Sunday, 23 Jun 2024
Medisch personeel verplaatst een patiënt naar een koortskliniek in het Chaoyang ziekenhuis in Peking, China op 13 dec. 2022. (Reuters TV via Reuters)

De pandemiepropaganda van de CCP stort ineen naarmate het aantal besmettingen en sterfgevallen in China piekt

Nieuwsanalyse

Nu de COVID-19 (CCP-virus) pandemie zich in China blijft verspreiden en het aantal besmettingen en sterfgevallen pijlsnel toeneemt, hebben de Verenigde Staten en Duitsland aangeboden China vaccins te verstrekken om het land te helpen de plaag te bestrijden; de Chinese Communistische Partij (CCP) heeft deze hulp echter geweigerd met het argument dat China de pandemie goed aanpakt. Critici hebben erop gewezen dat het aanvaarden van westerse hulp de onjuistheden in de propaganda van de CCP over de superioriteit van haar zogenaamde “verenigde natie systeem” en “één-partij bestuur” zou blootleggen.

Op 20 december zei Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, tijdens een persconferentie dat de Verenigde Staten bereid zijn landen in de hele wereld, waaronder China, te steunen door middel van vaccins en andere relevante steun. De volgende dag antwoordde Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de huidige inspanningen van China om vaccins aan te maken op een ordelijke manier verlopen en dat de geneesmiddelen en testkits over het algemeen voldoende zijn om aan de vraag te voldoen.

Dit is niet de eerste keer dat de Amerikaanse regering hulp aanbiedt. Op 14 december vertelde de woordvoerder van de nationale veiligheidsraad van het Witte Huis, John Kirby, op een persconferentie dat de Verenigde Staten bereid waren China door deze golf van COVID-uitbraken heen te helpen. Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, antwoordde dat het “verenigde natie systeem” van de CCP een superieur bestuursmodel is en de piek van de pandemie probleemloos zal kunnen doorstaan.

China’s pandemie piekt terwijl autoriteiten westerse hulp weigeren te accepteren

De Chinese nationale gezondheidscommissie heeft op 21 december een interne vergadering gehouden. Volgens de notulen van de vergadering bedroeg het aantal nieuwe infecties in het land op de 20e 36.996.400, ofwel 2,62 procent van de totale bevolking, en bedroeg het cumulatieve aantal infecties van 1 tot 20 dec. 248 miljoen, ofwel 17,56 procent van de totale bevolking. Uit de notulen bleek ook dat van de 31 provinciale administratieve regio’s Peking en Sichuan de twee belangrijkste hotspots waren, met een cumulatief besmettingspercentage van meer dan 50%. In de provincies Tianjin, Hubei, Henan, Hunan, Anhui, Gansu en Hebei waren infectiepercentages van 20-50% vastgesteld.

Mensen wachten op medische hulp in het Tongren ziekenhuis in het Changning-district in Shanghai, op 23 dec. 2022. (Hector Retamal/AFP via Getty Images)

De staatsmedia China Youth Daily, meldde op 7 december dat Feng Zijian, voormalig adjunct-directeur van het Chinese Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie, voorspelde dat wanneer de impact van de eerste golf van een grootschalige pandemie zijn hoogtepunt zal bereiken, het besmettingspercentage van de bevolking ongeveer 60 procent zal bereiken (wat in China neerkomt op 840 miljoen mensen), met een geleidelijke daling tot een stabiele periode. Uiteindelijk kan 80-90% van de bevolking besmet raken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei in juni van dit jaar dat de vaccins van Moderna en Pfizer in de Verenigde Staten voor ongeveer 95 procent werkzaam zijn. Op een kritiek moment dat de pandemie zich snel verspreidt in China, bieden de Chinese vaccins weinig bescherming tegen COVID en zijn de medicijnen schaars. Waarom verwerpt de CCP dan het Amerikaanse voorstel om de pandemie te helpen bestrijden?

Commentator Li Linyi vertelde de Epoch Times op 20 dec. dat de CCP weet dat westerse vaccins effectiever zijn dan de Chinese vaccins, maar dat ze toch weigert toe te staan dat Chinezen worden ingeënt met buitenlandse vaccins.

Hij zei: “Dit is een institutioneel geschil. De autoriteiten hebben bepleit dat het Chinese systeem superieur is aan het westerse systeem, dus zodra zij westerse vaccins en westerse idealen over de bestrijding van de pandemie aanvaarden, wordt het duidelijk dat het Chinese systeem ondergeschikt is aan andere. Dit is een aanval op de legitimiteit van het Chinese regime. Daarom laten de autoriteiten de mensen liever minder effectieve vaccins krijgen dan dat het Chinese volk de legitimiteit van het totalitaire bewind van de CCP in twijfel trekt, ook al leidt dat tot meer doden.”

Mensen overrompeld door de plotselinge ommekeer van de extreme lockdowns

De afgelopen twee jaar hebben de staatsmedia van de CCP de Verenigde Staten zwaar bekritiseerd en bespot wegens “incompetentie” in de strijd tegen COVID-19. In oktober van dit jaar publiceerde Xinhua, de belangrijkste staatsmedia van de CCP, een artikel met de titel “De incompetentie van de VS bij de preventie van een pandemie brengt eindeloze risico’s en gevaren met zich mee”.

