Sunday, 16 Jun 2024
Begrafenismedewerkers laden lichamen in busjes voor crematie in een druk lokaal uitvaartcentrum in Shanghai op 13 januari 2023. (Kevin Frayer/Getty Images)

Commentaar: De realiteit van China’s pandemie en de ondergang van de CCP

De pandemie verspreidt zich weer als een lopend vuurtje door China. Sinds december zijn naar schatting 900 miljoen mensen in China besmet geraakt, aldus de Peking Universiteit. Het aantal zou kunnen oplopen tot 80 à 90 procent van de bevolking, aldus vooraanstaande Chinese infectieziektedeskundigen.

Sinds de eerste golf van het virus in Wuhan in 2019 heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) er alles aan gedaan om de ware omvang van de uitbraak en het dodental ervan te verdoezelen.

In werkelijkheid is de verspreiding van het virus in China de afgelopen drie jaar doorgegaan, met een immense maatschappelijke impact en een enorm dodental tot gevolg.

Bronnen ter plaatse in China hebben de ernst van de situatie beschreven aan verslaggevers van de Epoch Times. Bewoners zeggen dat het moeilijk of onmogelijk is om een crematie- of begraafplaats voor hun dierbaren te vinden.

Crematiecentra in heel China zijn overbelast en werken non-stop. In veel gevallen hebben crematoria een wekenlange achterstand en worden koelcellen voor de opslag van vlees gebruikt voor de opslag van dode lichamen. Crematiecentra en begrafenisondernemingen hebben hun aankopen van zaken zoals lijkzakken en koelcontainers sterk verhoogd.

Zo meldde Reuters op 20 januari dat een begrafenisonderneming in de stad Shantou een “noodaankoop” deed van twee extra crematieovens. In de stad Zigong bestelde een uitvaartcentrum bijna 200.000 liter diesel nadat het “bijna door zijn voorraad heen was”. En in de stad Jieshou zeiden ambtenaren dat “de koelkast voor stoffelijke resten van het uitvaartcentrum niet kan voldoen aan de huidige vraag naar eenheden”, waardoor zij 10 extra grootschalige vriezers hebben besteld. Een fabrikant van verbrandingsovens in de provincie Shandong zegt dat zijn fabriek momenteel op volle toeren draait en “24 uur per dag overwerkt om aan de dringende vraag te voldoen”.

Eén manier waarop de CCP het dodental kunstmatig laag heeft gehouden is door familieleden te dwingen papieren te ondertekenen, waarin zij beweren dat de dood van hun dierbaren niets te maken heeft met COVID-19, in ruil voor toestemming om de lichamen door het systeem te loodsen en daadwerkelijk te cremeren. Ondertussen heeft het personeel van de crematiecentra strikte instructies gekregen om geen informatie met de buitenwereld te delen over het aantal lichamen dat wordt verbrand.

De CCP heeft meer dan 100 jaar ervaring in het liegen om het publiek te misleiden. Telkens wanneer een ramp China treft, hoe erg ook, zal de CCP deze omdraaien en aangrijpen om de partij en haar optreden te verheerlijken.

Tussen 1958 en 1961 stierven minstens 40 miljoen mensen tijdens de Grote Hongersnood die door de CCP werd veroorzaakt. Terwijl het regime zijn volk uithongerde, vierde het zijn successen en het werkelijke dodental werd pas tientallen jaren later bekend.

Onlangs vierde de CCP publiekelijk haar zelfverklaarde “succes” in de strijd tegen COVID-19 en beweerde dat het dodental slechts 60.000 mensen bedroeg. Dit is echter statistisch gezien onzinnig, aangezien dit zou betekenen dat het virus in de Verenigde Staten meer dan 160 keer dodelijker was dan in China.

Het bijna drie jaar oude “zero-COVID”-beleid van het regime is een humanitaire ramp gebleken. In naam van de bestrijding van de uitbraak werd de bevolking gedwongen extreme omstandigheden te doorstaan. Honderden miljoenen mensen werden in quarantainecentra geplaatst of in hun huizen opgesloten, wat leidde tot langdurige isolatie en gebrek aan toegang tot voedsel, basisvoorraden en cruciale medische zorg. Velen werden zelfs gedwongen in hun appartement opgesloten.

Door de draconische controle van Peking over alle delen van de samenleving is geen enkel officieel cijfer in China te vertrouwen. Zelfs de totale omvang van de Chinese bevolking wordt betwist. Vorig jaar wees een datalek erop dat de CCP het officiële geboortecijfer van het land had gemanipuleerd, en een analyse uit 2020 suggereerde dat de werkelijke bevolking 130 miljoen lager zou kunnen zijn dan het officiële aantal van 1,4 miljard.

Buitenlandse onderzoeksbureaus, zoals het in Londen gevestigde Airfinity, Ltd., schatten nu dat tegen eind januari in China 36.000 mensen per dag aan COVID-19 zullen sterven.

Het werkelijke aantal is waarschijnlijk vele malen hoger.

