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders.

“Deze operaties schenden de officiële bilaterale politiële en justitiële samenwerking en schenden de internationale rechtsorde, en kunnen de territoriale integriteit schenden in die landen die betrokken zijn bij het opzetten van dit soort parallelle politiemechanismen die gebruik maken van illegale werkmethoden”, aldus de in Spanje gevestigde groep in een recent rapport.

Het rapport, getiteld “110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild,” onderzocht het initiatief dat in 2018 voor het eerst door tien “proefprovincies” werd gelanceerd. Deze posten werden ook wel 110 Overseas genoemd, naar het telefoonnummer van de nooddiensten van de politie in China.

De onlangs geopende buitenpost in New York City maakte deel uit van de “eerste lichting” van 30 overzeese politiebureaus in 21 landen, opgezet door het Bureau voor Openbare Veiligheid in de stad Fuzhou, de hoofdstad van de zuidelijke kustprovincie Fujian. Ook andere Chinese steden richtten hun eigen buitenposten in het buitenland op.

Deze afdeling van de Chinese politie in New York werd op 15 februari geopend, aldus Dongnan News, een mediakanaal dat wordt gesteund door de provinciale overheid van Fujian. Het kantoor, Fuzhou Police Oversea Service Station genaamd, is gevestigd op 107 East Broadway, in het hoofdkwartier van de American ChangLe Association (ACA), een non-profit organisatie die nauwe banden heeft met het Chinese regime.

Safeguard Defenders identificeerde 54 overzeese politiebureaus op vijf continenten, waaronder in steden als Toronto en Dublin.

Het totale aantal is echter onduidelijk. “Er is geen volledige lijst van dergelijke “110 overzeese” politiebureaus beschikbaar”, aldus het rapport. “Het aantal is ongetwijfeld groter en dergelijke stations zijn meer verspreid,” voegde het eraan toe.

De America ChangLe Association in New York City op 6 oktober 2022. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

ACA

De ACA, opgericht in 1998, is volgens haar website een van de meest invloedrijke gemeenschappen voor Chinese immigranten uit de provincie Fujian in de Verenigde Staten.

De ACA werkte dit jaar samen met het bureau voor openbare veiligheid van de stad Fuzhou om een politiepost uit Fuzhou op te zetten, zei de voorzitter van de vereniging tijdens een evenement in april in het kantoor van de groep waar de plaatsvervangende Chinese consulaat-generaal in New York, Wu Xiaoming, aanwezig was. Dit meldde Dongnan News destijds. Volgens het rapport erkende Wu de bijdrage van de vereniging aan de “bevordering van de Chinees-Amerikaanse vriendschap en de ondersteuning van China’s vreedzame hereniging [met Taiwan]”.

De New Yorkse gemeenschapsgroep is, zoals vele zogenaamde plaatselijke Chinese organisaties, verbonden met het uitgebreide “united front” van de Chinese Communistische Partij. Dit verwijst naar een netwerk van duizenden internationale groepen die onder toezicht staan van het United Front Work Department, een machtig agentschap van de partij, en die de belangen van het regime in het buitenland behartigen, onder meer door buitenlandse beïnvloedingsoperaties uit te voeren, dissidente bewegingen te onderdrukken, inlichtingen te verzamelen en de overdracht van technologie naar China te vergemakkelijken.

De ACA onderhoudt nauwe banden met het regime en wordt geprezen voor haar inspanningen om de CCP en haar leiders te steunen. Een van de foto’s op haar website is het certificaat van waardering van het Chinese consulaat in New York in 2015. Het consulaat prees de ACA voor haar actieve rol bij het organiseren van overzeese Chinese onderdanen om de Chinese leider Xi Jinping te verwelkomen toen hij naar New York reisde om de vergaderingen van de Verenigde Naties bij te wonen.

De voormalige voorzitter van de groep, Zhang Zikuo, woonde in 2019 als vertegenwoordiger van overzeese Chinese onderdanen in de Verenigde Staten een officiële ceremonie in Peking bij ter gelegenheid van het 70e jaar van de CCP-heerschappij over China, volgens een rapport uit 2020 van de Fuzhou City Federation of Returned Overseas Chinese.

