Wednesday, 17 Jul 2024
Vellen met biljetten van 1 dollar lopen door de drukpers bij het Bureau of Engraving and Printing in Washington op 24 maart 2015. (Mark Wilson/Getty Images)

Implementatie CBDC zal wereldwijde tirannie inluiden

Auteur Aaron Day heeft gewaarschuwd tegen de wijdverspreide invoering van digitale valuta van centrale banken, met het argument dat de implementatie ervan zal leiden tot 'wereldwijde tirannie.'

CBDC (Central Bank Digital Currency), programmeerbaar digitaal geld dat gecontroleerd en gecensureerd kan worden door de overheid, dreigt een nieuwe vorm van wereldwijde tirannie in te luiden volgens auteur en serieel ondernemer Aaron Day.

Het idee van CBDC’s dat aan het publiek is verkocht, is dat het een vorm van digitaal geld is dat goedkoop, makkelijk te gebruiken en handiger is dan contant geld.

Voorstanders van digitaal geld beweren ook vaak dat cashvrij geld criminaliteit vermindert, omdat overvallers die weten dat ze geen contant geld bij de hand hebben, wel ergens anders een overval zullen plegen.

Tijdens de pandemie werd er een extra argumentatielaag toegevoegd aan de cashless push, namelijk dat digitale transacties helpen bij het verminderen van virusoverdracht door het minimaliseren van het soort persoonlijk contact dat plaatsvindt wanneer contant geld van hand wisselt.

Maar Mr. Day, auteur van “The Final Countdown: Crypto, Gold, Silver, and the People’s Last Stand Against Tyranny by Central Bank Digital Currencies,” zegt dat alle bovenstaande argumenten vooral pro-CBDC propaganda zijn die de ware aard maskeert.

“Wat digitale valuta van centrale banken echt is, is dat het digitaal geld is dat programmeerbaar is, dat gecontroleerd kan worden door de overheid en gecensureerd kan worden door de overheid,” vertelde hij aan EpochTV’s programma ‘American Thought Leaders.’

‘Wereldwijde tirannie’

De heer Day zei dat de massale invoering van CBDC’s een tijdperk zou inluiden waarin de overheid elke transactie volgt en dit digitale geld zelfs zo geprogrammeerd kan worden dat mensen het kunnen gebruiken om alleen die dingen te kopen waarvan de overheid wil dat mensen ze kopen.

Video: Achter de drang naar cashloze samenlevingen zit meer overheidscontrole: Thomas Hogan

De heer Day waarschuwde dat, tenzij mensen zich verzetten en een koerscorrectie afdwingen, de huidige “standaardsituatie is dat we naar een wereldwijde tirannie gaan, in deze ene wereldvorm van bestuur gebaseerd op angst, centralisatie en volledige autoritaire controle.”

“En de basis daarvoor is digitale valuta van centrale banken,” voegde hij eraan toe.

Verder stelde de heer Day dat zodra CDBC’s zijn geïmplementeerd, “alle sociale kredietsystemen, vaccinatiepaspoorten en alles wat in principe onze mogelijkheden beperkt om zelfs maar te protesteren of Amerika ten goede te veranderen” “voor altijd verloren zullen zijn.”

De waarschuwing van de heer Day komt op een moment dat CBDC’s wereldwijd steeds meer ingang vinden.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kondigde afgelopen zomer aan dat het werkt aan een platform waarmee verschillende CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) wereldwijd kunnen samenwerken.

“CBDC’s moeten geen gefragmenteerde nationale proposities zijn … Voor efficiëntere en eerlijkere transacties hebben we systemen nodig die landen met elkaar verbinden—we hebben interoperabiliteit nodig,” zei IMF-directeur Kristalina Georgieva tijdens een evenement in Marokko op 19 juni 2023.

