Wednesday, 12 Jun 2024

De jungle houdt een nieuwe verkiezing: De ware leider bewijst zichzelf op basis van zijn kwaliteiten

Op een grote bijeenkomst van de Dieren, die bijeen waren gekomen om een nieuwe heerser te kiezen, werd de Aap gevraagd om te dansen. Dit deed hij zo goed, met duizend grappige capriolen en grimassen, dat de Dieren helemaal uit hun dak gingen van enthousiasme en hem ter plekke tot koning verkozen.

De vos stemde niet op de aap en walgde van de dieren omdat ze zo’n onwaardige heerser hadden gekozen.

Op een dag vond hij een val met een stuk vlees erin. Hij haastte zich naar Koning Aap en vertelde hem dat hij een rijke schat had gevonden, die hij niet had aangeraakt omdat het rechtmatig aan zijne majesteit de Aap toebehoorde.

De vos en de aap”, geïllustreerd door Milo Winter, uit “De Aesop voor kinderen”, 1919. (PD-US)

De gulzige aap volgde de vos naar de val. Zodra hij het vlees zag, greep hij er gretig naar, maar hij kwam vast te zitten in de val. De vos stond op en lachte.

“Je doet alsof je onze koning bent,” zei hij, “en je kunt niet eens voor jezelf zorgen!”

Kort daarna werd er weer een verkiezing onder de dieren gehouden.

De ware leider bewijst zichzelf op basis van zijn kwaliteiten.

Deze fabel is overgenomen uit The Project Gutenberg eBook of “The Aesop for Children” (1919).

Aesop (ca. 620-564 v. Chr.) was een Griekse verteller aan wie een aantal fabels wordt toegeschreven die nu gezamenlijk bekend staan als “Aesop’s fabels”. Zijn verhalen, met hun morele waarde, hebben onze cultuur en beschaving lang beïnvloed en hebben niet alleen bijgedragen aan de opvoeding en morele karaktervorming van kinderen, maar ook, met hun universele aantrekkingskracht, aan de zelfreflectie van volwassenen die ervoor hebben gekozen om de deugden te omarmen of de waarschuwingen ter harte te nemen.

Deel je verhalen met ons op emg.inspired@epochtimes.com, en blijf je dagelijkse dosis inspiratie krijgen door je aan te melden voor de Inspired nieuwsbrief op TheEpochTimes.com/newsletter

Gepubliceerd door The Epoch Times (23 juni 2023): The Jungle Holds a New Election: The True Leader Proves Himself by His Qualities

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.