Thursday, 18 Jul 2024
De zon gaat onder achter het Lincoln Memorial in Washington op 30 september 2013. (Mladen Antonov/AFP/Getty Images)

Amerika verenigen door traditie te omarmen en op te staan tegen de CCP

Na een zeer omstreden verkiezing moet onze natie eenheid vinden nu de spanningen groot blijven en de verdeeldheid diep zit.

Wij suggereren dat de Amerikanen eenheid kunnen vinden door zich samen te verzetten tegen een vijand die al tientallen jaren uit is op de vernietiging van onze natie en door de traditie die onze natie heeft helpen vormen en leiden te vernieuwen.

Er staat meer op het spel dan het welzijn van Amerika. De Verenigde Staten zijn de leider van de vrije wereld; de eenheid of verdeeldheid van de Verenigde Staten – en hun welvaart of achteruitgang – is van vitaal belang voor het lot van alle volkeren in de wereld.

De Amerikanen moeten begrijpen dat de Chinese Communistische Partij (CCP) de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten vormt. De CCP heeft systematisch gewerkt aan de ondermijning van de Verenigde Staten – een poging die zij nu bijna heeft voltooid.

De CCP heeft niet alleen de Amerikaanse produktie kapot gemaakt, voor honderden miljarden per jaar aan intellectuele eigendom gestolen en militaire technologie gestolen, maar is ook in elk aspect van ons leven geïnfiltreerd. De strategie van de CCP is de samenleving te verdelen door aan te zetten tot haat. Dit is dezelfde strategie die zij gebruikte om de macht in China te grijpen, door de ene groep tegen de andere op te zetten. Zo hebben aan de CCP gelieerde groepen de afgelopen zomer de rellen in onze grote steden helpen aanwakkeren.

Met de promotie van Huawei’s 5G-diensten probeert de CCP binnen te dringen in onze telecommunicatie, die het zenuwstelsel van ons land is. De CCP heeft met BeiDou, het GPS (Global Positioning System) systeem van het Chinese regime, en met haar vermogen om satellieten uit te schakelen, het vermogen ontwikkeld om ons leger te verblinden. Door de recent opgevoerde druk op Australië tracht de CCP de alliantie breken die een aantal Westerse landen hebben opgericht om de invloed van de partij tegen te gaan.

Met het “Belt and Road”-initiatief, waarbij vele landen zich hebben aangesloten, tracht de CCP een economische en militaire basis op te bouwen om de invloed van de Verenigde Staten in de vrije wereld tegen te gaan. Het communistische regime is nooit opgehouden de Verenigde Staten als zijn grootste vijand te beschouwen.

In feite erkent de Amerikaanse publieke opinie het belang van tegenmaatregelen tegen China.

Een belangrijke reden waarom mensen in 2020 voor Trump hebben gestemd, is dat zij geloofden dat hij zich tegen China verzette en Amerika verdedigde. Een grote reden waarom mensen op Biden stemden, is dat ze geloofden dat Biden het CCP-virus beter onder controle kon houden.

Er is een consensus in het Congres om de CCP tegen te gaan. Als president Joe Biden zich aan de anticommunistische lijn kan houden, kan hij het land beschermen met een beleid dat rechts en links samenbrengt.

Demoralisatie

Helaas wordt het vermogen van de Verenigde Staten om een krachtig anticommunistisch beleid te voeren, belemmerd door de manieren waarop de CCP onze cultuur heeft beïnvloed. De communisten hebben getracht het Westen te verzwakken door moraliteit, traditie, gezin en geloof in God te verzwakken.

Vijfendertig jaar geleden had KGB-deserteur Yuri Bezmenov al gewaarschuwd voor de pogingen van de Sovjet-Unie om Amerika te ondermijnen.

“De ideologie van het Marxisme-leninisme wordt in de zachte hoofden van minstens drie generaties Amerikaanse studenten gepompt, zonder te worden uitgedaagd of zonder tegenwind te krijgen van de basiswaarden van het Amerikanisme en het Amerikaans patriottisme,” zei Bezmenov in een interview uit 1985. “Het demoralisatieproces in de Verenigde Staten is in principe al voltooid. … Het meeste wordt gedaan door Amerikanen tegen Amerikanen dankzij een gebrek aan morele normen.”

