Sunday, 23 Jun 2024
Een blik op een lens die wordt gebruikt bij de productie van halfgeleiderschakelingen bij ASML, een Nederlands bedrijf dat momenteel de grootste leverancier ter wereld is van machines voor halfgeleiderproductie via fotolithografiesystemen, in Veldhoven, Nederland, op 17 april 2018. (Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images)

Nederland sanctioneren voor het faciliteren van communistisch China

Commentaar

Een zeer geavanceerde Nederlandse producent van computerchips stelt een overeenkomst uit over Amerikaanse en geallieerde exportcontroles om zijn chipmachines aan China te kunnen blijven verkopen. De CEO van het bedrijf en de Nederlandse minister van Handel hebben zich beiden publiekelijk verzet tegen maatregelen die bedoeld zijn om de groeiende dreiging vanuit Peking in te dammen.

Zij zouden moeten weten dat hun technologie waarschijnlijk China’s economie en leger zou ondersteunen, en de daaruit voortvloeiende overmoed waarmee de schendingen van de mensenrechten en het militarisme van Peking worden gevoed.

De Nederlandse technologie zou niet alleen kunnen worden gebruikt in China’s bewapening, maar in brede economische activiteiten die uiteindelijk Pekings militaire agressie tegen Amerikaanse partners in de Stille Zuidzee, waaronder Japan, Taiwan, en Australië, ondersteunen.

Aangezien het regime in China een aanhanger is van Rusland, Iran en Noord-Korea, steunt de Nederlandse technologie indirect de agressie van die landen tegen de Amerikaanse strijdkrachten in Syrië, alsook tegen Oekraïne en Zuid-Korea.

Nederland en zijn bedrijf, ASML genaamd, brengen zo de nationale veiligheid van de VS in gevaar, om nog maar te zwijgen van de stabiliteit van meerdere mondiale brandhaarden. Zij negeren de meest fundamentele waarden van mensenrechten en democratie in hun kortzichtige streven naar kortetermijnwinsten en de kleinste nationale belangen.

De inkomsten van ASML uit China die door extra controles verloren zouden gaan, bedragen volgens een eigen schatting waarschijnlijk slechts 1,9 miljard dollar per jaar. De inkomsten van ASML zijn gestaag gegroeid van iets minder dan $9 miljard in 2017 tot bijna $19 miljard in 2021.

Afhankelijk van de structuur van de exportcontroles schatte een analist van Seeking Alpha het effect van een China-verbod op het bedrijfsresultaat als “immaterieel“. Dit zou deels te danken zijn aan een toename van de vraag van andere chipfabrieken, waaronder de fabrieken die profiteren van subsidies en tarieven in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Werknemers zijn bezig met de eindassemblage van ASML’s TWINSCAN NXE:3400B halfgeleiderlithografie-gereedschap waarvan de panelen zijn verwijderd, in Veldhoven, Nederland, op 4 april 2019. (Bart van Overbeeke Fotografie/ASML via Reuters)

Als ASML erop staat haar technologie aan China te verkopen, dan moeten de Verenigde Staten, de Europese Unie en onze bondgenoten op zijn minst ASML-producten weren uit alle door de overheid gefinancierde producten, industriële processen, tariefbeschermingen en subsidies. Waarom een bedrijf betuttelen en steunen dat handel drijft met de vijand?

De Nederlandse regering is, om deze en andere redenen, wijs met de centen, maar naar verwachting dwaas. Zij denkt blijkbaar dat immateriële winsten van ASML in China belangrijker zijn dan haar goede reputatie, of het leven van Taiwanezen, Tibetanen, Oeigoeren, en aanhangers van Falun Gong—die allemaal bedreigd worden door de Chinese Communistische Partij (CCP), en die geen van allen voldoende steun hebben van de internationale gemeenschap die zogenaamd vrede en mensenrechten steunt.

De laatste twee groepen worden geconfronteerd met mensenrechtenschendingen die volgens de definitie van de VN neerkomen op genocide. Taiwan loopt het risico van een oorlog zoals in Oekraïne, die in Europa aan beide zijden al 200.000 slachtoffers heeft gemaakt. Tibet ligt al lang onder de hiel van Peking en wordt door de wereld zo goed als vergeten.

Azië en Noord-Amerika zitten in een dure wapenwedloop door de agressie van de CCP. De 2 miljard dollar inkomsten van ASML zijn de bekende kosten natuurlijk niet waard, laat staan de existentiële risico’s van een oorlog.

De aandelen van ASML worden op de wereldmarkt verhandeld, dus een minuscule verstoring van de winst zou voor Nederland niet van groot belang moeten zijn. De 32.000 werknemers van ASML zullen belangrijker zijn voor Amsterdam, hoewel velen buiten Nederland zelf werken.

Volgens de Chinese staatsmedia heeft ASML momenteel “15 kantoren, 11 opslag- en logistieke centra, drie ontwikkelingscentra, één opleidingscentrum en één onderhoudscentrum op het Chinese vasteland, met meer dan 1.500 lokale werknemers.”

Nu de wereld zich losmaakt van China als gevolg van de agressie van de CCP, zou ASML al haar activiteiten in China moeten sluiten of geconfronteerd worden met toenemende wereldwijde afkeuring, sancties en tarieven.

De schending van de mensenrechten door de CCP en de steun aan wereldwijde mensenrechtenschenders zou het voor iedereen duidelijk moeten maken, behalve voor de meest ethisch uitgedaagden, dat Nederland en ASML moeten stoppen China te steunen met hoogwaardige technologie. Er is bijvoorbeeld een direct verband tussen de productie van silicium in Xinjiang, waarvan wettelijk wordt aangenomen dat het gebruik maakt van dwangarbeid, en de siliciumchips die de machines van ASML mogelijk maken.

Nederland en ASML kunnen worden gesanctioneerd in democratieën die mensenrechten, vrede en democratie boven winst waarderen en nationale veiligheid serieus nemen.

Het niet naleven van niet alleen de brief, maar ook de geest van de sancties moet consequenties hebben of tandeloos blijven. Een poging om Magnitsky-sancties op te leggen aan de CEO van ASML moet deel uitmaken van die consequenties. Als de CEO van ASML niet volgens de bestaande Magnitsky-wetten kan worden gesanctioneerd, kunnen deze worden herzien om dit doel te bereiken.

Sancties kunnen zich uitbreiden van de CEO, indien hij weigert zich te schikken, naar heel ASML, en uiteindelijk naar Nederland als land.

Wetten kunnen worden aangenomen om ASML van de Amerikaanse en gelieerde beurzen te schrappen.

De Nederlandse economie kan worden gesanctioneerd of aan hogere tarieven worden onderworpen totdat het zich aansluit bij meer verantwoordelijke democratieën die ervoor zorgen dat hun bedrijven zich houden aan elementaire maatregelen op het gebied van milieu, mensenrechten, en politieke stabiliteit die prioriteit zouden moeten geven aan het beëindigen van het regime in Peking. Men mag niet vergeten dat communistisch China de grootste bron van vervuiling, mensenrechtenschendingen en militarisme ter wereld is.

Het heeft geen zin dat één enkel Nederlands bedrijf de hele democratie kan gijzelen met zijn eenzijdige winstbejag. De rest van de wereld mag een dergelijke hebzucht nooit accepteren en kan er effectief tegen optreden met vergeldingsmaatregelen en economische en handelsmaatregelen.

De meningen in dit artikel zijn de meningen van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 6 januari 2023): Sanction Netherlands for Enabling Communist China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.