Wednesday, 17 Jul 2024
Een standbeeld van George Washington voor de Federal Hall in New York City op 5 september 2002. (Spencer Platt/Getty Images)

Amerika’s kritieke punt in de tijd

De decennialange communistische aanval op Amerika bereikt een hoogtepunt

Sinds de oprichting tot op heden zijn de Verenigde Staten van Amerika een baken van licht geweest, met godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zoals men die in andere delen van de wereld niet heeft gekend.

Wat velen zich echter niet hebben gerealiseerd, is dat deze grote natie in de afgelopen decennia langzaam is geïnfiltreerd door het communistische spook.

Te midden van geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog en onregelmatigheden bij de verkiezingen, staat Amerika nu op het punt in de communistische afgrond te vallen.

Het communistische spook heeft geleid tot de regimes in de Sovjet-Unie, Cuba, Noord-Korea en China. Haar ideologie van totalitarisme streeft naar controle over, in plaats van de bloei van, de mensheid.

De geleidelijke overname van het Westen vond plaats op klaarlichte dag. Zoals de Franse dichter Charles Baudelaire in 1864 schreef, is de “grootste truc van de duivel” u ervan te overtuigen dat hij niet bestaat.

Tijdens de Koude Oorlog was de wereld verdeeld tussen twee militaire en politieke kampen. Maar hoewel hun sociale systemen lijnrecht tegenover elkaar leken te staan, vond aan beide zijden hetzelfde proces plaats, in verschillende vormen.

Veel revisionistische communisten, socialisten, Fabianisten, liberalen en progressieven in westerse stijl verwierpen openlijk het Sovjet- en Chinese model, terwijl hun inspanningen de samenleving op het pad brachten naar een sociale structuur die niet verschilde van die van de Sovjet-Unie en China. Voor een groot deel van de Westerse wereld is het zo gegaan.

Het Westen was opgelucht bij de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de val van de Sovjet-Unie slechts een paar jaar later.

Het spook van het communisme is echter nooit gestorven.

Het bleef gedijen in China, ‘s werelds dichtstbevolkte natie. En hoewel de Koude Oorlog eindigde, heeft de internationale communistische beweging haar pogingen om haar wereldwijde doel van communistische overheersing te bereiken nooit gestaakt.

Terwijl communistische regimes zijn doorgegaan met hun rigide dictaturen, is de partijpolitiek in vrije samenlevingen op een punt van crisis gekomen. Het communisme heeft gebruik gemaakt van de mazen in de juridische en politieke stelsels van democratische naties door de grote politieke partijen te manipuleren.

Deze tientallen jaren durende poging is nu bijna geslaagd.

Socialisme

Het socialisme heeft altijd deel uitgemaakt van het marxisme en de internationale communistische beweging. Zoals Vladimir Lenin verklaarde: “Het doel van het socialisme is het communisme.” In democratische staten vreet het socialisme langzaam aan de vrijheden van de mensen door middel van wetgeving.

In het Westen duurt het proces om een socialistisch systeem te vestigen tientallen jaren of generaties, waardoor de mensen geleidelijk afgestompt raken, er zich niet ten volle bewust van zijn en langzaam gewend raken aan het socialisme. Het eindspel van socialistische bewegingen die geleidelijk en met “legale” middelen worden ingevoerd is niet anders dan dat van hun gewelddadige tegenhangers.

Socialisme ondergaat onvermijdelijk een overgang naar communisme, waarbij mensen voortdurend verder van hun rechten worden beroofd totdat er een tiranniek, autoritair regime overblijft.

Het socialisme gebruikt het idee van het garanderen van gelijkheid van uitkomst door middel van wetgeving, maar dit schijnbaar nobele doel gaat in tegen de natuur. Onder normale omstandigheden verschillen mensen van nature in hun geloofsovertuiging, morele normen, culturele geletterdheid, opleidingsachtergrond, intelligentie, standvastigheid, ijver, verantwoordelijkheidsgevoel, agressiviteit, innovatie, ondernemerschap en nog veel meer.

In werkelijkheid leidt het socialistische streven naar gelijkheid tot een verlaging van de moraal en ontneemt het mensen de vrijheid om zich naar het goede te richten.

Het socialisme gebruikt “politieke correctheid” om het fundamentele morele onderscheidingsvermogen aan te tasten en iedereen kunstmatig te dwingen hetzelfde te zijn. Dit is gepaard gegaan met de legalisatie en normalisatie van allerlei anti-theïstische en godslasterlijke taal, seksuele perversies, demonische kunst, pornografie, gokken en drugsgebruik.

Het resultaat is een soort omgekeerde discriminatie tegen hen die in God geloven en streven naar morele verheffing, met als doel hen te marginaliseren en uiteindelijk uit de weg te ruimen.

Linkse en andere verderfelijke agenda’s hebben zoveel invloed kunnen verwerven in Westerse landen, grotendeels dankzij de hulp van de massamedia. In landen met communistische regimes zijn alle media onderworpen aan staatscensuur, als ze al niet rechtstreeks door de communistische partij worden gecontroleerd. Elders zijn de media onder de invloed gebracht van financiële en partijdige vooringenomenheid. Eerlijke berichtgeving en discussie worden bedolven onder een lawine van sensatiezucht, berichten over politieke correcheid en regelrecht nepnieuws.

Overal ter wereld hebben socialistische en communistische bewegingen geprofiteerd van de economische onrust en de pandemie om invloedrijke posities te veroveren, met het uiteindelijke doel om de bestaande sociale orde omver te werpen.

We zien nu hetzelfde gebeuren in Amerika.

