Sunday, 23 Jun 2024
(L-R) Thea Fischer, Marion Koopmans, Peter Daszak en andere leden van het team van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat onderzoek doet naar het ontstaan van de Covid-19 pandemie, verlaten het Hilton Wuhan Optics Valley Hotel in Wuhan, op 29 jan. 2021. (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

E-mails onthullen hoe invloedrijke artikelen tot stand kwamen die de theorie van de ‘natuurlijke oorsprong’ van COVID-19 poneerden

Nieuws analyse

De twee belangrijkste artikelen waarin de theorie van de “natuurlijke oorsprong” van de uitbraak van COVID-19 wordt gepromoot, zijn afkomstig van wetenschappers die deel uitmaakten van een reactieteam van “deskundigen” dat door de National Academies of Sciences, Engineering, Medicine (NASEM) was ingeschakeld, in antwoord op een verzoek van een ambtenaar van het Witte Huis.

Deze invloedrijke artikelen werden uitvoerig gebruikt door media-organisaties om de theorie te promoten dat COVID-19 een natuurlijke oorsprong zou hebben, terwijl tegelijkertijd alternatieve theorieën – waaronder die van een mogelijk labo lek – werden afgedaan als samenzweringstheorieën.

De artikelen lijken deel uit te maken van een gecoördineerde inspanning die zijn oorsprong vindt in een teleconferentie op 1 februari 2020 georganiseerd door Dr. Anthony Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), en Dr. Jeremy Farrar, directeur van de Britse Wellcome Trust, die plaatsvond nadat een groep gezondheidsambtenaren eind januari 2020 aan het werk gegaan was om te reageren op publieke berichtgeving over een mogelijk verband tussen COVID-19 en het Wuhan Institute of Virology in China.

Na de gesprekken tussen de ambtenaren werd de publieke discussie over de mogelijkheid dat een labo lek de bron was van de verspreiding van COVID-19 actief onderdrukt door sociale media platformen, gezondheidsambtenaren en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het eerste artikel, meer bedoeld als een open brief aan het publiek, werd gepubliceerd op 19 februari 2020 en ondertekend door een aantal wetenschappers. Uit een e-mail van 6 februari 2020 (blz. 251) die U.S. Right to Know kon inzien na een verzoek om informatie, bleek dat EcoHealth-voorzitter Peter Daszak de brief had opgesteld waarin hij opriep tot “solidariteit met alle wetenschappers en gezondheidswerkers in China”.

Daszak’s organisatie heeft in het verleden $3.7 miljoen aan fondsen ontvangen van Fauci’s NIAID, waarvan tenminste $600.000 naar het Wuhan Instituut is gegaan.

Het P4 laboratorium op de campus van het Wuhan Instituut voor Virologie in Wuhan, provincie Hubei, China, op 13 mei 2020. (HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

In de brief van Daszak wordt opgemerkt dat “het transparant delen van gegevens over deze uitbraak nu wordt bedreigd door geruchten en verkeerde informatie over de oorsprong ervan.”

“We staan samen om samenzweringstheorieën die suggereren dat COVID-19 geen natuurlijke oorsprong heeft, krachtig te veroordelen”, staat in de brief die door 27 wetenschappers is ondertekend.

Het tweede artikel, “The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, gepubliceerd op 17 mrt. 2020 in het tijdschrift Nature, richtte zich op de wetenschappelijke gemeenschap. Dit artikel werd geleid door “corresponding author” Kristian Andersen, die onlangs zijn hele Twitter-profiel heeft verwijderd, samen met vier andere onderzoekers.

Van de vijf wetenschappers die het artikel schreven, hadden er vier rechtstreeks deelgenomen aan de teleconferentie tussen Fauci- en Farrar – die in een e-mail van Farrar van 1 februari 2020 (blz. 3.197) werd omschreven als een “discussie … die in volstrekt vertrouwen werd gevoerd”.

De enige auteur die niet aanwezig was op de teleconferentie van 1 februari 2020 heeft sindsdien zijn standpunt herroepen.

