Thursday, 20 Jun 2024
(Illustratie door The Epoch Times, Shutterstock)

Groeiende bezorgdheid over verband tussen transgenderisme en geweld

Een toename van het aantal massale schietpartijen door individuen met een genderverwarring wekt bezorgdheid over de geestelijke gezondheidsproblemen en geslachtsveranderende medicatie.

Geestelijke gezondheidsproblemen die zich uiten in genderverwarring, in combinatie met krachtige geslachtsveranderende hormonen, kunnen volgens sommige deskundigen geweld uitlokken.

In de VS hebben sinds 2018 vijf mensen die zich identificeerden als transgender of die een genderprobleem hadden, moordaanslagen gepleegd op scholen en bedrijven. Autoriteiten bevestigen steeds minder snel de zogenaamde genderidentiteit en motieven in dit soort gevallen.

Toen de “genderidentiteiten” van de schutters werden onthuld, waren sommige nieuwszenders en commentatoren er snel bij om erop te wijzen dat mensen die zich identificeren als transgender en mensen die zeggen dat ze noch man noch vrouw zijn slechts een klein deel van de schutters vormen.

Maar de cijfers laten een verontrustend patroon zien.

Een massale schietpartij wordt door het Crime Prevention Research Center gedefinieerd als het doden van vier of meer mensen in een enkel incident dat geen verband houdt met bendes of drugs.

Van de 37 openbare massale schietpartijen van 2018 tot en met 2023 werden er volgens John Lott, voorzitter van het Crime Prevention Research Center, twee uitgevoerd door personen met een genderprobleem. Drie andere schietpartijen waarbij minder dan vier slachtoffers vielen, werden ook uitgevoerd door personen met een genderprobleem.

De zaak die het meest onder de loep is genomen door de media is die van de 28-jarige Audrey Hale, die in maart 2023 een moordaanslag pleegde op de Covenant School in Nashville.

Ze schoot drie 9-jarigen en drie volwassenen neer voordat de politie haar doodschoot.

Hale identificeerde zich als een “transgender man”, volgens John Drake, hoofd van de politie van Nashville.

Audrey Hale richt een pistool in de Covenant School in Nashville op 27 maart 2023. (Politie Nashville via The Epoch Times)

Tien maanden na deze gruwelijke daad is er nog steeds geen duidelijkheid over het motief van Hale. Enkele mediabedrijven hebben zelfs rechtszaken aangespannen om inzage te krijgen in haar dagboeken, die nog steeds in handen zijn van de politie.

“Na de meeste massale schietincidenten worden geschriften die een motief suggereren snel vrijgegeven aan het publiek,” zei Lott.

Uiteindelijk lekten drie pagina’s uit waarvan de politie bevestigde dat ze deel uitmaakten van het dagboek van Hale. Mediacommentator Steven Crowder plaatste de geschriften online en de pagina’s bevatten racistische opmerkingen tegen blanke mensen. Hale was zelf blank.

Naast Audrey Hale was er Anderson Lee Aldrich, een man die zich identificeert als non-binair. Hij werd veroordeeld tot ‘2000 jaar’ gevangenisstraf voor het doden van vijf mensen in een LGBT nachtclub in Colorado Springs in 2022.

Tot de drie andere schietpartijen met minder dan vier slachtoffers behoort een incident in januari op het Perry Middle School and High School complex in Perry, Iowa, waarbij een 17-jarige betrokken was die naar verluidt de hashtag “gendervloeiend” gebruikte om zichzelf op sociale media te beschrijven.

Op 4 januari schoot hij een leerling van de zesde klas dood en verwondde zes anderen waarna hij volgens de politie van Iowa zelfmoord pleegde. Dan Marbuger, de directeur van de school, overleed 10 dagen later aan zijn verwondingen, maakte zijn familie bekend.

In 2018 schoot een vrouw die zich identificeerde als een man drie collega’s neer en verwondde drie anderen buiten een Rite Aid magazijn in Aberdeen, Maryland, voordat ze zichzelf doodschoot, volgens de politie.

En bij een schietpartij in 2019 was de 17-jarige Maya “Alec” McKinney, een vrouw die zich identificeerde als man, één van de twee studenten uit Colorado die werden aangeklaagd voor een schietpartij waarbij één persoon om het leven kwam en acht anderen gewond raakten op een Highlands Ranch handvestschool in de buurt van Denver. McKinney werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Het aantal mensen van 13 jaar en ouder dat zich identificeert als transgender in de Verenigde Staten wordt geschat op ongeveer 1,6 miljoen, of 0,6 procent van de bevolking, volgens het Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy.

