Sunday, 23 Jun 2024
Chinese katholieke gelovigen knielen en bidden tijdens de Palmzondagmis tijdens de Paasweek in een ondergrondse kerk op 9 april 2017. (Kevin Frayer/Getty Images)

Beijing voert onderdrukking van geloof op en bestempelt gelovigen als dragers van ‘denkvirussen’

De Chinese Communistische Partij heeft haar onderdrukking van alle religies opgevoerd en gelovigen bestempeld als mensen die “besmet zijn met denkvirussen”, aldus Amerikaanse functionarissen voor religieuze vrijheid.

“In plaats van verbeteringen aan te brengen in de behandeling door de Chinese regering van mensen met een geloof, mensen met een overtuiging, hebben ze dit regime opgevoerd en veranderd in een genocidaal regime,” vertelde Nury Turkel, de voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid (USCIRF), in een interview met NTD, de zustermedia van The Epoch Times.

“Ze hebben meedogenloos religieuze groepen vervolgd, waaronder de Oeigoerse moslims, Tibetaanse boeddhisten, christenen, [en] Falun Gong beoefenaars,” zei hij, eraan toevoegend dat de mensenrechtensituatie en de vrijheid van godsdienst in China “sinds vorig jaar aanzienlijk zijn verslechterd.”

Nury Turkel, de vicevoorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, spreekt tijdens een virtuele hoorzitting over China’s schendingen van de godsdienstvrijheid op 14 dec. 2022. (USCIRF/screenshot via NTD)

Turkel, die op 1 mei sprak, nadat USCIRF zijn jaarverslag over 2023 had gepubliceerd (pdf), zei dat de verslechtering zich op verschillende manieren manifesteert, waaronder de sinisering van religie en het “verheffen van de religieuze praktijken van individuen tot nationaal veiligheidsniveau.”

“De Chinese regering bestempelt mensen met een geloof openlijk tot een soort mensen die een geestesziekte hebben, die aangetast zijn door denkvirussen,” zei hij.

Toename in vervolging van Falun Gong

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline met meditatieve oefeningen en morele lessen gebaseerd op de basisprincipes waarheid, mededogen en verdraagzaamheid. De praktijk won aan populariteit in China in de jaren negentig, waarbij het aantal beoefenaars op het hoogtepunt op 70 tot 100 miljoen wordt geschat.

Het communistische regime vreesde dat het aantal beoefenaars een bedreiging vormde voor zijn controle en startte een grootscheepse campagne om de praktijk uit te roeien. De in juli 1999 begonnen campagne tegen Falun Gong is nog steeds actief.

Miljoenen Falun Gong beoefenaars zijn opgesloten in gevangenissen, werkkampen en andere faciliteiten. Volgens het Falun Dafa Informatiecentrum zijn honderdduizenden mensen tijdens hun gevangenschap gemarteld.

Het USCIRF-rapport vermeldt 7.331 gevallen van intimidatie en arrestatie van Falun Gong-aanhangers, 633 gevangenisstraffen en 72 sterfgevallen als gevolg van de vervolging.

Een van de overleden beoefenaars is Pang Xun, een 30-jarige radiopresentator voor een staatstelevisienetwerk in het zuidwesten van China. Hij werd tot vijf jaar veroordeeld omdat hij flyers had uitgedeeld om de aandacht te vestigen op de vervolgingscampagne. In december, ongeveer een jaar na zijn arrestatie, was hij dood. Er zaten blauwe plekken en bloedsporen op zijn lippen, borst en benen.

“De Falun Gong beoefenaars zijn onderworpen aan alle vormen van marteling, fysieke mishandeling, ziekenhuisopnames onder het mom dat ze geestesziek zijn,” zei Turkel, die opmerkte dat het regime Falun Gong beoefenaars al meer dan tien jaar onderwerpt aan gedwongen orgaanoogst.

