Sunday, 23 Jun 2024
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voormalige Italiaanse premier Mario Draghi in Brussel op 7 maart 2022. (KENZO TRIBOUILLARD/POOL/AFP via Getty Images)

Green Deal en concurrentievermogen: waarom het Draghi-rapport niet vóór de Europese verkiezingen wordt gepubliceerd

De door Ursula von der Leyen geïnitieerde “Green Deal” is een kenmerk van haar mandaat, met hervormingen in transport, energie, industrie en landbouw. Het ambitieuze Groene Pact ondermijnt echter het Europese concurrentievermogen en kan de kandidatuur van mevrouw von der Leyen om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie schaden.

Het Draghi-rapport, waarvan de conclusies een afname van de Europese industriële activiteit lijken te bevestigen, zou daarom niet voor de Europese verkiezingen gepubliceerd mogen worden. Evenmin mag het investeringsplan van 500 miljard euro, dat al gepland is na de Europese verkiezingen om een stervende groene industrie nieuw leven in te blazen, ter discussie worden gesteld, met een kolossale lening die opnieuw overheidsgeld zal aanboren en die de nieuwigheid zou kunnen hebben dat ze particuliere spaargelden mobiliseert op een manier die nog nooit eerder is vertoond.

Verberg dit rapport zodat ik het niet kan zien

Volgens een artikel in Le Point zal het Draghi-rapport over het Europese concurrentievermogen pas na de Europese verkiezingen worden gepubliceerd. Volgens Pieter Omtzigt, leider van de NSC (Nieuw Sociaal Contract, Nederlandse conservatieven), is dit “onaanvaardbare” tijdschema gekozen om te voorkomen dat belangrijke beslissingen over de Green Deal vóór de verkiezingen worden besproken.

“De Green Deal heeft laten zien dat een beleidsvoorstel na de verkiezingen, dat geen deel uitmaakte van het publieke debat vóór de verkiezingen, democratische legitimiteit ontbeert en relatief gemakkelijk kan worden geannuleerd”, schreef hij in een brief aan Ursula von der Leyen. “De democratische fundamenten van de Unie zijn al zwak en zullen nog zwakker worden als dergelijke ambitieuze voorstellen pas na de verkiezingen worden ingediend. In plaats daarvan moeten we de burgers meer zeggenschap geven over de politieke koers van de Europese Unie (EU)”, voegde hij eraan toe.

Mario Draghi, voormalig hoofd van de Europese Centrale Bank en voormalig leider van de Italiaanse regering, bereidt op verzoek van de voorzitter van de Europese Commissie een rapport voor over het concurrentievermogen van de Europese Unie. De publicatie van dit rapport, dat voorstellen wil doen om de Europese economie nieuw leven in te blazen, vooral met het oog op de reuzenhonger van China en de Verenigde Staten, is gepland voor eind juni – net na de Europese verkiezingen.

De conclusies van dit rapport zijn niet langer een mysterie, want Mario Draghi vertelde de ministers van Economie en Financiën in Gent op 24 februari: “De Europese Unie moet een enorme hoeveelheid geld vinden in een relatief korte tijd”, waarbij hij de te verwachten investeringen schat op €500 miljard, bovenop de €750 miljard die al geleend is van de EU-27 als onderdeel van het post-Covid herstelplan.

Volgens Mario Draghi zal Europa “massaal” moeten investeren en nieuwe publieke en private financiering moeten mobiliseren. Volgens hem moet de EU nadenken over “hoe deze investeringsbehoeften te financieren” door “niet alleen overheidsgeld te mobiliseren, maar ook particuliere spaargelden in veel grotere mate dan in het verleden”.

Europees concurrentievermogen op de helling

De Europese economie heeft te kampen met een economische vertraging waardoor ze eind vorig jaar ternauwernood ontsnapte aan een recessie, met een groei van 0,5% voor 2023 als geheel. “De economie van de eurozone stagneert over het geheel genomen sinds eind 2022 en heeft de afgelopen jaren veel terrein verloren aan de VS”, zegt Bert Colijn, econoom bij ING Bank. Volgens hem is Europa “een fase van langdurige zwakte” ingegaan.

Voor Pieter Omtzigt is de verslechtering van het Europese concurrentievermogen het resultaat van “de regeldruk die de EU heeft uitgeoefend op de Europese economie” tijdens de ambtstermijn van Ursula von der Leyen. Het gaat om de Green Deal, die zwaarder heeft gewogen op het concurrentievermogen, tegen een internationale achtergrond van oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

“Wij zijn nog steeds van mening dat dit een slecht opgestelde wet is (…) Er worden extra bureaucratische regels ingevoerd voor onze boeren” op een moment dat de voedselproductie al onder druk staat, waarschuwde de Duitse Manfred Weber, voorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement, eind februari bij een nieuwe stemming over de Green Deal.

