Saturday, 25 May 2024
Matthew Murphy, 4, plaatst een roos op een grafsteen tijdens een vrijwilligersevenement op Arlington National Cemetery in de aanloop naar Memorial Day op 26 mei 2019, in Arlington, Va. (Tom Brenner/Getty Images)

Deze Memorial Day, een nieuwe geboorte van vrijheid

Op Memorial Day worden de soldaten geëerd die hun leven gaven voor de Verenigde Staten.

In de Gettysburg toespraak, misschien wel de grootste reflectie in onze geschiedenis over een dergelijk offer, verwijst Abraham Lincoln naar de gesneuvelde soldaten als hebben ze “de laatste volle maat van toewijding” gegeven.

In de huidige crisis waarin de VS zich bevindt, kunnen we iets leren van de toewijding waarover Lincoln meer dan 150 jaar geleden sprak.

Sprekend nadat de Unie een beslissende slag had gewonnen, begon hij zijn toespraak met te zeggen: “Zevenenveertig jaar geleden brachten onze vaderen op dit continent een nieuwe natie voort, in vrijheid opgevat, en gewijd aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen. Nu zijn we verwikkeld in een grote burgeroorlog, waarin wordt getest of die natie, of welke natie dan ook, die zo is opgebouwd en zo is toegewijd, lang stand kan houden.”

Deze Memorial Day vechten we gelukkig geen burgeroorlog uit, maar we zijn wel verwikkeld in een strijd om de ziel van onze natie.

Gevaarlijke nieuwe ideeën stellen de vraag of wij een natie kunnen blijven “die in vrijheid is verwekt en die toegewijd is aan de stelling dat alle mensen gelijk zijn geschapen”.

Natuurlijk wordt de betekenis van gelijkheid tegenwoordig betwist. Sommigen willen de samenleving in de richting van het socialisme sturen om ervoor te zorgen dat we allemaal precies dezelfde levensomstandigheden hebben.

De Onafhankelijkheidsverklaring, die Lincoln zeer bewonderde, zegt dat we “gelijk geschapen” zijn. We zijn gelijk in die zin dat we allemaal door God gegeven rechten hebben. Deze geven ons het recht om geluk na te streven, maar ze garanderen niemand een bepaald resultaat.

De zogenaamde ‘Kritische Rassentheorie’ schept verdeeldheid in onze natie, omdat zij ons ongelijk wil maken.

Zij leert ons dat sommigen van ons op grond van hun huidskleur racisten en onderdrukkers zijn, terwijl anderen op grond van hun huidskleur moreel superieur zijn.

De voorstanders van de kritische rassentheorie vervangen vaak onze traditionele invulling van vrijheid door dwang.

Individuen in bedrijven en scholen worden onderworpen aan heropvoedings-sessies die doen denken aan China’s Culturele Revolutie, waarin zij hun schuld moeten bekennen. Degenen die dat niet doen, riskeren hun baan te verliezen.

Er heerst een nieuwe geest van intolerantie in ons land, en velen weigeren hun ware overtuigingen te uiten uit angst om te worden gemeden, of erger.

Achter de kritische rassentheorie schuilt het spook van het Marxisme, in nieuwe kleren gestoken. Het probeert de wonden die onze natie draagt door racisme uit het verleden aan te wakkeren in de hoop een ziekte te veroorzaken die fataal is voor onze vrije republiek.

Maar deze herdenkingsdag biedt ons de gelegenheid om een begin te maken met de genezing van onze noodlijdende natie.

Lincoln besloot zijn opmerkingen in Gettysburg met de woorden: “Het is eerder aan ons, de levenden, om ons hier te wijden aan het onvoltooide werk dat zij die hier vochten tot nu toe zo nobel hebben verricht. Het is veeleer aan ons om hier toegewijd te zijn aan de grote taak die voor ons ligt – dat wij nog meer toewijding vinden voor de zaak waarvoor deze geëerde doden hier hun laatste volledige toewijding hebben gegeven – dat wij ons hier vast voornemen dat deze doden niet tevergeefs zullen zijn gestorven – dat deze natie, onder God, een nieuwe geboorte van vrijheid zal kennen, en dat een regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal verdwijnen.”

Op deze herdenkingsdag moeten we diep nadenken over de offers van hen die we eren. Zij stierven in toewijding aan het idee van Amerika, van een vrij land gewijd aan de stelling van gelijkheid.

Laten we ons daarom nu wijden aan een “nieuwe geboorte van vrijheid.” Zo zullen wij, met onze daden, onze gevallen helden op de meest passende wijze eren en de betekenis van hun offer veilig stellen.

Het spreekt vanzelf dat wij, terwijl wij ons inspannen om de beginselen van gelijkheid en vrijheid nieuw leven in te blazen, dit standvastig doen, maar zonder vijanden te willen maken van degenen wier standpunten wij bestrijden.

Aan het einde van de bloedigste oorlog in de geschiedenis van onze natie kon Lincoln in zijn tweede inaugurele rede zeggen: “Met kwaadaardigheid jegens niemand, met naastenliefde jegens allen, met standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien, laten we ons inspannen om het werk af te maken waarmee we bezig zijn en de wonden van de natie te verbinden.”

De kracht van onze republiek ligt in onze “standvastigheid in het recht zoals God ons geeft het recht te zien.”

Er zijn revolutionairen die onze vrijheid willen gebruiken om die vrijheid te vernietigen, die de Verenigde Staten kwaad toewensen. Daartegen verzetten we ons met alle macht.

Maar de grote meerderheid van de voorstanders van kritische rassentheorie en andere verderfelijke ideeën zijn zelf het slachtoffer van slecht onderricht. Terwijl we ons onvermurwbaar verzetten tegen hun ideeën, behandelen we hen met liefde. Wij begrijpen dat wanneer slechte ideeën vervangen worden door betere, iedereen een gezonde rol te spelen heeft in het verwezenlijken van de bestemming van onze natie.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (30/05/2021): This Memorial Day, a New Birth of Freedom

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.