Sunday, 23 Jun 2024
Chinese studenten en hun supporters houden een herdenking voor Dr. Li Wenliang buiten de UCLA-campus in Westwood, Californië, op 15 februari 2020. (Mark Ralston/AFP via Getty Images)

China’s transnationale repressie heeft ‘afschrikkend effect’ op Chinese studenten die in het buitenland studeren

Binnen enkele uren na het bijwonen van een herdenking van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989, vernam Rowan van haar vader in China dat de Chinese politie contact met hem had opgenomen.

De Chinese Communistische Partij heeft een “klimaat van angst” gecreëerd in een poging om Chinese internationale studenten ervan te weerhouden zich bezig te houden met onderwerpen die door Peking als taboe worden beschouwd, zo blijkt uit een nieuw rapport van de rechtenorganisatie Amnesty International.

Onderzoekers van Amnesty spraken met 32 Chinese internationale studenten die tussen oktober 2023 en december 2023 in acht landen in Europa en Noord-Amerika studeerden, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België. Ze ontdekten dat de studenten gedwongen werden om zichzelf te censureren en dat ze zich inhielden voor politiek activisme uit angst voor repercussies van het Chinese regime.

“Naarmate we meer studenten ontmoetten, zagen we dat – ongeacht waar ze studeerden – er gelijkaardige getuigenissen waren over specifieke acties die tegen hen gericht waren als vergelding voor het uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting; velen hadden ook angst over hoe hun betrokkenheid bij mensenrechtenkwesties hun families, hun veiligheid en hun carrière zou kunnen raken; en velen hadden te kampen met spanningen en frustraties over hoe ze steun konden zoeken binnen hun universitaire gemeenschap,” vertelde Sarah Brooks, Amnesty International’s China directeur, via e-mail aan The Epoch Times op 9 mei, voorafgaand aan de publicatie van het rapport.

In het rapport, getiteld “On My Campus, I am Afraid”, waren hun getuigenissen anoniem en er werd niet vermeld naar welke universiteit ze gaan om hun veiligheid te beschermen. Van de 32 geïnterviewde Chinese internationale studenten kwamen er 19 uit China, 12 uit Hong Kong en één uit Macau.

Rowan, een van de Chinese internationale studenten, vertelde Amnesty dat ze ooit een herdenking bijwoonde van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989 aangericht door het Chinese regime. Binnen enkele uren na het bijwonen van het evenement, hoorde Rowan van haar vader in China, dat hij was benaderd door veiligheidsagenten.

Rowan’s vader werd verteld om “zijn dochter, die in het buitenland studeert, op te voeden om geen evenementen bij te wonen die China’s reputatie in de wereld kunnen schaden”, aldus het rapport.

Een jaar later zei Rowan dat haar vader opnieuw contact met haar opnam, enkele uren nadat ze had deelgenomen aan een wake in de buurt van een Chinese diplomatieke missie in haar stad.

Rowan zei dat de boodschap van de Chinese autoriteiten duidelijk was.

“Je wordt in de gaten gehouden, en hoewel we aan de andere kant van de planeet zijn, kunnen we je nog steeds bereiken,” vertelde ze Amnesty.

Ethan, een afgestudeerde student in Noord-Amerika, vertelde Amnesty: “Toen ik voor het eerst naar de Verenigde Staten kwam, voelde ik me vrij om deel te nemen aan activiteiten. Maar nu voel ik me onveilig. … Ik maak me voortdurend zorgen dat mijn ouders lastig gevallen worden door de politie.”

Volgens het rapport zeiden 10 van de 32 ondervraagde studenten dat hun familieleden in China “te maken hadden gehad met pesterijen” van Chinese ambtenaren als gevolg van hun activiteiten in het buitenland. Van familieleden was geweten dat ze bedreigd werden met intrekking van hun paspoort, verlies van hun baan, weigering van promoties en pensioenuitkeringen en zelfs beperking van hun fysieke vrijheid.

Chinese communistische ambtenaren stonden er volgens het rapport ook om bekend dat ze Chinese ouders onder druk zetten om hun financiële steun aan hun in het buitenland studerende kinderen stop te zetten.

