Sunday, 16 Jun 2024
Een Chinese paramilitaire politieagent staat op wacht voor beveiligingscamera's op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking op 8 april 2019. (STR/AFP via Getty Images)

CCP gebruikt grote data om Falun Gong beoefenaars hun vrijheid te ontnemen

‘De CCP probeert voortdurend elke beweging van deze mensen in de gaten te houden’

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft een lange staat van dienst in het verkennen van grote data analytics en cloud computing-gebaseerde technologieën om de persoonlijke vrijheid van Falun Gong beoefenaars op te sporen, te stalken, te monitoren en in te perken, volgens rapporten op Minghui.org.

Het communistische regime heeft elektronische plaatsbepalings- en volgapparatuur bevestigd op auto’s, fietsen, mobiele telefoons en zelfs in de zakken van Falun Gong beoefenaars, meldde Minghui.

Andere controlemaatregelen zijn het installeren van bewakingscamera’s rond de huizen van Falun Gong beoefenaars, het verzamelen van persoonlijke gegevens van gezichten, vingerafdrukken, loop- en stemgedrag, het ontzeggen van de toegang tot paspoorten en het verbod om China te verlaten.

Minghui is een informatieplatform voor Falun Gong beoefenaars en heeft rapporten gepubliceerd over de onderdrukking van Falun Gong in China door de CCP. Hierin worden de verschillende afschuwelijke vervolgingsmethoden onthuld die de CCP oplegt aan Falun Gong beoefenaars, zoals het willekeurig lastigvallen, stalken, gevangen houden, arresteren, martelen en zelfs doden voor organen.

Wu Shaoping, een voormalig mensenrechtenadvocaat in China die nu in de Verenigde Staten woont, zei dat de CCP een “langdurige monitoring” heeft opgelegd aan iedereen die zij beschouwt als een bedreiging voor haar heerschappij, inclusief dissidenten, activisten, etnische minderheden en Falun Gong beoefenaars.

“De CCP wil elke beweging van deze mensen op elk moment volgen, niet alleen hun fysieke handelingen, maar ook hun telefoons, netwerken en al het andere,” zei dhr. Wu in een recent interview met de Chinese taaleditie van The Epoch Times.

Een Chinese advocaat die ervoor kiest anoniem te blijven uit angst voor represailles van het regime, heeft het toezicht van de CCP als illegaal bestempeld. “Falun Gong beoefenaars in China verblijven in andere soorten gevangenissen,” aldus de advocaat.

Positiebepalings- en volgapparatuur op vervoersmiddelen

Elektronische apparaten om Falun Gong beoefenaars te volgen en te lokaliseren zijn naar verluidt bevestigd aan hun voertuigen, mobiele telefoons en zelfs in hun kledingzakken.

Op 10 augustus 2022 werd de 64-jarige Zhang Ming, een Falun Gong beoefenaar uit de stad Dandong  in China’s noordoostelijke provincie Liaoning, voor zijn eigen huis ontvoerd door vijf plaatselijke politieagenten. Minghui meldde dat een van de politieagenten hem vertelde dat ze wisten waar hij was omdat ze een volgsysteem op zijn fiets hadden geïnstalleerd.

In september 2022 ontdekten drie Falun Gong beoefenaars uit Zhucheng, in het oosten van de Chinese provincie Shandong, dat hun elektrische scooters “geen stroom” hadden en niet gestart konden worden. Ze brachten de scooters naar een reparatiewerkplaats voor onderhoud.

De reparateur ontdekte dat er een klein magnetisch volgsysteem was geïnstalleerd onder de achterbank van alle drie de scooters.

In dezelfde maand gebruikte de politie in Gaomi City, provincie Shandong, een soortgelijk volgsysteem om Falun Gong beoefenaars te volgen en ontvoerde meerdere van hen.

In 2019 ontdekte Falun Gong beoefenaar Li Yuanqiang, in de Chinese zuidelijke stad Shenzhen tijdens het wassen van zijn auto dat er een volgsysteem onder zijn auto was geïnstalleerd.

Het traceerapparaat werd gevonden op de auto van Li Yuanqiang. (Minghui.org)

In mei en juni 2015 vonden meerdere Falun Gong beoefenaars in Enping City, in de provincie Guangdong, naar verluidt volgapparatuur op hun auto’s, fietsen en bromfietsen.

In september 2015 vond een Falun Gong beoefenaar in Yantai, China’s oostelijke provincie Shandong, een wereldwijd plaatsbepalingssysteem dat aan de achterkant van zijn auto was bevestigd, vlakbij de brandstoftank.

