Wednesday, 17 Jul 2024
Een requiemmis wordt gehouden voor de overleden emeritus-paus Benedictus XVI in de katholieke kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis in Hongkong op 4 januari 2023. (Anthony Kwan/Getty Images)

In Hongkong gebruikt de CCP ‘verraderlijke’ manieren om religie aan te vallen

"De ideologie van de CCP en religie gaan niet samen"

De Chinese Communistische Partij (CCP) gebruikt “verraderlijke” en “subtiele” manieren om de godsdienstvrijheid in Hongkong te onderdrukken, aldus Benedict Rogers, medeoprichter en chief executive van Hong Kong Watch.

De vrijheid van geloof wordt “in toenemende mate bedreigd in Hongkong”, aldus de heer Rogers.

“Waarom? Hongkong is nog steeds een internationale stad … het sluiten van christelijke scholen en kerken kan nog steeds te schokkend zijn voor buitenlandse expats en de internationale reputatie van de stad aantasten. In plaats daarvan kan de CCP de godsdienstvrijheid beperken door verraderlijke middelen te gebruiken: het corrumperen van christelijk onderwijs en het uitoefenen van totale controle over kerken zonder ze daadwerkelijk te sluiten,” zei hij op een evenement dat werd georganiseerd door het China Center van het Hudson Instituut op 15 november.

Verraderlijke’ en ‘subtiele’ aanval

De opmerkingen van de heer Rogers kwamen enkele dagen nadat de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde rechtenorganisatie Hong Kong Watch een rapport uitbracht waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe het Chinese communistische regime de godsdienstvrijheid in de voormalige Britse kolonie ondermijnt naarmate Peking zijn greep op het land verstevigt.

“De CCP gebruikt … meer verraderlijke, subtielere middelen om hetzelfde doel te bereiken,” zei hij.

Het rapport, getiteld “Sell Out My Soul: The Impending Threats to Freedom of Religion or Belief in Hong Kong,” beschrijft de gevolgen van de door Peking opgelegde nationale veiligheidswet, die alles strafbaar stelt wat de CCP beschouwt als afscheiding, subversie, terrorisme en samenspanning met een vreemd land. Mensen die schuldig worden bevonden aan het overtreden van deze wet kunnen levenslang krijgen.

De wet heeft geleid tot wijdverspreide zelfcensuur door religieuze leiders.

“Het is nu bijna onmogelijk om religieuze geestelijken in Hongkong te vinden die in hun preken iets expliciet of zelfs maar impliciet zeggen over mensenrechten, menselijke waardigheid, vrijheid of rechtvaardigheid,” aldus Rogers, die het laatste rapport van de rechtengroep heeft opgesteld.

Met ongeveer 60 procent van de door de overheid gefinancierde scholen in Hongkong die worden beheerd door kerkelijke organisaties, toonde Rogers zich bezorgd dat de vrijheid van godsdienst in de onderwijssector wordt bedreigd door de nationale veiligheidswet, die een verplicht vak is geworden voor leerlingen vanaf 6 jaar oud in het kader van een revisie van het curriculum.

Dhr. Rogers wees erop dat de inspanningen van Peking om religies te “siniseren” zich hebben uitgebreid naar Hongkong. De campagne, voor het eerst gelanceerd in 2015 door de CCP-leider Xi Jinping, houdt in dat religies of spirituele overtuigingen op één lijn worden gebracht met de Chinese communistische ideologie en, cruciaal, dat de gelovigen loyaal worden aan de partij.

Video: Simon Lee: Hoe het protestlied van Hongkong werd gecensureerd op Amerikaanse platforms; Wat is er over van de vrijheden van Hongkong? 

De heer Rogers zei dat verschillende bekende religieuze geestelijken in de stad door de autoriteiten zijn gestraft. Kardinaal Joseph Zen, voormalig hoofd van de katholieke kerk in Hongkong, werd vorig jaar samen met vier anderen gearresteerd in verband met een inmiddels opgeheven fonds dat hulp biedt aan gevangen prodemocratische demonstranten. Pastor Garry Pang Moon-yuen werd een jaar lang gevangen gezet op beschuldiging van opruiing omdat hij een proces zou hebben verstoord in verband met een wake ter herdenking van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede.

“Je zou kunnen zeggen, nou ja, ze werden gearresteerd of gevangen gezet of bedreigd vanwege hun politieke pro-democratische activiteiten in plaats van direct vanwege hun religieuze activiteiten. Maar toch heeft de beperking van hun gewetensvrijheid te maken met godsdienstvrijheid omdat het mensen zijn die de democratie steunden, geïnspireerd en geïnformeerd door hun religieuze overtuigingen,” zei Rogers.

Actievoerder Benedict Rogers spreekt tijdens een demonstratie voor democratie in Hongkong op Trafalgar Square in Londen, Engeland, op 12 juni 2021. (Laurel Chor/Getty Images)

‘Het gaat om handel’

Nina Shea, directeur van het Hudson Institute’s Center for Religious Freedom, brengt het besluit van Peking om de nationale veiligheidswet te gebruiken om religies in Hong Kong aan te vallen in verband met de economische problemen waarmee het te kampen heeft.

“Het gaat over handel. China maakt momenteel een periode van achteruitgang door,” zei mevrouw Shea, die opmerkte dat de bevolking van het land gestaag krimpt, wat een uitdaging vormt voor de inspanningen van Peking om de kwakkelende economie nieuw leven in te blazen nu buitenlandse investeringen worden teruggetrokken.

“Het is een periode waarin ze proberen de economie en het financiële centrum dat Hong Kong was in leven te houden,” zei ze.