“Daarom werken we bij het IMF aan het concept van een wereldwijd CBDC-platform”, vervolgde ze, eraan toevoegend dat het IMF wil dat centrale banken een consensus bereiken over een gemeenschappelijk wereldwijd regelgevend kader voor digitale valuta’s dat de wereldwijde adoptie een belangrijke impuls zou geven.

Destijds zei ze dat van de 114 centrale banken over de hele wereld die de uitgifte van nationale CBDC’s onderzoeken, er al ongeveer 10 de eindstreep hebben gehaald en dat “we samen onvermoeibaar door zullen gaan” met de ontwikkeling van digitale valuta’s voor centrale banken.

CBDC in de Verenigde Staten

De invoering van CBDC’s in de Verenigde Staten is langzaam op gang gekomen, toen de Biden regering afgelopen september een document publiceerde waarin de mogelijkheden werden onderzocht voor de introductie van een technisch raamwerk dat een Amerikaanse digitale dollar zou ondersteunen.

“Als de Verenigde Staten zouden streven naar een CBDC, zou dat veel voordelen kunnen opleveren, zoals het faciliteren van efficiënte en goedkope transacties, het bevorderen van een grotere toegang tot het financiële systeem, het stimuleren van economische groei en het ondersteunen van de blijvende centrale positie van de Verenigde Staten binnen het internationale financiële systeem,” aldus het White House Office of Science and Technology Policy, dat de technische mogelijkheden voor een digitale munt van de Amerikaanse centrale bank beschrijft.

De Federal Reserve heeft nog geen definitieve plannen om een CBDC in te voeren, maar onderzoekt de zaak wel en heeft al de FedNow service gelanceerd, een “instant payment” platform dat volgens sommigen de basis legt voor de toekomstige invoering van een CBDC.

“FedNow lijkt een prototype CBDC te zijn,” stelde Jordan Schachtel, uitgever van “The Dossier” op Substack, in een post op X eerder dit jaar, toen de Fed voor het eerst plannen voor FedNow aankondigde.

“Hoewel onmiddellijke, 24/7 betalingen goed lijken, zijn er implicaties aan het leunen op kredietgebaseerde systemen. FedNow kan snel veranderen in een toezichtsysteem,” stelde hij.

De Fed heeft herhaaldelijk ontkend dat FedNow te maken heeft met de invoering van een CBDC en houdt vol dat het een betalingssysteem is waarmee bedrijven en particulieren direct betalingen kunnen ontvangen.

Tijdens een getuigenis in het Congres begin maart werd Federal Reserve voorzitter Jerome Powell bijvoorbeeld door een wetgever gevraagd of het FedNow betalingssysteem een voordeel heeft ten opzichte van een CBDC of stablecoins, die ook snellere betalingsdiensten aanprijzen.

“Een CBDC wordt nog jaren geëvalueerd”, zei de heer Powell toen. “En ik denk dat we dit heel snel in handen van het publiek kunnen krijgen en dat we heel, heel snel realtime betalingen in dit land zullen hebben.”

FedNow “zal alle banken—elke bank in de Verenigde Staten, niet alleen de grote—in staat stellen om hun klanten direct beschikbare fondsen en real-time betalingen aan te bieden,” zei Powell op 8 maart voor de House Financial Services Committee. “Dat is geweldig.”

Een soortgelijk betalingssysteem uit de privésector dat instant settlement-functies biedt, zoals FedNow, bestaat al sinds 2017.

Sommige Fed-functionarissen hebben gewaarschuwd dat CBDC’s risico’s voor het land kunnen opleveren. Tijdens een toespraak op 18 april verklaarde Fed-gouverneur Michelle W. Bowman bijvoorbeeld dat het waarborgen van privacy een “topzorg” is als het gaat om CBDC’s.

“Bij het nadenken over de implicaties van CBDC en privacy, moeten we ook rekening houden met de centrale rol die geld speelt in ons dagelijks leven, en het risico dat een CBDC niet alleen een venster zou bieden op, maar mogelijk een belemmering zou vormen voor de vrijheid die Amerikanen genieten om te kiezen hoe geld en middelen worden gebruikt en geïnvesteerd,” zei mevrouw Bowman destijds.

