Wednesday, 12 Jun 2024
De kerncentrale Zaporijjia, gelegen in de door het Russische leger gecontroleerde zone Enerhodar, gezien vanuit de Oekraïense stad Nikopol op 27 april 2022. (Ed JONES/AFP via Getty Images)

Van Tsjernobyl tot Zaporijjia, de Oekraïense nucleaire industrie staat centraal in de Russisch-Oekraïense conflicten

Kakhova, een hydro-elektrische dam in de rivier de Dnjepr, werd in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juni gedeeltelijk verwoest. Aangezien de kerncentrale van Zaporizhjia—op 150 km van de dam—water uit de Dnjepr gebruikt om de brandstof in de reactorkernen te koelen, heeft dit veertig jaar na de ramp in Tsjernobyl de dreiging van een nieuwe kernramp weer aangewakkerd. En het moet gezegd worden dat de Oekraïense nucleaire industrie een belangrijke rol speelt in de voortdurende conflicten tussen het land en zijn reusachtige oosterbuur.

De Oekraïense nucleaire industrie, zowel militair als civiel, heeft de Sovjetjaren meegemaakt, van de kortstondige opkomst van de USSR tot de neergang en ineenstorting ervan. Zelfs in deze post-Sovjetperiode blijft de nucleaire sector een van de belichamingen van het snoer dat Oekraïne en de grote naburige Russische Federatie verbindt. Dit snoer is nooit echt gebroken, maar het wordt steeds brozer omdat het voortdurend van alle kanten wordt geschud door opeenvolgende conflicten die onlangs zijn geëscaleerd tot een totale oorlog.

Om de strategische plaats van de Oekraïense nucleaire sector in de geopolitieke turbulentie tussen de twee landen die ooit als ‘Slavische broeders’ werden beschouwd te benadrukken, nam Epoch Times France contact op met Tuan-Hiep Pham, ingenieur en doctor in de materiaalwetenschappen aan de École Polytechnique (X) en specialist op nucleair gebied bij het Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

De ramp in Tsjernobyl…

“Voor velen is ‘Tsjernobyl’ de eerste term die in je opkomt als de Oekraïense nucleaire sector ter sprake komt. Bijna 40 jaar later blijft de ergste kernramp in de wereldgeschiedenis een niet aflatende obsessie”, zegt Tuan-Hiep Pham. Hij zegt verder dat “Tsjernobyl sinds 1986 de antikernenergiebeweging wereldwijd heeft aangewakkerd, met een recordaantal directe doden en indirecte slachtoffers door ziekten die mogelijk te wijten zijn aan de blootstelling aan straling jaren later”.

Volgens de onderzoeksingenieur van CEA ging de impact van de kernramp in Tsjernobyl op de Sovjet-Unie als geheel, en op Oekraïne en Rusland in het bijzonder, veel verder dan een technisch incident of een humanitaire ramp. In geopolitieke termen, vooral in de context van de ‘Koude Oorlog’ van de jaren 1980, betekende de explosie in Tsjernobyl op Oekraïens grondgebied een fatale klap voor de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie bevond zich toen al in een crisis, ondanks de hervormingen die Gorbatsjov had geïnitieerd als noodoplossing. De ramp in Tsjernobyl was dus een van de beslissende gebeurtenissen die Oekraïne, Rusland en de rest van Oost-Europa nog dichter bij “de verschrikkelijkste geopolitieke omwenteling van de twintigste eeuw” bracht, om de woorden van Vladimir Poetin te gebruiken.

Nieuwe spanningen rond de kerncentrale van Zaporizja

Tientallen jaren na de pijnlijke episode van Tsjernobyl staat de Oekraïense nucleaire sector opnieuw in het middelpunt van de internationale belangstelling, als gevolg van een veelheid aan spanningen tussen Oekraïne en Rusland rond een andere kerncentrale, Zaporizjia. De zeer recente gedeeltelijke vernietiging van de Kakhova hydro-elektrische dam, 150 km van Zaporizjia, is hiervan het bewijs. Dit zou de laatste druppel kunnen zijn.

“De wereld staat opnieuw aan de rand van een nucleaire ramp, omdat de kerncentrale van Zaporizjia zijn koelbron kwijt is. En dit gevaar neemt nu snel toe”, klaagde de Oekraïense presidentiële adviseur Mykhaïlo Podoliak in een bericht aan journalisten.

“Zaporizjia is de grootste kerncentrale in Europa en de negende grootste ter wereld. Hij bestaat uit zes kernreactoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5.700 MW”, vertelt Tuan-Hiep Pham. “Ze kan tot een vijfde van de totale Oekraïense elektriciteit leveren.”

De belangrijke rol van de Oekraïense nucleaire sector

De Oekraïense kerncentrales, met een geïnstalleerde capaciteit van meer dan 13 GW (7e op de wereldranglijst)—de 4 Tsjernobyl-centrales met een totale capaciteit van 3,5 GW die ontmanteld of permanent gesloten zijn, niet meegerekend—produceren meer dan 81 TWh (8e op de wereldranglijst). Ze zijn dus goed voor 55 procent van de totale elektriciteitsproductie van het land, een cijfer dat alleen Frankrijk overtreft met bijna 70 procent.