Het opsporingsapparaat werd gevonden op een voertuig van een Falun Gong beoefenaar in Yantai City, provincie Shandong. (Minghui.org)

In 2004 vond een Falun Gong beoefenaar per ongeluk een klein elektronisch apparaatje ter grootte van een vingernagel in een zak van zijn jas, waarvan hij vermoedde dat het een afluister- of opsporingsapparaatje was. Minghui gaf een veiligheidswaarschuwing uit aan Falun Gong beoefenaars in China.

Gedwongen elektronische armbanden op lichamen van Falun Gong beoefenaars

Falun Gong beoefenaars worden naar verluidt gedwongen om bewakingsarmbanden te dragen, zelfs als ze thuis blijven.

In de tweede helft van 2021 werd Si Deli, een voormalig kunstenaar en universitair hoofddocent en verbonden aan een museum in de stad Xinyang in de centrale Chinese provincie Henan, door het personeel van het lokale 610 Bureau gedwongen om een elektronische controle armband te dragen.

Meneer Si is sinds het begin van de vervolging van Falun Gong door de CCP in 1999 meerdere keren ontvoerd, waarbij zijn huis is overvallen door de lokale politie en zijn eigendommen in beslag zijn genomen.

Hij werd drie keer vastgehouden in dwangarbeidskampen en drie keer gevangengezet, met een totaal van meer dan 17 jaar opsluiting in Chinese gevangenissen en detentiecentra. Hij werd in 2021 vrijgelaten na een volledige gevangenisstraf van drie en een half jaar te hebben uitgezeten, maar het lokale 610 Bureau dwong hem een elektronisch apparaat om, vergrendelde het en dreigde hem in de problemen te brengen als hij het apparaat zou verwijderen.

Shi Qiaoyun, een 79-jarige Falun Gong beoefenaar in Xiangtan County, China’s zuidelijke provincie Hunan, werd gedwongen om een elektrisch controlehorloge te dragen van 26 mei tot 25 augustus 2020. Het lokale 610 Bureau ontnam haar het grootste deel van haar sociale voorzieningen en ze kreeg slechts $14 per maand om van te leven. De lokale politie en overheidsfunctionarissen bleven haar lastigvallen en haar huis binnenvallen. Ze stierf aan ondervoeding op 23 juni 2022.

In augustus 2015 werden Lui Hongqun en Peng Yueying, Falun Gong beoefenaars in Renshou County, China’s zuidwestelijke provincie Sichuan, gedwongen om elke dag een elektronisch volgsysteem te dragen. De lokale politie dreigde hen op te sluiten als ze het apparaatje zouden verwijderen.

Het 610 Bureau is een geheimzinnig “bovenwettelijk” agentschap dat in 1999 werd opgericht om orders uit te voeren van de top van de Chinese Communistische Partij om Falun Gong beoefenaars “uit te roeien”.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen gebaseerd op waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Vanwege de belangrijke gezondheidsvoordelen was Falun Gong erg populair in de jaren 1990 nadat het onder het grote publiek werd verspreid. Aan het eind van het decennium beoefenden naar schatting 70 tot 100 miljoen mensen Falun Gong.

Human Rights Watch zei dat de big data- en politiecloudsystemen van het Chinese regime de privacy schenden en dat China geen afdwingbare bescherming heeft voor privacy rechten tegen staatssurveillance.

“De politie hoeft geen gerechtelijk bevel te krijgen om surveillance uit te voeren en hoeft geen bewijs te leveren dat de mensen van wie ze gegevens verzamelen, in verband worden gebracht met of betrokken zijn bij criminele activiteiten. Politiebureaus zijn niet verplicht om surveillanceactiviteiten te rapporteren aan andere overheidsinstanties of om deze informatie openbaar te maken. In werkelijkheid zijn er geen effectieve privacy beschermingen tegen overheidssurveillance,” zei de mensenrechtengroep in 2017.

Andere toezicht maatregelen

Volgens Minghui heeft de CCP verschillende controlemaatregelen genomen om de vrijheid van Falun Gong beoefenaars te beperken.

In Chaoyang City, China’s noordelijke provincie Liaoning, neemt het plaatselijke gerechtelijke bureau video’s op, verzamelt vingerafdrukken en maakt geluidsopnames van Falun Gong beoefenaars, waarbij gebruik wordt gemaakt van grote datatechnieken zoals gezichts-, loop- en stemherkenning. De autoriteiten dwingen Falun Gong beoefenaars om een mobiele telefoon te gebruiken die door de lokale autoriteiten wordt verstrekt en die verbonden is met hun systeem. Falun Gong beoefenaars mogen het gebied niet verlaten en moeten minstens één keer per maand hun verblijfplaats melden bij het plaatselijke justitiële bureau door een schriftelijke verklaring met hun vingerafdrukken in te leveren.