Als christenen in Hongkong het slachtoffer zouden worden van willekeurige detentie of gedwongen sterilisatie, zoals de autoriteiten deden bij het “siniseren” van Oeigoerse moslims in China’s westelijke regio Xinjiang, zou dat het imago van Hongkong schaden en er “heel slecht” uitzien voor het Westen, voegde mevrouw Shea eraan toe.

Nina Shea, senior fellow bij het Hudson Instituut, spreekt tijdens een briefing over de vervolging van Falun Gong op Capitol Hill in het Congres op 23 mei 2023. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Toch ontdekte mevrouw Shea dat pro-Peking media in Hong Kong, zoals Ta Kung Pao, de inspanningen van de CCP probeerden te rechtvaardigen met het argument dat het christendom onverenigbaar is met China omdat het geen aanbidding van voorouders kent.

“Maar als je kijkt naar de Aziatische religies, die hebben het niet echt beter gedaan, in feite veel slechter,” zei ze.

Mevrouw Shea wees op de uitroeiingscampagne van de CCP tegen Falun Gong, of Falun Dafa, een spirituele praktijk die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie.

De voortdurende vervolging van Falun Gong werd gelanceerd door voormalig CCP-leider Jiang Zemin in 1999, nadat de autoriteiten het aantal volgelingen op 70 tot 100 miljoen hadden geschat. Jiang zag de stijgende populariteit als een bedreiging voor de heerschappij van de partij en gaf het bevel om Falun Gong “uit te roeien,” wat ertoe leidde dat miljoenen volgelingen over het hele vasteland in detentiecentra werden gegooid, waar ze werden onderworpen aan marteling, hersenspoeling, slavenarbeid en gedwongen oogsten van organen.

Geloof uitroeien

Hoewel mensen in Hongkong nog steeds Falun Gong kunnen beoefenen of naar gebedshuizen zoals kerken en moskeeën kunnen gaan, waarschuwde Olivia Enos, een senior fellow aan het Hudson Instituut, dat Hongkongers hetzelfde lot wacht als de mensen op het vasteland.

Met de Oeigoeren als voorbeeld zei mevrouw Enos dat ze minder mishandeld werden voordat het regime van Xi de vervolging liet escaleren. Nu hebben veel westerse regeringen de onderdrukking door het regime formeel bestempeld als “genocide.”

“Ik denk gewoon niet dat de CCP per se zal stoppen.”

Olivia Enos, directeur Washington bij het Committee for Freedom in Hong Kong, spreekt tijdens een panel over de transnationale onderdrukking van Falun Gong, aanvallen tegen Shen Yun en onderdrukking van Hong Kong in Washington op 17 juli 2023. (Madalina Vasiliu/De Epoch Times)

Nury Turkel, voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, gelooft dat het doel van de CCP om religies te vervolgen “veel gevaarlijker” is dan het verbranden van een kruis of het vernietigen van een gebedshuis.

Hij wees op het verband dat Xi legde tussen het beheer van religie en nationale veiligheid en noemde het een voorwendsel voor de mensenrechtenschendingen van het regime.

“Als je terugkijkt naar de manier waarop Xi Jinping sinds 2012 over religie praat in de context van buitenlandse omsingeling, heeft hij een zeer zorgwekkende beleidsagenda bekendgemaakt,” zei de heer Turkel.

In 2014 verklaarde Xi in de Nationale Veiligheidsstrategie dat China te maken heeft met steeds grotere bedreigingen en dat de CCP deze bedreigingen preventief de kop moet indrukken voordat ze haar heerschappij vernietigen en haar grote plan voor de toekomst doen ontsporen, aldus Turkel.

In naam van de nationale veiligheid heeft de CCP het toezicht en de beperkingen in Xinjiang opgevoerd, waar meer dan 1 miljoen Oeigoeren en vele andere moslimminderheden door een uitgebreid netwerk van interneringskampen werden gestuurd en onderworpen aan indoctrinatie en dwangarbeid. De autoriteiten noemden deze kampen heropvoedingsscholen en koppelden de onderdrukking aan terrorismebestrijding.

De Chinese autoriteiten passen dezelfde logica toe in Hongkong. De heer Turkel merkte op dat uit het rapport van Hong Kong Watch is gebleken dat sommige religieuze leiders met connecties met de buitenwereld worden gezien als potentiële bedreigingen of aanstichters van politieke onrust.

Nury Turkel, voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, in Washington op 5 mei 2023. (Lei Chen/De Epoch Times)

‘Medische metafoor’

Om haar ijzeren greep op religie te behouden, behandelt de CCP gelovige mensen vaak alsof ze een “geestelijke ziekte” hebben, aldus de heer Turkel.

Toen de CCP Falun Gong begon te vervolgen, “zei de wereld niets,” merkte hij op. De inspanningen breiden zich nu uit naar Oeigoerse moslims, waarbij functionarissen beweren dat Oeigoeren “een besmettelijke ziekte hebben die de regering moet genezen voordat ze de vitale organen van de staat verspreiden,” zei hij.

“Ze gebruiken dat soort medische metafoor, niet alleen om de religieuze beoefenaars te beledigen, maar ook op een zeer bekwame en subtiele manier om religieus geloof te vernietigen omdat het leiderschap van de CCP echt gelooft dat religieuze beoefenaars niet loyaal zijn aan de CCP,” zei Turkel.

Het doel is om religieuze gelovigen te veranderen in aanhangers van de CCP. Maar de “ideologie van de CCP en religie gaan niet samen” en toch hebben landen in de vrije wereld, waaronder de Verenigde Staten, hier geen “diep” begrip van, voegde hij eraan toe.

Gepubliceerd door The Epoch Times (21 november 2023): In Hong Kong, CCP Is Using ‘Insidious’ Ways to Attack Religion: Experts

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.