Thursday, 20 Jun 2024
Beoefenaars van Falun Gong lopen in een optocht om aandacht te vragen voor de vervolging van hun geloof door het Chinese regime in Brooklyn, N.Y., op 26 februari 2023. (Larry Dye/De Epoch Times)

De 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: Tijd voor reflectie

Een verjaardag biedt ons de gelegenheid om na te denken over de reden van de verklaring en na te denken over de waardigheid en het bestaansrecht van ieder mens.

Commentaar

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ongetwijfeld een van de belangrijkste documenten in de geschiedenis van de moderne beschaving en ontstond uit de as van de genocide na de Tweede Wereldoorlog.

Dit baanbrekende document werd op 10 december 1948 in Parijs aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. We kunnen ons afvragen: moesten er zoveel mensen lijden om ons collectieve geweten wakker te schudden? Een verjaardag biedt ons de gelegenheid om over die vraag na te denken en de waardigheid en het bestaansrecht van ieder mens te overwegen.

In veel opzichten is de verklaring een succesverhaal. Ze is een baken van hoop geweest voor mensen die onder dictaturen lijden en heeft anderen aangemoedigd om de kwetsbaren te beschermen. Als we geen formele verklaring zouden hebben die ons recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van onze persoon garandeert, zouden zowel slachtoffers als voorstanders deze helaas wel eens helemaal kunnen vergeten.

Mensen met een geweten vinden het misschien vanzelfsprekend dat niemand in slavernij wordt gehouden of wordt gemarteld; maar deze rechten verdampen snel in landen en regio’s waar de verklaring niet als richtlijn wordt beschouwd.

We hebben dit keer op keer gezien bij totalitaire regimes die, net als magneten met dezelfde polen, worden afgestoten door mensenrechten. Dit is vooral duidelijk in het geval van de Volksrepubliek China – niet te verwarren met de Republiek China, ook bekend als Taiwan. Twee maatschappelijke systemen; twee manieren om met mensenrechten om te gaan. De laatste weerspiegelt het succesverhaal van de Universele Verklaring; de eerste is een constante herinnering aan het falen ervan.

In de samenlevingen die het regeert, verdringt het communisme niet alleen het geloof in God, maar ook een fundamenteel respect voor het menselijk leven, dat alleen gerealiseerd kan worden in een vrije en open samenleving. Een van de meest flagrante misleidingen van het communisme is de bewering dat het de belangen van het volk dient, maar de Universele Verklaring maakt het duidelijk: communistische regeringen verachten de vrijheid van de burgers.

In 2017 illustreerde de leider van het Chinese Hooggerechtshof dit punt duidelijk toen hij verklaarde dat de Chinese Communistische Partij (CCP) technisch gezien boven de Chinese grondwet staat, die basisvrijheden beschermt, waaronder mensenrechten.

Komt het dan als een verrassing dat een spirituele discipline in de traditie van boeddhistische cultivatie vervolgd wordt onder een regime dat mensenrechten veracht? Met haar kernprincipes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie sluit Falun Gong goed aan bij sommige principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Toch vervolgt en martelt het Chinese regime Falun Gong beoefenaars en vermoordt hen om hun organen te oogsten voor transplantatiedoeleinden – een gruweldaad waarvoor ik me heb ingezet om deze internationaal onder de aandacht te brengen.

Als wreed vervolgde groep is Falun Gong een symbool en een herinnering voor de mensheid. Als de CCP de kans zou krijgen, zou ze de verklaring waarschijnlijk laten verdwijnen. Dit zou de deuren openen voor het Chinese regime om de rest van de wereld te behandelen zoals het Falun Gong heeft behandeld.

We hebben al een glimp gezien van China’s bravoure door toe te staan dat het COVID-19 virus zich begin 2020 over de wereld verspreidde, door Rusland te steunen in de oorlog in Oekraïne, door wapens te leveren aan terroristische organisaties in het Midden-Oosten en door fentanyl-precursoren te leveren aan Mexico, wat heeft geleid tot de dood van 100.000 Amerikanen.

Het aantal doden is verbazingwekkend, maar wat nog verbazingwekkender is, is dat degenen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens koesteren, passief toekijken. De internationale gemeenschap heeft een kans gemist om doortastend te reageren toen het nieuws van het gedwongen oogsten van organen van Falun Gong-aanhangers in 2006 voor het eerst aan het licht kwam. De heiligheid van het menselijk lichaam wordt in China al meer dan 20 jaar geschonden en daarmee ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Voorstanders van de verklaring kunnen veel succesverhalen vertellen, maar ze zijn ook getuige geweest van een aantal beperkingen. Het meest zorgwekkend is dat de internationale gemeenschap er tot op zekere hoogte niet in is geslaagd om de fundamentele mensenrechten – en gezond verstand – over te nemen en na te leven. Wat kan er gedaan worden?

Ieder mens en iedere regering moet zich realiseren dat mensenrechten onvervreemdbaar moeten zijn, nooit gecompromitteerd en nooit vergeten. Als we er niet in slagen om de rechten van elk individu veilig te stellen, vallen we ten prooi aan diegenen die macht en controle belangrijker vinden dan het welzijn van mensen.

Op de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens moeten we niet alleen de verwezenlijkingen van dit cruciale document erkennen, maar ook actie ondernemen om de voortzetting van het succes ervan te garanderen. In het geval van Falun Gong en het gedwongen oogsten van organen van haar aanhangers, moeten we hun pleitbezorgers worden.

De agenda van de CCP om de vitale organen van Falun Gong beoefenaars te oogsten is gedreven door de intentie om Falun Gong uit te roeien en te vernietigen. Waarom? Omdat de CCP het gedwongen oogsten van organen ziet als de ultieme oplossing om Falun Gong het zwijgen op te leggen en te voorkomen dat de mensheid meer te weten komt over deze vreedzame praktijk. Het Chinese regime wil niet dat de wereld weet van het goede dat Falun Gong mensen over de hele wereld heeft gebracht. Net als mensenrechten zijn Falun Gongs principes van waarachtigheid, mededogen en tolerantie principes die de mensheid helpen te gedijen.

Als je een 75ste verjaardagscadeau wilt geven aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, word dan een voorvechter van de principes van Falun Gong en versla gedwongen orgaanoogsten door je uit te spreken.

Opvattingen in dit artikel zijn meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van The Epoch Times.

Gepubliceerd door The Epoch Times (6 december 2023): The 75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: A Time for Reflection

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.