Eind 2021 hebben de plaatselijke gerechtelijke autoriteiten het mobiele telefoonsysteem geüpgraded, waardoor nu gedetailleerde persoonlijke informatie zoals geslacht en leeftijd wordt weergegeven. Ze dwingen Falun Gong beoefenaars ook om een foto van zichzelf, genomen op de dag zelf, te sturen via de mobiele telefoon. In het geval van inspecties door hogere autoriteiten of op wat het justitiële kantoor als gevoelige dagen beschouwt, dwingen zowel het justitiële kantoor als de lokale politie Falun Gong beoefenaars om hun foto’s twee keer per dag op te sturen en hun huizen te bezoeken voor een zogenaamd “follow-up bezoek”.

Zhou Xiangyang, een Falun Gong beoefenaar die werkte in de oostelijke Chinese stad Tianjin, werd in 2022 vrijgelaten na zeven jaar gevangenisstraf. Hij keerde terug naar zijn ouderlijk huis in Matuo Village, Changli County, provincie Hebei in centraal China.

(2e van links -2e van rechts) Chinese mensenrechtenadvocaten Zhang Zanning, Chang Boyang, Yu Wensheng en Zhang Keke poseren met de moeders van Falun Gong beoefenaars Zhou Xiangyang en Li Shanshan buiten Tianjin Dongli People’s Court in China op 13 september 2016. (Epoch Times)

Dit is niet de eerste keer dat hij gevangen is gezet vanwege zijn geloof in Falun Gong. In 2004 werd hij veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Daarvoor, vanaf 1999, werd hij meerdere keren jarenlang vastgehouden in werkkampen. Hij onderging onmenselijke martelingen in werkkampen en gevangenissen.

Dhr. Zhou werd opnieuw zo erg gemarteld toen hij gevangen zat in de Tianjin Binhai gevangenis dat hij minder dan 90 pond woog toen hij in 2022 werd vrijgelaten. Hij kwam naar zijn ouders voor hulp en verzorging.

Na aankomst van dhr. Zhou gaven de lokale autoriteiten meer dan 22.000 dollar uit om 12 bewakingscamera’s te installeren rond het huis van zijn ouders en in de buurt van het huis van zijn oudere broer en de ouders van zijn schoonzus.

De dorpsautoriteiten plaatsten ook drie tot vier dorpelingen bij de ingang van het dorp om te voorkomen dat dhr. Zhou wegging en om bezoekers te verhinderen dhr. Zhou te ontmoeten.

Cai Qiaoling, een Falun Gong beoefenaar in Kaifeng City, China’s centrale Henan provincie, heeft in januari 2023 twee keer een paspoort aangevraagd, maar werd geweigerd. Op 2 augustus lieten de lokale Chinese immigratieautoriteiten mevr. Cai weten dat ze het land niet mocht verlaten. Daarna werd er een bewakingscamera bij haar huis geïnstalleerd. Ze leeft onder toezicht.

Stop met het verkopen van chips aan CCP: Voormalige Chinese advocaten

Volgens Minghui werden van januari tot oktober 2023 1008 Falun Gong beoefenaars veroordeeld tot gevangenisstraffen; van januari tot september werden 166 beoefenaars tot de dood vervolgd. Minghui beweert dat de gerapporteerde aantallen veel lager zijn dan de werkelijke aantallen als gevolg van censuur van de CCP.

Liang Shaohua, een voormalige Chinese advocaat die nu in de Verenigde Staten woont, zei dat het illegaal is voor de CCP om Falun Gong beoefenaars te ontvoeren, gevangen te nemen, aan te klagen of te martelen in gevangenissen en dat mensen die betrokken zijn bij deze misdaden ter verantwoording moeten worden geroepen.

“De CCP controleert het land net zoals in de roman ‘1984’ van George Orwell,” zei Liang onlangs in een interview met de Chinese editie van The Epoch Times.

Hij zei dat Falun Gong een zeer vreedzaam geloof is en dat mensen die de morele leer van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid volgen, niet vervolgd zouden moeten worden.

Wu Shaoping roept de Amerikaanse regering op om alle verkoop van chips aan China te verbieden.

“Chips die niet als high-end worden beschouwd, voldoen aan de behoefte van de CCP op het gebied van deze controleapparatuur en AI-technologie. De VS moeten de levering van chips aan China volledig verbieden, met inbegrip van zowel high-end als low-end chips,” stelde dhr. Wu voor.

Qiao Song, Li Jiesi en Frank Fang hebben bijgedragen aan dit verslag.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (7 december 2023): CCP Uses Big Data to Deprive Falun Gong Practitioners of Freedom: Reports

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.