Wednesday, 12 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong nemen deel aan een optocht ter herdenking van het 23e jaar van de vervolging van de spirituele discipline in China, in Chinatown in New York op 10 juli 2022. (Chung I Ho/The Epoch Times)

China’s Gestapo-achtige instantie onder de loep na de dood van zijn oprichter

De beruchte geheime Gestapo politie van Nazi Duitsland is al lang verdwenen, maar haar misdaden zijn nog niet vergeten. Maar wat minder bekend is, is dat het communistische regime in China ook een Gestapo-achtige instantie heeft met als enige missie het hardhandig aanpakken en vervolgen van onschuldige burgers die als staatsvijanden worden beschouwd.

Deze instantie, genaamd het “610 Bureau”, bestaat sinds 1999.

In de loop der jaren hebben slachtoffers getuigenissen afgelegd over de genadeloze houding van degenen die bij de schimmige instantie werken.

“Als er niemand in de buurt is, zal niemand ooit weten dat ik je heb doodgeslagen,” zei Wang Xin. Wang, een medewerker van een provinciaal 610 Bureau in de Chinese noordoostelijke provincie Shangdong, stond erom bekend dat hij zijn slachtoffers op brutale wijze sloeg en hen onder dwang voedde.

“Ik zou je in een hersenspoelkamp kunnen gooien,” zei Zheng Guolun, die werkte bij het regionale 610 Bureau in de Chinese stad Chongqing, in 2015. “Morgen is het nieuwjaarsdag en je zou niet met rust worden gelaten tot het Nieuwe Chinese Maanjaar er is.”

Xie Shinong, van een 610 Bureau in de zuidwestelijke Chinese stad Chengdu, zei: “We houden ons niet aan de wet.”

“Hier is 4.000 yuan [560 dollar]. Als u het niet wilt, krijgt u niets anders. Het is nutteloos als u de kwestie naar een andere instantie brengt,” zei Lei Yancheng, een regionale onderdirecteur, tegen de familie van Liu Shufen, nadat deze laatste in 2003 aan de vervolging was overleden.

Hu Shaobin, een voormalig directeur van het 610 Bureau in Wuhan, centraal China, gaf openlijk toe dat het bureau waarvoor hij werkte de hedendaagse Gestapo was, met de macht om functionarissen te mobiliseren die werkzaam zijn bij het leger, de politie, de rechterlijke macht en de openbare veiligheid.

Deze onrustbarende woorden waren allemaal gericht tegen Chinese burgers die één ding gemeen hadden – ze waren allemaal beoefenaars van een spirituele oefening die bekend staat als Falun Gong. Hun verslagen werden gemeld op Minghui.org, een in de VS gevestigde non-profitorganisatie die verslag doet van de vervolging van de groep in China.

Het 610 Bureau, waarvan de misdaden al jaren zijn gedocumenteerd, wordt nu opnieuw onder de loep genomen, nadat de oprichter van de Gestapo-achtige instantie, de voormalige Chinese regeringsleider Jiang Zemin, op 30 november op 96-jarige leeftijd is overleden aan leukemie en orgaanfalen.

Voormalig Chinees dictator Jiang Zemin in de Grote Hal van het Volk in Peking, China, op 8 november 2012. (Feng Li/Getty Images)

Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een spirituele praktijk die bestaat uit meditatieve oefeningen en morele leringen waarin de principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie centraal staan.

Veel Chinese burgers omarmden de praktijk nadat deze in 1992 aan het publiek werd voorgesteld. Tegen het einde van het decennium waren er volgens schattingen uit die tijd 70 tot 100 miljoen aanhangers in China.

“Jiang Zemin zag dit als een bedreiging voor het voortbestaan van de Partij, die het bestaan van een sociaal netwerk buiten haar controle niet kon tolereren,” schreef een Franse militaire denktank in een rapport dat vorig jaar was gepubliceerd.

Bijgevolg richtte de toenmalige leider van de Chinese Communistische Partij (CCP) op 10 juni 1999 het 610 Bureau  op, waarvan de naam is afgeleid van de oprichtingsdatum. Iets meer dan een maand later lanceerde hij officieel een brutale campagne om Falun Gong-aanhangers te vervolgen, waarbij onschuldigen het doelwit werden van geweld en misbruik in wat deskundigen hebben omschreven als een genocide.

