Thursday, 18 Jul 2024
Woodblock met "Hua Tuo die gif verwijdert uit de arm van Guan Yu" door Utagawa Kuniyoshi (Publiek domein)

Hua Tuo, de oude Chinese dokter die zijn tijd ver vooruit was

Hua Tuo was een Chinese arts die beschouwd werd als een onsterfelijke – zowel vanwege zijn jeugdige verschijning op hoge leeftijd als vanwege de magische diagnoses en behandelingen die hij uitvoerde.

Hij zou een tumor in de hersenen van de krijgsheer Cao Cao hebben gediagnosticeerd in de 2e eeuw, lang voordat er CT-scanners waren. Hua Tuo zei dat hij Cao Cao kon opereren om de tumor te verwijderen, maar Cao Cao liet hem doden omdat hij dacht dat Hua Tuo hem wilde vermoorden.

“Cao Cao ontbood hem om als zijn persoonlijke arts te dienen en werd ofwel woedend over Hua Tuo’s aarzeling om later terug te komen om meer behandelingen te geven of vermoedde een moordaanslag toen Hua Tuo een hersenoperatie voorstelde als behandeling voor zijn ernstige hoofdpijn,” schrijft Subhuti Dharmananda, directeur van het Instituut voor Traditionele Geneeskunde in Portland, Oregon, op de website van het instituut.

Een ander verslag hiervan wordt gegeven in het artikel “The Life and Medical Practice of Hua Tuo”, gepubliceerd in het Pacific Journal of Oriental Medicine.

“Tuo onderzocht Cao en vertelde hem dat zijn hoofdpijn te wijten was aan lucht en vocht dat zich ophoopte in zijn schedel. Hij zei dat medicijnen geen nut hadden en dat hij Cao een verdoving moest geven, zijn schedel moest openen en de ophoping moest verwijderen,” schreef Brian May, eraan toevoegend dat dit afkomstig was uit “Romance of the Three Kingdoms”.

Hoe kwam Hua Tuo tot de diagnose dat de pijn die Cao Cao voelde het gevolg was van een tumor? Hoe stelde hij bij al zijn patiënten een diagnose voor de problemen die ze in hun lichaam hadden?

Zijn roem dankt hij aan de vele gevallen van succesvolle diagnoses en geavanceerde behandelingen vóór zijn noodlottige pogingen om Cao Cao te behandelen.

“Hij wordt geroemd om zijn voortrekkersrol op het gebied van laparotomieën en orgaantransplantaties, waarbij hij verdovingsmiddelen gebruikte, en hij was de eerste Chinese chirurg die aan de buik opereerde, inclusief het uitvoeren van splenectomie en colostomie. Op neurologisch gebied zou Hua Tuo procedures hebben uitgevoerd om hoofdpijn [en] verlamming te behandelen,” aldus het artikel “China’s eerste chirurg: Hua Tuo,” mede geschreven door R. Shane Tubbs, professor neurochirurgie aan de Tulane University School of Medicine in New Orleans, Louisiana. Het artikel werd in 2011 gepubliceerd in het tijdschrift van de International Society for Pediatric Neurosurgery.

Hoe kon Hua Tuo in het lichaam ‘kijken’?

De Chinese geneeskunde heeft een aantal hulpmiddelen om te ontdekken wat er in het lichaam gebeurt door uiterlijke symptomen te detecteren. Eén techniek is het voelen van de pols. De gevoeligheid van de polsslag die verandert als het lichaam verandert, is iets waar grote Chinese medicijndokters op waren ingesteld. Maar hoe wist Hua Tuo, zelfs als er een afwijking in het hoofd werd ontdekt, dat het een tumor was?

“Er wordt gezegd dat sommige oude TCM [traditionele Chinese geneeskunde] artsen helderziend of heldervoelend waren, wat betekent dat ze een hoog intuïtief vermogen hadden om te voelen, te zien en te voelen buiten het fysieke,” zei Dr. Xiang Jun, Ph.D. in acupunctuur, op haar website.

Hua Tuo stond bekend als beoefenaar van het Taoïsme (Daoïsme). Er wordt gezegd dat hij naar het goddelijke keek voor begeleiding en dat hij zichzelf en zijn vermogens op deze manier verbeterde. Van de Taoïsten uit de Chinese legende wordt vaak gezegd dat ze supernormale vermogens bezaten. Sommige moderne wetenschappers hebben ook onderzocht hoe spirituele praktijken mensen zouden kunnen helpen om krachten te ontwikkelen die als supernormaal worden beschouwd.

Dean Radin, hoofdwetenschapper aan het Institute of Noetic Sciences, heeft bijvoorbeeld door de geschiedenis heen uitgebreid geschreven over spirituele beoefenaars en gerapporteerde supernormale vermogens.