Nu heeft de CCP niet alleen plotseling de weg gekozen om met het virus te leven – wat zij eerder veroordeelde en haar best deed om het te verguizen – maar heeft zij ook nagelaten regelingen te treffen of voorbereidingen te treffen voordat zij een draai van 180 graden maakte in haar beleid, wat de mensen heeft verrast. In december hebben de provincies Guangdong, Anhui, Guizhou, Shandong en Fujian gepensioneerd medisch personeel en stagiairs gemobiliseerd om de pandemie te helpen bestrijden. Veel ziekenhuizen in Peking, Hubei, Hunan, Chongqing en Jilin vroegen hun medisch personeel om aan het werk te blijven en, als ze ziek werden, weer aan het werk te gaan zodra de symptomen verdwenen, zelfs als ze nog steeds positief op COVID-19 testten. Het hele land en zijn medisch systeem waren totaal niet voorbereid op de recente uitbraak na bijna drie jaar propaganda, waarin de superioriteit van pandemiepreventie in China werd geprezen. Sommige ziekenhuizen beweren dat de echte piek nog niet is bereikt.

Bij gebrek aan transparante informatie zijn de mensen in China in paniek en kopen ze snel testkits en koortsverlagende middelen zoals ibuprofen. Ook blikken gele perziken en verse citroenen, waarvan in China wordt beweerd dat ze de symptomen van COVID-19 verlichten, werden door de mensen massaal gekocht. De mensen grepen gewoon elk levensreddend middel dat ze konden vinden uit angst en voor hun eigen gemoedsrust.

Het Central News Agency in Taiwan meldde op 16 dec. dat de stormloop naar medicijnen op het Chinese vasteland zich tot buiten het land heeft uitgebreid. De media in verschillende landen meldden golven van Chinese expats die massaal geneesmiddelen kochten, en Japan en Taiwan zijn begonnen met het opleggen van aankoopbeperkingen voor bepaalde essentiële geneesmiddelen. In Hongkong, Macau en Australië werden in groten getale pijnstillers en koortswerende middelen gekocht en ontstonden tekorten, waardoor de apotheken zich genoodzaakt zagen aankoopbeperkingen op te leggen.

Heng He, een Chinadeskundige, vertelde de Epoch Times op 22 december dat de plotselinge ommekeer van de extreme lockdowns van de CCP het falen van het drie jaar durende zero-COVID-beleid illustreert. De CCP heeft al een ramp veroorzaakt toen ze het land afsloot en nu is de heropening een nieuwe lijdensweg voor de mensen geworden. “Beide benaderingen,” zei hij, “waren niet gebaseerd op wetenschap, maar op politieke noodzaak.” Het Chinese volk werd gegrepen door het onvoorspelbare beleid van de CCP.

De CCP spreekt zichzelf tegen in haar propaganda

Het is paradoxaal dat de CCP de superioriteit van het “verenigde natie systeem” heeft gepropageerd, wat betekent dat onder haar autoritaire bewind het land altijd eensgezind is over een bepaalde kwestie, in dit geval de bestrijding van de pandemie. Met de huidige uitbraken en het mislukte zero-COVID-beleid lijkt een dergelijke superioriteit echter pure fictie. Terwijl westerse landen, ervoor hebben gekozen om met het virus te leven en zich geleidelijk open te stellen om mensen in staat te stellen terug te keren naar een normaal leven, heeft de CCP zich fel verzet tegen het leven met het virus, door een strikt zero-COVID-beleid te voeren en het te verheffen tot een ideologische en politieke strijd.

In een gesprek met de Epoch Times op 17 december zei Ji Da, een in de Verenigde Staten wonende China-expert, dat de CCP probeert te bewijzen dat haar socialistische systeem superieur is aan het westerse kapitalistische systeem door koste wat het kost zero-COVID te bereiken. Uit angst voor de ‘white paper’ protesten hief het regime echter van de ene op de andere dag de lockdowns op zonder vooraf afspraken te maken of enige voorbereidingen te treffen, waardoor zowel de voorstanders van zero-COVID alsook de demonstranten compleet werden verrast. Door het tekort aan medische voorraden hamsterden de mensen wat ze ook maar konden vinden om zichzelf te beschermen.

Het regime heeft altijd beweerd dat zijn eenpartijstelsel het meest geschikt is om de pandemie te bestrijden, maar de rest van de wereld denkt daar anders over. Craig Singleton, adjunct-directeur van het Chinaprogramma bij de Foundation for Defense of Democracies, zei dat aanvaarding van westerse hulp de Chinese autoriteiten niet alleen in verlegenheid zou brengen, maar ook hun propaganda over de veronderstelde superioriteit van het bestuursmodel van de CCP zou ondermijnen.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (27 december 2022): The CCP’s Pandemic Propaganda Collapses as China’s Infections and Deaths Peak

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.