We zien nu de resultaten van dit decennialange demoralisatieproces. Het is overal om ons heen, in onze scholen, in de nieuwsmedia, in films en muziek, en zelfs in de reclame die we zien.

Bezmenov waarschuwde: “Een persoon die gedemoraliseerd is, is niet in staat om ware informatie te beoordelen. De feiten zeggen hem niets. Zelfs als ik hem overlaad met informatie, met authentieke bewijzen, met documenten, met foto’s – zelfs als ik hem met geweld meeneem naar de Sovjet-Unie en hem [een] concentratiekamp laat zien – zal hij weigeren het te geloven totdat hij een schop onder zijn dikke kont zal krijgen. Wanneer de militaire laars hem verplettert, dan zal hij het begrijpen, maar niet eerder. Dat is de tragedie van de situatie van demoralisatie.”

Traditie

Gelukkig heeft Amerika middelen beschikbaar om ons te helpen aan deze tragedie te ontsnappen.

De Amerikaanse traditie levert de morele en politieke beginselen van de natie, haar helden en de verhalen die aan de Amerikanen uitleggen wie zij zijn. Dit brengt Amerikanen samen in een gemeenschappelijk doel dat hen verheft en richting geeft.

Tijdens de rellen van afgelopen zomer van BLM en Antifa hadden deze radicale groepen het rechtstreeks gemunt op de traditie van Amerika. In twee maanden tijd werden zo’n 188 standbeelden vernield, waaronder die van onze Founding Fathers George Washington en Thomas Jefferson, en van Jezus Christus en de Maagd Maria.

In pogingen zoals het 1619 Project van de New York Times kan men een poging zien om onze traditie te delegitimeren en om het hele Amerikaanse verhaal te her-framen als zou het helemaal draaien ronnd de zonde van de slavernij. Dit is een typische communistische strategie. Dergelijke goed geplande, goed uitgevoerde acties om de traditie van een land te vernietigen zijn al eerder herhaald in alle communistische regimes.

Het wissen van de herinnering aan onze geschiedenis en het in de vuilnisbak gooien van onze helden en de grote symbolen van ons nationale leven, zorgt ervoor dat mensen de richting kwijtraken. Een natie verliest haar leidende geest. Dat is het begin van de duidelijke neergang van een land.

Op de ene kant van onze munt staat de slogan “In God We Trust.” Op de andere kant, “E Pluribus Unum,” Latijn voor “Uit velen, één.” De twee zijn verwant.

Amerika is gesticht door mensen die de mogelijkheid zochten om God vrij te aanbidden.

Onze natie, vertrouwend op God, is gezegend. Wij zijn een baken van vrijheid geweest voor de wereld, hebben een ongekende welvaart gekend en hebben bijgedragen tot de verspreiding van welvaart over de hele wereld.

In onze Onafhankelijkheidsverklaring verklaren wij dat onze rechten een geschenk van God zijn.

Wij erkennen dat onze vrijheden, en de beperkingen op die vrijheden, afkomstig zijn van een bron boven ons. Die gemeenschappelijke bron, en de rechten en plichten die zij verleent, geeft ons een basis voor principiële eenheid.

Onze traditie in het koesteren van gezinnen, het onderwijzen van moraliteit en het eren van patriottisme, verwoordt die eenheid verder.

Onder aanval van het communisme, staat onze natie op een kruispunt. Ieder individu, van alle rangen en standen, inclusief die in de regering, Big Tech, de media, en bedrijven, moet de juiste keuze maken.

De oplossing voor deze crisis is duidelijk: Onze natie moet de levende traditie, die ons onze vrijheid en onze eenheid geeft, nieuw leven inblazen, en die hernieuwde kracht gebruiken om het communisme resoluut te verslaan.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (26 januari 2021): Uniting America by Embracing Tradition and Standing Up to the CCP

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.