Saturday, 20 Apr 2024
Personeel van de geheime dienst voor het huis van voormalig president Donald Trump op Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, op 8 aug. 2022. (Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

De inval bij Trump en de afbrokkeling van Amerika’s rechtssysteem

De Verenigde Staten van Amerika zijn groot geworden dankzij hun grondwettelijke rechten en een rechtssysteem dat de burgers van oudsher heeft beschermd tegen overregulering door de overheid.

Het beginsel van gelijke rechten voor de wet heeft de afgelopen jaren echter een flinke deuk opgelopen.

De ongeziene inval van de FBI in het huis van een voormalig president doet de Amerikanen bang afwachten wat het volgende kan zijn.

Als een oppositiepoliticus, die heeft aangegeven dat hij zich opnieuw kandidaat zal stellen, op deze manier door federale agenten onder vuur kan worden genomen, hoe zit het dan met gewone burgers?

De inval in het huis van voormalig president Donald Trump volgt op het jarenlange onderzoek van het ministerie van justitie naar de samenzwering met Rusland. Dat onderzoek leverde geen bewijs van wangedrag op. Maar onderzoek naar de oorsprong van het onderzoek bracht een bevooroordeelde operatie aan het licht die gebaseerd was op leugens die door een politieke tegenstander werden gefinancierd.

Deze incidenten stellen kwesties aan de orde die groter zijn dan politiek. Ze raken aan de kern van datgene waar Amerika voor staat.

De Verenigde Staten zijn de vaandeldrager van de fundamentele rechten. Een functioneel rechtssysteem onderscheidt ons van dictatoriale regimes.

De inval bij Trump op basis van beschuldigingen over zijn omgang met overheidsdocumenten, die hij als president mocht declassificeren, heeft het land verder verdeeld.

Als het doel van een gepolitiseerde inval was om de steun voor de voormalige president te verminderen, lijkt deze een averechts effect te hebben gehad. In de nasleep van de inval zijn in het hele land protesten gehouden. Zelfs degenen die politiek tegen Trump zijn, hebben de huiszoeking veroordeeld.

Intussen hebben Republikeinse wetgevers, in afwachting van een onderzoek door het Congres als de meerderheid in november verschuift, de leiders van de FBI en het ministerie van Justitie gevraagd om documenten over de inval te bewaren.

Te midden van de controverse wordt onze natie geconfronteerd met enorme externe bedreigingen. De Chinese Communistische Partij (CCP) werkt onophoudelijk verder aan haar zelfverklaarde doel om Amerika te vernietigen.

Hoewel de FBI onlangs – terecht – een aantal onderzoeken heeft ingesteld tegen CCP-agenten die op Amerikaans grondgebied opereren, verliest de dienst nu het vertrouwen van tientallen miljoenen mensen.

Het is geen geheim dat communistische groeperingen, zowel groeperingen van binnen de VS als internationale groeperingen, al tientallen jaren trachten te infiltreren in alle instellingen van de VS met het doel de natie van binnenuit te ondermijnen. Het boek “Hoe het spook van het communisme onze wereld beheerst“, gepubliceerd door The Epoch Times, beschrijft dit in groot detail.

Amerika moet sterk zijn om deze dreiging het hoofd te bieden. Om sterk te zijn, moeten we onze interne verdeeldheid helen. Verdere politisering van federale agentschappen bereikt het tegenovergestelde effect.

Hoe gaan we als land vooruit als de rechtsstaat ongelijk lijkt te worden toegepast, waardoor het vertrouwen in onze instellingen afneemt?

De schijn van politieke beïnvloeding van het besluitvormingsproces is gevaarlijk voor Amerika en de wereld.

Zonlicht is het beste ontsmettingsmiddel. Om te beginnen moet de regering volledige openheid van zaken geven over de inval op Mar-a-Lago. Volledige openheid zou een stap in de goede richting zijn en de temperatuur in de natie helpen verlagen.

Gepubliceerd door The Epoch Times (18 augustus 2022): The Trump Raid and the Erosion of America’s Justice System

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.