Thursday, 18 Jul 2024
Beoefenaars van Falun Gong houden een spandoek vast waarin ze oproepen tot stopzetting van het onvrijwillig wegnemen van organen, tijdens een optocht in San Francisco op 16 juli 2022. (David Lam/De Epoch Times)

Internationale vereniging voor hart- en longtransplantatie weigert onderzoeksrapporten uit China

Voorstanders van medische ethiek hebben de stap van een non-profit transplantatievereniging toegejuicht om onderzoekpublicaties uit China over orgaantransplantatie te verbieden, uit bezorgdheid over de gedwongen orgaanoogst door Peking van donoren die niet hebben ingestemd.

Het verbod, het eerste in zijn soort dat de afgelopen jaren door een medische organisatie is afgekondigd, komt van de Internationale Vereniging voor Hart- en Longtransplantatie (ISHLT), ‘s werelds grootste organisatie voor onderzoek naar hart- en longziekten in het laatste stadium.

“Gezien het bewijs dat de regering van de Volksrepubliek China de enige is die systematisch steun blijft verlenen aan het verkrijgen van organen of weefsel van geëxecuteerde gevangenen, zullen inzendingen die betrekking hebben op transplantatie en waarbij organen of weefsel van menselijke donoren in de Volksrepubliek China betrokken zijn, niet door ISHLT worden aanvaard”, aldus de organisatie in een verklaring die eind juni openbaar werd gemaakt.

“Dit beleid, met inbegrip van de vraag of andere landen zich systematisch bezighouden met het gebruik van organen of weefsel van menselijke donoren die geen toestemming geven, en aan deze beperking moeten worden onderworpen, zal jaarlijks opnieuw worden bezien in afwachting van onafhankelijk verkregen bewijs dat deze praktijken zijn beëindigd.”

Prof. Jacob Lavee, lid van de ethische commissie van de ISHLT en Israëlisch medisch deskundige, vertelde op 18 september aan The Epoch Times: “Het nieuwe beleid is in feite een volledige academische boycot van alle transplantatiegerelateerd klinisch onderzoek uit China.”

“De resultaten van dergelijk onderzoek uit China mogen niet worden ingediend voor publicatie in het prestigieuze Journal of Heart and Lung Transplantation van de Society en mogen niet worden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Society.”

Lavee zei dat het beleid de wens van de vereniging weerspiegelt “om zichzelf en haar leden te distantiëren van dit gruwelijke transplantatiegedrag”.

Bloedige oogst

Beoefenaars van Falun Gong in een parade ter gelegenheid van het 23ste jaar dat de spirituele discipline in China wordt vervolgd, in Chinatown in New York op 10 juli 2022. (Larry Dye/The Epoch Times).

In de afgelopen jaren is in jaarverslagen over de mensenrechten van internationale organisaties en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vastgesteld dat het Chinese regime systematisch gedwongen levende organen oogst bij gedetineerde Falun Gong beoefenaars, etnische minderheden en andere gewetensgevangenen.

Falun Gong, een traditionele spirituele praktijk gebaseerd op de beginselen van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, wordt sinds 1999 door het Chinese communistische regime vervolgd. Veel beoefenaars zijn in de loop der jaren verdwenen. Dienovereenkomstig zag het jaar 2000 een explosieve groei van de orgaantransplantatie-industrie door de CCP, die tot op heden voortduurt.

Vanaf 2006 verzamelden de Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas en voormalig Canadees minister en mensenrechtenverdediger David Kilgour meer dan 40 bewijsstukken over de misdaad van het Chinese regime met betrekking tot het gedwongen oogsten van levende organen van Falun Gong beoefenaars die illegaal werden gevangen gehouden. Ze publiceerden hun bevindingen in het boek “Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for their Organs”, gebaseerd op hun onderzoeksrapport uit 2006-2007.