610 Bureau

Het bureau is een partijorganisatie die boven de wet staat, met kantoren en vestigingen in heel China, waaronder staatsbedrijven en universiteiten.

Het bestaan ervan is illegaal omdat het nooit is goedgekeurd door het Nationale Volkscongres, China’s rubber-stempel wetgevende macht, noch door het 24 leden tellende politbureau dat bestaat uit hooggeplaatsten van de partij.

Niettemin heeft het bureau enorme macht en oefent het invloed uit op bijna alle overheidsinstanties, met inbegrip van wetshandhaving, rechtbanken, vervolging en justitie.

Het 610 Bureau is beschuldigd geweest van een litanie van misdaden tegen Falun Gong beoefenaars, waaronder ontvoering, onwettige detentie, marteling en door de staat opgelegde gedwongen orgaanoogst.

Het aantal personeelsleden van het 610 Bureau is niet openbaar bekend. Sarah Cook, onderzoeksdirecteur voor China, Hongkong en Taiwan bij de in Washington gevestigde non-profit organisatie Freedom House, heeft in 2011 een schatting gemaakt dat ten minste 15.000 agenten voor het 610 Bureau werkten, volgens extrapolatie van gegevens op basis van cijfers op districtsniveau op websites van lokale overheden.

Het Chinese regime heeft het orgaan ook ruimschoots gefinancierd. In 2017 schatte Freedom House in zijn rapport dat het jaarlijkse budget voor alle 610 Bureaus in China ongeveer 879 miljoen yuan (ongeveer 135 miljoen dollar) bedroeg.

Het 610 Bureau ontleende zijn gezag aan zijn connecties met de Commissie voor Politieke en Juridische Zaken (PLAC) – ooit een machtig partijorgaan dat het hele Chinese veiligheidsapparaat controleerde en dat werd gedomineerd door aan Jiang loyale CCP-functionarissen. De commissie bestaat nog steeds, hoewel haar macht onder de huidige Chinese leider Xi Jinping is verzwakt.

Van 1999 tot 2012 waren de eerste drie kopstukken – Li Lanqing, Luo Gan en Zhou Yongkang –  van de leidende groep van de CCP die toezicht hielden op het bureau 610, allen loyaal aan Jiang. Toen Luo en Zhou de leiding over het bureau hadden, waren zij ook de kopstukken van PLAC.

Zhou Yongkang in de Grote Hal van het Volk op 3 maart 2011 in Peking. (Feng Li/Getty Images)

Uit interne documenten die The Epoch Times heeft verkregen, blijkt dat het 610 Bureau tussen 2018 en 2019 werd ontbonden en dat de functies ervan werden samengevoegd in andere organen van de CCP, waaronder het PLAC, alsmede het Ministerie van Openbare Veiligheid (MPS).

“Sinds de consolidatie van 2018 heeft Bureau 4 [van MPS] de verantwoordelijkheden en functies van het voormalige Centraal 610 Bureau overgenomen,” schreef Falun Dafa Informatiecentrum in een rapport dat in mei werd gepubliceerd. “Verwijzingen naar het 610 Bureau blijven verschijnen op sommige lokale websites en in accounts van slachtoffers, maar veel minder vaak dan in het verleden.”

Het rapport vermeldde ook dat “enkele miljoenen” Falun Gong beoefenaars sinds 1999 gevangen zijn genomen.

“Er zijn minstens 100.000 gevallen van marteling gedocumenteerd door Minghui.org, en er is reden om aan te nemen dat het werkelijke aantal vele malen hoger ligt,” voegde het rapport eraan toe.

Insiders

Een aantal voormalige functionarissen van het 610 Bureau hebben details bekend gemaakt over wat zij hebben gedaan bij de vervolging van Falun Gong-aanhangers.

Een van hen vertelde over zijn betrokkenheid in een brief aan Minghui in 2016, waarin hij aangaf spijt te hebben van zijn deelname aan de onderdrukking door het regime. Hij gaf niet zijn echte naam, maar verklaarde dat hij vroeger de functie van kantoorbediende bekleedde en dat zijn belangrijkste taak bestond uit het samenwerken met de plaatselijke politie.

