Thursday, 20 Jun 2024
Voertuigen passeren de tolpoort Vienne-Reventin op de snelweg A7 in Reventin-Vaugris, Frankrijk, op 27 januari 2023. (Jean-Philippe Ksiazek/AFP via Getty Images)

Europees Parlement keurt wet goed die verkoop van nieuwe gas- en dieselauto’s tegen 2035 verbiedt

Het Europees Parlement heeft formeel een wet goedgekeurd om de verkoop van nieuwe gas- en dieselauto’s in de Europese Unie vanaf 2035 te verbieden, in een poging om de koolstofdioxide-uitstoot van voertuigen tot nul terug te brengen.

De nieuwe wetgeving maakt deel uit van de bredere klimaatambities van de E.U., met als doel de uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens tegen 2035 met 100% te verminderen binnen het 27 landen tellende blok van de E.U..

Klassieke en andere oudere auto’s, waaronder dieselauto’s, mogen tot het einde van hun levensduur blijven rijden, aldus informatie op de website van het Europees Parlement.

De wet bevat ook doelstellingen om de uitstoot van auto’s tegen 2030 met 55 procent en die van bestelwagens met 50 procent te verminderen.

Na een stemming in het Europees Parlement werden de herziene CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens, waarover met de Europese Raad overeenstemming was bereikt, goedgekeurd met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen.

“Deze verordening stimuleert de productie van emissievrije en emissiearme voertuigen. Zij bevat een ambitieuze herziening van de doelstellingen voor 2030 en een nul-emissiedoelstelling voor 2035, wat cruciaal is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken”, zei rapporteur Jan Huitema, lid van de politieke groep Renew Europe, in een verklaring.

“Deze doelstellingen scheppen duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren innovatie en investeringen voor autofabrikanten,” vervolgde hij. “Het kopen en rijden van emissievrije auto’s wordt goedkoper voor consumenten en er zal sneller een tweedehandsmarkt ontstaan. Duurzaam rijden wordt zo voor iedereen bereikbaar.”

De Letse president Egils Levits houdt een toespraak tijdens een plenaire vergadering in het Europees Parlement in Straatsburg, Oost-Frankrijk, op 14 februari 2023. (Frederick Florin/AFP via Getty Images)

Maatregelen

De E.U. heeft verschillende belangrijke maatregelen geschetst die zullen worden ingevoerd als onderdeel van de nieuwe regelgeving om de CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens te verminderen.

De aanvullende maatregelen omvatten een tegen 2025 te presenteren methodologie van de Europese Commissie voor de beoordeling en rapportage van CO2-emissiegegevens voor de gehele levenscyclus van in de EU verkochte auto’s en bestelwagens, met inbegrip van relevante wetgevingsvoorstellen.

Tegen december 2026 zal de Commissie de kloof tussen de emissiegrenswaarden en de reële brandstof- en energieverbruiksgegevens monitoren, verslag uitbrengen over een methode om de specifieke CO2-emissies van de fabrikanten aan te passen en zo nodig vervolgmaatregelen voorstellen.

Fabrikanten met kleine productievolumes van 1.000 tot 10.000 nieuwe auto’s of 1.000 tot 22.000 nieuwe bestelwagens per jaar kunnen tot eind 2035 een vrijstelling krijgen, terwijl fabrikanten die minder dan 1.000 nieuwe voertuigen per jaar produceren, vrijgesteld blijven.

Het bestaande stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen (ZLEV), dat voorziet in lagere CO2-emissiereductiedoelstellingen voor fabrikanten die meer van dergelijke voertuigen verkopen, zal worden aangepast aan de verwachte verkooptrends.

Van 2025 tot 2029 wordt de ZLEV-benchmark vastgesteld op 25 procent voor de verkoop van nieuwe auto’s en 17 procent voor de verkoop van nieuwe bestelwagens, waarbij de stimulans vanaf 2030 wordt afgeschaft.

Ten slotte zal de Commissie vanaf eind 2025 om de twee jaar een verslag publiceren over de vooruitgang die is geboekt op weg naar emissievrije wegmobiliteit.

Werknemers werken aan een assemblagelijn in de fabriek voor elektrische voertuigen van startup Rivian Automotive in Normal, Ill., op 11 april 2022. (Kamil Krzaczynski/Reuters)

Deal

In juli 2021 stelde de Europese Commissie een herziening voor van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen als onderdeel van haar “Fit for 55”-pakket, een reeks voorstellen om de EU in staat te stellen de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% te verminderen.

Het voorstel moet de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 helpen verwezenlijken, voordelen opleveren voor de burgers en innovatie in emissievrije technologieën stimuleren.

In oktober 2022 bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad een voorlopig akkoord over de emissieloze doelstellingen voor nieuwe bestelwagens en auto’s.

Voordat het akkoord op 27 oktober 2022 werd bevestigd, ging Huitema in een op 19 oktober 2022 op de website van het Europees Parlement gepubliceerde video in op vragen over de wetgeving en of conventioneel aangedreven auto’s zouden worden verboden.

“We zeggen niet ‘oké, je moet je auto verkopen en een nieuwe auto kopen’. We zeggen alleen dat we willen dat de transportsector in 2050 koolstofneutraal is”, aldus Huitema.

Hij verduidelijkte dat met klassieke auto’s en racewagens tot het einde van hun levensduur kan worden gereden.

“Het belangrijkste voor mij was dat autorijden nog steeds betaalbaar en klimaatvriendelijk zal zijn,” voegde hij eraan toe. “En dat is wat we met deze wetgeving willen bereiken, dat elektrisch rijden bijvoorbeeld niet alleen voor rijke mensen is.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (15 februari 2023): European Parliament Approves Law to Ban Sale of New Gas, Diesel Cars by 2035

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.