“Deze kwestie wint aan kracht,” zei hij, verwijzend naar de goedkeuring door het Huis van de Stop Forced Organ Harvesting Act.

“Aan het eind van de dag zou het Chinese leiderschap moeten erkennen dat gelovigen eigenlijk geen bedreiging vormen voor de samenleving” maar een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving, zei hij.

“De landen die de godsdienstvrijheid respecteren worden op natuurlijke wijze een harmonieuze en vreedzame samenleving. Het land of een regime dat de godsdienstvrijheid onderdrukt, wekt wrevel op en legt tot op zekere hoogte de basis voor gewelddadige activiteiten.”

Turkel voegde eraan toe dat het Chinese regime “zoveel tijd en energie heeft geïnvesteerd en ook religieuze beoefenaars brutaal heeft onderdrukt” en “dat moet stoppen.”

Onderdrukking van de democratie in Hongkong

Rep. Chris Smith (R-N.J.) (R) spreekt met voormalig Rep. Frank Wolf (R-Va.) tijdens de Truman-Reagan Medal of Freedom award ceremonie van de Victims of Communism Memorial Foundation ter ere van kardinaal Joseph Zen, in Washington, op 28 januari 2019. (Samira Bouaou/The Epoch Times)

Voormalig Rep. Frank Wolf (R-Va.) is de huidige commissaris van de USCIRF. In een interview met The Epoch Times wees Wolf op China’s optreden tegen de democratie in Hong Kong.

Wolf wees op de arrestatie van de pro-democratische mediatycoon Jimmy Lai in Hong Kong. Lai werd veroordeeld tot vijf jaar en negen maanden gevangenisstraf wegens fraude nadat hij afgelopen december was veroordeeld voor het schenden van een huurcontract voor het hoofdkantoor van zijn krant. Hij werd aangeklaagd op grond van de nationale veiligheidswet die door Peking in 2020 werd opgelegd.

De commissaris noemde ook de zaak van Joshua Wong, de oprichter van de pro-democratische partij Demosisto.

De jonge activist is sinds 2018 vele malen veroordeeld en gevangen gezet op beschuldigingen als onwettige vergadering, minachting van de rechtbank, deelname aan en het aanzetten van anderen tot deelname aan een onwettige vergadering, en het overtreden van de in Hongkong geldende geen masker regeling. De pre-COVID wet maakte het dragen van een gezichtsbedekking bij een protest of bijeenkomst illegaal. Wong werd in oktober 2019 gearresteerd voor deelname aan een “ongeoorloofd” protest tegen de wet.

Begin maart 2022 werd hij beschuldigd van ondermijning van de staatsmacht wegens deelname aan onofficiële voorverkiezingen van de oppositie vóór de verkiezingen voor de Wetgevende Raad van 2020.

Onlangs, op 17 april, werd hij veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf voor het “doxxen” van een politieagent die een ongewapende demonstrant neerschoot tijdens antiregeringsprotesten in 2019.

Wolf sprak ook over de voormalige bisschop van Hong Kong, kardinaal Joseph Zen. Vorig jaar werd de katholieke kardinaal gearresteerd en schuldig bevonden over een fonds om pro-democratische demonstranten te helpen.

Wolf zei dat Zen 90 jaar oud is en dat als de autoriteiten van Hongkong hem naar de gevangenis zouden sturen, dat waarschijnlijk bijna een doodvonnis zou zijn.

“De mensenrechtensituatie in China is zeer, zeer slecht”, voegde hij eraan toe.

China lobbyen

In het jaarverslag van USCIRF wordt opgemerkt dat het Chinese regime en staatsbedrijven zoals Hikvision, die worden beschuldigd van medeplichtigheid aan misbruiken in Xinjiang, voormalige Amerikaanse ambtenaren en voormalige leden van het Congres hebben ingehuurd om namens hen te lobbyen.

