Wednesday, 17 Jul 2024
De Chinese premier Li Qiang (onder L) staat op het podium tijdens zijn toespraak bij de opening van de Chinese wetgevende macht, het Nationale Volkscongres, in de Grote Hal van het Volk in Peking op 5 maart 2024. China's jaarlijkse politieke bijeenkomst, die bekend staat als de "Twee Zittingen", brengt leiders en wetgevers samen om Pekings agenda voor binnenlandse economische en sociale ontwikkeling voor het komende jaar vast te leggen. (Kevin Frayer/Getty Images)

Politieke topbijeenkomsten CCP gekenmerkt door twijfelachtige economische cijfers, machtsconsolidatie

Nieuwsanalyse

Bij de afsluiting van de een week durende cruciale jaarlijkse bijeenkomsten – de “Twee Zittingen” – van de regerende Chinese Communistische Partij (CCP) op 11 maart, benadrukten externe waarnemers als belangrijkste conclusies de twijfelachtige economische gegevens van Peking en de centralisatie van de macht door CCP-leider Xi Jinping.

Waarnemers uit China merken op dat Xi meer autoritaire maatregelen nam naarmate de economie van het land achteruitging. Daarom waarschuwen ze dat de CCP steeds onzekerder wordt en elk moment kan instorten.

De “Twee Zittingen” van de CCP verwijst naar de jaarlijkse plenaire zittingen van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk (CPPCC) en het Nationale Volkscongres (NPC), de twee kamers van China’s wetgevende macht.

Tijdens de vergaderingen gaf minister van Financiën Lan Foan toe dat het “aanhalen van de broekriem” op alle bestuursniveaus een langetermijnoplossing is tegen de achtergrond van China’s inzakkende economie en ongekende schulden van lokale overheden.

Premier Li Qiang benadrukte in zijn verslag tijdens de vergaderingen ook dat “overheden op alle niveaus moeten wennen aan soberheid”, waarbij hij wees op de moeilijke financiële situatie van lokale overheden.

Volgens financiële dataleverancier Wind zou de totale uitstaande rentedragende schuld van lokale overheden eind 2023 5,5 biljoen dollar bedragen. Dit cijfer omvat echter alleen openbaar gemaakte schulden en niet de enorme buitenbalansschulden van lokale overheden.

BBP, Militair budget

Volgens het verslag van de premier is de doelstelling voor de groei van het BBP in 2024 vastgesteld op 5 procent, ongeveer hetzelfde als het officieel bekendgemaakte groeicijfer van 5,2 procent van vorig jaar. Het militaire budget zal in 2024 met 7,2 procent stijgen.

De internationale gemeenschap heeft de afgelopen jaren vraagtekens gezet bij het officiële groeicijfer van het BBP van de CCP, omdat de Chinese economie blijft verslechteren.

Volgens statistieken van de Amerikaanse denktank Rhodium Group zou China’s werkelijke groei van het BBP in 2023 slechts ongeveer 1,5 procent bedragen.

Song Guocheng, een senior onderzoeker aan het International Relations Research Center van de Nationale Chengchi Universiteit van Taiwan, zei dat het “BBP en het militaire budget die tijdens de ‘Twee Zittingen’ zijn aangekondigd, niet geloofwaardig zijn”.

“Over het algemeen wordt het BBP in landen met een vrije markteconomie ‘op natuurlijke wijze gegenereerd’. Aan het eind van een jaar is het BBP wat het is. Maar in China wordt het BBP bepaald door de autoriteiten, zoals de 5 procent, die ‘bevolen index’ zou moeten worden genoemd”, schreef hij in een artikel voor UpMedia op 10 maart.

“Daarom maakt het niet uit of de lagere ambtenaren 5 procent groei kunnen realiseren; ze moeten met het getal op de proppen komen! Anders wordt het ‘ongehoorzaamheid aan de centrale autoriteiten van de CCP’ genoemd!” voegde hij eraan toe.

Bovendien schreef Song dat de CCP haar militaire budget vaak “verdeelt en verbergt” in andere departementen, “zoals het verbergen van het militaire onderwijs- en trainingsbudget in het Ministerie van Onderwijs, zodat de werkelijke militaire uitgaven zeker hoger zijn dan de aangekondigde 7,2 procent”.

