Sunday, 23 Jun 2024
Een Chinese politieagent benadert een Falun Gong beoefenaar op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking terwijl hij een spandoek vasthoudt met de Chinese karakters voor "waarachtigheid, mededogen en tolerantie", de kernprincipes van Falun Gong. (Met dank aan Minghui.org)

REDACTIONEEL: Waarom Falun Gong belangrijk is

Vandaag is het 24 jaar geleden dat de spirituele discipline Falun Gong werd vervolgd in China. Op 20 juli 1999 begon de toenmalige Chinese leider van de Communistische Partij, Jiang Zemin, met een wrede vervolging van deze groep vreedzame beoefenaars van meditatie.

Als je een regelmatige lezer van The Epoch Times bent, zul je gemerkt hebben dat we regelmatig aandacht aan dit verhaal besteden, terwijl veel andere media het grotendeels negeren. Dat is omdat we het belang ervan begrijpen.

Het verhaal van Falun Gong is niet alleen belangrijk vanwege de aantallen – naar schatting 70 tot 100 miljoen mensen zijn onderworpen aan de meest wrede vervolgingen, waaronder dood door marteling en de praktijk van gedwongen orgaanoogst, waarbij de organen van een slachtoffer onder dwang worden verwijderd, vaak terwijl de persoon nog in leven is.

Het is ook belangrijk omdat, net als bij andere religieuze vervolgingscampagnes in de geschiedenis, het een strijd is tussen goed en kwaad, waarin iedereen uiteindelijk een kant kiest.

De verschillen tussen de twee kanten kunnen niet schrijnender zijn. Aan de ene kant staan mensen die leven volgens de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, die het goede in hun leven nastreven en hun morele karakter verbeteren. Zij vormen een groep die decennialang vreedzaam en moedig is gebleven ondanks grote tegenslagen.

Aan de andere kant is er een communistisch regime dat met absolute autoriteit regeert en nergens voor terugdeinst om zijn macht te behouden en uit te breiden.

Terwijl Falun Gong beoefenaars zowel binnen als buiten China vreedzame manieren hebben gebruikt om de waarheid over de vervolging duidelijk te maken en de ware aard van de CCP bloot te leggen, heeft het regime zijn steeds groter wordende totalitaire veiligheids- en surveillanceapparaat tegen hen gebruikt.

Beoefenaars van Falun Gong hebben anderen aangemoedigd om betere mensen te worden en zijn zeer creatief geweest in hun benaderingen, zoals de “Quit the CCP” beweging, om voorlichting te geven over de kwaadaardige aard van de CCP. Ze hebben meer dan 415 miljoen Chinezen geholpen om hun banden met de Communistische Partij en haar gerelateerde organisaties op te geven.

Beoefenaars van Falun Gong proberen ook de traditionele cultuur nieuw leven in te blazen en te promoten door middel van de onnavolgbare voorstellingen van Shen Yun Performing Arts, die nu elk jaar in ongeveer 150 steden over de hele wereld voorstellingen geeft.

Ondertussen heeft de CCP in de loop van haar geschiedenis haar macht gebruikt om politieke campagnes te lanceren zoals “de Grote Sprong Voorwaarts” en de “Culturele Revolutie” om de traditionele cultuur te vernietigen en de macht te consolideren.

Met de vervolging van Falun Gong heeft de CCP heel China in haar greep, door iedereen, gaande van elites tot schoolkinderen, te dwingen een gelofte af te leggen tegen de spirituele praktijk Falun Gong. De CCP heeft de vervolgingsmethoden die ze tegen Falun Gong heeft aangescherpt ook gebruikt om andere groepen met geweld aan te pakken. Het regime gebruikt digitale controle en censuurtechnologie zoals het “Gouden Schild” tegen alle Chinese burgers.

Door het hele staatsapparaat in te zetten om Falun Gong te vervolgen, heeft de CCP China ook in een morele afgrond gestort en een aanzienlijk deel van de Chinese samenleving ingeschakeld om de vervolging uit te voeren. Door een oorlog te ontketenen tegen goedhartigheid en deugdzaamheid, stimuleert de CCP een gedegenereerd en immoreel gedrag.

De CCP is niet gestopt aan haar eigen grenzen. Het regime probeert dit moreel verarmde model van techno-totalitarisme actief over de hele wereld te exporteren. Het heeft zijn invloed, zowel politiek als economisch, gebruikt om landen over te halen zich aan het regime te verankeren.

De vervolging van Falun Gong is de afgelopen twintig jaar een belangrijke onderstroom geweest in de betrekkingen tussen de VS en China. Terwijl de CCP van oudsher volhoudt dat Falun Gong een verboden onderwerp is, dat alleen achter gesloten deuren besproken mag worden, hebben de Verenigde Staten in toenemende mate een directer standpunt ingenomen tegen het communistische regime, des te meer wanneer het gaat over de vervolging van Falun Gong.

De CCP heeft allerlei prikkels en ontmoedigingen gebruikt om mediaorganisaties, bedrijven en regeringen over de hele wereld over te halen de andere kant op te kijken terwijl ze Falun Gong blijft vervolgen.

En terwijl de wereld deze gruweldaad vermeed, drong het gif van de CCP diep door.

Ze heeft onophoudelijk haar doelen nagestreefd om het menselijk geweten uit te roeien en “de hele mensheid te bevrijden”, terwijl in werkelijkheid veel van de huidige problemen en chaos in de wereld zijn terug te voeren op de machinaties van de CCP. Om deze problemen aan te pakken is het belangrijk dat mensen over de hele wereld de agenda van de CCP kunnen erkennen.

Recente voorbeelden zijn er in overvloed, zoals de inspanningen van de CCP om instellingen in het vrije westen te ondermijnen, het bevorderen van de instroom van dodelijke fentanyl naar Amerika en een wereldwijde verspreiding van COVID-19 door de uitbraak ervan te verdoezelen. Afgezien van deze voorbeelden is de rechtstreekse invloed van de CCP terug te vinden achter de meeste dodelijke regimes en terroristische groeperingen die vandaag de dag in de wereld actief zijn.

Terwijl de wereld de laatste jaren is wakker geschud voor de dreigingen die uitgaan van de CCP, staan Falun Gong beoefenaars al tientallen jaren in de voorste gelederen om deze dreigingen aan de kaak te stellen. Als alle landen in de wereld de CCP net zo duidelijk kunnen zien als Falun Gong beoefenaars, en zich er actief tegen verzetten, zal de wereld er heel anders uitzien.

Deze situatie zorgt ervoor dat iedereen voor een keuze staat: de kant kiezen van goedheid en welwillendheid, of aan de kant van de CCP gaan staan.

Terwijl veel andere media de andere kant opkijken, zal The Epoch Times op de voorgrond blijven om verslag te doen van dit verhaal, dat wij beschouwen als een van de meest belangrijke, onderbelichte verhalen van het huidige moderne tijdperk.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 juli 2023): EDITORIAL: Why Falun Gong Matters

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.