Sunday, 19 May 2024
De Founding Fathers van de VS waarschuwden voor het ophopen van schulden. "Scène bij de ondertekening van de grondwet van de Verenigde Staten," 1940, door Howard Chandler Christy. (Publiek domein)

Tijdloze wijsheid: nationale schuld of nationale grootheid

De Verenigde Staten zijn een onheilspellende mijlpaal gepasseerd: een staatsschuld van 28 biljoen dollar. In 2021 zal de federale schuld alleen al 102 procent van het bruto binnenlands product bedragen – en dan is het “Amerikaanse reddingsplan” van 1,9 biljoen dollar, dat president Joe Biden onlangs in de wet heeft opgenomen, nog niet meegerekend. De verhouding tussen schuld en BBP is in de Amerikaanse geschiedenis slechts twee keer hoger geweest dan 102 procent – 1945 en 1946 – als gevolg van de uitgaven die nodig waren om de Tweede Wereldoorlog te winnen (respectievelijk 103,9 procent en 106,1 procent). Toen die overwinning veilig was gesteld, daalde zij onmiddellijk toen de V.S. een nieuwe gouden eeuw van welvaart ingingen. Maar terwijl de Amerikaanse economie tussen 1951 en 2020 een gemiddelde groei van 3,1 procent kende, voorspelt het Congressional Budget Office momenteel dat dat percentage in de komende drie decennia zal dalen tot 1,8 procent.

Dit komt bovenop een groeiende solvabiliteitscrisis in de belangrijkste programma’s van ons land: Sociale Zekerheid en Medicare.

In 2019 – vóór COVID – waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Financiën al dat deze programma’s veel vroeger dan eerder voorspeld “failliet” zouden gaan (wat betekent dat ze minder zouden uitbetalen aan begunstigden dan ze hadden beloofd). Zij waarschuwden dat de Sociale Zekerheid in 2035 failliet zou zijn en Medicare in 2026. Ik ben geboren in 1988, ongeveer in het midden van de generatie van de millennials. Dat betekent dat deze beide programma’s, waarvoor ik veel belasting moet betalen, failliet zullen zijn 15 jaar (Sociale Zekerheid), en 27 jaar (Medicare) voordat ik er zelfs maar voor in aanmerking kom. Voor jongeren in hun tiener- en twintigerjaren is de situatie vandaag de dag nog slechter.

Nog zorgwekkender is dat ons geboortecijfer sterk is gedaald. Om de bevolking op peil te houden, moet een samenleving 2,1 baby per vrouw krijgen. De VS zit al sinds 1971 onder dat aantal. Maar in 2019 – opnieuw, voorafgaand aan COVID – was het gedaald tot een recorddieptepunt van slechts 1,7. Dat aantal is tijdens de pandemie nog verder gedaald, wat betekent dat nog minder mensen een bijdrage leveren aan het systeem.

De redenen waarom we in deze financiële situatie verzeild zijn geraakt, zijn divers en complex. Maar wat eenvoudig en duidelijk is, is dit: We zitten hier omdat we een collectief gebrek aan wijsheid aan de dag hebben gelegd met betrekking tot onze nationale financiën. Te lang hebben we geloofd dat we alles konden hebben, waarbij we zijn vergeten dat op een bepaald moment – nu of in de toekomst – elke uitgave moet worden betaald en elke schuld moet worden afgelost. Daarbij zijn we de morele dimensie van de nationale financiën vergeten, evenals de plicht van elke generatie om haar eigen rekeningen te betalen en toekomstige generaties niet onnodig te belasten.

Een waarschuwing van onze stichters

Onze stichters waarschuwden ons voor deze situatie. In zijn Afscheidsrede had onze eerste president, George Washington, veel te zeggen over dit onderwerp.

“Als een zeer belangrijke bron van kracht en veiligheid,” zei hij, “koester publiek krediet.” Hij raadde zijn land aan om “[evenzeer] de accumulatie van schulden te vermijden, niet alleen door gelegenheden van uitgaven te mijden, maar ook door krachtige inspanningen in vredestijd om de schulden af te lossen die onvermijdelijke oorlogen kunnen hebben veroorzaakt, teneinde de last die we zelf zouden moeten dragen niet op het nageslacht te werpen.”

Sprekend met de openhartigheid van een staatsman, herinnerde Washington de Amerikaanse politici eraan dat het essentieel was dat het Amerikaanse publiek begreep waarom een minimale schuld het beste was. Om hen [het publiek] de uitvoering van hun plicht te vergemakkelijken,” zei hij, “moet het publiek eraan herinnerd worden dat de betaling van schulden inkomsten vereist, en “om inkomsten te hebben moeten er belastingen zijn,” en “dat er geen belastingen bedacht kunnen worden die niet meer of minder lastig en onaangenaam zijn.”

Dit laatste punt van Washington is het overdenken waard. Normaal gesproken denken we dat belasting op één manier wordt geheven: de regering neemt ons geld direct in beslag. Maar het gebeurt in feite op twee manieren: ten eerste door directe belastingheffing (het soort waar we normaal aan denken), en ten tweede door inflatie die de valuta devalueert.

Bij directe belasting voelt het volk de last onmiddellijk. Kosten en baten worden op elkaar afgestemd en op hetzelfde moment ervaren. Er is geen “sugar high” als gevolg van een voordeel dat wordt verkregen terwijl de kosten worden uitgesteld. Directe belastingen zijn daarom de enige eerlijke manier om schulden te betalen, en ervoor te zorgen dat het Amerikaanse volk, zoals Washington zei, “zijn plicht vervult”.