NASEM: Aanvullende gegevens “nodig om de oorsprong en evolutie van het virus vast te stellen”

Net voordat Daszak het ontwerp van de Lancet-brief verspreidde, was er op 3 februari 2020 een bijeenkomst (blz. 116), georganiseerd door de National Academies of Sciences, Engineering, Medicine (NASEM), waar naar verluidt “functionarissen van de FBI, het Office of the Director of National Intelligence, samen met de NIH en het Department of Health and Human Services” bij aanwezig waren.

De inderhaast bijeengeroepen vergadering kwam er op dringend verzoek van Kelvin Droegemeier, directeur van het Office of Science and Technology Policy (OSTP) van het Witte Huis, die de NASEM vroeg om “te helpen de oorsprong van 2019-nCoV vast te stellen.”

De NASEM-vergadering kwam twee dagen na de teleconferentie van Fauci en Farrar. Interne e-mails van Fauci, vrijgegeven via verzoeken tot vrijgave van informatie, onthullen dat de teleconferentie werd ingegeven door de publicatie van een artikel in Science dat verwees naar een artikel van 9 november 2015 in Nature over “gain-of-function” experimenten die werden uitgevoerd in het Wuhan lab met behulp van “chimere virussen” bij muizen en die werden gefinancierd door Fauci’s organisatie.

De NASEM-bijeenkomst omvatte een presentatie van 10 minuten (blz. 116) van Fauci tijdens de bijeenkomst van een uur, en ook zowel Daszak als Andersen waren aanwezig.

NIAID-directeur Dr. Anthony Fauci luistert tijdens een Senate Appropriations Labor, Health and Human Services Subcommittee hoorzitting over de begrotingsramingen voor National Institute of Health en de staat van medisch onderzoek op Capitol Hill in Washington, op 26 mei 2021. (Sarah Silbiger/Pool/Getty Images)

De interne e-mails suggereren dat er een aanzienlijke interne discussie was na de formele vergadering – van zowel functionarissen bij NASEM als de deskundigen die door de organisatie waren ingeschakeld voor advies – over de officiële reactie op het verzoek van Droegemeier.

Andersen reageerde op de discussie van Daszak en de rest van de deskundigengroep per e-mail (blz. 125) op 4 februari 2020, en schreef “Ik vraag me af of we ons niet standvastiger moeten opstellen in de kwestie van de genetische manipulatie. De belangrijkste maffe theorieën die momenteel de ronde doen, gaan ervan uit dat dit virus op de een of andere manier met opzet is gemanipuleerd en dat is aantoonbaar niet het geval. Genetische manipulatie kan vele dingen betekenen en kan worden gedaan voor fundamenteel onderzoek of om onfrisse redenen, maar de gegevens tonen onomstotelijk aan dat geen van beide is gedaan”.

Andersen had Fauci echter enkele dagen voor de Fauci-Farrar-teleconferentie van 1 februari 2020 een e-mail gestuurd waarin hij opmerkte dat “men echt goed naar alle sequenties moet kijken om te zien dat sommige kenmerken (mogelijk) gemanipuleerd lijken”.

Het antwoord van de NASEM werd ook gevormd door Trevor Bedford, een computationeel bioloog die het volgende voorstelde: “1. Ik zou het hier niet hebben over bindingsplaatsen. Als je het bewijsmateriaal gaat wegen, is er voor beide scenario’s veel te overwegen. 2. Ik zou zeggen ‘geen bewijs van genetische manipulatie’, punt.”

De gebeurtenissen gingen snel. Op 4 februari 2020 schreef Andrew Pope van NASEM aan de deelnemers, waarin hij opmerkte: “De plannen zijn veranderd wat betreft ons product. In plaats van een ‘Based on Science’ web posting, ontwikkelen we nu een brief die ondertekend zal worden door de 3 voorzitters van onze 3 Academies.”

Na veel beraadslaging werd op 6 februari 2020 een antwoord van NASEM’s Marcia McNutt, John Anderson en Victor Dzau naar Droegemeier van het Witte Huis gestuurd, waarin werd opgemerkt dat de NASEM “vooraanstaande deskundigen had geraadpleegd … die konden helpen de oorsprong en evolutie van 2019-nCoV te verduidelijken.”

