Sunday, 23 Jun 2024
De skyline van de stad Shanghai, China, op 24 februari 2022. (Aly Song/Reuters)

Massale schuldaflossingen door lokale overheden in China zijn onvermijdelijk

De financiële situatie van de lokale overheden in China verslechtert. Hun schuldquotes nemen jaarlijks toe, waardoor het moeilijker wordt financiële risico’s effectief te beheren.

China-deskundigen zeggen dat, nu 31 provinciale overheden in het hele land in een onomkeerbare en diepe financiële verslechtering terechtkomen en de centrale overheid zich verzet tegen reddingsoperaties, het in gebreke blijven van schulden onvermijdelijk is.

De Chinese Renmin Universiteit bracht eerder dit jaar een rapport uit over de lokale financiële situatie, waarin staat dat lokale overheden nu te maken hebben met een ongekende financiële stress—de verslechtering van de inkomstenstructuur in de afgelopen twee jaar, ongelijke financiële middelen tussen de regio’s, de uitbreiding van de rigide vraag naar uitgaven, de grotere kloof tussen fiscale uitgaven en inkomsten, en de snelle toename van lokale leningen om het probleem van de kloof aan te pakken.

Lokale overheden worstelen om schulden te betalen

De Taiwanese media Central News Agency meldden dat van de 35 grote steden in China alleen Hangzhou een fiscale zelfvoorzieningsgraad heeft van meer dan 100 procent, terwijl zeven steden een zelfvoorzieningsgraad hebben van minder dan 50 procent.

Zes steden hebben een tekort van meer dan 100 miljard yuan (ongeveer 13,22 miljard euro). Het tekort van Chongqing bedraagt 279,9 miljard yuan (ongeveer 37,28 miljard euro), dat van Beijing 129,2 miljard yuan (ongeveer 17,21 miljard euro), dat van Tianjin 122,8 miljard yuan (ongeveer 17,67 miljard euro), dat van Guangzhou 119,2 miljard yuan (ongeveer 17,15 miljard euro), dat van Wuhan 117,7 miljard yuan (ongeveer 16,93 miljard euro) en dat van Shanghai 105,6 miljard yuan (ongeveer 15,19 miljard euro).

Harbin, de hoofdstad van de provincie Heilongjiang, wordt geconfronteerd met een stijgende schuld. Volgens het begrotingsuitvoerings- en begrotingsontwerpverslag voor 2022 dat door het gemeentebestuur werd vrijgegeven, bedroegen de inkomsten uit de algemene overheidsbegroting van de stad vorig jaar 26,22 miljard yuan (ongeveer 3,49 miljard euro), een daling van 28,3 procent op jaarbasis, terwijl de algemene overheidsuitgaven 106,55 miljard yuan (ongeveer14,19 miljard euro) bedroegen, een stijging van 7,4 procent op jaarbasis.

Met de obligatierente en andere uitgaven erbij kwamen de totale uitgaven uit op 154,55 miljard yuan (ongeveer 20,59 miljard euro), waardoor de zelfvoorzieningsgraad slechts 29,22 procent bedroeg.

Eind 2022 bedroeg het saldo van de overheidsschuld van de stad 289,86 miljard yuan (ongeveer 38,62 miljard euro), aldus het rapport.

Uit openbare gegevens blijkt dat Harbin al enkele jaren enorme schulden heeft. In 2019, vóór de COVID-19 pandemie, had de stad al een overheidsschuldbalans van 213,12 miljard yuan (ongeveer 28,38 miljard euro).

De stad Tengchong in de provincie Yunnan hield op 24 april een vergadering over financiën en belastingen. Ma Zixing, de baas van de Communistische Partij van de stad, onthulde dat de financiële gezondheid van de stad slecht is, en dat het gemeentebestuur nauwelijks lonen kan betalen door uitsluitend te steunen op lokale financiële middelen.

“De stad Tengchong verkeert in financiële moeilijkheden”, zei Ma, waarbij hij wees op het gebrek aan evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, de moeilijkheid om inkomsten te verwerven, de lage kwaliteit van de inkomsten, de lage zelfvoorzieningsgraad, de grote schuldenlast, de afname van de algemene financiële kracht van de regering, het schuldpercentage dat van jaar tot jaar toeneemt en de moeilijkheid om risico’s te voorkomen en te beheren.

De Chinees-Amerikaanse commentator Dr. Jason zei in zijn Chineestalige YouTube-programma dat Peking middelen heeft overgeheveld van “overschotregio’s” naar “ontoereikende” regio’s om de tekorten te dekken en te zorgen voor een evenwichtige begroting in het hele land, waardoor een totale afhankelijkheid van de centrale overheid is ontstaan.

Voorwaarde om een dergelijk evenwicht te handhaven is dat er elk jaar voldoende “overschotregio’s” zijn met meer inkomsten dan uitgaven, zei hij. De afgelopen twee jaar is dit evenwicht echter ingestort. De CCP heeft geen mogelijkheid om de financiële problemen van China’s 31 provinciale regio’s op te lossen, voegde hij eraan toe.