De Verenigde Staten zijn ver mee gegaan met de socialistische ideologie. De reguliere media propageren de ideeën van gelijkheid en volgen de aanvallen van de Chinese Communistische Partij (CCP) op Amerika. Onze jongere generaties zijn het socialisme gunstig gezind en behoren tot de meest fervente deelnemers aan protesten en rellen die gericht zijn op de vernietiging van ons cultureel erfgoed.

Intussen is de samenleving in het algemeen het idee gaan steunen dat de overheid moet zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs en misschien uiteindelijk de kosten van levensonderhoud. Bewust en onbewust ruilen we geleidelijk onze vrijheden in voor een systeem dat mensen controleert.

Socialisme en communisme eisen volledig zeggenschap over alle eigendommen en mensen. Het socialisme eist dat mensen hun geloof in God opgeven en in plaats daarvan de staat als God aannemen.

De Verenigde Staten, de plaats die is opgericht op basis van een fundamenteel geloof in vrijheid, is een land geworden waar vrijheid wordt verraden. Dit is nu tot een hoogtepunt gekomen met de verkiezingen van 2020 en de geloofwaardige beschuldigingen van kiezersbedrog.

De natie die hier het meest bij gebaat is, is China, waar de CCP al meer dan 70 jaar meedogenloos regeert, met de onnatuurlijke dood van ten minste 65 miljoen mensen tot gevolg.

Voor communistisch China hebben de Verenigde Staten altijd in de weg gestaan van het communistische streefdoel van wereldwijde controle. Het doel van het communistische regime is altijd geweest om de Verenigde Staten omver te werpen en de dominante macht in de wereld te worden.

Tientallen jaren heeft de CCP naar dit doel toegewerkt en ze is nu dicht bij het bereiken van dit doel.

Haar ondermijningsmethoden zijn geraffineerd en gaan ver. FBI-directeur Christopher Wray zei in juli dat het agentschap bijna 2.500 lopende contraspionageonderzoeken in verband met China heeft en dat het agentschap ongeveer elke 10 uur een nieuw onderzoek opent.

De opkomst van China werd echter een halt toegeroepen en zelfs omgebogen onder de regering-Trump, die de dodelijke bedreiging van de CCP voor de Verenigde Staten erkende. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo omschreef de CCP als de “centrale dreiging van onze tijd”. Een landelijke inspanning is ondernomen om de Verenigde Staten te ontdoen van de invloed van de CCP, alsmede om de agressie van de partij overzee tegen te gaan.

Het behoeft geen betoog dat het Chinese communistische regime veel te winnen heeft bij het einde van het presidentschap van Trump.

Een strijd tussen goed en kwaad

Het communisme leert de mensen het geloof in God te vervangen door atheïsme en materialisme.

Als gevolg daarvan zijn in de wereld van vandaag de criteria voor het onderscheiden van goed en kwaad omgedraaid. Rechtvaardigheid wordt verdraaid tot slechtheid en ondeugd tot medelijden.

Aan het begin van de 20e eeuw begon het atheïstische en anti-traditionele gedachtegoed geleidelijk door te sijpelen in de leerprogramma’s van scholen, gefaciliteerd door linkse pedagogische deskundigen die in de academische wereld waren geïnfiltreerd en het onderwijsbeleid in hun greep hielden.

Het publiek wordt doordrongen van een modern bewustzijn en gemobiliseerd om de minderheid van mensen die hardnekkig vasthouden aan traditie, te overstemmen. Intellectuelen uiten zware kritiek op volksculturen over de hele wereld en voeden bekrompen vooroordelen bij hun onwetende publiek. De begrippen “kritisch” en “creatief” denken worden misbruikt om de jongere generatie tegen het gezag op te zetten en hen te verhinderen de kennis en wijsheid van de traditionele cultuur in zich op te nemen.

In communistische landen werd, nadat de dragers van de traditionele cultuur waren afgeslacht, het grootste deel van de bevolking geïndoctrineerd om deel te nemen aan de revolutie. Nadat de CCP de macht had gegrepen, duurde het 25 jaar om een generatie van “wolvenwelpen” op te voeden, een Chinese term voor degenen die onder het communisme opgroeiden en werden geïndoctrineerd om klassevijanden te haten en te doden. Ze werden aangemoedigd om zonder onderscheid te vechten, te slaan, te roven en te branden.

Kaderleden van de Communistische Partij hangen een plakkaat om de nek van een Chinees tijdens de Culturele Revolutie in 1966. De woorden op het bord vermelden de naam van de man en beschuldigen hem ervan lid te zijn van de “zwarte klasse”. (Publiek domein)

De CCP cultiveert actief moordzuchtige sentimenten. Tijdens de Culturele Revolutie sloegen tienermeisjes hun leraren dood als onderdeel van Mao’s ideologische kruistocht.

In het Westen grijpen communistische partijen trots terug op de ervaringen van de Franse Revolutie en de Commune van Parijs. Elke revolutie en opstand werd ingeleid door menigten die geen scrupules, geen schaamte en geen mededogen kenden.

Communisme is een gesel voor de mensheid. Haar doel is de vernietiging van de mensheid, en haar arrangementen zijn nauwgezet en specifiek.

De menselijke beschaving daarentegen werd door het goddelijke aan de mensheid overgedragen. Als de mens zijn cultuur en traditie vernietigt en als de moraal van de samenleving instort, dan zal hij het goddelijke niet begrijpen.

We kunnen de poging van het communistische spook tot vernietiging doorbreken door zijn invloed actief af te wijzen en in plaats daarvan het goddelijke te volgen, onze tradities te herstellen en de moraal te verheffen.

Dit is een tijdperk van zowel wanhoop als hoop.

Dit artikel is gedeeltelijk geschreven op basis van de speciale redactionele serie “Hoe het spook van het communisme onze wereld regeert.” Om de serie te lezen, klik hier.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (25 november 2020): America’s Critical Point in Time

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.