Sunday, 23 Jun 2024
Falun Gong beoefenaars bij een kaarslichtwake ter herdenking van de slachtoffers van 22 jaar vervolging in China bij het Washington Monument op 16 juli 2021. De karakters voor "Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid", de principes onderwezen door de spirituele praktijk, staan vooraan. (Larry Dye/The Epoch Times)

Waarom Amerikanen aandacht moeten besteden aan de benarde situatie van Falun Gong

Waarom gaat de CCP door met het vervolgen van onschuldige mensen?

Op 20 juli 1999 heeft de Chinese Communistische Partij Falun Gong verboden en is begonnen met het onderwerpen van haar volgelingen “aan wijdverspreide surveillance, willekeurige detentie, afschuwelijke martelingen en buitengerechtelijke moorden – wantoestanden die tot op de dag van vandaag voortduren”, aldus Freedom House, een non-profitorganisatie.

Het is drieëntwintig jaar later… en de vervolging gaat nog steeds door.

Waarom?

Volgens Levi Browde, uitvoerend directeur van het Falun Dafa Informatie Centrum, “is Falun Gong de grootste klokkenluider van de misdaden van de CCP op het wereldtoneel, met tientallen miljoenen mensen die betrokken zijn bij burgerlijke ongehoorzaamheid in China alsmede mediabedrijven, mensenrechtengroeperingen en culturele organisaties die zijn opgericht door Falun Gong beoefenaars over de hele wereld – die allemaal de tirannieke aard en de misdadige geschiedenis van de CCP aan het licht brengen.”

“Dit is de belangrijkste reden waarom de CCP na 23 jaar de onderdrukking van Falun Gong nog steeds als een topprioriteit beschouwt”, concludeerde hij.

Op 21 juli zullen beoefenaars van Falun Gong in Washington een parade houden om een einde te maken aan wat volgens de Chinese staatsmedia een “uitroeiingscampagne” is tegen de spirituele praktijk. Als zodanig is de vervolging een genocide zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties.

Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum wordt Falun Gong in de wetgeving van de meeste westerse landen beschouwd als een religie of een beschermde geloofsovertuiging. Falun Gong is echter niet geïnstitutionaliseerd; het heeft geen formele inwijdingsmethode, geen formele geloofsbelijdenis, geen devotionele praktijken van aanbidding, enz.

Falun Gong wordt ook Falun Dafa genoemd. De beoefenaars ervan houden jaarlijks eind juli een parade om hun verliezen te herdenken, hun geloof dat onder vuur ligt te vieren en hun toewijding te tonen aan de drie hoogste principes: waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Tot ver buiten Washington worden parades gehouden om de aandacht te vestigen op de vervolging van Falun Gong, zoals in Londen, New York, San Francisco, Melbourne en Toronto. Daarnaast zijn er ook veel lokale optochten.

Falun Gong beoefenaars lopen in Londen, Groot-Brittannië, op 16 juli 2022 om aandacht te vragen voor het 23ste jaar van vervolging in China tegen de spirituele discipline. (Yanning Qi/The Epoch Times)

Om de propaganda van de CCP tegen te gaan, houden beoefenaars van Falun Gong vaak spandoeken omhoog met de tekst “Falun Dafa is goed” of “Stop de vervolging”. Ze houden vreedzame protesten en mediteren wereldwijd voor Chinese ambassades en consulaten.

Een muziekkorps bestaande uit beoefenaars van Falun Gong neemt deel aan een parade van 1.200 mensen door het centrum van Toronto, Canada, op 17 juli 2022. Het evenement markeert het 23ste jaar van de vervolging van de spirituele praktijk door de Chinese Communistische Partij. (Evan Ning/The Epoch Times)

De beginselen van Falun Gong staan lijnrecht tegenover wat de CCP dagelijks doet. Dit verklaart de antipathie van Peking tegen de groep en de bredere betekenis van Falun Gong op dit kritieke moment in de geschiedenis tussen het internationale op regels gebaseerde systeem dat na 1945 is ontwikkeld en dat democratie en mensenrechten voorstaat, en de poging van China, Rusland, Iran en Noord-Korea om dat systeem omver te werpen ten gunste van “een nieuwe vorm van internationale betrekkingen” die gebaseerd is op “macht regeert”.