Mensen lopen langs een huizencomplex van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande in Kunming, in China’s zuidwestelijke provincie Yunnan, op 23 oktober 2021. (Jade Gao/AFP via Getty Images)

Lokale overheden vragen Peking om hulp

Op 12 april publiceerde het Development Research Center van de provinciale regering van Guizhou een artikel op haar officiële website, waarin staat dat het schuldenprobleem van de provincie moeilijk zelf kan worden opgelost en dat steun van de centrale regering nodig is. Dit is de eerste keer dat een provinciale regering Peking openlijk om hulp vraagt om haar financiële stabiliteit te waarborgen, en tussen de regels door dreigde zij dat de plaatselijke ambtenaren anders “plat zullen liggen”—een nieuwe Chinese uitdrukking die “niets doen” betekent—en dat het in gebreke blijven van de schuld onvermijdelijk zal zijn.

Op 30 december vorig jaar kondigde Zunyi Road and Bridge, de grootste stedelijke investeringsmaatschappij in de stad Zunyi in de provincie Guizhou, plotseling aan dat de herstructurering van de banklening van het bedrijf een schuld van 15,59 miljard yuan (ongeveer 2,07 miljard euro) inhield. De geherstructureerde banklening zou worden verlengd tot 20 jaar met een jaarlijkse rente van 3 à 4,5 procent, met alleen rentebetalingen, geen aflossing van de hoofdsom gedurende de eerste 10 jaar en aflossing van de hoofdsom in termijnen gedurende de volgende 10 jaar. Deze kennisgeving hield in dat de lokale overheid haar infrastructuurleningen niet had terugbetaald.

De schuldencrisis van Zunyi staat niet op zichzelf. Volgens onvolledige statistieken van Huaan Securities hadden eind vorig jaar 31 stedelijke investeringsbedrijven in 12 provincies in het hele land achterstallige leningen, renteachterstanden of verlengingen. Van deze 31 bedrijven hadden er twee risicovolle leningen van meer dan 6 miljard yuan (ongeveer 796 miljoen euro) en zes risicovolle leningen van meer dan 2 miljard yuan (ongeveer 268 miljoen euro).

Geen reddingsoperatie

Kort nadat de provinciale overheid van Guizhou online om hulp had gevraagd, heeft de leiding van de Chinese Communistische Partij (CCP) de autoriteiten van Guizhou onmiddellijk verzocht het artikel van het internet te verwijderen en tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat de centrale overheid geen geld heeft om lokale overheden te redden.

Op 27 maart verklaarde voormalig minister van Financiën Lou Jiwei dat Peking zich zou blijven houden aan het beginsel van “geen reddingsoperatie” om de schulden van lokale overheden aan te pakken.

Volgens de uitvoeringsstatus van de begroting voor 2022 van Guizhou bedroeg het schuldsaldo van de provinciale overheid 1,24 biljoen yuan (ongeveer 165 miljard euro) en was de financiële zelfvoorzieningsgraad van de provincie 24,2 procent.

Als de provincie zich uitsluitend verlaat op haar jaarlijkse belastinginkomsten, zou het 6,6 jaar duren om de hoofdsom van deze schulden af te betalen, en ongeveer 25 jaar als de rente wordt meegerekend. Zodra de provinciale regering stopt met investeren in vaste activa, zal de plaatselijke economie, die geen industriële steun krijgt, bovendien tot stilstand komen. Als Peking niet ingrijpt om de situatie op te lossen, kan de enorme schuld van Guizhou nooit worden afgelost.

Volgens Dr. Jason zijn er twee belangrijke redenen waarom het Centraal Comité van de CCP heeft besloten niets te doen aan de plaatselijke schuldenkwestie. De ene is dat de centrale regering zelf inderdaad geen geld meer heeft. De andere reden is dat de CCP weet dat er overal regionale schuldencrises zoals deze zijn. Zodra op één plaats een precedent wordt geschapen, zal het hele land onmiddellijk volgen en beweren dat de plaatselijke schuldenzeepbel zal barsten als Peking geen financiële reddingsoperatie uitvoert.

China-expert Shi Shan vertelde The Epoch Times op 13 mei dat de regering van Guizhou de CCP nu openlijk uitdaagt. Hij zei dat de centrale autoriteiten weliswaar vasthouden aan hun “no bailout”-standpunt, maar dat de situatie zal leiden tot onenigheid tussen centrale en lokale overheden. Gezien de verslechtering van de financiën van de lokale overheden en de toenemende schulden, voegde hij eraan toe dat de lokale overheden zich zouden kunnen afkeren van de CCP of zelfs de confrontatie zouden kunnen aangaan, waarbij zij overheidsmiddelen achterhouden of verduisteren en dingen doen die zij voorheen niet durfden.

Olivia Li heeft bijgedragen aan dit verslag

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 mei 2023): Mass Debt Defaults by China’s Local Governments Are Inevitable: Experts

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.