Wednesday, 12 Jun 2024
Een arbeider gebruikt een toorts om stalen buizen door te snijden vlakbij een elektriciteitscentrale die draait op steenkool in Zhangjiakou, provincie Hebei op 12 november 2021. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Onderzoeksjournalist wijst op ecologische verwoesting in China door de CCP

Tijdens het 20e nationale congres van de Chinese Communistische Partij (CCP) beweerde het heersende Chinese regime dat het de afgelopen tien jaar het milieu beter heeft beheerd, daarbij verwijzend naar officiële gegevens. Een Chinese onderzoeksjournalist onthulde echter dat de achteruitgang van het milieu op het Chinese vasteland schokkend is en dat het mogelijk tientallen jaren zal duren voordat het zich kan herstellen.

Zhai Qing, vice-minister van het ministerie van Ecologie en Milieu, zei op een persconferentie tijdens het partijcongres dat de partij de afgelopen tien jaar, onder leiding van “Xi Jinping en de gedachte van een ecologische beschaving”, op alle fronten vooruitgang heeft geboekt als het gaat om de bescherming van het milieu in China. Hij claimde talrijke verwezenlijkingen, waaronder het feit dat China het land is geworden met de snelste verbetering van de luchtkwaliteit ter wereld, een verbeterde beoordeling van de kwaliteit van het drinkwater voor 770 miljoen mensen, en een herstel en toename van de populatie van meer dan 300 soorten zeldzame en bedreigde wilde dieren en planten.

Met betrekking tot de officiële verklaringen vertelde de Chinese onderzoeksverslaggever Zhao Lanjian op 23 oktober aan The Epoch Times dat de Chinese luchtvervuiling, grondwaterverontreiniging, bodemverontreiniging, enz. allemaal nog steeds op een verontrustend niveau liggen. Protesten van mensen tegen de vervuiling worden onderdrukt, onderzoeksjournalisten wordt het zwijgen opgelegd en alleen CCP-ambtenaren van het ministerie van Milieu scheppen op over hoe het met het milieu in China gesteld is.

“De evaluatie van de milieubescherming zou moeten worden voorafgegaan door de oprichting van een evaluatiesysteem van niet-gouvernementele organisaties (NGO), zodat het mogelijk is de resultaten van de milieubescherming, die rechtstreeks invloed hebben op het leven van de mensen, objectief te evalueren,” zei Zhao. “Hij [Zhai] schept op over hoe goed de CCP het milieu beheert. Maar alle vragen op de persconferentie zijn vooraf voorbereid, en zijn gegevens zijn niet te vertrouwen.”

Roofbouw vernietigt natuurreservaten

Zhao wees erop dat het milieubeleid van de CCP en haar economisch ontwikkelingsmodel tegenstrijdig zijn aan elkaar.

“Sommige beschermde natuurgebieden, zoals Zhangjiajie of de Changbai berg, zijn ontwikkeld voor het snelle commerciële succes volgens een roofbouwmodel.”

Toeristen worden gezien op sightseeingcruises bij het Baofeng-meer op 1 september 2013 in Zhangjiajie, China. (Lintao Zhang/Getty Images)

“Ik heb de Changbai berg vier keer bezocht. Mijn eerste bezoek was in 1994 en daarna opnieuw in 2015, en ik ontdekte dat het natuurreservaat is geplunderd en kunstmatig ontwikkeld. Alle natuurgebieden in China kampen met hetzelfde probleem,” zei Zhao.

Hij vergeleek de situatie met andere landen. “Ik heb ook ecologische parken bezocht in vele andere landen, zoals de Verenigde Staten en Chili, waar men geen wegen mag aanleggen of commercieel toerisme mag ontwikkelen. China stelt echter het toeristische economische model voorop, en stelt de inkomsten uit de verkoop van tickets voorop.”

Zhao zei dat hij 10 jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de ecologische toestand van plaatsen langs China’s Yangtze rivier, de Gele Rivier, in Qinghai, alsook Tibet en Binnen-Mongolië, en dat hij getuige was van de verwoesting van de natuur door datzelfde roofbouwmodel.

Woestijnvorming tast watervoorziening en visserij aan

In 2018 ging Zhao naar verschillende gebieden van Sanjiangyuan, op het Tibetaanse plateau in het zuiden van de provincie Qinghai, om er veldonderzoek te doen, en zag de omvang van nieuwe woestijnen. Door te vergelijken met de kaarten uit het verleden, “ontdekte ik dat deze woestijnen in de afgelopen 30 jaar zijn ontstaan. Dertig jaar geleden waren het velden en moerassen,” zei hij.

“Het bestaan van deze woestijnen toont aan dat in ieder geval de ecologische omgeving van het Sanjiangyuan gebied ingrijpende veranderingen heeft ondergaan in vergelijking met 30 jaar geleden. Ik heb enkele deskundigen geïnterviewd, en ook zij meenden dat de verwoestijning van dit gebied in feite het watertekort in Shanghai en in het hele rivierenstelsel van de Yangtze heeft veroorzaakt,” zei Zhao.

