Sunday, 23 Jun 2024
Een medewerker telt biljetten bij een bank in Nantong, in het oosten van de Chinese provincie Jiangsu, op 13 juni 2023. (STR/AFP via Getty Images)

De Chinese economie vertoont 5 tekenen van grote monetaire tekorten

Gong Shengli legt uit waarom China in een schuldencrisis van ongekende omvang is beland.

Terwijl de Chinese economie blijft verzwakken, wijzen experts op vijf belangrijke tekenen die erop wijzen dat het communistische regime met het ergste monetaire tekort geconfronteerd wordt.

“2024 kan het jaar zijn waarin China het tijdperk ingaat van het ergste financiële tekort,” zei Gong Shengli, een onderzoeker bij China Financial Think Tank.

“In het jaar 2024 zijn er verschillende situaties van monetaire tekorten die moeten worden aangepakt. De eerste is schuld, zowel van centrale als lokale overheden.” Vertelde Dhr. Gong aan The Epoch Times:

Nadat de Chinese Communistische Partij (CCP) haar draconische “zero-COVID”-beleid en beperkende controlemaatregelen, die de Chinese economie eind 2022 voor 3 jaar op slot hielden, plotseling opgaf, heeft het land niet de verwachte heropleving van de economie gezien. In plaats daarvan hebben ernstige structurele problemen de economische neergang versneld.

De schulden van het Chinese communistische regime en de schulden van de vastgoedsector hebben er samen voor gezorgd dat China is terechtgekomen in een schuldencrisis van ongekende omvang, aldus Gong.

Goldman Sachs schatte in april 2023 dat de staatsschuld van de CCP in 2022 was opgelopen tot 156 triljoen yuan ($21,56 triljoen), inclusief de leningen van het regime, financieringsplatforms van lokale overheden en nationale banken.

Schuld bijna drie keer BBP

In 2023 bedroeg de schuld van China 287,8 procent van het Chinese bbp, een recordhoogte. Dit is een stijging van 13,5 procentpunten ten opzichte van 2022.

“Er zijn ook verborgen zwarte gaten in kapitaal, financiën, de banksector en onroerend goed”, aldus Gong.

Henry Wu, een macro-econoom uit Taiwan, zei tegen The Epoch Times dat het schuldenprobleem alleen kan worden opgelost door geldbronnen te vinden, maar Wall Street is al begonnen zich terug te trekken uit China. “De CCP is misschien niet meer in staat om met geld over de brug te komen. De begrotingscrisis van de centrale overheid is nu zeer ernstig, met [een] enorm tekort. Verschillende crisissen braken tegelijkertijd uit en moesten ook bijna tegelijkertijd worden opgelost.”

12 provincies stoppen grootschalige infrastructuurprojecten

Dhr. Gong merkt op dat “ongeveer een derde van de provincies, gemeenten en autonome regio’s in China grote projecten hebben stopgezet.”

Eind 2023 vaardigde het Algemeen Bureau van de Staatsraad van de CCP een document uit waarin werd bepaald dat er vóór 2024 geen nieuwe grootschalige infrastructuur mag worden gebouwd op provinciaal, ministerieel of gemeentelijk niveau, behalve voor watervoorziening, stroomvoorziening, verwarming en andere projecten die de basisbehoeften van het levensonderhoud van mensen ondersteunen.

De projecten die zijn stopgezet zijn onder andere snelwegen, de wederopbouw/uitbreiding van luchthavens en stedelijke spoorwegen. De autoriteiten eisten van de 12 provincies en steden, zoals Liaoning, Jilin, Guizhou, Yunnan, Tianjin en Chongqing, dat ze hun “schuldrisico’s naar een laag tot gemiddeld niveau terugbrengen”.

Uitgave van nationale obligaties met een looptijd van 50 jaar

Op 24 maart kondigde het ministerie van Financiën van de CCP de uitgave aan van 23 miljard yuan (3,2 miljard dollar) staatsobligaties met een looptijd van 50 jaar en een couponrente van 3,27 procent.