De brief bevatte het officiële advies van het NASEM-deskundigenpanel, dat “ons heeft meegedeeld dat aanvullende genomische sequentiegegevens van geografisch en temporeel gediversifieerde virusmonsters nodig zijn om de oorsprong en evolutie van het virus te bepalen”.

Concepten van Daszak en Andersen brieven worden verspreid

Een dag voor het officiële antwoord van de NASEM circuleerde Daszak echter al zijn brief waarin hij de oorsprong van het laboratorium afdeed als een samenzweringstheorie. En volgens Andersen’s co-auteur Robert Garry, circuleerde er ook reeds een concept van Andersen’s “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” artikel voor Nature op het moment van NASEM’s antwoord.

Ralph Baric, een viroloog die samenwerkte met Wuhan Institute of Virology directeur Shi Zheng-Li aan “gain-of-function” experimenten, was opgenomen in vroege ontwerpen van Daszak’s brief. In een e-mail van 6 februari 2020 schreef Daszak dat er “geen noodzaak was voor jou om de ‘Verklaring’ te ondertekenen Ralph!!!”, waarop Baric antwoordde: “Ik denk ook dat dit een goede beslissing is. Anders ziet het er egoïstisch uit en verliezen we impact. Ralph”

Baric was de auteur van het Nature-artikel van 9 november 2015, dat de aanzet gaf tot de conferentie die Fauci en Farrar op 1 februari 2020 hielden.

Tijdens de verspreiding van zijn concepten, vertelde Daszak mensen (p. 273): “Ik heb hieronder een eerste lijst gemaakt. Suggereert u alstublieft namen van collega’s waarvan u denkt dat zij dit ook zouden willen ondersteunen.”

Daszak sloot af (p. 274) met de volgende boodschap aan degenen die op de hoogte waren van het eerste ontwerp: “Merk op dat deze verklaring geen EcoHealth Alliance logo zal hebben en niet identificeerbaar zal zijn als afkomstig van een organisatie of persoon, het idee is om dit te publiceren als een gemeenschap die onze collega’s ondersteunt.”

Interessant is dat Daszak een dag eerder, toen hij voor het eerst begon met het rondsturen van zijn ontwerp, verklaarde dat hij “deze verklaring niet zou moeten ondertekenen, zodat het enige afstand van ons heeft en daardoor niet op een contraproductieve manier werkt.” Daszak vervolgde: “We zullen het dan naar buiten brengen op een manier die het niet koppelt aan onze samenwerking, zodat we zoveel mogelijk een onafhankelijke stem laten weerklinken.”

Het is niet duidelijk waarom Daszak van gedachten veranderde en uiteindelijk toch de brief ondertekende.

Het Lancet artikel van 19 februari was ondertekend door 27 wetenschappers van over de hele wereld. Hoewel slechts twee ondertekenaars, Farrar en Christian Drosten, daadwerkelijk aanwezig waren op de teleconferentie van 1 februari, waren ten minste vijf van hen direct verbonden aan EcoHealth Alliance. Daarnaast waren er twee partners van EcoHealth. Deze banden werden niet vermeld in de Lancet brief. In plaats daarvan verklaarden de auteurs specifiek dat zij geen concurrerende belangen hadden.

Bovendien werkten vijf van de ondertekenaars met of voor de Wellcome Trust onder leiding van Jeremy Farrar.

Sommige ondertekenaars die niets te maken hebben met de teleconferentie van 1 februari of met EcoHealth zijn onlangs van mening veranderd over de oorsprong van het virus. Stanley Perlman zegt nu dat de theorie van het labo lek “terug op tafel ligt“. En ondertekenaar Charles Calisher beweert dat het “overdreven” was om het labo lek een samenzweringstheorie te noemen.

Een andere ondertekenaar, Peter Palese, eist nu een behoorlijk onderzoek. Met name professor Bernard Roizman van de Universiteit van Chicago heeft verklaard dat het virus door “slordigheid” uit het lab is gekomen, en beweert dat het personeel van het Wuhan lab “niet kan toegeven dat ze zoiets stoms hebben gedaan”.

Origineel gepubliceerd door The Epoch Times (8 juni 2021): Emails Reveal How Influential Articles That Established COVID-19 Natural Origins Theory Were Formed

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.