Wednesday, 12 Jun 2024
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington op 26 januari 2017. (Win McNamee/Getty Images)

Memo onthult: begin 2020 achtte US State Department labo lek als oorsprong van COVID-19

Nieuws Analyse

Een onlangs vrijgegeven memo van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onthult dat regeringsfunctionarissen al vroeg wisten dat de COVID-pandemie waarschijnlijk afkomstig was uit een lab in Wuhan, China.

In die memo, gedateerd april 2020, staat dat van de vijf mogelijke oorsprongen voor COVID, een lek in een lab verreweg het meest waarschijnlijk was. De memo suggereert ook dat er alternatieve theorieën waren ingevoerd om te voorkomen dat een lablek zou worden onderzocht. De memo, die zich bijna volledig richt op de waarschijnlijkheid van een lablek, bevat een grote hoeveelheid informatie die nog niet publiekelijk bekend was op het moment dat hij werd geschreven.

Hoewel een lek in het lab nu algemeen wordt aanvaard als een waarschijnlijke oorsprong van het virus, werd ten tijde van het schrijven van de memo een gezamenlijke poging ondernomen om die mogelijkheid in diskrediet te brengen. Het roept ook de vraag op wat de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken, inclusief toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, wist en waarom de informatie voor het publiek werd achtergehouden.

Volgens de onlangs vrijgegeven memo wist het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf april 2020 dat de centrale kwestie te maken had met een obsessief verzamelen en testen van een enorme hoeveelheid virusdragende vleermuizen door het Wuhan Institute of Virology en China’s Center for Disease Control and Prevention (CDC) in Wuhan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat bij laboratoriumonderzoek van de vroegst bekende patiënt in het centrale ziekenhuis van Wuhan in december 2019 werd vastgesteld dat het virus een “vleermuis SARS-achtig Coronavirus” was. Op het moment dat deze patiënt werd getest, had de Chinese Communistische Partij (CCP) nog niet bekend gemaakt dat er überhaupt een probleem was.

Toen ze eindelijk erkenden dat er een uitbraak was, gaven ze in eerste instantie longontsteking de schuld. Pas eind januari begon de CCP eindelijk toe te geven dat COVID-19 werd veroorzaakt door een nieuw virus dat tussen mensen werd overgedragen.

Tegen die tijd was het virus al over de hele wereld uitgezaaid en was elke kans op onderdrukking verkeken. Het was in diezelfde periode dat de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, op de hoogte werd gebracht van de waarschijnlijke oorsprong van het virus, nadat hij van een groep wetenschappers die hij financierde te horen had gekregen dat er een grote waarschijnlijkheid was dat het virus was gemanipuleerd.

Hoewel al sinds juni 2021 bekend is dat Fauci en de NIH zijn kennis over de herkomst van het virus hebben verdoezeld, was het vroege inzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze zaken pas eind maart 2022 volledig bekend, toen de transparantiegroep U.S. Right to Know de beschikking kreeg over de memo van april 2020.

Twee laboratoria

De memo, getiteld “An Analysis of Circumstantial Evidence for Wuhan Labs as the Source of the Coronavirus,” telt vijf pagina’s en is geschreven in militaire BLUF-stijl, wat betekent “bottom line up front.”

De memo begint met de verklaring dat een van de twee laboratoria in Wuhan de waarschijnlijke bron is van de COVID-uitbraak. De twee laboratoria die door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden genoemd zijn het Wuhan CDC-laboratorium in het centrum van Wuhan en het Wuhan Institute of Virology, waar Shi Zhengli gevaarlijke “gain-of-function”-experimenten op vleermuisvirussen heeft uitgevoerd.

De aandacht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het laboratorium van het CDC van Wuhan als mogelijke bron is bijzonder significant, aangezien die faciliteit zich op slechts een paar honderd meter van de Huanan Seafood Market bevindt, waar een reeds besmette klant in december 2019 een superspreider-gebeurtenis kan hebben veroorzaakt.

