Friday, 19 Apr 2024
Falun Gong beoefenaars marcheren op 14 juli 2016 in Washington en roepen op om Jiang Zemin, de voormalige dictator die aanzette tot de vervolging van Falun Gong in China, te berechten. (Larry Dye/The Epoch Times)

Jiang Zemin is dood

Op 30 november stierf de voormalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP) Jiang Zemin in Shanghai.

Jiang’s leven was ronduit beschamend.

Zijn beleid bracht rampspoed voor China en zijn bevolking. De corruptie als gevolg van zijn bewind was enorm. De door hem ingestelde vervolging van Falun Gong heeft misdaden tegen de menselijkheid veroorzaakt.

Jiang Zemin is een zondaar, tegen de natie en de geschiedenis, en zijn misdaden moeten worden veroordeeld.

Jiang was de zoon van Jiang Shijun, door velen beschouwd als een landverrader. Tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog diende Jiang Shijun als adjunct-directeur van de propaganda-afdeling van de marionettenstaat van het Wang Jingwei-regime in Nanjing, Oost-China. Nadat Jiang Zemin de top van de CCP had bereikt door zijn rol in het organiseren van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989, deed hij er alles aan om de Chinese natie op het pad van de morele vernietiging te brengen.

Voordat Jiang aan de macht kwam, was het dankzij de open houding van leiders als Hu Yaobang, Zhao Ziyang en Qiao Shi dat de controle van de CCP over de samenleving versoepelde en ook het rechtssysteem begon te verbeteren. De mensen keken uit naar een politieke en maatschappelijke transformatie naar een rechtsstaat.

Tegelijkertijd begon de spirituele praktijk Falun Gong, die gebaseerd is op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, zich in China te verspreiden. Deze oude praktijk voor de verfijning van lichaam en geest kwam ten goede aan de tientallen miljoenen mensen in het hele land die de discipline beoefenden. Als gevolg daarvan was de samenleving op weg naar een terugkeer naar hoge morele normen en waarden.

In juli 1999 echter, toen er naar schatting 100 miljoen Chinezen in het hele land Falun Gong beoefenden, lanceerde Jiang uit jaloezie op de populariteit ervan een wrede vervolging tegen de groep, zonder rekening te houden met de hoop van het volk en de algemene oppositie van functionarissen op alle niveaus, waaronder die van de zes leden van het Staand Comité van het Politbureau.

De voormalige Chinese leider Jiang Zemin woont op 14 november 2012 het 18e congres van de Communistische Partij in Peking bij. (Lintao Zhang/Getty Images)

Sindsdien heeft Jiang de Chinese natie een nooit eerder geziene catastrofe bezorgd.

Spirituele praktijken zoals Falun Gong, die naast de morele leer ook rustige oefeningen en meditatie inhoudt, komen het land en het volk ten goede. Zelfs in de grondwet en regelgeving van de CCP is er geen verbod op het beoefenen van Falun Gong.

Om Falun Gong te onderdrukken, omzeilde Jiang het normale regerings- en rechtssysteem van China, en maakte hij gebruik van de kwaadaardige aard en alle machtsorganen van de CCP, en richtte hij het buitengerechtelijke “610 Bureau” op, vergelijkbaar met de Gestapo van Nazi-Duitsland, speciaal om de vervolgingscampagne uit te voeren, die China’s mensenrechten, rechtssysteem, moraal en economie volledig heeft verwoest.

Deze vervolging onderdrukte het rechtschapen geloof van tientallen miljoenen onschuldige Chinezen, en had een impact op het leven van honderden miljoenen burgers. Het hele land werd getroffen door zijn vervolgingscampagne. Miljoenen Falun Gong-beoefenaars werden illegaal opgesloten in werkkampen, gevangenissen en psychiatrische ziekenhuizen. Ze zijn op allerlei manieren gemarteld en onnoemelijk veel aanhangers zijn gedood voor hun organen. Het is een gruwelijke misdaad die hemel en aarde furieus maakt.

Om Falun Gong te vervolgen, heeft Jiang het rechtssysteem en de mensenrechten in China volledig verwoest, de langverwachte ommekeer in de Chinese samenleving ongedaan gemaakt, historische veranderingen teweeggebracht in het toekomstperspectief van China en ook de toekomst van de CCP volledig vernietigd.

Om deze schandelijke vervolging uit te voeren, heeft Jiang zich ingelaten met een corrupt en losbandig bestuur, de traditionele Chinese cultuur vernietigd door hebzucht en boosaardigheid aan te moedigen, gewetenloze en corrupte functionarissen bevorderd, en zelfs het aantal leden van het Staand Comité van het Politbureau gewijzigd om zijn opvolger, Hu Jintao, te kunnen overschaduwen, enkel en alleen om de vervolging van Falun Gong in stand te houden. Sinds het begin van de vervolging is Falun Gong het epicentrum geworden van de Chinese beleidspolitiek.