“Eén student zei dat de Chinese nationale veiligheidspolitie hun ouders instrueerde om hen financieel de pas af te snijden en de politie bedreigde ook andere familieleden met problemen als ze geld zouden sturen,” zo staat in het rapport te lezen.

Sommige studenten besloten om proactief de banden met hun ouders in China te verbreken, aldus het rapport.

“Banden verbreken is het slechtste scenario, maar ook de beste manier om de mensen te beschermen die het regime gebruikt om je onder druk te zetten,” vertelde Rowan aan Amnesty. “Het doorsnijden van banden met je familie is geen wettelijke maatregel [van bescherming], maar het kan effectief zijn omdat het veiligheidsapparaat hen niet kan gebruiken om druk op je uit te oefenen.”

‘Repressieve sfeer’

Brooks zei dat veel jonge Chinezen en Hongkongers een “toegenomen interesse in mensenrechtenactivisme” hebben getoond na de massaprotesten in Hongkong in 2019-2020 en een zeldzaam eenmansprotest in Peking in 2022, gericht tegen de Chinese leider van de Communistische Partij Xi Jinping .

Die interesse in het actievoeren heeft “niet alleen geleid tot nieuwe organisatiemodellen die de kracht van internationale solidariteit lieten zien, maar ook tot een toenemend optreden van de Chinese autoriteiten,” zei ze.

Het was tegen deze achtergrond dat Amnesty besloot om de kwestie te onderzoeken en het rapport samen te stellen, aldus Brooks.

Verschillende studenten zeiden dat ze geloofden dat ze in de gaten werden gehouden door de Chinese autoriteiten of hun agenten, aldus het rapport, en 14 geïnterviewden zeiden dat ze “verdacht gefotografeerd of opgenomen werden tijdens evenementen”.

“Een half dozijn van de ondervraagden verklaarde dat ze vanwege hun bezorgdheid helemaal geen evenementen over politieke, sociale of mensenrechtenkwesties zouden bijwonen,” zo staat in het rapport te lezen.

Claire, net afgestudeerd in Europa, vertelde Amnesty dat ze niet naar evenementen zou gaan uit angst te worden opgemerkt door “Chinese nationalisten”. Ze zei dat deze mensen haar zouden kunnen rapporteren aan de autoriteiten van Hong Kong op grond van de Hong Kong National Security Law, en dat ze dan een doelwit voor onderzoek zou worden, aldus het rapport.

Tess, een postdoctorale studente in Europa, maakte zich volgens het rapport ook zorgen om gezien te worden.

“Ik heb er altijd voor gekozen om echt veilig te zijn en [protesten] alleen online te volgen, maar niet offline mee te doen. Ik maak me meer zorgen dat het gevolgen heeft voor mijn familie als ik gefotografeerd word tijdens een demonstratie,” vertelde Tess aan Amnesty.

In het rapport staat: “De repressieve sfeer waarmee de door Amnesty International geïnterviewde studenten te maken kregen, had ook gevolgen voor hun bereidheid om een carrière in de academische wereld na te streven. Zeven studenten vertelden Amnesty dat de noodzaak om weg te blijven van ‘gevoelige’ onderzoeksonderwerpen om repercussies te voorkomen hun academische carrière aanzienlijk had belemmerd.”

Het rapport illustreerde het geval van Hannah, een pas afgestudeerde die een baan aannam bij een non-profit organisatie in plaats van een carrière in de academische wereld na te streven. Ze legde uit dat een academische carrière zou betekenen dat ze een publiek figuur zou worden, mocht ze besluiten mensenrechtenconferenties bij te wonen of mensenrechten-gerelateerde artikelen te publiceren.

“Toen ik besloot om niet [in de academische wereld] te gaan werken, was dat een opluchting, omdat ik dan niet hoefde te worstelen met de vraag of ik mijn naam wel of niet op mijn werk zou zetten,” vertelde Hannah aan Amnesty. “Toen ik in plaats daarvan bij [een non-profitorganisatie] ging werken, hoefde ik mijn naam niet te zetten op iets dat wordt vrijgegeven.”

