Saturday, 25 May 2024
Chinese christenen bidden tijdens een dienst in een ondergrondse onafhankelijke protestantse kerk op 12 oktober in Peking, China. China, een officieel atheïstisch land, legt een aantal beperkingen op aan christenen en staat legale beoefening van het geloof alleen toe in door de staat goedgekeurde kerken. (Kevin Frayer/Getty Images)

Geloof onder vuur: de vervolging van christenen in het China van Xi

Onder de Chinese leider Xi Jinping heeft de CCP de onderdrukking van christenen opgevoerd

Christenen in China, die voortdurend worden vervolgd door de Chinese Communistische Partij (CCP), komen al jaren samen in ondergrondse kerken sinds de staat officieel alle kerken buiten de door de CCP gecontroleerde kerken van de “Drie-Zelf Patriottische Beweging” heeft verboden. Degenen die weigeren naar de staatskerk te gaan, komen nog steeds samen in privéhuizen en op andere plaatsen.

Volgens ChinaAid is de vervolging van ondergrondse christenen door de CCP in 2022 met de dag toegenomen. De omgeving is steeds vijandiger geworden tegenover buitenlandse missionarissen omdat de CCP hun activiteiten ziet als “westerse invloed.” In juli definieerde China’s nieuwe anti-spionage wet “illegale religieuze activiteiten” als spionage en buitenlanders kunnen onder de nieuwe wet lange gevangenisstraffen tegemoet zien.

Christendom onder het bewind van Xi

Onder de Chinese leider Xi Jinping heeft de CCP een ongekende onderdrukking van christenen doorgevoerd. ChinaAid toonde zich bezorgd over het feit dat de CCP loyaliteit aan Xi Jinping eist van door de staat gesanctioneerde kerken, en de situatie voor “huiskerken” is nog veel erger.

Onder de CCP implementeerde het regime de “Drie-Zelf Patriottische Beweging” die christelijke kerken organiseerde onder een door de CCP gecontroleerde entiteit. Wat in deze door de staat gesanctioneerde kerken wordt onderwezen, moet door de CCP worden goedgekeurd. Aan de andere kant functioneren huiskerken, of ondergrondse kerken, onafhankelijk van de staat, vaak in privéhuizen en appartementen, en zijn ze het doelwit van het regime.

“Het is altijd al slecht geweest, maar het begon veel erger te worden in 2018 toen president Xi de grondwet veranderde en eeuwig president werd,” vertelde pastor Luigi Bilucaglia, een onafhankelijke baptistenzendeling uit Quebec, Canada, die al 18 jaar in China was, aan The Epoch Times. “Hij werd [effectief] keizer en de Xi-dynastie begon. In die tijd begonnen ze kerken hard aan te vallen. Ik moest op zondag vroeg naar onze kerk gaan en ik keek om te zien of er politie was waar wij ons bevonden.”

De heer Bilucaglia en zijn familie werden eind 2021 China uitgezet nadat ze sinds 2003 als missionaris in het land woonden. CCP-autoriteiten deden een inval in zijn kerk en hielden hem vast voor ondervraging over zijn activiteiten in China.

“Ze brachten me binnen voor ondervraging,” zei hij. “De hoofdondervrager sloeg me op mijn achterhoofd en vertelde de anderen (Chinese christenen) dat ze daar zaten vanwege mij. Ze probeerden ons te verdelen zodat iemand zichzelf zou kunnen beschuldigen. Nadat ze besloten hadden om me het land uit te zetten in plaats van me op te sluiten, kreeg ik zeven dagen om het land te verlaten en gedurende die zeven dagen brachten ze me naar vijf verschillende politiebureaus en ondervroegen ze me, in de hoop dat ze me konden strikken in mijn getuigenis en me in verband konden brengen met een buitenlandse entiteit, zodat ik beschuldigd kon worden van spionage.”