En hoewel 0,6 procent van de bevolking van 13 jaar en ouder zich identificeert als transgender, ging het bij 5,4 procent van de massale schietpartijen in de afgelopen jaren om personen met een genderprobleem.

De politie reageert op een schietpartij op de Perry High School in Perry, Iowa, op 4 januari 2024. (Andrew Harnik/AP Foto)

Taal van geweld

Volgens Kathy Platani, die leiding geeft aan het Southwest Ohio Critical Incident Stress Management Team, is het niet de norm dat mensen die lijden aan genderdysforie geweld plegen.

“Toch moet de samenleving de trend van toenemend geweld niet negeren,” vertelde ze aan The Epoch Times.

“Hormonen veranderen de hersenchemie”, zegt mevr. Platani, die gepromoveerd is in de klinische psychologie. “En als je de hersenchemie verandert, zou je gedrag ook kunnen veranderen.”

Deze hersenveranderende hormoonbehandelingen die worden gebruikt om van geslacht te veranderen, kunnen leiden tot trantifa (een combinatie van “trans” en “Antifa”) berichten op sociale media die lijken aan te zetten tot geweld tegen “transfoben”.

Een voorbeeld hiervan is een recente video die op sociale media circuleerde en meer dan 1 miljoen keer werd bekeken.

In deze video lijkt een man, die verkleed is als vrouw, bedeesd te dreigen met een massamoord. Het bijschrift van de video luidt: “Als de transfoben achter mijn zussen aan blijven gaan, begin ik als Anakin te klinken.”

De persoon lipsynchroniseert op een audiofragment uit een Star Wars film, waarin het personage Anakin Skywalker bekent dat hij een bevolking van mannen, vrouwen en kinderen heeft vermoord.

Veel commentatoren uitten hun verontwaardiging over het bericht over de schijnbaar moordzuchtige gevoelens.

Maar dergelijke berichten op sociale media suggereren dat vergelding gerechtvaardigd is, en dat kan leiden tot onrust en geweld, zo vertelden deskundigen aan The Epoch Times.

“Als mensen die geloven dat ze in een verkeerd lichaam geboren zijn, geen acceptatie vinden bij vrienden of familie, kan dat gevoelens van wrok oproepen,” zegt mevr. Platani.

“Ze willen wraak nemen op de wereld omdat die hen pest, afkeurt of volledig in de steek laat. En dit is hoe ze een statement maken,” zei ze.

“Als je hierdoor geprikkeld wordt en je bent al boos op de wereld, dan vormt dit de perfecte combinatie.”

Mensen demonstreren voor kinderen die zich identificeren als transgender en voor zogenaamde genderbevestigende behandelingen, buiten het Boston Children’s Hospital in Boston op 18 september 2022. (Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Psychische aandoeningen en hormonen

De onevenredige neiging tot extreem geweld kan worden verklaard vanuit de biologie.

Volgens neuropsycholoog Alan Hopewell denken sommige mensen dat het veranderen van hun lichaam om te komen tot een nieuwe “genderidentiteit”, hun geestelijke gezondheidsproblemen zal oplossen.

Mensen met genderdysforie kunnen eerst hormoonbehandelingen proberen, wat hen vatbaarder maakt voor stemmingswisselingen en gezondheidsproblemen, aldus Hopewell.

“Patiënten die proberen van geslacht te veranderen nemen gigantische hoeveelheden testosteron of oestrogeen. Behandelingen die bedoeld zijn om het geslacht te veranderen, verstoren ook de hersenfuncties en het hele fysieke systeem van het lichaam,” zegt hij.

In 2020 werd een systemisch overzicht gepubliceerd van de effecten van testosteron dat wordt toegediend aan vrouwen die zich als man identificeren. Er werden zeven verschillende onderzoeken onderzocht naar agressie bij individuen die zich identificeren als transgender.

De onderzoeken richtten zich op de agressieniveaus voor en na het gebruik van mannelijke hormonen.

In hun analyse schreven de onderzoekers dat vrouwen die proberen te leven als mannen gewaarschuwd worden voor “toenemende agressie bij het starten van testosterontherapie” vanwege associaties in het verleden tussen mannelijke hormonen en agressie.

Testosteron is in verband gebracht met wat bekend staat als “roid rage”, ongegronde woede of woede-uitbarstingen die vaak geassocieerd worden met het gebruik van steroïden.

Testosteronmisbruik bij gewichtheffers en in bodybuildingkringen bracht dit probleem onder de aandacht toen er in 1990 in de VS een wet tegen steroïdengebruik werd aangenomen.