Van de 32 geïnterviewde studenten zei meer dan de helft dat ze regelmatig zelfcensuur toepasten bij het gebruik van sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, Instagram en X, uit angst dat Chinese ambtenaren hun activiteiten in de gaten hielden.

Henry vertelde hoe de Chinese politie transcripties van zijn gesprekken op het Chinese platform WeChat aan zijn ouders had laten zien om hen te overtuigen hun zoon te laten stoppen met zijn overzeese activiteiten, aldus het rapport.

“Dit klimaat van angst op campussen in Europa en Noord-Amerika is het resultaat van de betrokkenheid van de Chinese autoriteiten bij een patroon van transnationale repressie tegen overzeese studenten, in strijd met hun mensenrechten”, aldus het rapport. “Het afschrikwekkende effect van deze inspanningen leidt tot zelfcensuur in academische en sociale omgevingen, en veel getroffen studenten ervaren eenzaamheid, isolatie en negatieve gevolgen voor hun geestelijke gezondheid.

‘Stop alle transnationale repressieve activiteiten’

Amnesty-onderzoekers ontdekten ook dat Chinese studenten, voordat ze naar het buitenland reisden, instructies hadden gekregen over hoe ze zich in het buitenland moesten gedragen. De instructies “kwamen niet rechtstreeks van de regering”, aldus het rapport, maar “werden vaak doorgegeven door instellingen die nauwe banden hebben met de staat, zoals hun leraren.”

Het rapport vermeldt een geval van de moeder van een studente, die de instructie kreeg van haar werkgever bij de overheid.

“Uw dochter gaat in het buitenland studeren. Blijf uw dochter eraan herinneren dat ze Chinees is, dat ze van de regering moet houden en dat ze er altijd aan moet denken om de boodschap van president Xi [Jinping] in het buitenland te verspreiden,” luidde de instructie volgens het rapport.

Brooks zei dat het rapport “vooral universiteitsbesturen bewuster kan maken van de ervaringen van sommige van hun studenten”.

“Het is ook bedoeld als een signaal aan de Chinese autoriteiten dat hun acties tegen de mensenrechten van studenten in het buitenland worden gezien en geregistreerd,” zei ze.

Het rapport bevat veel aanbevelingen. De onderzoekers van Amnesty stelden aan regeringen en de Europese Unie voor om gerapporteerde incidenten van transnationale onderdrukking “effectief te laten onderzoeken door de juiste autoriteiten”, een “trauma-geïnformeerd rapportagemechanisme” op te zetten voor slachtoffers om incidenten van transnationale onderdrukking te melden en proactieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat universiteiten de mensenrechten van hun gemeenschappen beschermen en bevorderen.

Wat betreft universiteiten die onderdak bieden aan internationale Chinese studenten, beveelt het rapport aan dat scholen een “beleid en gedragscodes met betrekking tot transnationale onderdrukking” opstellen, een vertrouwelijk meldingsmechanisme instellen, ervoor zorgen dat studenten “voldoende op de hoogte zijn van het beleid dat bedreigingen tegen andere studenten of personeelsleden verbiedt” en ervoor zorgen dat er technische ondersteuning beschikbaar is voor studenten die denken dat ze het doelwit kunnen worden van digitale surveillance.

Het rapport roept het Chinese regime ook op om verschillende maatregelen te nemen, waaronder het opheffen van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting en het herzien van alle nationale veiligheidswetten “om deze in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtenwetgeving en -normen”.

“Stop alle transnationale repressieve activiteiten die de rechten van studenten, onderzoekers of academici in het buitenland schenden, waaronder surveillance, pesterijen, intimidatie en bedreigingen”, zo staat in het rapport te lezen.

Eva Fu heeft bijgedragen aan dit rapport.

Gepubliceerd door The Epoch Times (12 mei 2024): China’s Transnational Repression Has ‘Chilling Effect’ on Chinese Students Studying Abroad: Report

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.