Sunday, 19 May 2024
(Unsplash)

Wetenschappers ontdekken antilichamen die alle COVID-varianten neutraliseren

Eerdere behandelingen met monoklonale antilichamen tegen COVID-19 hadden uiteenlopende resultaten tegen varianten. In recent onderzoek zijn echter twee antilichamen ontdekt die doeltreffend zijn tegen alle bekende varianten van COVID-19.

Kort samengevat

  • Er zijn twee antilichamen ontdekt die dermate effectief zijn in het neutraliseren van COVID-19, en alle varianten ervan, dat men van mening is dat deze antilichamen kunnen fungeren als een “doeltreffend vervangingsmiddel voor de vaccins”.
  • In tegenstelling tot andere antilichamen binden de antilichamen TAU-1109 en TAU-2310 zich aan een ander deel van het spike-eiwit, dat weinig mutaties ondergaat.
  • TAU-1109 is 92% effectief in het neutraliseren van de omicron-stam en 90% effectief in het neutraliseren van de delta-stam.
  • TAU-2310 is 84% werkzaam tegen omicron en 97% tegen de delta-variant.
  • De onderzoekers gaan ervan uit dat met een doeltreffende behandeling met antilichamen “we geen boosters hoeven te geven aan de hele bevolking telkens als er een nieuwe variant is”.

Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv onthulden twee antilichamen die dermate doeltreffend zijn in het neutraliseren van SARS-CoV-2, en al zijn varianten, dat zij van mening zijn dat deze antilichamen kunnen dienen als een “doeltreffend substituut voor vaccins.” (1) Een van de opvallende tekortkomingen van COVID-19 injecties is hun gebrek aan doeltreffendheid tegen nieuwe COVID-19 varianten.

Door te kiezen voor het spike-eiwit waarop de COVID-19-injecties werden gebaseerd, kozen de wetenschappers een eiwit waarvan niet alleen geweten is dat het giftig is voor de mens, maar ook dat dit niet het deel van het virus is dat de beste immuunrespons veroorzaakt.

Het spike-eiwit muteert snel, waardoor vrijwel elke bescherming die de injectie biedt, kort na de toediening wordt teniet gedaan. Het eindresultaat is een schijnbaar eindeloze reeks jaarlijkse injecties en boosters, die enkel een snel afnemende bescherming kunnen bieden. Als de bevindingen van de Israëlische onderzoekers worden geverifieerd en de antilichamen inderdaad zo doeltreffend blijken te zijn als wordt vermoed, zouden de boostershots tegen COVID-19 geheel kunnen verdwijnen. (2)

Eerdere behandelingen met antilichamen hadden uiteenlopende resultaten

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft meerdere monoklonale antilichaam (mAb) cocktails voor de behandeling van COVID-19 goedgekeurd. Naarmate er nieuwe varianten ontstonden, varieerde hun effectiviteit echter, waarbij sommige niet meer effectief waren en andere hun werkzaamheid behielden.

“Dit wijst erop dat sommige antilichamen die door infectie worden opgewekt meer variatiegevoelig zijn dan andere, en dat naast de effectiviteit, ook de breedte van de specificiteit van de antilichamen, in overweging moet worden genomen,” schreven de onderzoekers, van de afdeling klinische microbiologie en immunologie van de Sackler Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv, (3) in het tijdschrift Communications Biology. (4)

Zo beperkte de FDA in januari 2022 het gebruik van twee monoklonale antilichaambehandelingen. Het gaat om enerzijds bamlanivimab en etesevimab, die samen worden toegediend, en REGEN-COV (casirivimab en imdevimab), gebruikt bij patiënten die besmet zijn met een variant waarvan bekend is dat ze er doeltreffend tegen zijn. (5) Tegenover de omicron-variant hadden deze twee antilichaambehandelingen echter veel van hun effectiviteit verloren, wat leidde tot de gebruiksbeperking bij mensen die besmet waren met omicron.

Anderzijds gaf de FDA in februari 2022 een noodgebruiksvergunning (EUA) af voor een monoklonale antilichaambehandeling bekend als bebtelovimab, die haar werkzaamheid tegen de omicron-variant behield, (6) volgens de FDA. (7)

“Bebtelovimab werkt doordat het zich bindt aan het spike-eiwit van het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vergelijkbaar met andere monoklonale antilichamen die zijn goedgekeurd voor de behandeling van hoogrisicopatiënten met milde tot matige COVID-19 en die een voordeel hebben laten zien bij het verminderen van het risico van ziekenhuisopname of overlijden.”

De manier waarop de antilichamen zich binden aan het spike-eiwit kan de sleutel zijn voor hun uiteindelijke effectiviteit tegen verschillende stammen. In eerder onderzoek, uitgevoerd in oktober 2020, isoleerden hoofdauteur Natalia Freund met haar collega’s negen antilichamen van mensen die herstelden van de oorspronkelijke COVID-19-stam in Israël. Freund verklaarde in een persbericht: (8)

“In de vorige studie toonden we aan dat de verschillende antilichamen die worden gevormd als reactie op infectie met het oorspronkelijke virus, gericht zijn tegen verschillende delen van het virus. De meest effectieve antilichamen waren degenen die zich bonden aan het ‘spike’-eiwit van het virus, op dezelfde plaats waar de spike zich bindt aan de cellulaire receptor ACE2.