“Om het belang van kernenergie in de structuur van de Oekraïense economie nader te bekijken, moeten we dit Oost-Europese land vergelijken met andere kernmachten op basis van twee parameters: Productie van kernenergie per BBP, en installatiecapaciteit van kernenergie per BBP”, wijst Tuan Hiep Pham erop, voordat hij eraan toevoegt: “Op deze twee belangrijke parameters onderscheidt Oekraïne zich volledig van de rest van de wereld: het bezet de eerste plaats in de wereld met een verschil van 6 keer groter dan het volgende land. ”

Volgens de CEA-onderzoeker “bevestigt dit feit enerzijds de status van de nucleaire industrie van dit land op wereldniveau. Aan de andere kant kan de grote kloof tussen deze status en de onzekerheid van de Oekraïense economie mensen zorgen baren.”

Na het uiteenvallen van de USSR in 1991 stortte de Oekraïense economie in en heeft zich nooit echt hersteld: volgens gegevens van de Wereldbank is het reële bruto binnenlands product in 2021 (ongeveer 100 miljard dollar) slechts 60 procent van wat het was in 1990. Tegelijkertijd is ook de elektriciteitsproductie in het Oost-Europese land gehalveerd, van 300 TWh in 1990 naar 150 TWh in 2022. “In dit sombere beeld van de Oekraïense elektriciteitssector is kernenergie het enige lichtpuntje, met drie extra nieuwe eenheden die in het elektriciteitsnet zijn opgenomen, waardoor de voortdurende daling van de productie van kolengestookte centrales wordt gecompenseerd,” merkt de polytechnicus op.

Een sector die worstelt om zich los te maken van de Russische invloed

Maar het meest opvallende kenmerk van de Oekraïense nucleaire industrie is “de ononderbroken band met Rusland”, zoals Tuan-Hiep Pham opmerkt. Voor hem “is dit geen ideologische erfenis. 100 procent van de kerncentrales in het land—15 in bedrijf, 4 afgebroken of permanent gesloten en 2 in aanbouw—zijn ontworpen en gebouwd onder de Sovjet-Unie of door Rusland”.

“Tot 2014 kwamen bijna alle splijtstofstaven die aan Oekraïense kerncentrales werden geleverd van over de grens. Slechts een deel van het kernafval wordt lokaal opgeslagen, de rest wordt altijd voor verwijdering naar Rusland gestuurd. De nucleaire pijler die de Oekraïense elektriciteitssector in het bijzonder en de Oekraïense economie in het algemeen ondersteunt, rust op het voetstuk van de Russen,” vervolgt de ingenieur.

De pogingen van de Oekraïense kernenergiesector om zich te distantiëren van de invloed van Moskou gaan echter terug tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ze zijn echt en het was niet nodig om te wachten tot het Russisch-Oekraïense conflict op de Krim in 2014 werkelijkheid werd.

In feite “deed Oekraïne al in 2005 een echte poging om de eerste niet-Russische uranium splijtstofstaven in zijn kerncentrales te plaatsen, onder een overeenkomst met Westinghouse Zweden. Deze poging was echter niet succesvol”, aldus de CEA-expert, die uitlegt: “Er waren te veel technische en veiligheidsfouten bij de eerste levering. Vervolgens werd het contract (tussen Oekraïne en Westinghouse Zweden) opgeschort. Als gevolg daarvan was de volledige levering van verrijkt uranium voor Oekraïense energiecentrales in Russische handen tot het incident op de Krim in 2014.

Maar de fel betwiste annexatie van de Krim aan Rusland dwong Oekraïne om het contract met Westinghouse Zweden te hervatten. Als gevolg daarvan is het aandeel splijtstof dat door de westerse leverancier wordt geleverd geleidelijk toegenomen, van 5 procent in 2014 tot 30 procent in 2021. Om de aanvoer van verrijkt uranium verder te diversifiëren, tekende Energoatom (de Oekraïense Nuclear Power Generation Authority) in 2015 ook een overeenkomst met Orano, het Franse agentschap voor de exploitatie en productie van splijtstof. Er is echter “geen enkele Franse splijtstofstaaf gebruikt in Oekraïense kerncentrales”, merkt de ingenieur op. En hij voegt eraan toe:

“De recyclage van Oekraïens kernafval in La Hague (in Frankrijk) werd overwogen na het incident in 2014, maar dit alles bleef alleen op papier. Slechts een klein deel van het kernafval van de Oekraïense kerncentrales wordt bewaard in Zaporizjia, dat Vladimir Poetin nu bij Rusland heeft gevoegd. Vóór de huidige oorlog moest de rest naar Rusland worden gestuurd tegen een jaarlijkse kostprijs die kon oplopen tot 200 miljoen dollar.

Ondanks deze situatie en het feit dat er in Oekraïne na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie geen nieuwe kerncentrales in gebruik werden genomen, wilde Kiev niet langer kerncentrales van “Russische makelij” op zijn grondgebied. De Oekraïense autoriteiten wendden zich tot de Verenigde Staten om een miljardenproject te lanceren met negen kernreactoren van de nieuwe generatie met een capaciteit van 1000 MW. Deze projecten werden overeengekomen in juni 2022, toen Oekraïne nog in de greep was van de vlammen.

“De gevechten tussen Oekraïne en Rusland versterken de vastberadenheid van de Oekraïense nucleaire sector om voor eens en altijd aan de Russische invloed te ontsnappen. Maar de voltooiing van Amerikaanse kerncentrales in landen die ooit communistisch rood gekleurd waren, gaat niet over één nacht ijs. En er zullen veel doornen in de weg zitten”, besluit Tuan-Hiep Pham.

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 juni 2023): De Tchernobyl à Zaporijjia, l’industrie nucléaire de l’Ukraine est au centre des conflits russo-ukrainiens

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.