Bob Fu, voorzitter van ChinaAid, zei dat de CCP probeert de Bijbel te herschrijven door de tekst te veranderen en te zeggen dat Jezus een “wetsovertreder” en “moordenaar” was. Dit werd bevestigd door de ervaring van de heer Bilucaglia in China, waar ze zich naar de staatskerken haastten om zoveel mogelijk exemplaren van de Bijbel te kopen voordat ze stopten met het drukken van de huidige versie.

Een andere verontrustende trend zijn berichten over mensen in hechtenis die hun bloed laten testen. Over het algemeen wijst dit op de mogelijkheid van het oogsten van organen bij gewetensgevangenen. Als hun bloedgroep overeenkomt met een potentiële “koper”, kan de persoon gedood worden voor zijn organen. De heer Bilucaglia heeft gehoord van dergelijke verhalen over de politie die bloed afneemt van Chinese christenen. Hij zei ook: “Ik hoor veel over gevangenen die worden doodgeschoten terwijl artsen wachten om hun organen te nemen en te verkopen.”

Aanval op christelijke liefdadigheidsinstellingen en scholen

Mevrouw D. Smith, die in Alabama woont, was samen met haar overleden man meer dan twintig jaar missionaris in China. Zij en haar man begonnen een kerk in centraal China, maar de kerk is sindsdien opgesplitst in 14 locaties voor hun zondagsdienst als gevolg van het harde optreden van de CCP tegen huiskerken.

Mevrouw Smith sprak met The Epoch Times en herinnerde zich wat christenen uit China haar vorig jaar vertelden: “Een SWAT-team van 20-30 politiewagens kwam naar het weeshuis dat door de kerk werd gerund en nam de weeskinderen mee om ze in staatsweeshuizen te plaatsen. De politie zei dat ze geen weeshuizen mochten organiseren onder de vlag van het christendom. Bijbels zijn niet toegestaan en niemand mag er predikant zijn. Ze begonnen ook posters aan te brengen op elk gebouw in China [met beloningen voor] mensen die grote bijeenkomsten melden.”

Sinds 2005 wordt het weeshuis gesteund door de kerk die is opgericht door mevrouw Smith en haar overleden man. Het Chinese regime probeert de aanwezigheid van het christendom volledig uit de Chinese samenleving te verwijderen, omdat het het als een bedreiging ziet voor de communistische ideologie.

Naast huiskerken die door buitenlandse missionarissen waren opgericht, waren er tientallen christelijke scholen in China die gebruik maakten van het Accelerated Christian Education (ACE) programma, een christelijk onderwijsprogramma uit de Verenigde Staten. Deze scholen waren niet geregistreerd bij de Chinese staat omdat de CCP het “onderwijzen van religie” aan de volgende generatie streng verbiedt. Veel christenen kiezen voor ACE-scholen die een Amerikaans curriculum volgen, omdat ze niet willen dat hun kinderen de propaganda van de CCP op staatsscholen krijgen opgedrongen. “Ze (CCP) willen de volgende generatie hersenspoelen met alleen communisme,” zei de heer Bilucaglia.

Hij meldde dat al die christelijke scholen begin 2022 met geweld werden gesloten nadat de CCP-autoriteiten de IP-adressen van alle deelnemers aan een online conferentie voor christelijke schoolonderwijzers in heel China hadden opgespoord. Buitenlanders die met de scholen te maken hadden werden het land uitgezet en veel Chinese leraren hebben tot op de dag van vandaag te maken met onderzoeken en toezicht.

Draconische controlestaat

De CCP gebruikt haar hightech controlestaat steeds vaker om burgers te controleren en christenen te vervolgen. China is al berucht om zijn zwaar gecensureerde internet en sociale media. In maart 2022 voerde de CCP nieuwe regels in om alle vormen van online religieus onderwijs en religieuze groepen te verbieden. Naar verluidt rekruteerde en trainde het regime inhoudsmonitors voor zijn sociale media.