Sean Lin, een viroloog en voormalig laboratoriumdirecteur van de afdeling virale ziektes van het Walter Reed Army Institute of Research, schat dat Chinese begrafenisondernemingen de afgelopen maand 6 miljoen lichamen hebben verbrand. En omdat mensen op het platteland geen toegang hebben tot crematiediensten, zou het werkelijke dodental kunnen oplopen tot 10 miljoen in die maand – een voorzichtige schatting, zei hij.

De Epoch Times meldde in maart 2020, slechts enkele maanden na de eerste uitbraak van COVID-19, dat het aantal gebruikers van mobiele telefoons in China binnen drie maanden met 21 miljoen was gedaald. Mobiele telefoons zijn in China een onmisbaar onderdeel van het dagelijks leven en worden zelfs gebruikt voor officiële identificatie. Gegevens zoals deze suggereren dat het werkelijke dodental over drie jaar in de honderden miljoenen kan lopen.

Tijdens eerdere rampen beschouwden topambtenaren van de CCP zich als beschermd door hun onrechtmatig verkregen rijkdom en macht.

De afgelopen weken is echter informatie uitgelekt over de dood van vele hoge CCP-functionarissen, waaronder voormalige hoge militairen, gepensioneerde ambtenaren, academici en deskundigen uit het bedrijfsleven. Deze functionarissen, die gewoonlijk recht hebben op privileges, waaronder alle medische en levensreddende behandelingen die het Chinese regime ter beschikking heeft, sterven nu in groten getale.

Met name de astronomische piek in infecties en het enorme aantal doden in China sinds december zijn in andere delen van de wereld niet waargenomen, ondanks het feit dat China begin januari zijn grenzen heeft opengesteld.

Dus waarom is de situatie in China onevenredig veel erger dan in de rest van de wereld?

De mensen in de oudheid geloofden dat plagen de mensheid straften als haar zonden te groot werden.

In het oosterse denken is er het concept van karma, dat verkregen wordt door het begaan van slechte of immorele daden.

De Chinese Communistische Partij heeft de afgelopen 70 jaar talloze zonden begaan. Niet alleen vernietigde zij China’s rijke tradities en cultuur, maar zij ging zelfs zo ver dat zij degenen die in het goddelijke geloofden, vernietigde. Haar campagnes hebben geleid tot naar schatting 80 miljoen onnatuurlijke sterfgevallen.

Het meest recent heeft de CCP een maatschappelijke vervolging ingesteld tegen naar schatting 100 miljoen beoefenaars van de spirituele discipline Falun Gong. De vervolging werd in 1999 ingesteld door de toenmalige leider van de CCP, Jiang Zemin, die in november vorig jaar overleed.

De vervolging heeft alle Chinezen en alle aspecten van de samenleving getroffen, waarbij de CCP in de beginjaren meer dan een kwart van haar BBP aan de uitvoering ervan heeft besteed. Studenten worden op school geïndoctrineerd met propaganda die Falun Gong besmeurt, terwijl universiteitsstudenten gedwongen worden een verklaring te ondertekenen waarin zij zich verzetten tegen Falun Gong als voorwaarde voor toelating tot de universiteit. Het regime heeft geëist dat buren, familieleden en collega’s Falun Gong-beoefenaars aangeven bij de autoriteiten, waardoor leden van de samenleving zich tegen elkaar keren.

De beoefenaars zelf, die geloven in het cultiveren van goedheid, gebaseerd op de principes van waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid, werden onderworpen aan martelingen, willekeurige opsluiting in werkkampen en het oogsten van hun organen terwijl ze nog leefden.

“Pandemieën en plagen maken deel uit van een goddelijk plan en zijn onvermijdelijk in de loop van de geschiedenis. Als mensen immoreel worden, genereren ze karma, worden ze ziek en ervaren ze rampzalige dingen,” schreef Li Hongzhi, de oprichter van Falun Gong, in een artikel getiteld “Blijf Rationeel” aan het begin van de pandemie in maart 2020.

“Maar een pandemie zoals het huidige Chinese communistische virus (of “Wuhan Virus”) heeft een doel, en het heeft doelwitten. Het is er om leden van de partij en degenen die de kant van de partij hebben gekozen uit te roeien,” schreef Li.

De geschiedenis heeft ons hiervan eerdere voorbeelden laten zien. In het oude Rome leidde de vervolging van christenen tot vier plagen, en het machtige Romeinse Rijk raakte in verval en ging uiteindelijk ten onder. In de geschiedenis van China kwam een verandering van dynastie vaak voor wanneer het hof corrupt werd en de sociale moraal verslechterde; plagen waren vaak het gevolg.

Uiteindelijk is de beste remedie voor deze plaag het verwerpen van de CCP.

We hopen dat iedereen deze ramp veilig kan overleven en een betere toekomst kan helpen inluiden.

Gepubliceerd door The Epoch Times (20 januari 2023): Editorial: The Reality of China’s Pandemic and the CCP’s Demise

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.