Sunday, 16 Jun 2024
Amerikaanse vlaggen in de menigte bij de Rose Bowl in Pasadena, Californië, op 22 september 2001. (Stephen Dunn/Allsport)

Amerika verenigen door traditie te omarmen en communisme te bestrijden

Verkiezingsdag is aangebroken.

De Epoch Times heeft, als een onafhankelijk mediakanaal, nog nooit in zijn geschiedenis een politieke kandidaat gesteund en zal deze traditie voortzetten.

In plaats van kandidaten te steunen, wijden wij ons aan het rapporteren van de feiten, vrij van vooringenomenheid of voorkeur. Dit is de manier waarop wij geloven dat wij de belangen van onze lezers het best dienen – door hen de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om echt geïnformeerd te zijn.

Wij willen wel van deze gelegenheid gebruik maken om aan te geven welke zaken wij belangrijk vinden.

Wij geloven dat de traditionele cultuur bijdraagt tot de bloei van de mensheid. Het beroemde begin van de Onafhankelijkheidsverklaring luidt: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, dat zij door hun schepper begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare rechten.”

Wanneer we onszelf begrijpen als door God geschapen, hebben we in onze gemeenschappelijke oorsprong een basis voor eenheid en medeleven. Mededogen vloeit van nature naar hen die dezelfde oorsprong delen. In een goddelijke schepping liggen impliciete normen besloten voor hoe wij elkaar moeten behandelen en deze geven richting en vorm aan onze samenlevingen. In het geval van de Onafhankelijkheidsverklaring zijn dit de “onvervreemdbare rechten”, die het recht van het individu op leven en vrijheid waarborgen.

Wanneer wij onszelf trachten te begrijpen in het licht van het goddelijke, kijken wij noodzakelijkerwijs naar boven en meten wij onszelf aan de hoogste maatstaven. Wij ervaren zowel nederigheid als dankbaarheid en de aspiratie om ons te leven volgens de standaarden van onze oorsprong.

De communistische dreiging

Recentelijk is het concept van socialisme steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Socialisme is de eerste fase van het communisme. Zoals Vladimir Lenin verklaarde: “Het doel van het socialisme is het communisme.”

Communisme is in strijd met de traditionele cultuur; het verlaagt en verdeelt de mensheid. In elk land in de wereld dat de weg van het communisme heeft gevolgd, heeft dit tot wanhoop geleid.

De meest prominente communistische partij in de wereld van vandaag is de Chinese Communistische Partij (CCP).

Zij onderwijst atheïsme, materialisme en een filosofie van strijd. Terwijl de traditionele cultuur de mensheid verheft door naar God te wijzen, ontkent het communisme goddelijkheid. In plaats daarvan reduceert het de mens tot zijn atomen en biedt het geen basis voor eenheid of moraliteit.

Individuen wordt geleerd in een voortdurende staat van “strijd” te verkeren, een oorlog van allen tegen allen, om de goedkeuring van een almachtige staat te verkrijgen. Met de hulp van Westerse technologiebedrijven heeft de CCP een ongekende mogelijkheid ontwikkeld om individuen in de gaten te houden, waardoor zij in staat is controle uit te oefenen op minieme details van hun dagelijks leven.

En al die tijd heeft de CCP de Chinese burgers met schokkende wreedheid behandeld, waarbij routinematig gebruik werd gemaakt van foltering om mensen te dwingen hun geloofsovertuiging op te geven. Volgens een onafhankelijk tribunaal “worden in heel China al jaren op grote schaal organen geoogst” en “zijn Falun Gong-aanhangers een – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanleveranties geweest”. Oeigoeren, Tibetanen en sommige Christelijke groeperingen zijn ook het doelwit geweest van orgaanoogst.

De CCP is vandaag de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten. Zij gebruikt alle beschikbare middelen om de Verenigde Staten, die zij als haar aartsvijand beschouwt, te ondermijnen en te destabiliseren. Het simpele bestaan van een grote, vrije republiek die in een rechtsstaat leeft, maakt het communistische systeem daarentegen onwettig.

The Epoch Times heeft eerder gemeld dat pro-CCP groepen de eer hebben opgeëist voor het helpen aanwakkeren van de rellen die Amerika de afgelopen maanden hebben geteisterd na de dood van George Floyd.

De CCP maakt gebruik van een “Duizend Talenten Plan” waarbij Chinese wetenschappers met posities aan Amerikaanse universiteiten worden gerekruteerd om onderzoek te stelen. Het steelt elk jaar voor honderden miljarden dollars aan intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven. De FBI heeft gemeld dat zij elke 10 uur een nieuw contraspionage-onderzoek opent dat op China is gericht. De lijst van pogingen van de CCP om de Verenigde Staten te ondermijnen is lang.

De CCP heeft ook China’s middelen gestoken in de ontwikkeling van een hoogtechnologisch leger dat de Verenigde Staten moet verslaan.

Verkiezingen gaan over keuzes. Wij dringen er bij de kiezers op aan een verstandige keuze te maken, door kandidaten te kiezen, ongeacht de partij, die zich tegen de CCP zullen verzetten en de wijsheid van de traditionele cultuur zullen omarmen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (2 november 2020): Uniting America by Embracing Tradition, Opposing Communism

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.