“Nadat ze de nieuwe regels hadden ingevoerd, zijn we heel voorzichtig geworden met bijbelstudies en aanbiddingsdiensten op Zoom,” vertelde mevrouw Liu, een christelijke zondagsschoollerares uit centraal China, aan The Epoch Times. “Meestal proberen we met meerdere mensen één apparaat te delen zodat de online bijeenkomsten niet zo groot lijken. De politie controleert ook willekeurig de telefoons van mensen op straat. Als ze zien dat we Zoom gebruiken op onze telefoons, verwijderen ze de APP en ondervragen ze mensen erover.”

Pastor Joseph Jiang, een Chinese christelijke pastor in ballingschap in Nieuw-Zeeland, zei dat online preken vaak verboden worden.

“We veranderen vaak van platform,” zei hij. “Zodra onze inhoud een bepaald aantal keer is bekeken, wordt het door de autoriteiten verboden. We proberen steeds nieuwe platforms te vinden om online te delen.”

Chinese huiskerken komen meestal in het geheim samen in appartementen. Dhr. Bilucaglia zei dat de CCP geldbeloningen heeft geïntroduceerd voor mensen die verslag doen van kerkbijeenkomsten, of zelfs gewoon voor mensen met meningen die afwijken van die van de CCP.

“We kregen te horen dat we onze telefoons op zondag uit moesten zetten of op zijn minst in de vliegtuigmodus moesten zetten voordat we onze huizen verlieten om naar de kerk te gaan,” zei mevrouw Liu. “Anders kunnen de autoriteiten jullie telefoons volgen via GPS, en als ze merken dat mensen op zondag samenkomen in een appartement, zullen ze op de deuren kloppen.”

Het onderwijssysteem bewapenen

Van de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 tot de prodemocratische protesten in Hongkong in 2019, deze bewegingen begonnen op universiteitscampussen, waar vrij denken en westerse idealen over het algemeen tot bloei waren gekomen. Daarom ziet de CCP onderwijs als cruciaal voor het indoctrineren van de volgende generatie om loyale communisten te worden. Dit is hun manier om de stabiliteit van het regime te waarborgen.

Mevrouw Liu herinnerde zich de inval van de Chinese staatsveiligheidsdienst in haar huis: “Ze waarschuwden me en zeiden dat het ten strengste verboden is om ‘godsdienstonderricht’ te geven aan kinderen of universiteitsstudenten. Ze probeerden me zover te krijgen dat ik mijn christelijke geloof zou opgeven. Vlak nadat ze mijn huis waren binnengevallen op zoek naar Bijbels en christelijke boeken, zag ik nieuwe propagandabanieren in onze buurt waarop stond dat ‘illegale religieuze activiteiten’ niet zijn toegestaan.”

Voordat de CCP de macht overnam in China via een gewelddadige communistische revolutie in 1949, was China een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten en de Westerse wereld. De communisten probeerden eerst de bevolking te verdelen in verschillende sociale klassen—de “onderdrukten” en de “onderdrukkers”—en het regime moedigde geweld aan tegen bepaalde klassen mensen die ze bestempelden als “kapitalisten.” Het christendom was een doelwit voor vervolging omdat de CCP het zag als een “plaag” uit het kapitalistische Westen. Godsdienstvrijheid was een bedreiging voor de CCP omdat het zou verhinderen dat mensen werden geïndoctrineerd in het communisme.

Aangezien de meeste Amerikanen in God geloven, is het communisme in principe tegen God en alle vormen van religie. Van Karl Marx tot Vladimir Lenin beschouwden de communisten religie als “kapitalistische onderdrukking” en daarom streefden de Sovjet-Unie en communistisch China er actief naar om religie uit te roeien toen ze aan de macht kwamen. Vandaag de dag heeft de CCP een land gecreëerd waar de meerderheid atheïstisch is en waar religieuze leiders en volgelingen ondergronds zijn gegaan om hun geloof te kunnen blijven belijden.

“Ik predikte de Bijbel, wat het ergste was voor de communisten,” zei Dhr. Bilucaglia.” Het maakt mensen geestelijk en lichamelijk vrij. Ik geloof dat de bevolking van China graag van de Communistische Partij af wil, als ze dat kunnen.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (7 november 2023): Faith Under Fire: The Persecution of Christians in Xi’s China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.