Valuta-devaluatie inflatie

Maar er is nog een andere vorm van belasting die de regering sinds de jaren zestig steeds meer is gaan toepassen, namelijk de belasting die wordt opgelegd door valuta-devaluatie-inflatie. Wat houdt dit in? Het betekent dat wanneer de regering een schuld heeft, zij het tekort dekt, niet door belastingen die rechtstreeks aan het volk worden opgelegd, maar door meer dollars te drukken door de verkoop van staatsobligaties. Hierdoor stijgt de geldhoeveelheid (inflatie) zodanig dat er meer dollars nodig zijn om minder goederen en diensten te verkrijgen (wat leidt tot devaluatie van de munt).

De gevolgen hiervan zijn nefast, want het leidt niet alleen tot hogere prijzen nu, maar het vermindert ook de koopkracht van geld dat al verdiend is.

Ik zal dit illustreren. Stel dat u er in 2010 in geslaagd was om 50.000 dollar te sparen. Het kostte tijd en moeite om dat bedrag te verdienen. Je kunt bijna altijd meer moeite doen (tenminste tot je te oud bent), maar je kunt de tijd die het kostte om zoveel geld te sparen nooit meer terugkrijgen. En toch, wat is er met die 50.000 dollar gebeurd sinds 2010? De koopkracht ervan is met meer dan 20 procent gedaald! Dat betekent dat wat u in 2010 voor 50.000 dollar kon kopen, u nu meer dan 60.000 dollar kost! Die 20 procent is niet alleen inspanning, maar ook tijd. Dus waar is die 20 procent gebleven? Die is verdwenen door de geldontwaardende inflatie – het “betalen” van schulden door het drukken van dollars in plaats van directe belastingen.

Dit is al tientallen jaren aan de gang in de Verenigde Staten. De mensen worden bestolen en ze beseffen het niet eens, want “valuta-devaluatie-inflatie” is geen post op hun inkomen of hun belastingen. Het is een onzichtbare kostenpost die zij moeten en zullen betalen, maar als het ware achter hun rug om. Net als de kikker die niet beseft dat de pot water waarin hij zit steeds heter wordt, beseft het volk niet dat het beleid waarvoor het stemt in feite veel meer kost dan het beseft.

Naarmate de eerste levensbehoeften duurder worden, creëert dit weer voer voor politici die maar al te graag opnieuw te hulp schieten met soortgelijke beloften van vrijgevigheid, waarvan de kosten opnieuw worden opgelegd achter (en uiteindelijk op) de ruggen van de mensen die zij beweren te helpen.

Tegen de tijd dat dit gebeurt, is de correlatie tussen de kosten en de “baten” allang verdoezeld, terwijl de politici die hen dit hebben verkocht, hun gewenste herverkiezing al achter de rug hebben. Dit ontmoedigt zowel particuliere als publieke spaarzaamheid, en tot overmaat van ramp wordt het vaak bereikt door een beroep te doen op de benarde positie van de kwetsbaren, wier lot op de lange termijn het meest wordt geschaad. De toekomst op lange termijn van “de kinderen” wordt ondermijnd omwille van “de kinderen”.

De staatsschuld is een ingewikkelde kwestie – ingewikkelder dan we in een korte column kunnen bespreken. Wat echter niet ingewikkeld is, is de realiteit dat het het favoriete instrument van politici is om het volk te manipuleren in hun eigen voordeel. Zij zullen dit blijven doen totdat de mensen wakker worden.

Maar als dat is wat we hopen te doen, staan we voor een andere keuze die zowel duidelijk als grimmig is: ofwel besluiten we zelf de kosten te dragen van onze extravagantie in het verleden, ofwel blijven we die opleggen aan toekomstige generaties. We kunnen kiezen voor zelfverwennerij of terughoudendheid; verkwisting of verantwoordelijkheid; lafheid of plicht; de nationale schuld – hoe groot die ook is – of nationale grootsheid.

De keuze die we maken zal voor een groot deel de vraag beantwoorden of we de voorouders waardig zijn die onze vrijheid, veiligheid en welvaart hebben gekocht ten koste van hun fortuin, gemak en bloed.

Joshua Charles is een voormalig speechschrijver voor het Witte Huis voor Vice President Mike Pence, No. 1 New York Times bestseller auteur, een historicus, schrijver/ghostwriter, en openbaar spreker. Hij was historisch adviseur voor verschillende documentaires en publiceerde boeken over onderwerpen variërend van de Founding Fathers, tot Israël, tot de rol van het geloof in de Amerikaanse geschiedenis, tot de impact van de Bijbel op de menselijke beschaving. Hij was de senior redacteur en conceptontwikkelaar van de “Global Impact Bible,” gepubliceerd door het in D.C. gevestigde Museum of the Bible in 2017, en is als geleerde verbonden aan het Faith and Liberty Discovery Center in Philadelphia. Hij is een Tikvah en Philos Fellow en heeft in de hele VS gesproken over onderwerpen als geschiedenis, politiek, geloof en wereldbeeld. Hij is concertpianist en heeft een master in overheid en een graad in rechten. Volg hem op Twitter @JoshuaTCharles of kijk op JoshuaTCharles.com.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (17/03/2021): Timeless Wisdom: National Debt or National Greatness

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.