Sunday, 19 May 2024
3D-weergave van een dubbelspleet experiment (Shutterstock)

Wetenschappers bestuderen de kracht van bewustzijn met een nieuwe wending aan een beroemd kwantumexperiment

Wat als onze gedachten of waarnemingen de manier waarop iets beweegt zouden kunnen veranderen? Stel je voor dat je bewustzijn de uitkomst van gebeurtenissen zou kunnen veranderen.

Een beroemd experiment in de kwantumfysica, het dubbel-spleet experiment, heeft lang de veelbesproken vraag opgeworpen of de geest materie kan beïnvloeden. Wat als onze gedachten of waarnemingen de manier waarop iets beweegt zouden kunnen veranderen? Stel je voor dat je bewustzijn de uitkomst van gebeurtenissen zou kunnen veranderen.

Het Institute of Noetic Sciences (IONS) denkt al een halve eeuw na over dit soort vragen (het vierde onlangs zijn 50e verjaardag). En tijdens een IONS-conferentie op 24 juni gaf de hoofdwetenschapper van de organisatie, Dean Radin, een update over waar de wetenschap op dit moment staat met betrekking tot het dubbel-spleet experiment en bewustzijn.

Als onderdeel van die update beschreef hij IONS-studies die het dubbel-spleet experiment hebben gereproduceerd, dit keer in combinatie met mediteerders.

Het dubbel-spleet experiment

Het dubbel-spleet experiment werd voor het eerst uitgevoerd in 1801 door Thomas Young. Hierbij wordt licht door twee spleten geschenen.

Het licht lijkt zich anders te gedragen, afhankelijk van of het op een bepaald moment wordt gemeten. Het kan zich gedragen als deeltjes of golven en observatie lijkt te bepalen welke vorm het aanneemt.

Sommige wetenschappers hebben gezegd dat het bewustzijn ervoor zorgt dat de golf in deeltjes verandert, een effect dat bekend staat als de “ineenstorting van de golffunctie.” Over de rol van het bewustzijn wordt gediscussieerd.

De heer Radin citeerde een document uit 2020 van neurale wetenschapper en filosoof David Chalmers: “De conclusie is niet dat interpretaties van ineenstorting van het bewustzijn duidelijk correct zijn, maar dat er hier een onderzoeksprogramma is dat de moeite waard is om te onderzoeken.”

Debat over het waarnemerseffect

In een enquête uit 2016 onder natuurkundigen over hoe zij het “waarnemerseffect” begrijpen, zei bijna een kwart van hen dat de waarnemer “een vooraanstaande natuurkundige rol speelt.”

Met andere woorden, zei Radin, hun mening is dat “er iets eigenaardigs is aan bewuste observatie in het veranderen van de manier waarop de fysieke wereld werkt.”

Deze enquête werd uitgevoerd door Sujeevan Sivasundaram, een afgestudeerde student aan de Aarhus Universiteit in Denemarken, als onderdeel van zijn proefschrift. Hij stuurde de enquête naar meer dan 1200 natuurkundigen en ongeveer 150 reageerden.

De heer Sivasundaram vroeg zich af of natuurkundigen zich over het algemeen wel “bewust zijn van fundamentele kwesties met betrekking tot de kwantummechanica.”

“Hoewel de kwantummechanica al bijna 100 jaar bestaat, blijven er nog steeds vragen bestaan over de fundering en interpretatie van de theorie,” zei dhr. Sivasundaram.

Onderzoeken naar bewustzijn die de heer Radin en anderen vorig jaar onder de loep namen, suggereren dat het materialisme niet overboord gegooid hoeft te worden als blijkt dat bewustzijn de fysieke wereld beïnvloedt.