Testosteronmedicatie gebruikt voor geslachtsverandering, in het noorden van Californië op 26 augustus 2022. (John Fredricks/De Epoch Times)

Hopewells patiënten in de jaren ’70 die zich identificeerden als transseksuelen worstelden vaak met psychische problemen, zei hij. Hij behandelde dergelijke patiënten toen hij werkte aan de University of Texas Medical Branch in Galveston.

“Transgenderpatiënten hebben vaak last van andere psychische problemen, zoals depressie en angst,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat hij heeft bemerkt dat het toedienen van hormonen aan iemand die al onder mentale stress staat, de psychische problemen kan verergeren.

Een recent Fins onderzoek toonde aan dat psychische problemen blijven bestaan bij mensen die een gendertransitie ondergaan, zelfs wanneer ze hiervoor in behandeling gaan.

Een analyse van de gegevens toonde aan dat de behoefte aan psychiatrische zorg zowel voor als na de medische “transitie” groter was in vergelijking met de behoefte aan psychiatrische zorg van mensen in de controlegroep van het onderzoek.

“Personen in transitie hebben veel meer gemeenschappelijke psychiatrische behoeften in vergelijking met populaties met vergelijkbare profielen, zelfs wanneer medische behandelingen voor een geslachtsverandering worden uitgevoerd,” schreven de onderzoekers.

Bij de behandeling van patiënten met genderdysforie lijken velen in de medische gemeenschap de wens van de patiënt om van geslacht te veranderen te bevestigen, aldus Andrew Brown. Dhr. Brown is vice-president van de Texas Public Policy Foundation, een conservatieve denktank gericht op vrijheid en vrij ondernemerschap.

“En dat,” zei hij, “veroorzaakt enorm veel lijden bij patiënten.”

“De kinderen die worstelen met genderdysforie worden erdoor gekweld,” zei hij. “Ze hebben te maken met een heel reëel probleem op het gebied van geestelijke gezondheid en ze hebben begeleiding en behandeling nodig. Ze hebben geen medicalisering nodig.”

“Maar de trend,” zegt hij, “is dat artsen en psychologen het geloof van een patiënt bevestigen dat hij of zij in het verkeerde lichaam is geboren en dat een medische “transitie” alles beter zal maken.”

“Dat,” zei hij, “verergert alleen maar de pijn die deze mensen ervaren.”

En als ze merken dat ze nog steeds last hebben van psychische problemen, zetten ze uiteindelijk vaak radicalere stappen, aldus Hopewell. Dat kan het verwijderen van genitaliën inhouden of een operatie om genitaliën toe te voegen die lijken op die van het andere geslacht.

Als chirurgische maatregelen hen niet helpen om zich minder verward of ongemakkelijk te voelen, worden hun psychische gezondheidsproblemen verergerd met gevoelens van woede en een gevoel van isolatie en vervreemding, aldus Dr. Hopewell.

“En wat er gebeurt is dat ze in een straatje zonder eind terechtkomen, waarna er niets meer gedaan kan worden. Ze komen tot het besef dat ‘ik net zo mentaal verward ben als ik ooit ben geweest, en dat ik nooit een echte vrouw of man zal kunnen worden’.”

Vluchtige cocktail

De toename van moordenaars die in de war zijn over hun geslacht verdient zeker nader onderzoek, zo vertelden experts aan The Epoch Times.

Andrew Brown, vicevoorzitter beleidszaken bij de Texas Public Policy Foundation, een conservatieve denktank. (Met dank aan TPPF)

Dhr. Brown zei dat het hem niet verbaast dat er een onevenredig aantal schietpartijen wordt gepleegd door mensen die zich identificeren als transgender.

Mensen met genderdysforie worstelen met het verdriet of ongeluk, veroorzaakt door het gevoel dat hun “genderidentiteit” niet overeenkomt met hun geslacht. Ze zeggen vaak dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn en dat hun ware geslacht niet overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte “toegewezen” hebben gekregen.

De psychische problemen kunnen worden verergerd door de gewelddadige retoriek van sommige transgenderactivisten, aldus Brown.

“De situatie verergert wanneer die twee dingen samenkomen en deze perfecte combinatie van factoren creëren die tot geweld kunnen leiden,” vertelde hij aan The Epoch Times.

Browns nauwlettende observatie van de kwestie tijdens het evalueren van het overheidsbeleid suggereert hem dat mensen die zich identificeren als transgender worden blootgesteld aan een “vluchtige cocktail van psychische problemen samen met chemische en lichamelijke aanpassingen”.

Hij steunde een wet in Texas (Senate Bill 14), die hormoonbehandelingen of operaties bij kinderen om hen te “helpen bij de overgang” naar een nieuwe genderidentiteit verbiedt.

Texas heeft ook nog een andere wet (Senate Bill 15) aangenomen, die transgenderatleten verbiedt om deel te nemen aan universiteitsatletiekwedstrijden tegen atleten van het andere geslacht.

