Wednesday, 12 Jun 2024
Moedig kinderen aan om vaak te schrijven, of het nu gaat om brieven aan familie of verhalen die ze verzinnen. (Publiek Domein)

Wat zouden kinderen moeten leren?

Terug naar de grondbeginselen

Wanneer u weleens een blik heeft geworpen op de onderwijsprogramma’s die leerlingen tegenwoordig volgen, zou u kunnen veronderstellen dat de verzameling vakken, de volgorde waarin ze worden onderwezen en de middelen die worden gebruikt om ze te onderwijzen, het resultaat zijn van uitgebreide studie en onderzoek door de beste onderwijsdeskundigen in het land. Je zou ook kunnen veronderstellen dat het doel van de huidige onderwijsstrategie is om leerlingen de instrumenten, vaardigheden en kennis te geven die nodig zijn om hun hoogste potentieel te bereiken.

Maar is dat wel zo?

Vandaag de dag volgen studenten tijdens hun gehele schoolloopbaan vakken als “Engels”, “Sociale Studies”, “Aardwetenschappen” en “Pre-Algebra”. De studie van grote werken uit de literatuur, muziek, kunst, en zelfs grammatica worden steeds meer naar de achtergrond geschoven. Kinderen krijgen een diploma van de middelbare school, al te vaak, zonder een fundamenteel begrip van geschiedenis, basiscommunicatie, of enig idee van wat de grootste culturen, denkers en kunstenaars van de mensheid de wereld hebben gebracht. Verder zijn ze doordrenkt met karaktereigenschappen die, tenzij ze tenietgedaan worden door de invloed van hun naasten, een belemmering kunnen vormen voor hun vermogen om zich op lange termijn te blijven ontwikkelen.

Dus, wat zouden kinderen moeten leren?

Communicatie

In de eerste plaats zou een kind geleerd moeten worden vlot te lezen, duidelijk te spreken en goed te schrijven. In de lagere schooljaren kan dit worden bereikt door het kind een overvloed aan goede boeken voor te schotelen, terwijl het, naarmate het ouder wordt, de kneepjes van de fonetiek en de grammatica leert. Ze moeten worden aangemoedigd om vaak te schrijven – in een dagboek, in brieven aan familie, in verhalen die ze verzinnen, met krijt op de stoep.

Het juiste handschrift, zowel in drukletters als cursief, moet ook worden aangeleerd. Met een pen op papier schrijven roept een andere manier van denken op dan typen of sms’en. Bovendien werden veel historische documenten in cursief schrift geschreven. We moeten ons vermogen om ze te lezen niet verliezen.

Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, kunnen ze meer gevorderde schrijfopdrachten uitvoeren, leren ideeën mondeling toe te lichten en steeds moeilijker teksten begrijpen. Mensen met goede communicatieve vaardigheden hebben alles wat ze nodig hebben om te kunnen leren wat ze maar willen.

Logica

Een van de grootste voordelen van het bestuderen van wiskunde – naast de praktische toepassing die het biedt voor een toekomstige ingenieurscarrière of bijhouden van het huishoudbudget – is dat het je leert logisch te denken. Leerlingen die in wiskunde kunnen uitblinken, zouden moeten worden aangemoedigd om dat te doen. De trend om op sommige scholen programma’s voor gevorderden af te schaffen, zal zulke leerlingen ernstig belemmeren.

Naast wiskunde is er natuurlijk de formele studie van de logica. Als u niet bekend bent met de studie van de logica, is het de moeite waard op te merken dat een typisch schoolprogramma bijna geen aandacht besteedt aan dit zeer belangrijke onderdeel van het onderwijs. Logica is de studie van de rede en leert je argumenten en ideeën rationeel te overwegen. Iemand die logica studeert, leert bestaande drogredenen of onjuiste vooronderstellingen te herkennen.

Als we de afgelopen jaren iets geleerd hebben, dan is het wel dat het vermogen om logisch en kritisch te denken van essentieel belang is. Er zijn tegenwoordig een aantal formele logicaprogramma’s op de markt, gericht op zelfstudie, die geschikt zijn voor iedereen die deze leemte wil opvullen.

Geschiedenis

De manier waarop geschiedenis gewoonlijk op school wordt benaderd is zowel saai als onsamenhangend. In essentie is geschiedenis een verhaal. Het gaat zo ver terug als we hebben kunnen waarnemen en gaat door tot op de dag van vandaag. Het is spannend en onderhoudend – vol menselijke prestaties, creaties, ontdekkingen en lessen. Geschiedenis onderwijzen moet eenvoudig en leuk zijn. De beste manier is om het in volgorde te onderwijzen, zoals je een verhaal zou onderwijzen, beginnend bij het begin.

Als je wilt weten hoe het is gesteld met de strategie van de meeste scholen om geschiedenis te onderwijzen, praat dan eens met een paar tieners over bijvoorbeeld wat er in de Onafhankelijkheidsverklaring staat, wie er in welke wereldoorlog heeft gevochten, of wat de invloed van het communisme op de wereld is geweest. De gevolgen voor een samenleving die geen historisch besef heeft, zijn niet gering.

De kunsten

Het is hartverscheurend dat een vak als CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) vaak als eerste op de schop gaat wanneer het leerplan van een school wordt gewijzigd. Over de hele wereld hebben verschillende culturen buitengewone artistieke prestaties geleverd – een geschenk dat de mensheid zou moeten koesteren. Of het nu gaat om schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, muziek, theater, dans, literatuur, poëzie of welke andere vorm van artistieke expressie dan ook – de schoonheid, de goedheid en de inherente lessen die de studie van de kunsten met zich meebrengt, zijn onmeetbaar. Kinderen moeten worden omringd door het beste van de creaties van de mensheid. Met de technologie van vandaag, is het gemakkelijk binnen handbereik.

Ontwikkeling van talent

Elke leerling is gezegend met zijn of haar eigen individuele sterke punten en talenten. Het paradigma van veel scholen laat weinig ruimte voor de erkenning of ontwikkeling van elke bekwaamheid op individuele basis.

Willen leerlingen echter hun hoogste potentieel bereiken, dan moeten juist deze zegeningen de ruimte en middelen krijgen om zich te ontwikkelen. Of hij of zij nu een ontluikende schrijver, wetenschapper, kunstenaar, advocaat, leraar, CEO, vakman of loodgieter is, individuele sterke punten moeten maximaal worden benut en tot bloei kunnen komen.

Moreel karakter

Het meest cruciale en fundamentele aspect van een goede opvoeding is het bijbrengen van morele waarden. Kinderen zouden in staat moeten zijn om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Zodat zij leren de waarheid te volgen, de waarheid te herkennen en openhartig kunnen zijn in hun leven. Zij zullen hier hard voor moeten werken, bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en offers te maken voor dat wat juist is. Zij kunnen dan zorgen voor hun gezinnen, vrienden, buren en gemeenschappen. Zij zijn medelevend met anderen. Zij respecteren hun ouderen. Zij streven ernaar het beste uit zichzelf te halen.

We zouden onze kinderen moeten leren zichzelf zo ruim mogelijk te ontwikkelen, met een hoog moreel karakter. Onze samenleving zou gezegend zijn met zulke mensen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (3 november 2021): What Should Children Learn?

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.