Opmerkelijk is dat de hoofdonderzoeker van de Wereldgezondheidsorganisatie naar de oorsprong van het virus, Peter Ben Embarek, privé aan een Deense tv-ploeg vertelde dat hij vermoedde dat het laboratorium van het CDC in Wuhan de oorsprong van de pandemie was. Embarek, die in zijn openbaar verslag een natuurlijke oorsprong van het virus propageerde, merkte privé op dat het CDC-laboratorium begin december op mysterieuze wijze naar zijn nieuwe locatie in het centrum was verhuisd en dat een dergelijke verhuizing de kans op een lek van het lab vergroot kan hebben.

Het andere laboratorium dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is aangewezen als de waarschijnlijke bron van de pandemie is het Wuhan Institute of Virology, dat de afgelopen twee jaar in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan.

In de memo wordt opgemerkt dat het Wuhan-instituut, dat verreweg de meest logische plaats is om de oorsprong van het virus te onderzoeken, door de CCP volledig is afgesloten voor onderzoek van buitenaf. In het memo wordt ook opgemerkt dat op 1 januari 2020 een spreekverbod voor beide laboratoria in Wuhan is uitgevaardigd, en dat een generaal-majoor van het Volksbevrijdingsleger sinds begin januari 2020 de controle heeft overgenomen over het Wuhan Instituut voor Virologie.

In het memo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd nadrukkelijk gesteld dat “alle andere voorgestelde theorieën waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre zijn om onderzoek naar Wuhan CDC en Wuhan Institute of Virology te voorkomen”.

Het dient onderstreept te worden dat de memo werd geschreven in april 2020.

Dat komt omdat het afleidingsargument van het ministerie van Buitenlandse Zaken een afspiegeling is van de acties van Fauci en het toenmalige hoofd van het National Institutes of Health (NIH), Dr. Francis Collins, die – op hetzelfde moment dat deze memo werd geschreven – actief bezig waren met het onderdrukken en censureren van elke publieke discussie over het scenario van het lablek. Toen Fox News in april 2020 met een verhaal kwam waarin werd gesuggereerd dat het virus uit een lab in Wuhan kwam, nam Collins onmiddellijk contact op met Fauci om te onderzoeken hoe de twee mannen “deze zeer destructieve samenzwering de kop in konden drukken”.

Collins had Fauci en zijn groep wetenschappers eerder verteld dat “wetenschap en internationale harmonie” geschaad zouden kunnen worden als de theorie van het lablek ingang zou vinden. Collins’s richtlijn leidde ertoe dat Fauci’s groep twee artikelen publiceerde die de lablektheorie categorisch verwierpen, één in het medische tijdschrift de Lancet en de andere in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Deze twee artikelen zouden de hoeksteen worden van gecombineerde inspanningen van Fauci’s wetenschappers, de media, Big Tech, en de Amerikaanse regering om elke discussie over een lablek te onderdrukken, terwijl tegelijkertijd de natuurlijke oorsprongstheorie werd gepromoot.

De memo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken somt ook veel feiten op die het publiek slechts mondjesmaat te weten is gekomen in de afgelopen twee jaar. Veel van deze details hebben we eerder in onze show behandeld, waaronder het feit dat het CDC in Wuhan een residente “Batman” had – Tian Junhua – die opschepte over het feit dat hij persoonlijk meer dan 10.000 virusdragende vleermuizen als laboratoriummonsters uit Chinese grotten had verzameld.

Tian stond ook algemeen bekend om zijn roekeloosheid en onzorgvuldigheid tijdens het verzamelen.

