Wednesday, 12 Jun 2024
Een luchtfoto van de Evergrande Changqing-gemeenschap in Wuhan, provincie Hubei, China, op 26 september 2021. (Getty Images)

Evergrande, een dominosteen in de duikvlucht van de Chinese economie

Er zijn weinig aanwijzingen dat Xi Jinping en zijn gevolg de uitdagingen van de economie begrijpen, laat staan de oplossingen, gezien zijn ideologische ambities.

Commentaar

De ineenstorting vorige week van China’s grootste vastgoedontwikkelaar, Evergrande, betekende het onvermijdelijke einde van een saga die de gebreken van het communistische economische model blootlegt.

Evergrande lag de afgelopen twee jaar aan de beademing met enorme schulden die een staatsinterventie vereisten om te kunnen overleven. Maar zelfs in China is er een grens aan de mate waarin gemeentelijke en provinciale overheden schulden kunnen absorberen.

Het gevolg is dat een rechtbank in Hong Kong de liquidatie van de vastgoedgigant heeft bevolen.

Evergrande is niet de eerste vastgoedontwikkelaar die instort. Zo’n 50 andere entiteiten zijn ook ten onder gegaan, als gevolg van een onhoudbare vastgoedbubbel die heeft geresulteerd in volledig afgewerkte steden vol met leegstaande flatgebouwen.

De afgelopen twee decennia heeft de Chinese vastgoedmarkt een hoge vlucht genomen, waarbij huisvesting ongeveer een kwart van het BBP van het land uitmaakte, maar het land staat nu voor een moeilijke periode van overaanbod en een krimpende vraag. Snelle vergrijzing, hoge jeugdwerkloosheid, een verouderd belastingstelsel en stagnerende productiviteit hebben geleid tot de huidige crisis.

De politisering van de regelgeving door de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), Xi Jinping, verergert de bestaande problemen.

Ondanks de optimistische voorspellingen van het regime heeft de Chinese economie te kampen met aanzienlijke tegenwind. Er zijn weinig aanwijzingen dat Xi Jinping en zijn gevolg de uitdagingen begrijpen, laat staan de oplossingen, gezien zijn ideologische ambities.

Dit wil niet zeggen dat de Chinese economie op instorten staat. Op papier is het nog steeds de op één na grootste economie ter wereld en de grootste exportnatie, met een productie die goed is voor ongeveer een derde van de wereldwijde productiecapaciteit. Maar het heeft zijn piek bereikt en zal in de nabije toekomst stagneren.

Een vrouw loopt met een baby op straat in Qingdao, Oost-Chinese provincie Shandong op 1 september 2013. (STR/AFP via Getty Images)

In tegenstelling tot de overdreven optimistische voorspellingen van mensen met een gevestigd belang in de huidige hausse in China, zijn er een aantal langetermijnfactoren die de Chinese economie – en zelfs de manier van leven – vormgeven. Deze trends waren al aanwezig voordat Xi aan de macht kwam, maar ze hebben zich onder zijn bewind nog verder uitgebreid. COVID heeft de situatie ook aanzienlijk verergerd.

Huisvesting, geboortecijfers, schulden

Drie belangrijke factoren dragen bij aan de uitdagingen van het land.

De meest voor de hand liggende is de vastgoedcrisis. Huisvesting is de belangrijkste bron van rijkdom voor huishoudens in China. Maar de sector wordt nu geconfronteerd met een krimpende vraag en een overaanbod, trends die de komende jaren niet of nauwelijks zullen verdwijnen.

De vastgoedcrisis wordt verergerd door de snelle daling van het geboortecijfer en de vergrijzing van de bevolking.

Het geboortecijfer ligt nu ver onder het niveau van toen het éénkindbeleid werd afgeschaft. Officiële gegevens suggereren dat het vruchtbaarheidscijfer nu 1,1 is, hoewel sommige demografische waarnemers geloven dat het onder de 1 is gedaald.

Afwezigheid van immigratie en een geboortecijfer van één kind per vrouw resulteren in een halvering van de bevolking per generatie!

Het regime erkent de uitdaging, moedigt gezinnen aan om meer kinderen te krijgen en introduceert maatregelen om te helpen.

Met de mogelijke uitzondering van Hongarije is geen enkel land met zo’n laag geboortecijfer erin geslaagd om dit proces om te keren.

Dit betekent een economische ramp voor China. De bevolking vergrijst, het opleidingsniveau is relatief laag en de jeugdwerkloosheid is hoog. Deze problemen zullen niet gemakkelijk of snel kunnen worden opgelost.

Ten derde is de staatsschuld erg hoog. Hoewel de nationale schuld niet het probleem is, is de schuld van gemeentelijke en provinciale overheden, staatsbedrijven en particuliere entiteiten zoals Evergrande enorm. Zelfs de schulden van huishoudens zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Deze factoren worden nog verergerd door de “ontkoppeling” van de Chinese economie door Xi en soortgelijke maatregelen van andere landen om hun afhankelijkheid van China te “verminderen”.

Nieuwe wetten op het gebied van nationale veiligheid, die zowel vaag zijn in hun bewoordingen als willekeurig in hun toepassing, maken investeren en zelfs reizen naar China steeds problematischer.

Het recente uitstel van de economische sessie van het politbureau heeft twijfels doen rijzen of het regime een antwoord heeft op deze uitdagingen. De sessie was bedoeld om de economische strategie van het land voor 2024 in kaart te brengen.

De optimistische voorspellingen over China zijn grotendeels verdwenen. De blauwe lucht is nu eerder bewolkt geworden, een prognose die de komende tijd niet zal veranderen.

De meningen in dit artikel zijn meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de meningen van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 februari 2024): Evergrande Another Domino in a Nosediving Chinese Economy

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.