Thursday, 20 Jun 2024
De opkomende zon verlicht het Capitool in Washington op 19 sept. 2019. (Samuel Corum/Getty Images)

Een tijd om te kiezen: een test voor onze ziel

De politieke crisis waar de Verenigde Staten op dit moment voor staan, brengt een strijd om de ziel van ons land aan het licht. Hoe belangrijk deze recente verkiezingen ook zijn, de inzet overstijgt specifieke politieke regelingen en heeft betrekking op fundamentele kwesties, ten aanzien waarvan ieder van ons een keuze moet maken en een standpunt moet innemen.

Een bijzonderheid van onze huidige situatie is het volgende: Terwijl iedere Amerikaan diepgaand bekend is met de pandemie en het effect ervan op ons leven, is dit niet het geval voor het kiezersbedrog, ondanks het overweldigende bewijsmateriaal.

Sommige Amerikanen zijn niet op de hoogte van deze feiten omdat zij verkeerd zijn voorgelicht door media die opzettelijk informatie achterhouden. De reden hiervoor kan u verbazen.

Er is in stilte een kracht aan het werk geweest in ons land, die geleidelijk de ideologische controle heeft overgenomen van de meeste van onze instellingen, bedrijven en media en zelfs onze cultuur.

Deze kracht is Marxisme en communisme. Voor degenen die dit verhaal hebben gevolgd, is er geen verrassing. Voor hen die er nog nooit van gehoord hebben, klinkt het misschien vergezocht en ongeloofwaardig.

Het is niet dat we niet op de hoogte waren. Het was het doel van de Sovjet Unie om te infiltreren in onze politieke partijen, media en academische wereld, in een poging om Amerika van binnenuit te ondermijnen. Dit proces is nu bijna voltooid.

Deze decennialange communistische ondermijning van onze natie kwam tot een hoogtepunt in de verkiezingen van 2020.

Terwijl vroeger onze grote politieke partijen niet veel verschilden op een fundamenteel niveau, werd geleidelijk één van de partijen ondermijnd door communistische groeperingen.

Tijdens eerdere verkiezingen zwaaiden beide partijen met de Amerikaanse vlag en zongen ze het volkslied, maar nu gelooft één partij dat Amerika een fundamenteel gebrekkige natie is.

In de zomer zaten Marxistische groepen zoals Black Lives Matter (BLM), dat werd opgericht door zelfverklaarde Marxisten die oprechte bezorgdheid over racisme hebben gekaapt voor politieke doeleinden en de extreem-linkse Antifa-groepering achter rellen en geweld. Deze groepen hebben directe banden met communistische groeperingen die dan weer gelinkt zijn aan de Chinese Communistische Partij (CCP).

Onder de standbeelden die tijdens deze rellen werden neergehaald waren die van Thomas Jefferson, George Washington, Francis Scott Key, St. Junipero Serra en zelfs Jezus.

Voor degenen die aan het communisme ontsnapten, voelde de aanval op het erfgoed van onze natie niet anders aan dan de Culturele Revolutie die in de jaren zestig in communistisch China plaatsvond. Waar het communisme ook heengaat, het richt zich op de geschiedenis, principes en overtuigingen van een land in een poging om controle af te dwingen.

Tijdens de Culturele Revolutie vielen de media de toenmalige Chinese leider Liu Shaoqi meedogenloos aan. Liu werd afgezet en stierf een miserabele dood.

De jonge Rode Gardisten vernietigden alle antiquiteiten en culturele relikwieën die ze konden vinden. Ze sloegen iedereen die kennis had van de traditionele cultuur en ze haalden tempels neer en vernielden standbeelden.

Precies dezelfde communistische ideologie drijft de huidige BLM en Antifa bewegingen in de Verenigde Staten. Zij proberen onze traditionele moraal en de traditionele structuur van de samenleving te vernietigen. Alles wat mensen aan traditie herinnert, onthult daarentegen hoezeer het communisme tegen de samenleving en tegen de menselijkheid is.

Het communisme is niet alleen een slecht economisch model; het is een kwaadaardig systeem dat verantwoordelijk is voor de moord op meer dan 100 miljoen onschuldige mensen in de afgelopen 100 jaar. Het heeft beschavingen en de goede tradities en het culturele erfgoed van vele landen vernietigd. En het heeft overal waar het komt haat gezaaid onder de mensen.

Subversie van de Chinese Communistische Partij

De CCP ziet de vrije wereld – en vooral de Verenigde Staten – als een dodelijke bedreiging voor haar dictatoriale heerschappij. Zij zal alles in het werk stellen om Amerika te verslaan en te vernietigen.