De Verenigde Staten en hun naaste bondgenoten worden zich eindelijk bewust van de dreiging die van China uitgaat, maar het gaat traag. Ook de schendingen van de mensenrechten van de Oeigoeren en Falun Gong beoefenaars in China worden maar langzaam erkend.

Pas in 2021 begonnen de Amerikaanse regering en enkele andere regeringsinstanties wereldwijd de vervolging van Oeigoeren als genocide te erkennen. Zij hebben dat nog steeds niet gedaan voor Falun Gong, terwijl het bewijs voor genocide in overvloed bestaat.

Voormalig ambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken Miles Yu betoogde in 2021 dat er meer bewijs is van genocide tegen Falun Gong beoefenaars dan tegen de Oeigoeren.

De realiteit van China’s gedwongen orgaanoogst – en het gebruik ervan als een genocidewapen – wordt steeds meer erkend, onder meer door internationale tribunalen, door vakgenoten beoordeelde tijdschriften, de reguliere media en in hoorzittingen in het Amerikaanse Congres.

De Canadese mensenrechtenadvocaat David Matas getuigt tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres over het oogsten van organen op deze ongedateerde archieffoto. (Lisa Fan/The Epoch Times)

Volgens een artikel in USA Today vorige maand: “Nieuw bewijs suggereert dat executie door orgaandonatie een doorlopend onderdeel is van de systematische campagne tegen Oeigoeren, Falun Gong beoefenaars, Tibetanen, Christenen en andere mensen die Peking als politiek problematisch beschouwt.”

Dreiging van communistisch China

Amerikanen moeten zich zorgen maken over communistisch China, niet alleen vanwege de schendingen van de mensenrechten, maar ook omdat de ambities van Peking niet ophouden bij de landsgrenzen. De CCP streeft naar wereldwijde hegemonie, zoals inmiddels in de academische literatuur wordt erkend. China’s economie en militaire macht groeien zo snel dat het in 2017 het BBP van de VS met koopkrachtpariteit (KKP) overtrof. Peking bouwt zijn toch al grotere marine nu sneller uit dan die van de VS.

De diplomaten van de CCP zijn inmiddels zo zeker van hun superieure militaire en economische macht dat ze lijsten met eisen hebben voorgelegd aan zowel de Verenigde Staten als Australië. Als ze het bij ons hebben gedaan, hebben ze het waarschijnlijk ook bij andere bondgenoten gedaan.

Een baken van hoop

Het is in het nationale belang van Amerika om Falun Gong te steunen en er bondgenootschappen mee aan te gaan om redenen die verder gaan dan onze historische steun voor de mensenrechten. De CCP is Amerika’s gevaarlijkste tegenstander en Falun Gong heeft tientallen miljoenen beoefenaars in het land en mogelijk in het regime zelf.

Vóór de vervolging telde Falun Gong volgens Chinese staatsbronnen in die tijd 70 tot 100 miljoen beoefenaars of meer.

Na 18 jaar vervolging schat Freedom House dat er nog 7 tot 20 miljoen beoefenaars in China zijn.

Maar volgens Browde schatten Falun Gong-bronnen van enkele jaren geleden 20 tot 40 miljoen mensen in China die actief deelnamen aan de verspreiding van Falun Gong materiaal.

Als dit waar is, aldus Browde, zou dit betekenen dat een groter aantal mensen alleen maar praktiseert, maar zich niet bezighoudt met wat neerkomt op een zeer riskante vorm van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid.

Daarom is het mogelijk dat het aantal Falun Gong beoefenaars niet is afgenomen, maar juist is toegenomen sinds het begin van de vervolging. En degenen die ondanks de vervolging beoefenaars blijven, zijn waarschijnlijk sterker in hun overtuigingen en moediger in hun daden.

Vóór de vervolging hadden vele Falun Gong leden een hoge positie in de hiërarchie van de CCP. Indien dat vandaag nog steeds het geval is, dan proberen die individuen misschien wel om China’s regime van binnenuit te veranderen.

De nood aan zo’n hervorming is in ieder geval groot en Falun Gong beoefenaars zijn misschien wel onze beste kans op dergelijke hervormingen.

De standpunten in dit artikel zijn de mening van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van The Epoch Times.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (20 juli 2022): Why Americans Should Pay Attention to the Plight of Falun Gong

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.