Saturday, 20 Apr 2024
De Duitse kanselier Olaf Scholz komt aan voor de wekelijkse kabinetsvergadering in de kanselarij in Berlijn op 10 aug. 2022. (Michael Sohn/AP Photo)

Duitse bondskanselier Scholz zoekt hernieuwde betrekkingen met China nu Peking “propaganda voor marxisme-leninisme” opvoert

De Duitse kanselier Olaf Scholz zei dat Berlijn zijn omgang met Peking moet veranderen en “riskante afhankelijkheden” moet verminderen nu het communistische leiderschap van China steeds meer “verklaringen van marxisme-leninisme” heeft afgelegd en de bilaterale spanningen tussen beide landen oplopen.

Scholz maakte de opmerkingen in een opiniestuk dat op 3 november in Politico werd gepubliceerd, een dag voor het eerste staatsbezoek van de Duitse leider aan Peking, waar hij voor het dilemma staat hoe nauw verbonden te blijven met China temidden van gespannen betrekkingen over zaken zoals onevenredige handelsbetrekkingen, de onderdrukking van Hongkong en concentratiekampen in Xinjiang.

“De uitkomst van het zojuist afgesloten congres van de Communistische Partij is ondubbelzinnig: verklaringen over marxisme-leninisme nemen een veel bredere plaats in dan in de conclusies van eerdere congressen,” schreef Scholz. “Naarmate China verandert, moet ook de manier waarop wij met China omgaan veranderen.”

‘Business as usual’ is geen optie

Scholz schreef dat zijn reis naar Beijing plaatsvindt “juist omdat ‘business as usual’ niet langer een optie is” onder omstandigheden zoals China’s strenge maatregelen om COVID-19 in te dammen die het zakenverkeer hebben belemmerd en terwijl de Chinese leider Xi Jinping heeft gezworen andere landen afhankelijker te maken van zijn toeleveringsketens.

Het bezoek van de Duitse leider vindt ook plaats terwijl het handelsoverschot dat Duitsland lange tijd met China had, is omgeslagen in een tekort door de dalende invoer van Peking.

De Duitse leider citeerde China’s “dual circulation” economische strategie, die volgens hem bedoeld is om de binnenlandse markt te versterken en Peking minder afhankelijk te maken van buitenlandse handelspartners. Tegelijkertijd haalde Scholz de 2020-toespraak van de Chinese leider aan, waarin hij beloofde Chinese technologieën te gebruiken om “internationale productieketens minder afhankelijk van China te maken”.

“Wij nemen uitspraken als deze serieus, en zullen daarom eenzijdige afhankelijkheden ontmantelen in het belang van slimme diversificatie, wat voorzichtigheid en pragmatisme vereist”, schreef Scholz.

Risicovolle afhankelijkheden

De Duitse leider zei dat er een “aanzienlijke hoeveelheid” Chinees-Duitse handel is waarbij er geen gevaar is voor “gevaarlijke monopolies”. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor “riskante afhankelijkheden” op gebieden zoals belangrijke grondstoffen, zeldzame aardmetalen en geavanceerde technologieën, en beloofde hij de afhankelijkheid van Duitsland te verminderen.

“Ook bij Chinese investeringen in Duitsland zullen we differentiëren naargelang deze activiteiten risicovolle afhankelijkheden creëren of verergeren”, vervolgde hij.

Scholz zei dat China een belangrijke zaken- en handelspartner blijft, en voegde eraan toe dat “we niet willen ontkoppelen”, waarmee hij verwees naar het idee om de banden volledig te verbreken. Maar hij voegde eraan toe dat Duitsland “te ver” verwijderd is van een wederkerige relatie met China op gebieden als markttoegang en rechtszekerheid voor Duitse onderdanen.

Conflicten vreedzaam oplossen

Scholz zei dat Duitsland zal streven naar samenwerking waar dat in het belang van beide landen is, maar dat Berlijn “controverses niet zal negeren”.

“Ons beleid is afgestemd op het doel de op regels gebaseerde orde te handhaven, conflicten vreedzaam op te lossen, de mensenrechten en de rechten van minderheden te beschermen en te zorgen voor een vrije en eerlijke wereldhandel”, schreef Scholz.

Xi heeft herhaaldelijk kritiek op kwesties als de mensenrechten in China van de hand gewezen en heeft geprobeerd nauwe zakelijke banden met Europa te onderhouden nu de betrekkingen met Washington steeds meer onder druk zijn komen te staan, vooral rond Taiwan.

Agressiever in het buitenland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde onlangs dat Peking vastbesloten is de controle over het zelfbesturende eiland over te nemen, mogelijk met geweld, op een “veel sneller tijdstip” dan eerder werd aangenomen.

Blinken maakte deze opmerkingen op 17 oktober tijdens een evenement dat gezamenlijk werd georganiseerd door het Hoover Institution en de Stanford University, waar hij zei dat China onder Xi “thuis repressiever” en “in het buitenland agressiever” is geworden.

Hoewel de Verenigde Staten in 1979 de formele diplomatieke banden met Taiwan hebben verbroken en hun erkenning aan Peking hebben overgedragen in het kader van het “één-China”-beleid, heeft Washington onofficieel stevige betrekkingen met het zelfbesturende eiland onderhouden en is het wettelijk verplicht het eiland van de nodige wapens te voorzien om zich te verdedigen.

Blinken zei dat het beleid van de VS ten aanzien van Taiwan goed is beheerd en op een manier die conflicten met Peking heeft vermeden, terwijl de bevolking van Taiwan “echt tot bloei kon komen”, en voegde eraan toe dat deze situatie nu aan het veranderen is.

“In plaats van vast te houden aan de status-quo die op een positieve manier tot stand was gekomen, werd een fundamentele beslissing genomen dat de status-quo niet langer aanvaardbaar is en dat Peking vastbesloten is de hereniging op een veel snellere termijn na te streven,” zei Blinken.

“En als vreedzame middelen niet zouden werken, dan zou het dwangmiddelen inzetten en mogelijk, als dwangmiddelen niet werken, misschien ook gewelddadige middelen om zijn doelen te bereiken.”

Oorlog om Taiwan te veroveren?

Austin Bay, gepensioneerd kolonel in de Amerikaanse legerreserve en docent strategie en strategische theorie aan de Universiteit van Texas-Austin, betoogde onlangs in een opiniestuk in The Epoch Times dat China zich gesterkt voelt om zijn doelen met militaire middelen na te streven.

“China’s economie stimuleren is niet Xi’s spel. Oorlog is Xi’s doel, een oorlog om Taiwan te grijpen die leidt tot een grote oorlog met de Verenigde Staten,” schreef hij.

“Zoals Xi berekent, eindigt de oorlog, gezien de onhandigheid van de regering Biden, in een patstelling. Nu de Amerikaanse zwakte is blootgelegd, buigen Amerika’s Aziatische bondgenoten voor Peking en heerst Xi’s China in Oost-Azië.”

Scholz zei in zijn opiniestuk dat hij gelooft dat China in de toekomst een “sleutelrol zal spelen op het wereldtoneel”, maar voegde eraan toe dat dit geen rechtvaardiging is voor “een streven naar hegemoniale Chinese dominantie, of zelfs een Sino-centrische wereldorde”.

Gepubliceerd door The Epoch Times (03 november 2022): Germany’s Scholz Seeks Reset in China Relations as Beijing Ramps Up ‘Avowals of Marxism–Leninism’

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.