Falun Gong-beoefenaars houden een wake ter herdenking van de 21e verjaardag van de vervolging van Falun Gong in China in Taipei, Taiwan, op 18 juli 2020. (Minghui)

De vervolging is zo omvangrijk en heeft zodanig lang geduurd dat de maatschappelijke moraal in China is gekelderd en in chaos is vervallen, waardoor het Chinese volk tot in het extreme gevoelloos en zelfs immoreel is geworden.

Om de vervolging in stand te houden, gaf Jiang, via het 610 kantoor, het interne bevel dat “de dood van Falun Gong-beoefenaars door mishandeling niets voorstelt en als zelfmoord zal worden bestempeld”. Talloze leugens werden over Falun Gong verzonnen, waaronder het beruchte ‘zelfverbrandingsincident’ dat in 2001 op het Plein van de Hemelse Vrede in scène werd gezet. De daarop volgende haatcampagne overspoelde de Chinese televisie, radio, kranten, tijdschriften, schoolboeken en sociale media met afschuwelijke propaganda om het publiek te misleiden en om onder de bevolking haat te zaaien tegen Falun Gong. Honderden miljoenen onschuldige Chinezen werden op die manier gedwongen om mee te doen aan de vervolging.

Om deze vervolging in stand te houden, werden de politiek, de economie, de diplomatie en het onderwijs geheel afgestemd op de vervolging van Falun Gong, waardoor de gehele Chinese samenleving geleidelijk aan verder afdreef van de menselijkheid, en de gevolgen worden nu geleidelijk aan duidelijk zichtbaar in China.

Gebruikmakend van de kwaadaardige werkwijze van de CCP en haar boosdoeners, bleef Jiang de vervolging tot aan zijn dood handhaven.

Maar de gevolgen van deze vervolging reiken nog veel verder dan China.

Jiang verspreidde op eigen initiatief de leugens en exporteerde de vervolging over de hele wereld. De CCP buitte de groei van de Chinese economie uit om andere wereldmachten, financiële groepen en media te dwingen om te zwijgen over de gruwelijkste en grootste mensenrechtenschending en misdaad van het massaal wegnemen van organen bij levende Falun Gong-beoefenaars.

Falun Gong-beoefenaars in Wenen, Oostenrijk, voeren een schijndemonstratie op van het oogsten van organen van gedetineerde beoefenaars in China tijdens een protest tegen de invoer van menselijke organen uit China naar Oostenrijk, op 1 oktober 2018. (Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Jiang Zemin is dood, maar zijn misdaden kunnen niet worden uitgewist.

De CCP heeft misdaden begaan tegen het Chinese volk, de Chinese natie en zelfs tegen het goddelijke.

Als huidige CCP-leider is Xi Jinping niet degene die de vervolging is begonnen. In plaats van de vervolging voort te zetten, zou hij deze moeten beëindigen en hij zou niet degene moeten worden die de schuld draagt voor de misdaden van Jiang. Ook moet Xi niet proberen deze kwaadaardige partij, die gedoemd is om ineen te storten, in stand te houden.

Een groot aantal verantwoordelijken die Falun Gong als doelwit hebben gekozen, hebben al vergelding gekregen. De dood van Jiang signaleert een versnelde desintegratie van de CCP. Zij die nog steeds proberen de vervolging in stand te houden zouden er goed aan doen de huidige situatie onmiddellijk te erkennen, de vervolging te beëindigen en boete te doen voor hun zonden.

CCP-leider Xi Jinping (L) en voormalig leider Jiang Zemin (R) tijdens het congres van de Communistische Partij in Peking op 24 oktober 2017. (Wang Zhao/AFP via Getty Images)

De Chinese samenleving ondergaat momenteel ongekende veranderingen. De CCP is aan zijn einde gekomen en staat op het punt door de hemel te worden geëlimineerd. Als gevolg van de “Quit CCP” beweging (Tuidang) aangespoord door de redactionele serie “Nine Commentaries on the Communist Party” die door The Epoch Times werd gepubliceerd in 2004, hebben ondertussen meer dan 405 miljoen Chinezen openlijk afstand gedaan van de partij.

Wij roepen Xi Jinping op de vervolging onmiddellijk te beëindigen, alle vastgehouden Falun Gong-beoefenaars vrij te laten en de daders ter verantwoording te roepen. Wij hopen dat meer Chinezen de CCP zullen zien voor wat zij is, zich uit de partij zullen terugtrekken en een betere toekomst voor zichzelf zullen kiezen op dit kritieke moment in de geschiedenis.

Gepubliceerd door The Epoch Times (1 december 2022): Jiang Zemin Is Dead

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.