Mensen protesteren bij de Texas State Capitol in Austin op 27 maart 2023 tegen wetsvoorstellen die genderveranderende procedures willen beperken voor kinderen die zich identificeren als transgender. (Brandon Bell/Getty Images)

Zulke wetten hebben in 2023 emotionele protesten ontketend, nadat nog meer Amerikaanse staten, zoals Florida en Tennessee, wetgeving aannamen om hormonenbehandelingen en genderveranderende operaties bij minderjarigen te verbieden.

Democratische Texaanse wetgevers en politiek georiënteerde activisten hebben geprobeerd om te voorkomen dat het Texaanse wetsvoorstel dat deze “geslachtsbevestigende zorg” voor minderjarigen verbiedt, van kracht werd.

Ze zeiden dat kinderen het verdienen om toegang te krijgen tot “geslachtsbevestigende” zorg.

Ze beweerden dat het helpen van kinderen bij de “transitie” naar een ander geslacht de kans kan verkleinen dat mensen met genderdysforie zelfmoord zullen plegen. Onderzoeken hebben geen uitsluitsel gegeven over de vraag of zelfmoordgedachten of zelfmoordpogingen verminderen bij het gebruik van geslachtsveranderende hormonen en chirurgie.

Een recensie uit 2023 van onderzoeken naar het risico op zelfmoord na het toedienen van “geslachtsbevestigende” hormonen en chirurgie wees op een afname. Sommige onderzoeken waren echter gebaseerd op minder objectieve enquêtes, waardoor de beoordelaars concludeerden dat er meer objectieve wetenschappelijke onderzoeken nodig waren.

De strijd om kinderen toe te staan hun lichaam te verminken als onderdeel van een geslachtsverandering past volgens Brown in een grotere politieke strategie.

“Velen in de Democratische partij geloven in de “marxistische leugen” dat de groep van mensen die zich identificeren als transgender, “onderdrukt” worden,” zei hij.

Die waargenomen onderdrukking leidt tot geweld.

De strijd voor “transgenderrechten” werd gewelddadig toen Riley Gaines, een voormalig NCAA-zwemkampioene, in april 2023 fysiek werd aangevallen nadat ze had gesproken op de San Francisco State University. Aangezien ze moest strijden tegen een man en een kleedkamer met hem moest delen, heeft mevr. Gaines doorheen de VS toespraken gegeven over de nadelen van het toelaten van mannen die zeggen dat ze vrouwen zijn om deel te nemen aan vrouwensporten.

Voormalig universiteitszwemster Riley Gaines getuigt tijdens een hoorzitting op Capitol Hill in Washington op 5 december 2023. (Drew Angerer/Getty Images)

Tijdens een hoorzitting van het House Homeland Security Committee over extreem-links politiek geweld, getuigde mevr. Gaines dat ze buiten de kamer waar ze sprak demonstranten kon horen schreeuwen: “We vechten terug!”

Gaines zei dat ze begon te vrezen voor haar veiligheid. Aan het eind van haar toespraak, openden enkele demonstranten in de zaal de gesloten deuren, waardoor een grote groep boze activisten binnenkwam.

“Ze stormden schreeuwend op me af met opgeheven vuisten,” vertelde ze aan de wetgevers. “Ik werd aangevallen.”

Een politieagent leidde haar de kamer uit, vertelde ze de wetgevers, maar ze werden geconfronteerd met een nog grotere groep demonstranten in de gang die de uitgang van de trap blokkeerden. Zij en de agent hebben zich drie uur lang verschanst in een kantoorruimte.

“Ondertussen,” zei ze, “schreeuwden de activisten wraakzuchtige, racistische, gewelddadige en afschuwelijke dingen en werd er “losgeld” geëist van een beheerder van de universiteit in ruil voor haar vrijlating.

“Agenten van de stad San Francisco maakten uiteindelijk de gang terug vrij zodat ze kon vertrekken,” zei mevr. Gaines.

“Dergelijke chaotische confrontaties maken deel uit van een gebruikelijke marxistische strategie om woede, razernij en ontevredenheid aan te wakkeren,” aldus Brown.

“Het is [volgens marxisten] de plicht van de onderdrukten om de onderdrukker omver te werpen,” zei hij.

“En je bouwt macht op binnen dat wereldbeeld door steeds meer mensen het gevoel te geven dat ze onderdrukt worden en ze vervolgens op één lijn te brengen.”

“We zien nu dat het naar de volgende logische stap evolueert, namelijk geweld.”

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (25 januari 2024): Growing Concerns Over Links Between Transgenderism and Violence

 

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.