In de afgelopen twee decennia heeft het verval van de morele normen in ons eigen land het voor communistisch China mogelijk gemaakt om van ons systeem te profiteren.

Het heeft systematisch onze belangrijkste elites in de regering, media, academische wereld en zakenwereld omgekocht en gechanteerd. De “honingval” waar Rep. Eric Swalwell (D-Calif.) in lijkt te zijn gelopen is slechts het topje van de ijsberg.

Met behulp van vrouwen en geld heeft de CCP veel elites onder haar controle kunnen brengen. Het heeft ook invloed gekocht op Wall Street. De elite van Wall Street – verantwoordelijk voor het onder druk zetten van bedrijven om naar China te verhuizen – heeft het meest geprofiteerd van de verschuiving van Amerika’s productiecapaciteit naar China. Ondertussen heeft het geld van Wall Street de belangrijke bedrijven in China gesteund, inclusief China’s militaire ontwikkeling.

Zoals de Chinese professor Di Dongsheng, universitair hoofddirecteur van de School voor Internationale Studies aan de Renmin Universiteit van China in Beijing, onlangs onthulde, heeft de CCP haar “goede vrienden” in Wall Street gebruikt om de Verenigde Staten politiek en financieel decennia lang te manipuleren.

De CCP heeft Amerika tot in detail bestudeerd. Zij heeft ieder congreslid, senator en gouverneur geanalyseerd en zelfs iedere lobbyist, en zij heeft precies uitgezocht hoe ons systeem werkt en hoe zij de belangrijkste mensen in ons land kan corrumperen. Dit is de reden waarom de CCP zo diep betrokken kon zijn bij de verkiezingen van 2020, terwijl ze tegelijkertijd grotendeels onzichtbaar bleef.

De VS opnieuw maken

Deze corruptie en manipulatie zijn bedoeld om de Verenigde Staten, en vervolgens de wereld, opnieuw te ordenen volgens de principes van de CCP.
De CCP onderwijst strijd, materialisme en atheïsme.

Strijd houdt in dat men vecht om zijn zin te krijgen. De strijd kan fysiek of psychologisch zijn. In ieder geval worden wet en waarheid terzijde geschoven omwille van de macht.

Materialisme houdt in dat we onszelf van onderaf begrijpen. De mensheid wordt beschreven als een verzameling begeerten zoals honger, angst en lust. Hogere zaken, zoals geweten of spiritualiteit, worden niet erkend.

Atheïsme houdt in dat het bestaan van God wordt ontkend. Door die ontkenning verliest de mensheid de moraal en de ware onafhankelijkheid die met het geloof gepaard gaan.

De CCP heeft een regime van censuur, propaganda en sociale controle ontwikkeld dat haar in staat stelt de meest volmaakte tirannie in te voeren die de geschiedenis heeft gekend.

Mocht de CCP haar verovering van de Verenigde Staten voltooien, dan zullen de vormen van die tirannie in de Verenigde Staten worden ingevoerd en zullen de Amerikanen leren leven, voelen en denken volgens de CCP-beginselen. De Verenigde Staten en de wereld zullen een schijnbaar eindeloze nacht ingaan waarin het licht van zingeving en waarheid zal zijn gedoofd.

Een keuze

Dat moment is nog niet aangebroken. Alle Amerikanen hebben hun lot in handen. En door hun eigen lot te bepalen, kunnen ze de toekomst van ons land helpen bepalen.

De fundamentele basis van elke natie is haar moraliteit.

Terwijl de CCP decennia lang heeft getracht onze moraal te corrumperen, kunnen individuele Amerikanen ervoor kiezen de verlokkingen van het communisme te verwerpen ten gunste van de traditionele moraal.

Amerikanen kunnen kiezen voor eerlijkheid in plaats van fraude; persoonlijke verantwoordelijkheid in plaats van socialisme; waarheid en vrij nieuws in plaats van propaganda en censuur; en geloof in plaats van atheïsme.

Dit is het pad naar veiligheid.

Nu we geconfronteerd worden met onzekere verkiezingen en de heropleving van het CCP-virus, is het belangrijker dan ooit dat we ons aan de kant van de rechtvaardigheid scharen. In zowel Westerse als Oosterse oude culturen hadden plagen redenen voor hun verschijning en mensen met eerlijkheid en een rechtschapen geest konden overleven.

Oorspronkelijk gepubliceerd door The Epoch Times (4 januari 2021): A Time for Choosing: A Test for Our Souls

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.