“Ons 610 Bureau heeft Falun Gong beoefenaars niet alleen fysiek letsel toegebracht, maar ook op verachtelijke wijze hun bron van inkomsten afgesneden,” schreef de man. “Er was een ouder echtpaar die eigenaars waren van een zeer goed hotel. Omdat zij Falun Gong beoefenaars waren, betrokken we de politie mee om hen lastig te vallen, waarbij er regelmatig politievoertuigen voor de voordeur verschenen van het hotel.”

“Uiteindelijk kon het hotel niet normaal meer functioneren en verloor de familie haar broodwinning,” voegde hij eraan toe.

Er was ook een geval waarbij hij en enkele anderen van het 610 Bureau een oudere vrouwelijke beoefenaarster hadden opgezocht in een ver afgelegen dorp, die haar leven in een stad had opgegeven omdat ze werd lastiggevallen.

“Ze vertelde ons dat haar lichaam vroeger zwak was, maar het beoefenen van Falun Gong had haar gezond gemaakt,” schreef de man. “Maar we intimideerden haar, bedreigden haar en zeiden dat ze haar Falun Gong teksten moest inleveren, waardoor zo verhinderd werd dat ze nog kon beoefenen.”

“Omdat ze geen Falun Gong onder normale omstandigheden meer kon beoefenen, ging haar gezondheid snel achteruit. Ze kreeg een terugval van een hartziekte, had bloed in haar urine, en haar benen raakten opgezwollen als een olifant,” voegde de man eraan toe. “Uiteindelijk zag ik dat haar familie haar naar het ziekenhuis stuurden voor een spoedbehandeling.”

De man voegde eraan toe dat hij nu een beoefenaar van Falun Gong was nadat hij van zijn vriend had geleerd wat de beoefening werkelijk inhield.

“Door rationele analyse besefte ik geleidelijk dat ik misleid was door de propaganda van de kwaadaardige Partij. Falun Gong is niet wat de [Chinese staatstelevisie] zei dat het was,” schreef hij. “Wij zijn het, de arme leden van het  ‘610 Bureau’, die gehersenspoeld zijn.”

Stimuleringsmaatregelen

Een andere insider was Hao Fengjun, die ooit werkte voor het 610 Bureau van de Nationale Veiligheidsdienst in de Noord-Chinese stad Tianjin, die in 2005 naar Australië vluchtte omdat hij niet meer wilde deelnemen aan de vervolging.

Hao vertelde in 2005 dat sommige van zijn voormalige medewerkers de vervolging zagen als een manier om geld te verdienen.

“In het 610 Bureau waren er natuurlijk mensen die heel hard werkten, want hoe meer Falun Gong beoefenaars ze arresteerden, hoe meer bonus ze kregen,” zei Hao.

Nog winstgevender dan het maken van arrestaties in China was het verzamelen van inlichtingen over overzeese Falun Gong-aanhangers. Volgens Hao kan basisinformatie over het persoonlijke leven van beoefenaars, indien waardevol geacht, wel 50.000 yuan (ongeveer 7.200 dollar) waard zijn.

Het 610 Bureau heeft veel geld geboden aan degenen die bereid zijn een baan aan te nemen. Volgens gelekte documenten die The Epoch Times in handen heeft gekregen, hadden medewerkers van het regionale 610 Bureau in de Noordoost-Chinese stad Harbin in 2018 een gemiddeld jaarsalaris van ongeveer 200.000 yuan (ongeveer 28.400 dollar) – wat ongeveer zeven keer hoger was dan het gemiddelde salaris van de inwoners van die stad in dat jaar.

