Wednesday, 12 Jun 2024
Leicester Square (Londen), 12 dec. 2020 - Een demonstrant houdt een klein plakkaat vast tijdens een evenement georganiseerd door Justitia Hongkong om te rouwen over het verlies van de politieke vrijheden van Hongkong (Justin Tallis/AFP via Getty Images)

Europees Parlement neemt resolutie over Hongkong aan waarin wordt opgeroepen tot “dringend en resoluut” optreden

Het Europees Parlement heeft op 8 juli een nieuwe resolutie aangenomen om het “ongeziene” optreden van het communistische Chinese regime tegen de vrijheid in Hongkong te veroordelen, en roept op tot een boycot van de Olympische Spelen van Peking in 2022 als reactie op de schendingen van de mensenrechten.

De dringende resolutie werd donderdag in het Franse Straatsburg met een overweldigende meerderheid van stemmen goedgekeurd: 578 stemmen voor, 29 tegen en 73 onthoudingen.

Te midden van de spanningen tussen het communistische Chinese regime en de EU, krijgen de Europese Commissie en de Raad van de EU met deze niet-bindende resolutie een duidelijk zicht op de heersende stemming in het Parlement.

De leden van het Europees Parlement veroordelen “in de meest krachtige bewoordingen” de gedwongen sluiting van de prodemocratische krant van Hongkong, de Apple Daily, en roepen het regime op om vastgehouden journalisten en prodemocratische demonstranten “onmiddellijk en onvoorwaardelijk” vrij te laten en op te houden met het lastigvallen en intimideren van media en journalisten, aldus de resolutie.

In de 28 punten tellende resolutie worden regeringen ook opgeroepen om verdere sancties op te leggen, uitnodigingen voor de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 af te wijzen, en noodvisa te verstrekken om journalisten en activisten die de stad ontvlucht zijn, te helpen zich te hervestigen.

Apple Daily drukte zijn laatste editie op 24 juni nadat zijn tegoeden waren bevroren en leidinggevenden waren gearresteerd op grond van de door Peking ingestelde nationale veiligheidswet na een massale inval door de politie van Hongkong in zijn hoofdkwartier. De oprichter, mediamagnaat Jimmy Lai, zit een gevangenisstraf van 20 maanden uit voor zijn betrokkenheid bij de pro-democratische protesten van 2019.

Leden van het Europees Parlement bekritiseerden de nationale veiligheidswet als “een uitgebreide aanval op de hoge mate van autonomie van de stad, de rechtsstaat en fundamentele vrijheden.”

“In de loop van een jaar werd de wet toegepast om de vrije samenleving van Hongkong op bijna alle fronten volledig te ontmantelen … het politieke en juridische landschap van Hongkong volledig te transformeren en de persvrijheid en vrije meningsuiting te verstikken,” aldus de verklaring.

Hongkong, 1 juli 2020 – Aanwezigen van verschillende korpsen marcheren naast een spandoek ter ondersteuning van de nieuwe nationale veiligheidswet aan het einde van een vlaggenceremonie ter gelegenheid van de 23e verjaardag van de overdracht van Hongkong aan Groot-Brittannië. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

De ingrijpende nationale veiligheidswet (NVW) is op 30 juni 2020 in werking getreden en definieert vaag omschreven ‘misdaden’ als subversie, poging tot afscheiding en samenspanning met buitenlandse strijdkrachten.

Omdat de NVW “volledig indruist” tegen de regel “één land, twee systemen”, riepen de Europarlementariërs de EU-leden op om “de NVW als topprioriteit op de agenda te zetten van alle ontmoetingen tussen de EU en China”.

Toen de soevereiniteit van de voormalige Britse koloniale stad op 1 juli 1997 aan China werd overgedragen, had het communistische regime er, in het kader van de “één land, twee systemen”-benadering, mee ingestemd de stad 50 jaar lang binnenlandse aangelegenheden te laten regelen via haar eigen politieke structuur,

De Europarlementariërs drongen er bij de EU en de 27 lidstaten op aan een “reddingsbootregeling” in te voeren om pro-democratische activisten en politieke leiders te helpen in de respectieve landen te wonen en te werken en noodreisdocumenten aan te bieden aan journalisten, nu de mensenrechtensituatie in de stad verslechtert.

