Wednesday, 17 Jul 2024
Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een wake bij kaarslicht ter nagedachtenis aan Falun Gong beoefenaars die zijn overleden als gevolg van 24 jaar vervolging door de Chinese Communistische Partij, op de National Mall in Washington op 20 juli 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

Buitenlandse ambassades in China moeten contact opnemen met gewetensgevangenen

Diplomaten die gestationeerd zijn op de ambassades van VN-lidstaten in China zouden de gewetensgevangenen van het communistische regime moeten proberen te benaderen en bezoeken, in het bijzonder de Falun Gong beoefenaars, zegt een in Duitsland gevestigde mensenrechtenorganisatie.

De Society for Threatened Peoples (STP) heeft eind vorige maand een schriftelijke verklaring ingediend bij de Mensenrechtenraad van de VN (UNHRC), voorafgaand aan het begin van de 55e reguliere zitting van het VN orgaan, die begon op 26 februari en zal eindigen op 5 april. De verklaring richtte zich op de voortdurende vervolging van Falun Gong beoefenaars door het Chinese regime en de zorgen die al waren geuit door regeringen, waaronder het Europees Parlement.

De organisatie vroeg de UNHRC om de vervolging van Falun Gong publiekelijk te veroordelen en er bij de Chinese Communistische Partij (CCP) op aan te dringen een einde te maken aan de vervolging van alle gewetensgevangenen, waaronder Tibetanen, Oeigoeren en mensenrechtenactivisten.

Het riep ook de ambassades op om te helpen bij het onderzoek naar de praktijk van gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen door het Chinese regime.

De organisatie wees erop dat “sinds de CCP in 1949 aan de macht kwam, de Partij heeft geprobeerd de gedachten van het Chinese volk te beheersen, door opeenvolgende campagnes uit te voeren gericht op het uitroeien van ideologische diversiteit.”

Gezien haar verlangen naar ideologische controle begon de CCP in juli 1999 Falun Gong volgelingen te vervolgen met het doel ze uit te roeien, schreef STP, “ondanks het feit dat de spirituele praktijk zich richt op het verbeteren van het karakter van het individu in plaats van te pleiten voor maatschappelijke veranderingen.”

STP legde uit dat de UNHRC onmiddellijk actie moet ondernemen, aangezien de mensenrechtenschendingen waar Falun Gong beoefenaars mee te maken hebben tot op de dag van vandaag “onverminderd doorgaan.”

“In 2023 overschreed het aantal dodelijke slachtoffers onder Falun Gong beoefenaars, gedocumenteerd door Falun Gong bronnen, 5000, maar dit aantal wordt verondersteld slechts het topje van de ijsberg te zijn,” schreef STP. “Een gecoördineerde, wereldwijde reactie op China’s campagne tegen Falun Gong beoefenaars is al veel langer nodig.”

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die haar volgelingen aanmoedigt om te leven volgens de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. In 1999 was de beoefening enorm populair geworden in China: volgens officiële schattingen waren er 70 tot 100 miljoen mensen mee begonnen.

De toenmalige partijleider Jiang Zemin startte de vervolging in juli van dat jaar en gaf een bevel dat CCP-functionarissen sindsdien hebben opgevolgd: “Ruïneer hun reputatie, breng ze financieel bankroet en vernietig ze desnoods lichamelijk.”

Wijdverspreide vervolging

Sindsdien heeft de CCP honderdduizenden Falun Gong beoefenaars met geweld naar detentiecentra, gevangenissen, psychiatrische instellingen en andere faciliteiten gestuurd, waar ze werden onderworpen aan dwangarbeid, marteling, hersenspoeling en andere onmenselijke behandelingen. Velen zijn het slachtoffer geworden van gedwongen orgaanoogst, waarbij ze worden gebruikt als een levende “orgaanbank” die Chinese ziekenhuizen in staat stelt om extreem korte wachttijden aan te bieden voor het matchen van organen aan patiënten.

STP noemde één Falun Gong beoefenaar die momenteel gevangen zit in China – Ding Yuande – en zei dat de UNHRC zou moeten oproepen tot zijn “onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.”

Meneer Ding, een theeboer, werd in mei 2023 samen met zijn vrouw en minstens 70 andere Falun Gong beoefenaars gearresteerd in de Chinese provincie Shandong. Hij werd in december tot drie jaar veroordeeld voor zijn geloof.

In januari nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot de vrijlating van dhr. Ding en alle Falun Gong beoefenaars in China. De resolutie drong er ook bij de Europese Unie en haar lidstaten op aan om sancties op te leggen aan de plegers van misbruiken bij orgaantransplantaties in China.

“Deze resolutie is van vitaal belang omdat het niet alleen duidelijk de verschrikkingen van de medogenloze campagne van de Chinese Communistische Partij tegen Falun Gong verwoordt, maar ook oproept tot beslissende maatregelen om deze wreedheden te onderzoeken en de daders te straffen,” zei woordvoerder Zhang Erping van het Falun Dafa Informatiecentrum in een verklaring op 19 januari.

“En dit alles in weerwil van de politieke dwang van de CCP en pogingen om desinformatie over Falun Gong te verspreiden.”

De zoon van Ding, Ding Lebin, die momenteel in Berlijn woont, vertelde The Epoch Times op 1 maart dat hij hoopt dat VN-commissaris voor de mensenrechten Volker Türk en de UNHRC zich zullen uitspreken tegen de misdaden van de CCP, in navolging van het Europees Parlement.

“De CCP heeft geprobeerd om haar misdaden tegen de menselijkheid – het op grote schaal gedwongen oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars – in de doofpot te stoppen en goed te praten via de VN Mensenrechtenraad,” zei Ding Lebin.

“Westerse democratische landen zien nu duidelijk in dat het bestaan van de CCP een grote bedreiging vormt voor de mensheid, de vrijheid en de rechtsstaat.”

Eerder dit jaar ondergingen verschillende UNHRC-leden, waaronder China, een peer review proces dat de universele periodieke evaluatie wordt genoemd. Volgens STP heeft het Chinese regime “geen melding gemaakt van de vervolging van Falun Gong en in het rapport dat het ter beoordeling indiende bleef het de wantoestanden tegen Oeigoeren en Tibetanen goedpraten als legitieme middelen om terrorisme tegen te gaan of politieke stabiliteit te handhaven”.

STP beveelt in haar verklaring ook aan dat de UNHRC “het misbruik van orgaantransplantaties in China publiekelijk veroordeelt, een Speciale Rapporteur benoemt voor gedwongen orgaanoogst van levende gewetensgevangenen in China en een internationaal straftribunaal instelt voor gedwongen orgaanoogst in China.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (1 maart 2024): Foreign Embassies in China Should Reach Out to Prisoners of Conscience: Rights Group

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.