In mei 2020 woonde Zhang, toenmalig voorzitter van de ACA, een online seminar bij dat was georganiseerd door de Afdeling Verenigd Front van het Changle District van de stad Fuzhou tijdens welke zij een “diepgaande studie van de filosofie achter de twee zittingen” hadden, aldus het rapport. Met “twee zittingen” worden de jaarlijkse bijeenkomsten bedoeld van de wetgevende macht en het politieke adviesorgaan van het regime.

Een sinister doel

Ogenschijnlijk hebben de overzeese politiebureaus een administratief doel, met veel taken die volgens het rapport “traditioneel als consulair worden beschouwd”.

De meest gebruikte dienst van het bureau in New York is bijvoorbeeld het helpen van overzeese Chinezen bij het verlengen van rijbewijzen zonder naar China te hoeven terugkeren, volgens een rapport van Dongnan News uit augustus. Volgens het rapport hebben tussen 1 maart en 27 april 36 aanvragers een online medisch onderzoek bij het station afgerond om zo hun rijbewijs te laten verlengen.

De stations laten overzeese Chinezen de “zorg en liefde” van het moederland voelen, vertelde Lu Jianshun, de voorzitter van ACA, aan Dongnan News. Het rapport vermeldde dat Lu ook medewerker is van het politiebureau in New York.

Safeguard Defenders zei echter dat dergelijke 110 overzeese stations een “meer sinister doel hebben omdat ze bijdragen aan “het resoluut aanpakken van allerlei illegale en criminele activiteiten waarbij overzeese Chinezen betrokken zijn.” Sommige stations zijn al “betrokken bij samenwerking met de Chinese politie bij het uitvoeren van politieoperaties op buitenlandse grondgebied”, aldus de groep.

In het rapport wordt als voorbeeld de succesvolle terugkeer genoemd van een Chinese vluchteling met de naam Xia, die werd beschuldigd van fraude en naar Servië was gevlucht.

Nadat de Chinese politie de locatie van Xia in Belgrado in Servië had achterhaald, “kwam zij met succes in contact” met Xia via haar overzeese dienst, aldus het rapport, waarin een artikel uit 2019 van de Chinese staatsmedia wordt geciteerd. De politie in de stad Qingtian voerde vervolgens “rechtstreeks druk uit om terug te keren” via de Chinese sociale media-app Wechat en videogesprekken met de steun van medewerkers van de overzeese dienst. Volgens het rapport gaf de Chinese politie Xia minstens eenmaal per week voorlichting over ” het relevante beleid, wetten en rechtszaken” waarna Xia uiteindelijk in oktober 2018 actief meewerkte met de politie om naar China terug te keren.

Van april 2021 tot juli 2022 zijn naar schatting 230.000 overzeese Chinese onderdanen “overgehaald om terug te keren” naar het land om strafrechtelijke vervolging te ondergaan, aldus een rapport van de Chinese staatsmedia.

Safeguard Defenders merkt op dat een dergelijke “overreding tot terugkeer” gepaard gaat met intimidatie van de familieleden van het doelwit in China. Als het doelwit weigert mee te werken, kunnen hun familieleden worden gestraft, bijvoorbeeld door hun kinderen onderwijs te ontzeggen.

“Deze methoden stellen de CCP en hun veiligheidsorganen in staat de normale bilaterale mechanismen van politiële en justitiële samenwerking te omzeilen, waardoor de internationale rechtsorde en de territoriale integriteit van de betrokken landen ernstig worden ondermijnd”, aldus het rapport.

“Hierdoor worden Chinese burgers die legaal in het buitenland verblijven volledig blootgesteld aan extra-legale vervolging door de Chinese politie, met weinig tot geen van de bescherming die in theorie door zowel het nationale als het internationale recht wordt gewaarborgd.”

The Epoch Times heeft de ACA, de FBI, het ministerie van Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kantoor van de procureur-generaal van New York om commentaar gevraagd.

Gepubliceerd door The Epoch Times (05 oktober 2022): CCP Runs Police Outpost in New York City, Part of Global Network of Transnational Repression: Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.