In de resolutie wordt erop gewezen dat in het kader van de NVW 128 mensen zijn gearresteerd en 64 mensen formeel in staat van beschuldiging zijn gesteld, van wie er zich momenteel 47 in voorlopige hechtenis bevinden.

In de resolutie worden de regeringen opgeroepen om de uitnodigingen aan regeringsvertegenwoordigers en diplomaten om de Olympische Winterspelen van Peking in 2022 bij te wonen, af te slaan “tenzij de Chinese regering een controleerbare verbetering van de mensenrechtensituatie in Hongkong laat zien”.

“We mogen onszelf niet tot symbool maken van de hand van de communisten”, zei de Duitse Europarlementariër Engin Eroglu in Brussel, die had aangedrongen op de boycot van de Olympische Spelen in Peking.

“We zullen niet stoppen met praten over deze kwesties hier in dit huis zolang Hongkongers moeten vechten voor hun vrijheid,” zei hij voordat hij de opmerking beëindigde.

De Slowaakse afgevaardigde Miriam Lexmann zei donderdag: “De CCP begaat de ergste mensenrechtenschendingen sinds het bloedbad op het Tiananmenplein.

“De vrije wereld kan niet aan de zijlijn blijven staan en daarom moeten we op de honderdste verjaardag van de Chinese Communistische Partij, zowel in woorden als in daden, een krachtige boodschap uitzenden: dat we achter de bevolking van Hongkong staan, achter alle slachtoffers van terreur en onderdrukking door de CCP en achter vrijheidslievende mensen overal ter wereld,” vervolgde ze.

Om een einde te maken aan de mensenrechtenschendingen, zullen volgens de Europarlementariërs meer gerichte maatregelen, waaronder sancties indien nodig, worden opgelegd om de repressie in de ultra-westelijke regio Xinjiang en Hongkong aan te pakken.

De EU had de uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China in mei opgeschort, nadat sancties waren opgelegd naar aanleiding van de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang.

Ze hebben ook aanbevolen om 1 juli uit te roepen tot “Dag van de steun aan Hongkong” om meer aandacht te vragen voor de situatie in Hongkong.

De EU juicht ook de samenwerking met democratische bondgenoten zoals de Verenigde Staten toe om de uitholling van de vrijheid van Hongkong een halt toe te roepen en de democratie in Taiwan te steunen.

De Britse Labourpartij, de belangrijkste oppositiepartij in het land, riep de regering en de koninklijke familie op om de Olympische Spelen van 2022 op 6 juli te boycotten wegens de “systematische vervolging” van Oeigoeren als Peking weigert om een grondig onderzoek toe te staan.

Op 7 juli zei de Britse premier Boris Johnson dat hij een diplomatieke boycot van het evenement “zeker zou overwegen“.

De spreekbuis van de Chinese Communistische Partij (CCP), de Global Times, heeft op 9 juli de druk op de ketel gezet en gedreigd dat “iedereen die China sancties oplegt in verband met Hongkong meedogenloze represailles over zich heen zal krijgen”.

De Ierse senator Malcolm Byrne vertelde The Epoch Times op 9 juli dat de minister van Sport, Jack Chambers, had bevestigd dat Ierland geen officiële regeringsvertegenwoordiger naar de Spelen in Beijing zou sturen.

Byrne zei dat hij hoopte de Olympische Spelen naar een ander land te kunnen verplaatsen “zodat we de atleten niet benadelen”.

“Ik denk dat de sponsors van de Spelen in Beijing zich afvragen of zij geassocieerd willen worden met de Chinese Communistische Partij die de Spelen voor propagandadoeleinden gebruikt,” zei Byrne.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (09 juli 2021): European Parliament Passes Resolution on Hong Kong Calling for ‘Urgent and Resolute’ Action

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.