Politieagenten staan op wacht buiten het No. 2 Intermediate People’s Court waar mensenrechtenadvocaat Pu Zhiqiang werd veroordeeld in Peking op 22 dec. 2015. (Greg Baker/AFP via Getty Images)

Om politieagenten aan te moedigen meer beoefenaars te arresteren, heeft China ook een quotasysteem ingesteld. Volgens het tijdschrift Bitter Winter, een online publicatie die bericht over religieuze vervolging in China, heeft het Nationale Veiligheidsbureau in de Noordoost-Chinese stad Dalian in 2018 een “driemaandelijks prestatiebeoordelingsplan” opgezet voor de bestrijding van religieuze overtuigingen voor politiebureaus in haar rechtsgebied.“De beoordeling is gebaseerd op een 100-punts evaluatiesysteem met specifieke scores die voor elke gearresteerde gelovige worden toegekend, afhankelijk van zijn of haar geloof,” meldde Bitter Winter.

Een politiebureau kreeg 10 punten voor het arresteren van een Falun Gong-aanhanger en 5 punten voor het in hechtenis nemen van een beoefenaar. Elke politiechef kan zijn baan verliezen als hij het quotum niet haalt.

Zelfs gewone burgers worden aangemoedigd om de onderdrukking door de staat te helpen. De CCP heeft degenen beloond die bereid zijn om iedereen die Falun Gong beoefent te verraden. In juli 2021 vermeldde Bitter Winter dat een Chinese burger met de achternaam Xu 2.000 yuan (ongeveer 300 dollar) ontving voor het geven van tips die ertoe leidden dat de politie in september 2020 twee Falun Gong-beoefenaars arresteerde.

“Wij vragen ons af of Xu zich realiseert dat hij voor 300 dollar twee medeburgers naar de gevangenis heeft gestuurd en hoogstwaarschijnlijk naar marteling, wat een veel voorkomend lot is voor Falun Gong beoefenaars,” schreef Bitter Winter. “Er moet iets grondig mis zijn in een systeem dat je aanmoedigt om het leven en de vrijheid van je buren te verkopen voor 300 dollar.”

Canada en de VS

Hao onthulde ook dat er meer dan 1.000 spionnen aan Falun Gong werken in Canada.

Een regionaal 610 Bureau in China heeft voet aan de grond gekregen in het Noord-Amerikaanse land. Volgens gelekte documenten uit 2018 die door The Epoch Times zijn verkregen, heeft het regionale PLAC in het Fangshan-district van Beijing zijn ambtenaren van het 610 Bureau opgedragen naar Montreal, Ottawa en Toronto te reizen, waar zij sessies gingen houden om de haatpropaganda van de partij tegen de spirituele praktijk te promoten.

“Er werden seminars over het bestrijden van religieuze overtuigingen gehouden met de [Chinese] gemeenschappen van de drie steden om bekendheid te geven aan de Chinese wet- en regelgeving over het omgaan met religieuze overtuigingen en basiskennis over het bestrijden van religieuze overtuigingen “, aldus het document.

In het document wordt benadrukt dat de seminars hun doel hebben bereikt.

“Lokale burgers hebben een duidelijk begrip van Falun Gong en andere religieuze overtuigingen en laten weten dat ze niet in de propaganda zullen geloven, ze niet zullen promoten en niet zullen deelnemen aan hun activiteiten.”

Meer dan duizend Falun Gong-aanhangers houden een kaarslichtwake bij het Washington Monument op 21 juli 2022. (Samira Bouaou/De Epoch Times)

In 2021 kondigde het State Department sancties aan tegen Yu Hui, een voormalig directeur van het regionale 610 Bureau in de stad Chengdu in het zuidwesten van China.

Yu werd bestraft “voor zijn betrokkenheid bij grove schendingen van de mensenrechten, namelijk de willekeurige detentie van Falun Gong-aanhangers vanwege hun spirituele overtuigingen”, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een verklaring.

Na de aankondiging appXlaudisseerde Senator Marco Rubio (R-Fla.) via Twitter voor het besluit van de Amerikaanse regering.

“Meer dan 20 jaar lang heeft de CCP miljoenen Falun Gong-aanhangers vervolgd. Naar verluidt zijn er alleen al in 2020 6.600 gearresteerd”, schreef Rubio. “Er zijn meer sancties nodig om functionarissen te straffen die de godsdienstvrijheid in #China, #Xinjiang, & #Tibet schenden.”

Gepubliceerd door The Epoch Times (07 december 2022): Gestapo-Like Agency Under Scrutiny After Death of Its Founder

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.