Wednesday, 17 Jul 2024
Twee politieagenten in burger arresteren een Falun Gong beoefenaar op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking, op 31 december 2000. (Chien-min Chung/AP Photo)

De Chinese Communistische Partij heeft het beste van China vernietigd

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft strenge voorzorgsmaatregelen genomen bij de voorbereidingen op haar 100-jarig bestaan. Peking wordt zwaar bewaakt. Winkels met messen zijn verplicht om naar een identiteitsbewijs te vragen en de gegevens van klanten aan de politie door te geven. Restaurants in afgezette gebieden zijn gedwongen hun deuren te sluiten. De CCP arresteert mensen die naar Peking gaan en blokkeert alle sociale media-accounts die niet voldoende blijk geven van zelfcensuur.

De CCP lijkt misschien sterk aan de buitenkant, maar in werkelijkheid is ze uiterst nerveus. Ondanks decennia van strenge controle en hersenspoeling beseft het Chinese volk maar al te goed dat het communistische systeem tegen de menselijke natuur ingaat en niet lang zal standhouden.

Sinds haar machtsovername van China heeft de CCP naar schatting 80 miljoen Chinezen vermoord. In de loop van haar bestaan is zij nooit opgehouden met haar zuiveringscampagnes tegen verschillende groepen, waarbij telkens een nieuwe groep als doelwit werd gekozen. De belangrijkste doelwitten waren diegenen die het beste van het Chinese volk en zijn cultuur vertegenwoordigden.

In de jaren vijftig onteigende de CCP landeigenaren, confisqueerde particuliere bedrijven van ondernemers en vermoordde miljoenen mensen die zij “kapitalisten” noemde. Veel van de slachtoffers waren de best opgeleiden en de meest succesvollen in de Chinese samenleving – vaak diegenen die het beste van de Chinese cultuur doorgaven, aan hen doorgegeven via een lange familiegeschiedenis.

Een Chinese landeigenaar wordt geëxecuteerd door een communistische soldaat in Fukang, China. (Publiek domein)

Het Chinese volk heeft een lange traditie van loyaliteit aan familie en echtgenoten. Toen CCP-functionarissen de steden bereikten, scheidden ze van hun vrouwen en trouwden met stadsmeisjes. De Chinezen hebben ook een lange geschiedenis van respect voor en steun aan degenen die in tempels wonen. Maar de CCP dwong monniken te trouwen.

Alle communistische landen hebben hongersnood gekend. Het is een onvermijdelijk gevolg van het communistische systeem. In China heeft de Grote Hongersnood van 1958 tot 1962 naar schatting zo’n 40 miljoen mensen het leven gekost. In duizenden gevallen werden mensen tot waanzin gedreven en wendden zich tot kannibalisme.

Er is één verhaal dat alom bekend is. Een vader en zijn twee kinderen, een jongen en een meisje, waren de enigen die nog in hun boerderij woonden. Op een dag joeg de vader zijn dochter het huis uit. Toen het meisje terugkwam, was haar broer verdwenen. Er dreef een laagje wit schuim in de wok en er was een bot bij het fornuis gegooid. Een paar dagen later deed de vader water in de wok en vroeg toen zijn dochter om langs te komen. Het meisje was zo bang dat ze zich huilend en smekend achter de deur verborg: “Pa, eet me niet op. Ik zal het gras verzorgen en het vuur voor je aanhouden. Als je me opeet, zal niemand voor je werken.”

China heeft een geschiedenis van 5000 jaar beschaving. Gedurende het grootste deel van die tijd was China het voorwerp van afgunst van de omringende landen. De mensen waren beschaafd en leidden een stijlvol leven. Zelfs koningen uit andere landen kozen ervoor om in China te blijven en zelfs te sterven. Het communisme heeft echter hongersnood, armoede en een eindeloze oorlog tegen het Chinese volk gebracht.

De Chinezen hebben een traditie van buitengewoon respect voor ouderen en tonen respect voor hun ouders, grootouders en leraren. “Eén dag mijn leraar, levenslang mijn vader,” zoals het oude gezegde luidt – wie mij één dag onderwijst, is mijn vader voor het leven.

In de jaren zestig, tijdens de Culturele Revolutie, werden tieners echter door communistische functionarissen aangemoedigd om hun ouders en leraren te slaan. Alleen al in Peking werden meer dan duizend leraren door hun leerlingen doodgeslagen. Als jonge man sloeg Bo Xilai – de toekomstige burgemeester van de superstad Chongqing, die later als hoge ambtenaar de Verenigde Staten zou bezoeken – op de borst van zijn vader, waarbij hij verschillende ribben brak. Dit soort daden was ongezien in 5000 jaar Chinese geschiedenis.