Sanjiangyuan, wat letterlijk “De Bron van de Drie Rivieren” betekent, is de plaats waar de Yangtze, de Gele Rivier en de Lancang Rivier ontspringen. Het staat bekend als de “Chinese watertoren” en speelt een belangrijke rol in China’s ecologische situatie en de nationale economische ontwikkeling.

Een luchtfoto toont de Yangtze rivier die een recordlaag waterpeil nadert tijdens een regionale droogte in Chongqing, China, op 20 augustus 2022. (Thomas Peter/Reuters)

“Iedereen kan de verslechtering van China’s ecologische omstandigheden nu vaststellen, zoals de afsnijding van de Yangtze en de Gele Rivier en vele andere rivieren,” zei Zhao. “De afsluiting van dergelijke waterwegen zal ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de landbouw, veeteelt en visserij langs de rivieren. Hoe positief de slogan van de overheid over deze milieukwesties ook is, de realiteit is voor iedereen duidelijk zichtbaar.”

CCP-leider Xi Jinping benadrukte twee punten over het milieu in zijn toespraak op het 20e Nationale Congres van de partij: namelijk dat de partij “de preventie en bestrijding van milieuvervuiling sterk zal blijven stimuleren en de ecologische bescherming en het beheer van belangrijke rivieren, meren en reservoirs verder zal bevorderen.”

Zhao zei over de opmerkingen van Xi: “De kwesties van milieubescherming en ecologie zijn erg dringend geworden en daarom moest hij het wel vermelden. Toen we merkten dat het milieu was veranderd, was het milieu in feite al tot op zekere hoogte aangetast. Het ontwikkelingsmodel van de gehele samenleving staat op de rand van een crisis.”

Vervuiling in een rivier in de Tengger-woestijn in Zhongwei in het noordwesten van China, in de autonome regio Ningxia Hui, na het lozen van chemisch afvalwater door een papierfabriek. Nadat het afvalwater was opgedroogd, verscheen een groot aantal chemische kristallen op de oever. (Verschaft door Zhao Lanjian)

Het rapport van Zhao Lanjian uit 2014 onthulde een schokkende vervuiling in de Tengger-woestijn. Plaatselijke herders wezen erop dat in het achterland van de woestijn rioolvijvers waren ontstaan, waarin plaatselijke bedrijven onbehandeld afvalwater loosden. Zijn artikelen en foto’s zijn sindsdien door het regime van het internet verwijderd.

Censurering van journalisten en demonstraties

Zhao zei: “China heeft de controle op de media sinds 2014 verscherpt, en onderzoeksjournalisten worden ernstig onderdrukt. Tegelijkertijd zijn in heel China de ene na de andere grootschalige anti-vervuilingsdemonstratie gehouden waaraan tienduizenden mensen deelnamen en die allemaal bruut werden onderdrukt door het leger en de politie van de Chinese Communistische Partij.

Het grondwater is in 90 procent van de Chinese steden vervuild door diepe ondergrondse lozingen van afvalwater door bedrijven. Een activist voor het algemeen welzijn heeft een “Kaart van kankerdorpen in China” gemaakt. Door de vervuiling zijn er duizenden kankerdorpen in het hele land, zei Zhao.

Een oppervlakte van ongeveer 4 vierkante kilometer radioactief afval buiten de stad Baotou in het noorden van China op 21 april 2011. Sterke winden voeren de kankerverwekkende materialen omhoog die gedumpt zijn door producenten van zeldzame aardmetalen, ijzererts en staal, waardoor omliggende dorpen en boerderijen vergiftigd worden. Het Chinese ministerie van Milieubescherming heeft toegegeven dat er in het land ten minste 450 “kankerdorpen” zijn die door de vervuiling zijn getroffen. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

“Hoe is het werkelijk gesteld met het milieu in China?” vroeg Zhao. “Het uiteindelijke evaluatiesysteem is in handen van de overheid.”

Hij wees erop: “Nadat Xi Jinping pleitte voor groene bergen en rivieren, waren de lokale overheden er niet in geslaagd groene bergen te herstellen. Als gevolg daarvan werden plastic groene planten vanaf de top van de berg laag voor laag geplant, en zo werd de kale berg een kunstmatige groene berg. Er zijn ook veel plaatsen waar ‘groene’ bergen werden gecreëerd door ze te bespuiten met groene verf.”

Hij zei: “De vernietiging van het milieu in China, de vernietiging van toeristische trekpleisters en de vernietiging van de ecologische middelen kunnen niet in de komende decennia of zelfs in geen honderd jaar worden hersteld.”

Li Yun en Luo Ya hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (29 oktober 2022): Investigative Reporter Reveals CCP’s Legacy of Environmental Destruction in China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.