In zijn boek “Supernormaal: Wetenschap, yoga en het bewijs voor buitengewone paranormale vermogens”, zegt Radin: “Voor een in het Westen opgeleide academicus zou alleen al het bestaan van bijvoorbeeld telepathie als supernormaal en dus als buitengewoon worden beschouwd. Maar voor een ervaren yogi is het gewoon een saaie, normale, kleine siddhi [een Sanskriet term voor een verworvenheid in meditatie, of kracht].”

Dharmananda schreef over Hua Tuo: “Omdat hij een volleerd taoïst was en zijn principes volgde, zocht hij geen roem of fortuin, hoewel hij veel lof kreeg toegespeeld.”

Cao Cao liet Hua Tuo naar verluidt doden in 207 na Christus op 97-jarige leeftijd, zei Dharmananda, verwijzend naar “Verslagen van de Wei Dynastie (Wei Zhi)”. Er wordt gezegd dat Hua Tuo zelfs op 97-jarige leeftijd een gezonde en jeugdig uitziende man was.

“Omdat hij goed wist hoe hij zijn gezondheid op peil moest houden, leek Hua Tuo nog steeds in de bloei van zijn leven toen hij bijna 100 was, en zo werd hij beschouwd als onsterfelijk,” schreef Dharmananda.

“Zowel de [historische verslagen] ‘San Guo Zhi’ en ‘Hou Han Shu’ zeggen dat de mensen in zijn tijd dachten dat hij de 100 jaar naderde. De ‘Hou Han Shu’ voegt eraan toe dat hij na zijn dood een onsterfelijke werd,” schreven May, Takako Tomoda en Michael Wang, co-auteurs van “The Life and Medical Practice of Hua Tuo”.

De eerste algemeen bekende chirurg in China

Chirurgie komt vandaag de dag niet veel voor in de Chinese medische praktijk, maar er zijn veel verslagen van Hua Tuo die operaties uitvoerde met zijn eigen versie van anesthesie om zijn patiënten te helpen.

Een van Hua Tuo’s prestaties, een buikoperatie die hij uitvoerde op een patiënt, wordt beschreven in “China’s eerste chirurg: Hua Tuo”: “Bij een buikoperatie liet Tuo zijn patiënt een kruidenbrouwsel drinken en zodra de patiënt het bewustzijn verloor, maakte Tuo zijn incisie.”

Het kruidenmengsel dat in het artikel wordt genoemd, is een verdovingsmiddel dat Hua Tuo heeft uitgevonden om de patiënt te helpen weinig tot geen pijn te voelen tijdens de operatie.

Dharmananda heeft ook een verslag opgenomen van Hua Tuo die een buikoperatie uitvoert.

“Een patiënt die al meer dan 10 dagen last had van buikpijn en zijn baard en wenkbrauwen had onthaard, vroeg Hua Tuo om behandeling. De dokter stelde vast dat hij een verslechtering in de buik had, vroeg hem de verdoving te drinken, onderzocht vervolgens zijn buik en verwijderde het verslechterde deel, hechtte en bepleisterde de buik en diende wat kruiden toe. De patiënt herstelde na 100 dagen.”

Acupunctuur meester

In de Chinese geneeskunde kan acupunctuur ziekten genezen of tijdelijk verlichten. Hua Tuo’s acupunctuurvaardigheden zouden geweldig zijn en hij staat bekend als een van de beste acupuncturisten uit de geschiedenis. Er is een reeks acupunctuurpunten naar hem genoemd, de Hua Tuo Jiaji.

“De Hua Tuo acupunctuurpunten, bekend als Hua Tuo Jiaji (jia = bekleding; ji = wervelkolom), liggen in een rij langs de wervelkolom, bilateraal. De punten worden toegeschreven aan Huo Tuo omdat er gezegd wordt dat hij bepaalde aandoeningen het liefst met deze punten behandelde,” schreef Dharmananda.

Hoewel Hua Tuo zijn kennis en ervaringen in boeken vastlegde, gingen die boeken verloren. Er zijn echter verslagen van zijn genialiteit bewaard gebleven. Eén zo’n buitengewoon geval van acupunctuur die een leven redde was toen Hua Tuo naar verluidt een vrouw hielp die een doodgeboren baby had.

“Na een miskraam benaderde een vrouw Tuo met een klacht over hevige buikpijn. Bij het beoordelen van de pols van de vrouw stelde Tuo vast dat de vrouw een tweelingzwangerschap had en bevestigde hij de aanwezigheid van een dode foetus in haar buik. Met slechts één sessie acupunctuur kon Tuo de doodgeborene opwekken,” schreven Tubbs en co-auteurs van “China’s eerste chirurg: Hua Tuo.

Origineel gepubliceerd op The Epoch Times (22 juni 2023): Hua Tuo, the Ancient Chinese Doctor Who Was Centuries Before His Time

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.