Paramilitaire politieagenten patrouilleren voor de People’s Bank of China in Peking op 8 juli 2015. (GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Dhr. Gong verwees naar een ander teken van het ernstige monetaire tekort van de CCP. “De 50-jarige nationale obligatie van China met ultralange looptijd staat op het punt gelanceerd te worden. Deze keer gaat het om minder dan 30 miljard yuan (4,15 miljard dollar), maar dit is ook heel eng. Iemand die nu 30 jaar oud is, kan deze bijvoorbeeld pas verzilveren als hij 80 jaar oud is. Dit is de eerste ultralange nationale obligatie ter wereld met een looptijd van 50 jaar.”

Sun Kuo-hsiang, een professor aan de afdeling Internationale Zaken en Ondernemerschap van de Nanhua Universiteit in Taiwan, zei dat als de Chinese economie blijft krimpen, “dit (het uitgeven van speciale nationale obligaties met een ultralange looptijd) zeker een beleid zal zijn om schulden voor toekomstige generaties te creëren.”

Enorm financieel tekort in de vastgoedsector

De schulden van de grote en kleine Chinese vastgoedbedrijven overstijgen ruimschoots de omvang van het Chinese bbp. Van januari 2021 tot 24 augustus 2023 zijn meer dan 30 grote vastgoedbedrijven in gebreke gesteld. Daarnaast zijn er in heel China in totaal ongeveer 20 miljoen onafgewerkte wooneenheden en kan het meer dan 440 miljard dollar kosten om deze projecten te voltooien.

Deze luchtfoto toont een wooncomplex gebouwd door de Chinese vastgoedontwikkelaar Vanke in Zhengzhou, China, op 30 augustus 2023. (AFP via Getty Images)

Vanke, de grootste vastgoedontwikkelaar in China, bevindt zich in een ernstige schuldencrisis.

“Het is zeker dat de schuld van Vanke buiten proportie is. Momenteel bedraagt de schuld ongeveer 7 tot 8 miljard dollar. Het bedrag loopt op tot een schuld van ongeveer 50 miljard dollar die Vanke moet betalen. Als Vanke niet kan betalen, kan dat desastreus zijn voor de Chinese vastgoedsector en dit kan de vastgoedmarkt verder doen dalen.” Aldus Gong.

“Vastgoedbedrijven [In China] draaien allemaal op schulden. Vastgoed heeft lange termijnschulden, wat betekent dat het geld van morgen wordt gebruikt om vandaag te betalen. Deze vicieuze cirkel is misschien nog niet op zijn ergst.”

M2 nadert 300 triljoen

Uit de laatste financiële gegevens blijkt dat eind februari de omvang van M2 in China 299,56 triljoen yuan (41,5 triljoen dollar) had bereikt, een stijging van 8,7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

M2 is een maat voor de geldhoeveelheid. Hoe meer kredietgeld er wordt uitgegeven, hoe groter de omvang van de schuld. Wanneer de groei van de uitgave van kredietgeld hoger blijft dan de groei van het BBP, nemen de schuldrisico’s geleidelijk toe.

Op dit moment is het M2 van China 2,3 keer het BBP, terwijl dat van de Verenigde Staten slechts 0,76 keer het BBP is.

De groei van het M2 van China is aanzienlijk versneld. Eind 2000 was het nog maar 13 triljoen yuan ($ 1,8 triljoen) en in maart 2013 bereikte het 100 triljoen yuan ($ 13,8 triljoen). Het overschreed 200 triljoen yuan ($27,6 triljoen) in januari 2020. Het duurde slechts vier jaar om bijna 300 triljoen yuan (41,5 triljoen dollar) te bereiken in februari 2024.

Gong verduidelijkte: “China heeft te veel uitgegeven en op een te grote schaal. Veel van hun projecten zuigen constant geld op. Daarom is het monetaire tekort van China op dit moment op een historisch hoogtepunt. De uitgave heeft een historische piek bereikt.”

Huang Yun en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (5 april 2024): China’s Economy Is Showing 5 Signs of Major Monetary Shortfalls: Experts

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.