Wednesday, 17 Jul 2024
Volgelingen van Falun Gong tijdens een wake bij kaarslicht ter herdenking van Falun Gong beoefenaars die zijn overleden als gevolg van 24 jaar vervolging door de Chinese Communistische Partij, op het National Mall in Washington op 20 juli 2023. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

CCP gebruikt invloed in VN om mensenrechtenactivisme te blokkeren

'China's groeiende invloed binnen de VN brengt het risico met zich mee dat de organisatie wordt aangepast aan eigen belangen.'

Een in Parijs gevestigde mensenrechtenorganisatie luidt de noodklok over de groeiende invloed van China binnen de Verenigde Naties en zegt dat dit een bedreiging vormt voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en mensenrechtenactivisten die de mensenrechten willen bevorderen.

Christine Mirre, directeur van CAP Freedom of Conscience, noemde de invloed van China bij de VN “verontrustend” en zei dat er gewerkt moet worden om de organisatie te beschermen tegen “sinificisering.”

“De groeiende invloed van China binnen de VN brengt een aanzienlijk risico met zich mee dat de organisatie wordt aangepast aan de eigen belangen, waardoor de kernfuncties mogelijk worden ondermijnd,” zei Mirre tijdens een evenement dat werd georganiseerd door de in België gevestigde organisatie Human Rights Without Frontiers in de Press Club Brussel op 29 februari.

NGO’s die geaccrediteerd zijn door de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) kunnen grondpassen krijgen waarmee hun vertegenwoordigers de VN-gebouwen kunnen betreden en kunnen deelnemen aan officiële vergaderingen en debatten. Om ECOSOC-accreditatie te verkrijgen, moeten NGO’s eerst een aanvraag voor screening indienen. Het Departement van Economische en Sociale Zaken van de VN (DESA) en het Comité voor NGO’s, een filiaal van ECOSOC, zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag.

CAP Freedom of Conscience werd in 2016 geaccrediteerd door ECOSOC. Mirre legde echter uit dat het verkrijgen van de ECOSOC-status niet eenvoudig was, waarbij ze opmerkte dat verschillende Chinese diplomaten sinds 2007 de positie van ondersecretaris-generaal voor de ECOSOC bekleden.

“Onze aanvraag voor de ECOSOC-status werd meer dan vier jaar lang geblokkeerd door China, dat ons op de ‘zwarte lijst’ van NGO’s plaatste vanwege de verklaring die we ondertekenden over de vervolging van Falun Gong,” legde ze uit, verwijzend naar een schriftelijke verklaring bij de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) in 2013.

“Alleen dankzij de afwezigheid van de Chinese vertegenwoordiger bij de laatste evaluatie van onze NGO kregen we de status.”

China bij de Verenigde Naties

In 2013 onderging China een collegiale toetsing, de universele periodieke toetsing, die alle VN-lidstaten elke vier tot vijf jaar moeten ondergaan. Verschillende NGO’s, waaronder de CAP Freedom of Conscience and Human Rights Law Foundation, hebben de inzending mede ondertekend en roepen de Chinese Communistische Partij (CCP) op om te stoppen met het “opsluiten, vasthouden en veroordelen van Falun Gong beoefenaars en onmiddellijk een einde te maken aan haar campagne om de groep uit te roeien.”

Mirre voegde eraan toe dat haar organisatie nu “constant onder druk staat van China” om te voldoen aan de verplichting om als ECOSOC-geaccrediteerde NGO elke vier jaar een rapport in te dienen bij de Commissie voor NGO’s om verslag te doen van haar activiteiten. Ze zei dat er vertragingen waren bij het verifiëren van hun rapporten en voegde eraan toe dat haar organisatie te maken kreeg met “belachelijke en onbelangrijke vragen”, zoals wat haar groep heeft bijgedragen aan de vrijheid van godsdienst bij de Verenigde Naties.

“China’s macht binnen de VN heeft ook geleid tot beperkingen op de deelname van mensenrechtengroepen,” voegde ze eraan toe, en herinnerde zich haar ervaring dat ze “op brute wijze werd onderbroken” door een vertegenwoordiger van China toen ze een mondelinge verklaring aflegde voor de UNHRC.