Zo heeft voormalig senator Barbara Boxer (D-Calif.) zich in 2021 ingeschreven als lobbyist voor een Chinees bedrijf, maar besloot ze zich uit te schrijven enkele uren nadat haar inschrijving door de media openbaar was gemaakt.

Volgens Wolf is een dergelijke praktijk onaanvaardbaar.

“Je kunt geen lobbyisten en advocatenkantoren hebben die China vertegenwoordigen als ze genocide plegen, als ze organen uit Falun Gong volgelingen halen, als ze katholieke bisschoppen en katholieke kardinalen arresteren, als ze letterlijk de democratie in Hong Kong vernietigen, als ze onze handelsgeheimen stelen,” zei hij.

“Als je orgaan wordt verwijderd, ben je dood. Je bent dood. Dus hoe kun je een land vertegenwoordigen dat dat doet? Het is gewoon tijd om te veranderen.”

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de jaren ’80 zou geen enkel gerenommeerd bedrijf de Sovjet-Unie als klant willen aannemen, en dat zou vandaag ook niet moeten gebeuren, zei Wolf.

Hij haalde de tekst aan van “The Boxer”, geschreven door Paul Simon in 1997: “Still a man hears what he wants to hear, and disregards the rest.”

“Je kunt niet negeren wat er gebeurt in de katholieke kerk, de protestantse kerk, mensenrechten dissidenten, de Oeigoerse moslims, Tibetanen, de Falun Gong, en de mensen in Hong Kong, en mogelijk de mensen in Taiwan. Dus is het nu tijd voor het Congres en de regering om een verbod op deze activiteiten uit te vaardigen.”

Een totaalaanpak van de overheid

Om het “huidige en duidelijke gevaar” waarmee religieuze gemeenschappen in China worden geconfronteerd aan te pakken, heeft de voorzitter van de USCIRF voorgesteld dat de Amerikaanse regering voor een regeringsbrede aanpak kiest, waarbij “godsdienstvrijheid tot een belangrijke strategische doelstelling wordt verheven en geïntegreerd” in het Amerikaanse buitenlandse beleid ten aanzien van China, en de godsdienstvrijheid in alle bilaterale dialogen en contacten aan de orde wordt gesteld.

Turkel riep de Amerikaanse regering op om “alle beschikbare instrumenten in onze gereedschapskist in te zetten om de sancties uit te breiden naar de Chinese entiteiten en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen”.

Dat omvat de afdeling United Front Work, die werkt aan het “neutraliseren” van bronnen van potentiële oppositie tegen het regime, evenals de openbare veiligheid en het staatsveiligheidsapparaat.

Het USCIRF-rapport drong ook aan op een gezamenlijke inspanning van gelijkgestemde regeringen, bondgenoten en partners om een onderzoekscommissie van de VN in te stellen om de voortdurende verslechtering van de religieuze vervolging in China aan te pakken.

“We willen ook dat de Amerikaanse regering, samen met bondgenoten en partners, de transnationale repressie van de Chinese Communistische Partij aanpakt, [die] zich bezighoudt met kwaadaardige activiteiten binnen de Verenigde Staten en Europa,” zei de mensenrechtenverdediger, verwijzend naar de tientallen satellietpolitiebureaus die speciaal zijn opgericht om de critici van het communistische regime het zwijgen op te leggen, volgens een rapport uit 2022 van Safeguard Defenders.

“Er zijn een aantal belangrijke aanbevelingen die we aan de regering van de Verenigde Staten hebben gedaan die in overeenstemming zijn met onze waarden … met ons wereldwijde leiderschap, en ook in overeenstemming met het allereerste mensenrecht, dat godsdienstvrijheid is,” zei Turkel.

Eva Fu en Melina Wisecup hebben bijgedragen aan dit verslag

Gepubliceerd door The Epoch Times (11 mei 2023): Beijing Ramps Up Repression of Faith, Labeling Believers as Carriers of ‘Thought Viruses’: US Religious Freedom Official

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.