Natuurlijk waren wij niet de enigen die deze antilichamen isoleerden, en de gezondheidszorg maakte er wereldwijd uitgebreid gebruik van tot de komst van de verschillende varianten van het coronavirus, waardoor de meeste van die antilichamen in feite nutteloos werden.”

Twee antilichamen die alle COVID-19 varianten onschadelijk maken

De nieuwe studie gaat verder waar de studie van oktober 2020 ophield, en wijst op twee antilichamen TAU-1109 en TAU-2310 die zich binden aan een ander deel van het spike-eiwit – één dat weinig mutaties ondergaat – waardoor ze volgens Freund alle bekende varianten van COVID-19 kunnen onschadelijk maken (9).

“In deze studie hebben we aangetoond dat twee andere antilichamen, TAU-1109 en TAU-2310, die het virale spike-eiwit binden in een ander deel dan waar de meeste antilichamen tot nu toe geconcentreerd waren (en daarom minder effectief waren in het neutraliseren van de oorspronkelijke stam), eigenlijk zeer effectief zijn in het neutraliseren van de Delta- en Omicron-varianten.”

In het bijzonder vonden zij dat TAU-1109 voor 92% doeltreffend is in het neutraliseren van de omicron-stam en voor 90% in het neutraliseren van de deltastam. TAU-2310 heeft een effectiviteit van 84% bij het neutraliseren van omicron en een effectiviteit van 97% tegen de delta-variant.10 Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Californië in San Diego, waarbij de twee antilichamen werden opgestuurd voor aanvullende tests tegen levende virussen in laboratoria.

De antilichamen werden ook getest tegen pseudovirussen aan de Bar-Ilan Universiteit in Galilea. “De resultaten waren identiek en even bemoedigend in beide tests”, aldus een persbericht.11 Interessant is dat het muterende virus mogelijk een rol heeft gespeeld bij het zo effectief maken van de twee antilichamen, legde Freund uit. (12)

“De besmettelijkheid van het virus nam met elke variant toe omdat het telkens de aminozuursequentie veranderde van het deel van het spikeiwit dat zich bindt aan de ACE2-receptor, waardoor de besmettelijkheid toenam en tegelijkertijd de natuurlijke antilichamen werden omzeild die werden aangemaakt na vaccinaties.

De antilichamen TAU-1109 en TAU-2310 daarentegen binden zich niet aan de bindingsplaats van de ACE 2-receptor, maar aan een ander deel van het spike-eiwit, een deel van de virale spike dat om een of andere reden niet veel mutaties ondergaat, en zij zijn daarom effectief in het neutraliseren van meer virale varianten. Deze bevindingen kwamen aan het licht toen we alle tot nu toe bekende COVID-stammen testten.”

COVID-boosters zijn niet de oplossing

Freund gelooft dat de antilichamen zodanig effectief zijn dat ze uiteindelijk de COVID-19 boosters zouden kunnen vervangen. Dit is goed nieuws, aangezien de bescherming door COVID-19 vaccinaties, inclusief boosters, niet blijvend is.

Een studie, gefinancierd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, onderzocht gegevens uit 10 Amerikaanse staten die werden verzameld van 26 augustus 2021 tot 22 januari 2022, perioden waarin zowel de delta- als de omicron-variant circuleerde. (13) Binnen twee maanden na de tweede COVID-19-prik bedroeg de bescherming tegen een spoedopname in het ziekenhuis door een COVID-19 besmetting 69%. Dit daalde tot 37% binnen vijf maanden na het toedienen van het vaccin.

De lage effectiviteit vijf maanden na de eerste reeks prikken was de reden waarom de bevoegde functionarissen een boosterdosis aanraadden. Deze derde prik “verhoogde” de effectiviteit weer tot 87%. Deze boost was echter van korte duur. Binnen vier tot vijf maanden na de injectie daalde de bescherming tegen een spoedopname in het ziekenhuis tot 66% en vervolgens tot slechts 31% na vijf maanden of langer na de injectie. (14)

In plaats van hun nederlaag toe te geven, zijn gezondheidsfunctionarissen van plan nog meer doses van hun erg ineffectieve boosters uit te delen met nieuwe zogenaamde “bijgewerkte” injecties. Op 31 augustus 2022 wijzigde de FDA de zogenaamde Emergency Use Authorization (EUA) van Moderna en Pfizer’s COVID-19 injecties om het mogelijk te maken bivalente samenstellingen te gebruiken als boosters ten minste twee maanden na een vorige booster of na de eerste reeks van injecties.

