Sunday, 23 Jun 2024
Een arbeidsmigrant steekt een weg over na aankomst met een langeafstandsbus in Peking op 10 maart 2021. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

De Chinese economie ‘is de weg kwijt’

De economie van China worstelt met meerdere problemen en zonder krachtige hervormingen zal Peking de komende jaren waarschijnlijk te maken krijgen met een bedreiging van de groeivooruitzichten, wat de wereldwijde positie van het land zal schaden, aldus een nieuw rapport.

De in Washington gevestigde denktank Atlantic Council GeoEconomics Center en onderzoeksorganisatie Rhodium Group hebben op 4 oktober een rapport uitgebracht met de titel “Running out of road: China Pathfinder 2023 annual scorecard.” Het rapport identificeert de kernproblemen van ‘s werelds op één na grootste economie en waarschuwt dat “structurele bedreigingen voor de economische stabiliteit nog nooit zo groot zijn geweest.”

“De economische malaise die beleidsmakers in Beijing nu onder ogen zien, wordt niet veroorzaakt door cyclische factoren zoals de COVID, maar door het onvermogen om het economische systeem van het land te hervormen,” aldus het rapport.

Het rapport wijst erop dat “de Chinese economie deels lijdt omdat de [Chinese Communistische] Partij ideologie voorrang blijft geven boven economische dynamiek.”

Het rapport volgt de economische prestaties van China over een heel jaar aan de hand van meer dan 25 economische indicatoren en vergelijkt zijn economisch systeem met dat van markteconomieën. Het gebruikt een kwantitatief kader gebaseerd op zes componenten: ontwikkeling van het financiële systeem, marktconcurrentie, modern innovatiesysteem, openheid van handel, openheid van directe investeringen en openheid van portfolio-investeringen.

Zoals de titel van het rapport aangeeft, kampt de Chinese economie met tal van problemen, zoals een onrustige vastgoedmarkt, een vergrijzende bevolking, een verslechterend binnenlands zakelijk sentiment en afnemende directe buitenlandse investeringen.

Uit het rapport bleek dat China’s problematische vastgoedsector de economie vorig jaar bleef raken, waardoor de autoriteiten genoodzaakt waren om “tijdelijke maatregelen” te nemen, waaronder 16 maatregelen om de vastgoedmarkt te ondersteunen. Het rapport zei echter dat deze aanpak het probleem niet bij de wortel aanpakte en alleen gericht was op “meer stabiliteit dan liberalisering van de markt.” Het pakket bood namelijk uitstel voor het terugbetalen van bankleningen en versoepelde leenrestricties voor projectontwikkelaars.

Bovendien is het vertrouwen van buitenlandse investeerders laag en zijn de buitenlandse investeringen afgenomen, wat een waarschuwingsteken is omdat de Chinese economie voor groei nog steeds afhankelijk is van buitenlands kapitaal, knowhow en technologie. Bedrijven uit de Verenigde Staten, de EU en Japan schrappen China als favoriete investeringsbestemming.

Daarnaast hebben het toenemende staatseigendom in belangrijke sectoren en de onvoorspelbare ontwikkelingen op het gebied van regelgeving het binnenlandse ondernemingsklimaat in China getroffen.

Het rapport voorspelt een Chinese groei van minder dan 4 procent in 2023, pas de derde keer in de afgelopen twee decennia, en veel lager dan de officiële doelstelling van Peking van ongeveer 5 procent, evenals de prognoses van veel financiële instellingen. Voor 2024 wordt een vergelijkbare lagere groei verwacht.

Structurele hervorming nodig

Het rapport wees herhaaldelijk op het kernprobleem van China’s economie, de “hardnekkige structurele hervormingskloof” die resulteert in “een achterstand op de top van de OESO-economieën in de meeste marktdimensies.”

Het verwacht dat “de economische groei van China in zijn huidige vorm steeds langzamer zal gaan. Deze vertraging zal Pekings ambities voor de ontwikkeling van hightech in eigen land beïnvloeden, lokale fiscale problemen verergeren en overloopeffecten hebben voor andere landen die afhankelijk zijn van China als export- of importmarkt. De vertraging zal ook de perceptie van China’s door de staat geleide economische systeem beginnen te verminderen.”

“In het verleden kon Peking het beleid op de lange baan schuiven; nu is die weg ten einde en moeten de huidige problemen worden aangepakt,” aldus het rapport.

Door de huidige zwakke prestaties zal Pekings ambitie om de Verenigde Staten te onttronen als ‘s werelds grootste economie tegen het einde van de jaren 2020 “niet lukken in deze eeuw, laat staan dit decennium”.

Het rapport roept Peking op om stevige hervormingen door te voeren, waaronder het stoppen met het stellen van groeidoelstellingen voor het BBP, het privatiseren van sommige staatsactiva en het hervormen van het pensioenstelsel.

Maar “met of zonder hervormingen, China’s toekomstige gemiddelde groei zal lager zijn, in absolute termen en in verhouding tot de Verenigde Staten en andere OESO-economieën. Dit zal de verwachtingen voor de concurrentie tussen grote mogendheden bijstellen.”

Onbespreekbaar en ontkoppeling

Nu de Chinese economie het moeilijk heeft, vinden buitenlandse investeerders het investeringsklimaat moeilijker geworden, soms zelfs vijandig, en overwegen ze zich los te koppelen van het land.

Minister van Handel Gina Raimondo onthulde in augustus dat Amerikaanse bedrijven China in toenemende mate “oninvesteerbaar” vinden vanwege de toenemende uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met zakendoen in ‘s werelds op één na grootste economie.

Tijdens haar bezoek aan China benadrukte Raimondo verschillende belangrijke problemen waarmee Amerikaanse bedrijven te maken hebben, waaronder nieuwe uitdagingen zoals onduidelijke boetes en onzekerheden rond een nieuwe anti-spionage wet en lopende problemen zoals diefstal van intellectueel eigendom en concurrentie met Chinese bedrijven die overheidssubsidies ontvangen.

Uit een enquête van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Shanghai bleek vorige maand dat de vooruitzichten van Amerikaanse bedrijven in China de slechtste waren in decennia.

Chinese autoriteiten deden invallen bij Amerikaanse due diligence-bedrijven Bain & Co, Capvision Partners en Mintz Group. China verbood ook de verkoop van chipmaker Micron Technology aan belangrijke Chinese binnenlandse industrieën.

Amerikaanse bedrijven zien dergelijke uitdagingen als een “push-factor” om China de rug toe te keren.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 oktober 2023): China’s Economy Is ‘Running out of Road’: Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.