Hij merkte op: “Dit is het 30ste opeenvolgende jaar dat de CCP haar militaire uitgaven jaar na jaar verhoogt; dat wil zeggen dat ze haar leger blijft uitbreiden en versterken en zich blijft voorbereiden op oorlog.”

Soldaten van het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) nemen deel aan een militaire training in het Pamir-gebergte in Kashgar, de regio Xinjiang in het noordwesten van China, op 4 januari 2021. (STR/AFP via Getty Images)

Bovendien zei hij: “In een tijdperk waarin China in feite al 30 jaar geen oorlog meer heeft gevoerd, wat is dan het doel om de militaire uitgaven elk jaar te verhogen? Om de Filippijnen of Taiwan of de Verenigde Staten aan te vallen?”

Xi’s centralisatie van autoriteit

De boodschap die tijdens de “Twee Zittingen” werd overgebracht is volgens The Economist dat hoewel de Chinese economie vertraagt, de macht zich verder consolideert in Xi’s handen en dat hij zich steeds meer richt op de concurrentie met de Verenigde Staten.

Volgens China-waarnemer Wang He geeft het artikel echter alleen de visie van het Westen weer op de huidige politieke en economische situatie in China.

“Terwijl het niet goed gaat met de Chinese economie, verslechtert de hele politieke situatie in het land. Het gezag wordt gecentraliseerd door Xi Jinping, wat precies de belangrijkste factor is die de economische verslechtering van China veroorzaakt,” vertelde hij op 11 maart aan The Epoch Times.

Wang merkte op dat Xi’s machtsconsolidatie neigt naar een links beleid, met als kern “de vooruitgang van het land en de achteruitgang van de privésector”.

Sinds vorig jaar hebben Chinese particuliere ondernemers politieke eisen gesteld aan de CCP-autoriteiten, zoals het wijzigen van de grondwet en het herzien van de politieke economische theorie van Peking. Hun doel is om een omgeving te creëren waarin de private en publieke sector op gelijke voet met elkaar concurreren in plaats van particuliere ondernemingen te willen vernietigen.

“Maar het is onmogelijk voor Xi Jinping om dit verzoek te accepteren, dus verlaten de privébedrijven het land. Daarom is de hoofdoorzaak van China’s economische puinhoop politiek, en de hoofdschuld ligt bij Xi Jinping,” zei Wang.

“Xi Jinping is niet bereid om het toneel van de geschiedenis te verlaten. In plaats daarvan wil hij zijn macht consolideren. Hoe slechter het gaat met de economie, hoe meer iedereen tegen hem is, hoe meer hij de macht wil grijpen en hoe harder hij het volk wil onderdrukken. Dit creëert een vicieuze cirkel,” vervolgt hij.

“Het uiteindelijke resultaat zal een explosieve situatie zijn: Xi Jinping zal ten val worden gebracht en de Communistische Partij zal desintegreren,” waarschuwde hij.

Mensen wachten op bussen bij een bushalte in de buurt van een bouwwerf in het centrale zakendistrict in Peking op 26 maart 2023. (Jade Gao/AFP/Getty Images)

De Chinese econoom Li Hengqing vertelde The Epoch Times op 11 maart dat Xi een figuur is geworden wiens beslissingen onbetwistbaar worden gevolgd en het economische beleid van de CCP wordt gevormd door zijn grillen.

“Wanneer Xi op een mislukking [van zijn beleid] stuit, geeft hij de mensen om hem heen de schuld. Hij legt alle macht in zijn eigen handen. Met de zogenaamde anti-corruptie [campagne] kan hij iedereen arresteren die hij wil of verdenkt.”

Li wees erop dat de financiën van de CCP uitgeput zijn. In zulke nijpende omstandigheden zou de bevolking wel eens in opstand kunnen komen tegen de autoriteiten, zei hij, en hij voegde eraan toe dat er gespeculeerd wordt dat CCP-leden zouden kunnen oproepen tot het aftreden van Xi.

“Xi Jinping heeft zich dit gerealiseerd. Als hij het heeft over politieke veiligheid, bedoelt hij het beschermen van het leiderschap van de Communistische Partij en zijn persoonlijke leiderschap. Het betekent dat hij steeds onzekerder wordt,” zei hij.

Ning Haizhong, Luo Ya en Xia Song hebben bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (14 maart 2024): CCP’s Top Political Meetings Characterized by Questionable Economic Numbers, Consolidation of Power

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.