“Er bestaat geen twijfel over dat het materialisme, als verzameling aannames, bewezen heeft zeer succesvol te zijn in het ophelderen van de aard van de fysieke werkelijkheid, en het zal waarschijnlijk nuttig blijven,” stelt het artikel. “De verschijnselen die we hier hebben belicht, brengen echter enige twijfel aan het vermogen van fysicalistische theorieën om alles te verklaren, inclusief de aard, oorsprong en capaciteiten van bewustzijn.”

Ze vergelijken het met de relatie tussen klassieke natuurkunde en kwantumfysica.

De twee zijn schijnbaar tegenstrijdig. Maar over het algemeen wordt gezegd dat klassieke natuurkunde geldt op macroschaal, terwijl kwantumfysica geldt op microschaal.

Dhr. Radin zei dat van de 30 experimenten in vijf laboratoria die de theorie testten dat bewustzijn verantwoordelijk is voor de ineenstorting van de golven, 14 statistisch significante resultaten hadden.

“We moeten heel voorzichtig zijn met dit alles omdat deze experimenten relatief nieuw zijn,” zei hij. “Maar tot nu toe lijkt het erop, in ieder geval op een hoog niveau, dat er echt iets interessants aan de hand is.”

Dubbel-spleet experiment met mediteerders

De heer Radin en zijn team bij IONS hebben het dubbel-spleet experiment uitgeprobeerd met mediteerders als onderdeel van hun testen om te zien of het bewustzijn het verschil maakt.

Ze hadden gezien hoe mediteerders zich in gedachten concentreerden op het licht dat door de spleten ging. Het licht en de spleten waren verborgen in een doos, zodat ze ze niet fysiek konden observeren.

Ze hadden een controlegroep van niet-mediteerders die over het algemeen moeite hadden om zich te concentreren.

“Dus het algemene resultaat van de pilootstudies was dit: mediteerders deden het vrij goed, niet-mediteerders kwamen over het algemeen eigenlijk dicht bij het toeval,” zei Radin.

Hij zei dat ze een “vijf sigma” resultaat kregen bij de mediteerders, wat betekent dat het resultaat bijna zeker veroorzaakt wordt door een nieuw fenomeen, niet door een statistische fluctuatie.

Ze herhaalden hetzelfde experiment en het resultaat van vijf sigma werd herhaald.

Dhr. Radin zei dat ze andere factoren probeerden te elimineren.

“Misschien werd dit gewoon veroorzaakt door de nabijheid van het menselijk lichaam, ook al bevindt het zich op twee meter afstand van het dubbel-slpeet systeem. We dachten dat wanneer iemand gevraagd wordt om zich te concentreren, hij misschien iets naar voren leunt,” zei Radin.

Hij voegde eraan toe dat interferometers “zeer gevoelig zijn voor alles. Dus dachten we dat de temperatuursverandering van een lichaam, een centimeter dichterbij versus een centimeter verder weg, misschien voldoende zou zijn om dit resultaat te bereiken. Dus besloten we om alles op internet te zetten.”

Door het experiment open te stellen voor mensen op grote afstand zou deze zorg verdwijnen, zei hij. Ze deden het drie jaar lang en hadden ongeveer 5000 menselijke waarnemers en 7000 computers.

De menselijke waarnemers zouden mediteren en een audiocue vroeg hen om ofwel te ontspannen of zich te concentreren en hun bewustzijn te gebruiken om de beweging van een lijn op hun scherm te controleren.

“Het mooie hiervan is dat alles precies hetzelfde was wat betreft het dubbel-spleet systeem omdat het niet wist—we denken dat het niet wist of er een mens naar keek of een Linux systeem omdat ze allebei op dezelfde manier via het internet kwamen,” zei Radin.

De resultaten over deze drie jaar waren opnieuw significant. Of de waarnemers zich nu in Californië of Zuid-Afrika bevonden, de resultaten verschilden niet op basis van afstand.

Tara MacIsaac heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (10 oktober 2023): Scientists Study Power of Consciousness With a New Twist on a Famous Quantum Experiment

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.