Mirre herinnerde zich ook hoe een Chinese vertegenwoordiger probeerde te voorkomen dat Dolkum Isa, voorzitter van het Wereld Oeigoerse Congres in München, op 23 maart vorig jaar het woord voerde in de UNHRC.

“We hebben de afgelopen jaren ook gezien dat China een oneerlijke truc gebruikt om de spreektijd te wijzigen die is toegewezen aan NGO’s tijdens de Mensenrechtenraad [zittingen]. Pro-Chinese NGO’s registreren zich in groten getale om het Chinese model te verheerlijken, waardoor kritische uitspraken van mensenrechtenverdedigers worden verhinderd,” voegde Mirre toe.

Ondanks de groeiende invloed van China, stelde Mirre dat het VN-orgaan een belangrijke plek blijft voor de verdediging van mensenrechten vanwege de speciale rapporteringsmechanismen.

“Ik denk dat het belangrijk is om alles te doen wat we kunnen om deze instelling te beschermen tegen ‘sinificisering’ en om China’s misdaden bij de VN aan de kaak te blijven stellen, ondanks de politieke druk vanuit Peking,” zei ze.

“Het is de verantwoordelijkheid van alle mensenrechtenverdedigers, het maatschappelijk middenveld en de lidstaten [van de VN] om de waarden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te beschermen en de ruimte van meningsuiting die de VN biedt open te houden voor alle slachtoffers die van hun rechten zijn beroofd.”

Falun Gong

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document dat op 10 december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, verklaart dat mensenrechten universeel zijn. Deze rechten omvatten vrijheid van meningsuiting, geloof en vreedzame vergadering.

Om de 75e verjaardag van het document te vieren, stuurde CAP Freedom of Conscience vorig jaar een schriftelijke verklaring naar de Verenigde Naties waarin het de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, opriep om een “onderzoeksmissie naar gedwongen orgaanoogst in China te starten via onafhankelijke, internationale, onaangekondigde inspecties.”

De schriftelijke verklaring verwees naar het China Tribunaal, een onafhankelijk volkstribunaal gevestigd in Londen, dat in 2019 concludeerde dat het gedwongen oogsten van organen in China al jarenlang “op grote schaal” plaatsvindt, waarbij Falun Gong beoefenaars de “belangrijkste bron” van menselijke organen zijn.

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele discipline die haar volgelingen aanmoedigt om te leven volgens de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Volgens officiële schattingen waren er in 1999 70 tot 100 miljoen mensen in China die Falun Gong beoefenden.

Het communistische regime van China beschouwde de populariteit van de praktijk als een bedreiging voor zijn heerschappij en lanceerde in juli 1999 een wrede campagne tegen de groep. Sindsdien heeft de CCP honderdduizenden Falun Gong beoefenaars met geweld naar detentiecentra, gevangenissen, psychiatrische instellingen en andere faciliteiten gestuurd, waar ze worden onderworpen aan dwangarbeid, marteling, hersenspoeling en andere onmenselijke behandelingen.

Meer dan 5000 Falun Gong beoefenaars zijn tot de dood vervolgd, zoals gedocumenteerd door het Falun Dafa Informatiecentrum. Volgens het centrum is het werkelijke aantal doden echter vele malen hoger.

In december vorig jaar stuurden CAP Freedom of Conscience en verschillende andere NGO’s een brief naar de top Democraat en Republikein van de Senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen – Sen. Ben Cardin (D-Md.) en Sen. James Risch (R-Idaho) – waarin ze hen vroegen om de Stop Forced Organ Harvesting Act (S.761) zo snel mogelijk in de commissie in behandeling te nemen.

De versie van het Huis van Afgevaardigden van de wetgeving (H.R. 1154) werd vorig jaar maart met 413-2 stemmen aangenomen. Als deze wet wordt aangenomen, zou iedereen die betrokken is bij het gedwongen oogsten van organen worden bestraft en zou de overheid verplicht worden om jaarlijks verslag uit te brengen over dergelijke activiteiten in het buitenland.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (4 maart 2024): CCP Uses Influence in UN to Block Human Rights Advocacy: Rights Group

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.