Thursday, 18 Jul 2024
Activisten houden plakkaten vast ter ondersteuning van de gedetineerde Chinese mensenrechtenadvocaat tijdens een rally buiten het Chinese consulaat in Hongkong op 26 dec. 2018. (Anthony Wallace/AFP via Getty Images)

Gelekt CCP-document stelt vervolging Falun Gong boven de wet

Uit uitgelekte documenten die The Epoch Times onlangs in handen kreeg blijkt dat het Chinese rechtssysteem niet conform de wet gehandeld heeft bij de onderdrukking van de Falun Gong in China, hetgeen de voortdurende terreur illustreert waarmee de spirituele groep te maken heeft.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk die meditatieve oefeningen en morele leringen omvat rond de waarden van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Tegen het einde van de jaren negentig had deze praktijk 70 à 100 miljoen aanhangers aangetrokken voordat het Chinese regime in juli 1999 een landelijke uitroeiingscampagne tegen Falun Gong startte. Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum zijn miljoenen aanhangers gearresteerd, veroordeeld en gevangengezet.

Mensenrechtenadvocaten die Falun Gong-zaken vertegenwoordigen worden echter het weggezet als lastpakken, aldus een intern document (pdf) uit 2015 uitgegeven door het Comité voor Politieke en Juridische Zaken van de gemeente Dandong in de provincie Liaoning.

Het document is aangemerkt als “Geheim”.

“De rechtbanken en de officieren van justitie op alle niveaus [moeten] de bestraffing van Falun Gong opvoeren … en zich concentreren op Falun Gong-zaken en voorkomen dat mensenrechtenadvocaten ‘discussies gaan uitlokken en problemen veroorzaken'”, aldus het document.

In een rapport van een maand eerder stond dat de autoriteiten de rechtszaken “met succes” hadden afgehandeld toen advocaten in Beijing voor de rechten van Falun Gong-aanhangers opkwamen.

Mensenrechtenadvocaat Li Ming, die in 2018 gedwongen werd China te ontvluchten vertelde The Epoch Times dat het Bureau 610 de rechtszittingen van Falun Gong-zaken bijwonen en er supervisie over houden.

Het bureau is op 10 juni 1999 op bevel van de voormalige Chinese leider Jiang Zemin in het leven werd geroepen als buitenwettelijke geheime politiemacht met het doel Falun Gong in China uit te roeien.

“Hoewel [de rechters en aanklagers] geloven dat Falun Gong beoefenaars onschuldig zijn in het vasthouden aan hun geloof, durven ze zich niet vrijelijk te uiten in een omgeving waar ze onder hoge druk en onder toezicht staan”, zei Li.

Li werd ooit bedreigd en geïntimideerd door het plaatselijke Bureau 610 toen hij in Sjanghai werkte voor de verdediging van Falun Gong beoefenaars.

Het document geeft ook een overzicht van de bewakings- en controletactieken die zowel in het binnenland als in het buitenland, online en offline worden gebruikt, zoals het verwijderen van spandoeken en aangebrachte slogans door plaatselijke beoefenaars, het bewaken en blokkeren van relevante informatie op het internet en het verzamelen van informatie van aan Falun Gong gelieerde organisaties in het buitenland.

Bovendien blijkt uit een jaarverslag uit 2017 van het Gemeentelijk Comité voor Politiek en Recht in Dandong dat de staatsmedia alle wapens ter hand namen om Falun Gong te besmeuren en de publieke opinie te sturen.

In 2016 draaiden lokale televisiestations en kranten anti-Falun Gong-campagnes in het kader van Beijings patriottische scholingsprogramma’s onder het bevel van de propaganda-afdeling van het gemeentelijk comité.

De programma’s, waaronder 60.000 kranten, 8.000 advertenties en vijf reeksen columns bereikten meer dan 150.000 lokale inwoners, aldus het rapport.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (2 juli 2021): Leaked Documents Show China Put Politics Before Law in Suppression of Spiritual Group

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.