Met betrekking tot het Wuhan Institute of Virology werd in het memo van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgemerkt dat de directeur van het laboratorium, Shi Zhengli, aan “gain-of-function engineering” van vleermuisvirussen had gedaan om ze gemakkelijker overdraagbaar te maken op mensen. Zoals wij nu weten, is het hoofdkenmerk voor het COVID-19 virus, zijn furinesplitsingsplaats, hetgeen het virus bijzonder overdraagbaar maakt op de mens. Hoewel in natuurlijk voorkomende SARS-coronavirussen nooit een furinesplitsingsplaats is waargenomen, maakte Shi deel uit van een onderzoeksvoorstel uit 2018 dat erop gericht was precies zo’n kenmerk in coronavirussen in te bouwen.

De memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt ook de slechte veiligheidsnormen in het Wuhan-instituut, een feit dat gemakkelijk zou kunnen leiden tot een onbedoeld lek van het dodelijke virus naar de buitenbevolking. Interessant is dat in de memo ook vraagtekens worden geplaatst bij de verdwijning van laboratoriummedewerker Huang Yanling, wiens biografie, profiel en foto kort na de uitbraak van de website van het instituut werden verwijderd. Tot op de dag van vandaag zijn Huangs verblijfplaats en welzijn onbekend.

Tenslotte wordt in de memo uitvoerig ingegaan op een Chinese arts wiens online-naam Wu Xiaohua is. Wu beweerde dat Shi Zhengli voor God speelde door coronavirussen te creëren met het specifieke doel ze beter overdraagbaar te maken op mensen. Wu beweerde ook dat Shi intermediaire dieren in haar lab gebruikte en dat het beheer van de dodelijke virussen in haar lab verschrikkelijk slecht en nalatig was.

In het memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken werden de beweringen van Wu geloofwaardig bevonden en die beoordeling blijft overeind, gezien de informatie die in de tussenliggende twee jaar openbaar is gemaakt. We weten nu dat Shi een actief plan had om splitsingsplaatsen voor furine in vleermuisvirussen in te bouwen, we weten dat zij gebruik heeft gemaakt van gehumaniseerde muizen om te testen hoe haar viruscreaties mensen zouden beïnvloeden, en we weten dat haar laboratorium herhaaldelijk is geciteerd vanwege zijn slechte staat van dienst op het gebied van veiligheid.

De meest opvallende uitkomst van het memo is dat het zich bijna volledig richt op het scenario van een lek in een lab, waaruit blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken er in april 2020 vrijwel zeker van was dat het virus afkomstig was uit een lab. Wat volstrekt onduidelijk blijft, is waarom noch het ministerie van Buitenlandse Zaken, noch minister Pompeo deze informatie vrijgaven zodra ze die hadden.

Was het memo bijna twee jaar geleden openbaar gemaakt toen het werd geschreven, dan zou de gang van zaken heel anders zijn geweest. Als bekend was geweest dat het virus uit een laboratorium kwam, was de aandacht van het publiek weer op scherp komen te staan en had gerichter naar remedies kunnen worden gezocht.

Ook zouden er meer gecoördineerde inspanningen zijn geweest om toekomstige lekken te voorkomen. In plaats van het publiek op het verkeerde been te zetten in de richting van een natuurlijke oorsprong, zouden Fauci en het NIH zijn ontmaskerd voor hun rol in de financiering van het werk in het Wuhan-instituut.

Het belangrijkste is dat de Chinese Communistische Partij onder grotere internationale druk zou zijn komen te staan voor haar rol bij het onderdrukken van informatie over de uitbraak. De memo zou ook een impact kunnen hebben gehad op de presidentsverkiezingen van 2020, aangezien de kiezers Donald Trump veel beter in staat achtten om het op te nemen tegen de CCP dan Joe Biden.

Hoewel we niet met zekerheid weten waarom de memo werd verzwegen, was de enige persoon die een grondwettelijke rol had om te beslissen of het onderdrukken van een lablek het beleid van de Amerikaanse regering moest zijn, president Trump. Hoewel het mogelijk is dat Trump besloot dat het beter was om de feiten te verzwijgen, is het veel waarschijnlijker dat de president, net als wij allemaal, in het ongewisse werd gelaten.

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.