De riskante gok van de Europese Green Deal

Begin februari onthulde de Europese Commissie haar aanbevelingen voor de klimaatdoelstelling van de EU voor 2040, de roadmap voor de voortzetting van de Green Deal. De EU-27 hadden zichzelf al tot doel gesteld om hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, met als doel koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050.

In een recordtijd tijdens de ambtstermijn van Ursula von der Leyen hebben de EU-27 tweeëndertig stukken wetgeving aangenomen – van het einde van de verbrandingsmotor in 2035 tot de invoering van een koolstofbelasting aan de grenzen van de EU – terwijl er nog een veertigtal over milieu en biodiversiteit gaan.

De volgende Commissie, die in de herfst na de Europese verkiezingen zal worden geïnstalleerd, zal een wetgevingsvoorstel moeten voorleggen aan alle lidstaten en leden van het Europees Parlement, zodat er vóór de COP30-top in 2025 kan worden gedebatteerd over de nieuwe regelgeving voor vervoer, hernieuwbare energie en de koolstofmarkt. Brussel heeft het nu al over een totale investeringsbehoefte van ongeveer 1.530 miljard euro per jaar in de periode 2031-2050.

Als onderdeel van de huidige Green Deal is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in 2021 is aangenomen en de grootste post op de EU-begroting is, sinds januari 2023 van toepassing. Het stelt de betaling van directe steun aan landbouwbedrijven afhankelijk van de naleving van milieunormen. Slechts een paar maanden later klagen veel boeren al over te late betalingen, omdat ze worden onderworpen aan controles die in de praktijk als pietluttig worden beschouwd. Wetgeving die regels oplegt voor het herstel van beschadigde ecosystemen, een sleuteltekst van het Europese Groene Pact, die op het terrein niet kan worden toegepast.

Te veel regels, minder productiviteit

De Green Deal, die aanvankelijk een verenigend project was, staat nu in het middelpunt van de controverse, met angsten over de sociaaleconomische gevolgen, woede over de landbouw en oproepen tot een wettelijke “pauze” van de lidstaten.

“Het Groene Pact is onze nieuwe groeistrategie”, kondigde Ursula von der Leyen in 2019 aan. Vijf jaar later is de toon veranderd: fabrikanten en boeren hekelen de “last” van de regelgeving.

“Het is makkelijk om doelen te stellen, maar moeilijker om de overgang werkelijkheid te laten worden: de EU moet geen instrumenten verzinnen die van boeren vijanden van het klimaat maken, en niemand bekommert zich om gezinnen met een laag inkomen die hard werken en een oude auto hebben”, hekelde de Duitse EPP-Europarlementariër Peter Liese in maart 2024, waarbij hij zich richtte tot de voorzitter van de Commissie.

“Brussel moet zijn extremistische en ideologische standpunt laten varen: industrie en landbouw mogen niet gestraft worden door onhaalbare milieudoelstellingen”, hamerde de conservatieve Italiaanse vice-premier Antonio Tajani.

Geconfronteerd met deze moeilijkheden riep Ursula von der Leyen op tot een nieuwe fase van het Groene Pact die gericht is op concurrentievermogen, zonder echter de doelstellingen van het Groene Pact en de onhoudbare regeldruk die ze impliceren in twijfel te trekken.

Het belang van de Europese verkiezingen en een nieuw “industriepact”

De kritiek van Pieter Omtzigt op de Europese Commissie is dat zij niet van mening is dat de Europese verkiezingen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het Europese beleid in de volgende termijn. Over zo’n belangrijk onderwerp zullen de conclusies van het Draghi-rapport pas na de verkiezingen bekend zijn, ook al gaat het om een enorm investeringsplan dat een directe impact zal hebben op het leven van de Europeanen.

Maar het nieuwe economische klimaat, met stijgende rentetarieven, de terugkeer van de inflatie en een vertraging van de activiteit die nu al een harde impact heeft op het dagelijkse leven van burgers en bedrijven, is minder bevorderlijk voor de wens om door te gaan met de Green Deal. Naast deze Green Deal is er een “industriepact” waartoe ongeveer 600 bedrijven oproepen die in februari 2024 de “Verklaring van Antwerpen” ondertekenden en die oproepen tot “corrigerende maatregelen” in de regelgeving om “inconsistenties en onnodige complexiteit weg te werken”, met als doel “ondernemers te laten floreren om de beste oplossingen te vinden”.

Het zou een teken van goede democratische gezondheid zijn als de kiezers de keuze kregen tussen een Europees beleid dat gebaseerd is op meer regelgeving of juist een minder dwingend Europees beleid dat industriële ontwikkeling en groei stimuleert, die dan goed gebruikt kunnen worden voor het milieu.

Gepubliceerd door The Epoch Times (8 april 2024): Green Deal et compétitivité: voici pourquoi le rapport Draghi ne sortira pas avant les élections européennes

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.