Bedreiging voor ‘fundamentele vrijheden

Terwijl instellingen als het IMF de invoering van CBDC’s als onvermijdelijk zien en de basis leggen voor een brede invoering ervan, blijkt uit een analyse van het Cato Institute dat CBDC’s een fundamenteel risico vormen voor de economische systemen van Amerika, terwijl ze weinig voordelen bieden.

“Hoewel voorstanders van CBDC’s veel potentiële voordelen presenteren, houden die voordelen geen stand bij nader onderzoek,” stelde de denktank in een analyse van april.

Voorstanders van CBDC’s noemen routinematig de bevordering van financiële inclusie, snellere betalingen, het makkelijker maken van fiscaal beleid en, in het geval van een digitale munt van de Amerikaanse centrale bank, het zou helpen om de status van de dollar als wereldreservemunt te behouden.

De analyse van Cato zegt echter dat alle vier de argumenten niet opgaan.

Met betrekking tot financiële inclusie zegt de denktank dat het streven naar CBDC’s geen rekening houdt met het feit dat er innovaties in de particuliere sector plaatsvinden. Bovendien biedt het als oplossing niet echt een oplossing voor de behoeften van mensen zonder bankrekening, aldus de denktank.

Wat betreft het argument van snellere betalingen, erkenden Cato analisten dat het versnellen van transacties een “nobel streven” is, maar dat “een CBDC geen uniek, of zelfs extra, voordeel zou bieden in vergelijking met de bestaande ontwikkelingen in de particuliere sector”.

De denktank verwierp ook het argument dat een Amerikaans CBDC zou helpen om de status van de greenback als wereldreservemunt te behouden. Ze beweren dat de aantrekkingskracht van de dollar niet gebaseerd is op één bepaald financieel technologisch platform, maar op factoren zoals eigendomsrechten en een sterke economie.

“De befaamde status van de dollar is te danken aan de kracht van de Amerikaanse economie en de wettelijke bescherming van privéburgers in vergelijking met de meeste andere landen, niet aan de specifieke technologie die elektronische overschrijvingen mogelijk maakt,” schreven de analisten.

Het laatste argument—dat een CBDC zou helpen bij de implementatie van monetair en fiscaal beleid—schiet ook tekort volgens Cato, dat het idee van een digitale dollar waarmee beleidsmakers de economie kunnen bijsturen zowel “optimistisch” als “zorgwekkend” noemt.

Tegelijkertijd, terwijl een CBDC geen unieke voordelen zou bieden ten opzichte van bestaande technologieën, zou het “ernstige risico’s” met zich meebrengen, waarschuwde de denktank.

Dit omvat een “substantiële” bedreiging voor de financiële privacy en financiële vrijheid, evenals de basis van het banksysteem zelf.

Jan Jekielek heeft bijgedragen aan dit verslag.

Gepubliceerd door The Epoch Times (13 oktober 2023): CBDC Implementation Will Usher in Global Tyranny: Aaron Day

Hoe u ons kunt helpen om u op de hoogte te blijven houden

Epoch Times is een onafhankelijke nieuwsorganisatie die niet beïnvloed wordt door een regering, bedrijf of politieke partij. Vanaf de oprichting is Epoch Times geconfronteerd met pogingen om de waarheid te onderdrukken – vooral door de Chinese Communistische Partij. Maar we zullen niet buigen. De Nederlandstalige editie van Epoch Times biedt op dit moment geen betalende abonnementen aan en aanvaardt op dit moment geen donaties. U kan echter wel bijdragen aan de verdere groei van onze publicatie door onze artikelen te liken en te her-posten op sociale media en door uw familie, vrienden en collega’s over Epoch Times te vertellen. Deze dingen zijn echt waardevol voor ons.