“De bivalente vaccins, die wij ook “bijgewerkte boosters” noemen, bevatten twee messenger RNA (mRNA) componenten van het SARS-CoV-2 virus, één van de oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2 en de andere gemeenschappelijk tussen de BA.4 en BA.5 groep van de omicron variant van SARS-CoV-2,” verklaarde de FDA. (15)

Naast de grote kans dat de bescherming tegen COVID-19 weer snel verdwijnt na de booster, is er tevens een reëel risico op ernstige bijwerkingen door het herhaaldelijk kunstmatig opdrijven van antilichamen in het lichaam via regelmatige boosterinjecties.

Hierdoor denkt je lichaam dat het altijd besmet is met COVID-19, een toestand die alleen maar kan leiden tot een “death zone”, die de ontwikkeling van auto-immuunziekten zoals Parkinson, Kawasaki en multiple sclerose versnelt, volgens COVID-analist Marc Girardot, die erop aandringt zich terug te trekken uit de “death zone” van de COVID-injecties voor het te laat is . (16)

Dankzij de behandeling met antilichamen “zullen we geen boosters hoeven te gebruiken”

Er is misschien licht aan het eind van de tunnel, want Freund is ervan overtuigd dat de “kruis-neutraliserende capaciteiten van antilichamen die op natuurlijke wijze worden opgewekt tijdens een SARS-CoV-2 infectie” een alternatief kunnen bieden voor de boosters. (17)

“Om redenen die we nog niet volledig begrijpen, daalt het niveau van antilichamen tegen COVID-19 aanzienlijk na drie maanden, wat de reden is waarom we zien dat mensen steeds opnieuw besmet raken, zelfs na drie keer te zijn gevaccineerd.

Naar onze mening kan een gerichte behandeling met antilichamen en de toediening daarvan aan het lichaam in hoge concentraties een doeltreffend alternatief zijn voor herhaalde boosters, vooral voor risicogroepen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

COVID-19-infectie kan ernstige ziekte veroorzaken, en we weten dat het toedienen van antilichamen in de eerste dagen na de infectie de verspreiding van het virus kan stoppen. Het is daarom mogelijk dat we door een effectieve behandeling met antilichamen niet bij elke nieuwe variant een boosterdosis aan de hele bevolking hoeven te geven.”

Natuurlijke immuniteit is de sleutel

Dit is bemoedigend, hoewel niet echt verrassend gezien wat er bekend is over natuurlijke immuniteit, het soort immuniteit dat wordt verkregen door te herstellen van een infectie. Een studie uit 2022, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM) (18) is slechts één voorbeeld van onderzoek waaruit blijkt dat natuurlijke COVID-19 immuniteit niet alleen effectief is, maar ook langer duurt dan de immuniteit die wordt verkregen door COVID-19 injecties. (19)

Bovendien bood natuurlijke immuniteit na een eerdere COVID-19-infectie, na een jaar nog steeds een betere bescherming tegen een symptomatische omicron-infectie, dan drie doses COVID-19-injecties na een maand.

Om het in cijfers uit te drukken: een grafiek in het New England Journal of Medicine laat zien dat een eerdere infectie voor 54,9% doeltreffend was tegen symptomatische omicron-infectie na meer dan 12 maanden, terwijl drie doses van het Pfizer vaccin tegen COVID-19, een maand later slechts 44,7% doeltreffend waren. Hetzelfde gold voor drie doses van het Moderna vaccin tegen COVID-19, die slechts 41,2% doeltreffend waren na een maand, vergeleken met 53,5% doeltreffendheid voor natuurlijke immuniteit meer dan een jaar later. (20)

Een ander van de meest besproken rapporten waaruit de superioriteit van de natuurlijke immuniteit blijkt, betreft gegevens die op 17 juli 2021 aan het Israëlisch Ministerie van Volksgezondheid werden voorgelegd en waaruit bleek dat van de meer dan 7.700 gemelde COVID-19 gevallen er slechts 72 voorkwamen bij mensen die eerder COVID-19 hadden gehad, een percentage van minder dan 1%. Daarentegen deden zich meer dan 3.000 gevallen, of ongeveer 40%, voor bij mensen die een COVID-19-injectie hadden gekregen. (21)

Met andere woorden, degenen die gevaccineerd waren hadden bijna 700% meer kans om COVID-19 te ontwikkelen dan degenen die natuurlijke immuniteit hadden door een eerdere infectie. (22)

Waarom is de kans groot dat u dit nieuws nog niet hebt gehoord? Herhaalde boostershots staan gelijk aan voortdurende dollartekens voor Big Pharma, de gezondheidsagentschappen en ambtenaren die zij controleren. Het valt dus nog te bezien of deze behandeling met antilichamen die elke COVID-19 variant doeltreffend aanpakt, ooit het daglicht zal zien in ziekenhuizen en poliklinieken.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 13 oktober 2022 op Mercola.com.

Referenties

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 oktober 2022): Scientists Find Antibodies That Neutralize All COVID Strains

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.