De CCP gebruikte tieners om huizen van burgers te doorzoeken en antiquiteiten, kunstwerken en traditionele voorwerpen die zij aantroffen te vernietigen, evenals openbare kunstwerken, tempels, enzovoorts – alles wat mensen aan de traditionele Chinese cultuur kon herinneren.

De Chinese cultuur werd altijd geloofd goddelijk geïnspireerd te zijn. Maar de communistische ideologie is tegen de menselijkheid en tegen de menselijke natuur. Alles wat de traditionele cultuur en principes vertegenwoordigt is een obstakel voor de handhaving van haar ideologie.

Kaderleden van de Communistische Partij hangen een plakkaat om de nek van een Chinese man tijdens de Culturele Revolutie in 1966. De woorden op het bord vermelden de naam van de man en beschuldigen hem ervan lid te zijn van de “zwarte klasse”. (Publiek domein)

Na tieners te hebben gebruikt om traditionele voorwerpen te vernietigen en politieke tegenstanders omver te werpen, stuurde de CCP diezelfde tieners naar het afgelegen platteland om “opgeleid” te worden. Dit voorkwam een potentiële revolutie en de vraag van hen naar werk. Deze jongeren werden geconfronteerd met vele jaren van pijn en hopeloosheid.

De CCP sloot ook universiteiten en stuurde intellectuelen naar het platteland om op het land te werken voor “heropvoeding”. De handen van veel musici gingen kapot door de zware arbeid. Talloze schrijvers, kunstenaars, professoren, ingenieurs, wetenschappers, vooraanstaande deskundigen en culturele elites – de mensen die van oudsher de kennis, vaardigheden en culturele geest van een land in zich dragen – pleegden zelfmoord.

Het ergste is dat de CCP, toen zij aan de macht kwam, religie verbood en deze afdeed als “opium voor het volk”. Zij gebruikt het atheïsme om het geloof van de mensen in God te vernietigen en ontneemt de mensen hun het geloof in morele standaarden.

De ergste religieuze vervolgingscampagne van de CCP is gericht tegen Falun Gong beoefenaars. De omvang en de ernst van de vervolging is ongekend en richt zich tegen 100 miljoen beoefenaars van deze spirituele discipline, alsmede tegen hun gezinnen en vrienden. Falun Gong onderwijst traditionele meditatie – iets wat sinds de oudheid een kernonderdeel van de Chinese traditie vormt – en de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid.

Om de vervolging – die nu haar 23e jaar ingaat – uit te voeren, bevorderde CCP leider Jiang Zemin iedereen die deze vervolging steunde, en dwong hij de mensen zich te verzetten tegen waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Door mensen te promoten die zich verzetten tegen het goede, plaatste de CCP diegenen die het meest in staat waren kwaad te begaan op de topposities in de Chinese samenleving.

Falun Gong beoefenaar Chi Lihua en haar dochter Xu Xinyang houden twee “voor en na de marteling” foto’s vast van Chi’s echtgenoot en Xu’s vader Xu Dawei. Hij werd veroordeeld tot acht jaar gevangenschap voor het beoefenen van Falun Gong in China, toen zijn vrouw zwanger was. Na zijn vrijlating zag zijn 8-jarige dochter hem voor het eerst, maar slechts voor 13 dagen, voordat hij stierf aan de verwondingen die hij opliep tijdens de zware martelingen die hij in de gevangenis onderging. Xu Xinyang is nu 16 jaar oud. (Jennifer Zeng/The Epoch Times)

De gedwongen orgaanoogst van Falun Gong beoefenaars – waarbij gezonde individuen worden gedood om hun organen te verkopen voor winst – wordt gesteund en uitgevoerd door het leger, de politie, rechtbanken, ziekenhuizen en het gevangeniswezen. Als gevolg hiervan is het hele land moreel bankroet.

Toen de CCP eenmaal winst begon te maken met het doden van Falun Gong-aanhangers voor hun organen, kon zij niet meer stoppen met haar handel in moord met winstoogmerk. Ze zet deze praktijk voort in de provincie Xinjiang.

De vernietiging van de Chinese tradities, de aantasting van de morele normen en de vervolging van gelovigen zijn de grootste misdaden van de CCP.

De partij heeft in China meer mensen gedood dan het aantal dat in de twee wereldoorlogen samen is omgekomen. Bovenop al het doden heeft zij alles in het werk gesteld om de geest, de cultuur en de waardigheid van het Chinese volk te vernietigen. De CCP is zich er ten volle van bewust dat zij de vijand van het volk is en heeft altijd in een existentiële crisis verkeerd.

Daarom proberen de leiders van de CCP, wanneer zij spreken tijdens jubilea, altijd een krachtige oproep te doen, en te doen alsof zij het Chinese volk vertegenwoordigen. In werkelijkheid heeft de CCP het Chinese volk gegijzeld, uit angst dat het in opstand zal komen en haar omver zal werpen.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (01 juli 2021): The Chinese Communist Party Has Destroyed the Best of China

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.