Als reactie op beschuldigingen en toenemende druk van de internationale gemeenschap beweerde het Chinese regime in 2015 dat het zijn orgaantransplantatiesysteem had hervormd en de praktijk van vrijwillige orgaandonatie had ingevoerd.

De ISHLT is de eerste transplantatieorganisatie die een verbod op het publiceren van Chinees onderzoek invoert sinds de claim van de CCP.

Ethan Gutmann en zijn boek “The Slaughter”, dat kritisch bewijs levert over het oogsten van organen. (The Epoch Times)

“Tot nu toe werden de beweringen van Peking over transplantatiehervorming onderschreven door de medische leiding in The Transplantation Society, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Pauselijke Academie van Wetenschappen in Vaticaanstad,” zei Ethan Gutmann, een onderzoeksmedewerker bij de Victims of Communism Memorial Foundation. Gutmann schreef in 2014 het boek “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, en China’s Secret Solution to Its Dissident Problem”.

“Deze institutionele stellingname was niet alleen een rem op Amerikaanse politieke actie tegen Chinese orgaanoogst. Voor de CCP was het een vrijbrief om te doden. …Toch heeft de International Society for Heart and Lung Transplantation zojuist een schot gelost dat zeker over de hele wereld gehoord zal worden.”

Matas vertelde The Epoch Times: “Nog een andere betekenis van de verklaring is dat het de propaganda van de Chinese Communistische Partij/regering van China over haar transplantatiesysteem niet gelooft, en niet gelooft in de herkomst van organen, het aantal transplantaties en dat alle organen afkomstig zijn van donaties. Het aantal transplantaties is slechts een fractie van het werkelijke aantal.”

Vonnis

Tribunaalvoorzitter Geoffrey Nice spreekt de uitspraak uit van het onafhankelijke tribunaal dat bewijsmateriaal beoordeelt over de vermeende Chinese schendingen van de rechten van het Oeigoerse volk. Het tribunaal vond plaats in Londen op 9 december 2021. (Alberto Pezzali/AP foto)

In zijn uitspraak van 2020 zei het Onafhankelijk Tribunaal voor het gedwongen wegnemen van organen bij gewetensgevangenen in China (China Tribunaal), voorgezeten door Sir Geoffrey Nice QC: “De leden van het Tribunaal hebben unaniem en zonder enige twijfel geconcludeerd dat in China gedurende een aanzienlijke periode gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen heeft plaatsgevonden, waarbij een zeer groot aantal slachtoffers betrokken was. Hoewel de Volksrepubliek China haar retoriek over de bronnen van organen voor transplantatie heeft veranderd, heeft het Tribunaal vastgesteld dat de beweringen van China ongeloofwaardig zijn en dat officiële statistieken zijn vervalst.”

In april 2022 publiceerde het American Journal of Transplantation de resultaten van een gezamenlijk onderzoek van Lavee, die eerder voorzitter was van de Israel Transplantation Society, en Matthew Robertson, een promovendus aan de Australian National University en onderzoeker over China bij de Victims of Communism Foundation. De studie geeft aan dat in de afgelopen decennia een aantal orgaan-“donoren” in China’s militaire en lokale ziekenhuizen nog in leven waren toen hun hart werd verwijderd; met andere woorden, de operatie zelf was de doodsoorzaak.

Het beleid van de ISHLT biedt de mogelijkheid om het misbruik van transplantaties in China een halt toe te roepen, aldus Matas.

“Er zijn veel nationale en internationale transplantatieverenigingen en tijdschriften,” zei hij.  “Ze zouden allemaal een vergelijkbaar beleid moeten voeren.”

Li Chen heeft bijgedragen aan dit verslag.

Correctie: Een eerdere versie van dit artikel vermeldde een onjuiste datum voor wanneer het beleid online beschikbaar werd gesteld. The Epoch Times betreurt deze fout.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (23 september 2022): International Society for Heart and Lung Transplantation Bans Research Papers From China

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.